Oversigt over PDF-porteføljer

Om PDF-porteføljer

En PDF-portefølje indeholder flere filer, der er samlet i en integreret PDF-enhed. Filerne i en PDF-portefølje kan bestå af mange forskellige filtyper, der er oprettet i forskellige programmer. En PDF-portefølje kan f.eks. indeholde tekstdokumenter, e-mails, regneark, CAD-tegninger og PowerPoint-præsentationer. De oprindelige filer bevarer deres individuelle identitet, men samles i én PDF-portefølje-fil. Du kan åbne, læse, redigere og formatere hver komponentfil uafhængigt af de andre komponentfiler i PDF-porteføljen.

Afhængigt af omstændighederne er der adskilligt flere fordele forbundet med PDF-porteføljerne sammenlignet med at flette flere filer til en enkelt PDF-fil:

Tilføjelse og sletning

Tilføj eller fjern let filer uden at skulle finde og markere alle de sider, der oprindeligt kommer fra denne fil.

Træk og slip

Træk filer for at omarrangere dem, og slip filer til mapper eller en mappe til en anden mappe på samme niveau i navigationsruden i PDF-porteføljen.

Visning

Få vist komponentfiler hurtigt uden at behøve at åbne dem i de oprindelige programmer.

Redigering

Rediger individuelle filer i PDF-porteføljen uden at påvirke de andre filer. Du kan f.eks. omnummerere sider i ét dokument uden at skulle omnummerere andre dokumenter i PDF-porteføljen. Du kan også redigere andre filer end PDF-filer i deres oprindelige programmer fra en PDF-portefølje. Eventuelle ændringer, du foretager, gemmes i filen i PDF-porteføljen.

Distribution

Del en PDF-portefølje med andre, så du er sikker på, at de får alle komponentdele. Udgiv en PDF-portefølje på et websted, så andre kan få den vist.

Sortering

Sorter komponentfiler efter kategorier, som du kan tilføje i, slette, skjule og tilpasse. Du skal blot klikke på et kolonnenavn for at sortere listen.

Udskrivning

Udskriv alle PDF-filer i en PDF-portefølje eller valgte PDF-komponentfiler.

Søgning

Søg i én eller alle filer i en PDF-portefølje. Du kan også søge i andre filer end PDF-komponentfiler.

Medtagning af andre formater

Føj filer, der ikke er i PDF-format, til en eksisterende PDF-portefølje uden at skulle konvertere dem til PDF-format.

Uafhængighed fra kildefiler

Kildefilerne til en PDF-portefølje – også eksisterende filer, som du føjer til PDF-porteføljen – ændres ikke, når du opretter en PDF-portefølje. Ændringer, du foretager i komponentfilerne i en PDF-portefølje, ændrer ikke de oprindelige filer, som du brugte til at oprette PDF-porteføljen. Du kan flytte PDF-porteføljen lige hvorhen på computeren eller netværket, du vil, uden at du risikerer at miste komponenter, eller at forbindelsen til dem afbrydes.

Genbrug

Medtag den samme fil i flere PDF-porteføljer.

Oversigt over vinduer til PDF-porteføljer

I Acrobat opretter og redigerer du PDF-porteføljer og arbejder med komponentfiler ved hjælp af forskellige elementer, f.eks. ruder, værktøjslinjer og vinduer.

PDF-portefølje i Acrobat
PDF-portefølje i Acrobat

A. Værktøjslinjen PDF-portefølje B. Komponentfiler og -mapper i venstre navigationsrude C. Knapperne Forrige og Næste (pile) til at rulle gennem komponentfiler D. Link til at åbne komponentfilen 

  • Værktøjslinjen PDF-portefølje er placeret lige under hovedværktøjslinjen. Du kan udføre almindelige opgaver som f.eks. at tilføje filer eller mapper, oprette en ny mappe, udpakke en komponentfil eller slette en komponentfil.

  • I den venstre navigationsrude viser de filer og mapper, der er inkluderet i PDF-porteføljen. Filerne og mapperne vises som standard i alfabetisk rækkefølge. Du kan ændre rækkefølgen ved at konfigurere sorteringsrækkefølgen i dialogboksen Porteføljeegenskaber.

    Alternativt kan du omarrangere filer i den venstre navigationsrude ved at trække filer eller slippe filer til mapper og mapper til mapper, forudsat at begge er på samme niveau i porteføljen.

  • Knapperne Forrige og Næste gør det muligt at rulle gennem de filer og mapper, der er inkluderet i PDF-porteføljen. Der vises som standard et eksempel på den valgte fil. Hvis komponentfilen imidlertid ikke er en PDF-fil, vises knappen Eksempel i dokumentområdet. Ved at klikke på knappen Eksempel kan du få vist filens indhold i selve PDF-porteføljen.

  • Linket Åbn dokument åbner den valgte komponentfil til redigering. Hvis det er en PDF-fil, åbnes filen i dokumentområdet, hvor du kan arbejde på den som med et hvilket som helst andet PDF-dokument. Ellers, hvis filen ikke er en PDF-fil, så åbnes den i dens oprindelige program. Når du foretager ændringer i komponentfilen og gemmer den, bliver det nyere indhold tilgængeligt i PDF-porteføljen.

  • Layout (eksempeltilstand) viser eksempel af komponentfilen i PDF-porteføljen afhængigt af filtypen. Se Porteføljevisningstilstande for at få oplysninger om hver type eksempelvisning.

  • Detaljer eller filer viser fildetaljerne på en liste. Du kan klikke på et kolonnenavn for at sortere i stigende eller faldende rækkefølge.

    En PDF-portefølje er tilgængelig, når den åbnes i detalje- eller filtilstanden. Denne tilstand giver en bedre læseoplevelse for personer med handicap, f.eks. bevægelseshæmmede, blinde og svagsynede. Hvis du vil åbne alle PDF-porteføljer i filtilstand, skal du åbne dialogboksen Indstillinger ved at vælge Rediger > Indstillinger (Windows). Kun i Acrobat skal du vælge Acrobat > Indstillinger (Mac OS). Vælg Tilgængelighed under Kategorier, og vælg derefter Vis porteføljer i filtilstand.

 

Visningstilstande for portefølje

Du kan få vist komponentfilerne på to forskellige måder – layouttilstanden (eller eksempeltilstanden) og detaljetilstanden (eller filtilstanden). I layouttilstanden vises komponentfilerne i den venstre navigationsrude, sådan som det er vist i den forudgående figur. I detaljetilstanden vises komponentfilerne med det samme under den anden værktøjslinje, sådan som det er vist på det følgende skærmbillede:

PDF-portefølje i detalje- eller filtilstand
Visning af en PDF-portefølje i detalje- eller filtilstand

I begge visninger kan du få vist billeder og sider samt afspille videoer og SWF-filer. I detaljevisningen kan du imidlertid også få vist oplysninger om en fil. Du kan udtrække (flytte) en fil til din computer. Du kan også åbne en fil i det oprindelige program (hvis det er installeret på computeren). Du kan skifte mellem layout- og detaljevisningen ved at vælge den ønskede indstilling fra menuen Vis > Portefølje.

Platformsvisningen er også tilgængelig, hvor der vises et eksempel i fuld størrelse i dokumentvinduet. PDF-, SWF- og HTML-filer vises som standard i dokumentvinduet. Du åbner andre filtyper i platformsvisning, f.eks. e-mailporteføljer, filer med formularsvar og sikre PDF-dokumenter, ved at vælge Vis > Portefølje > Vis fil. Hvis du vil lukke platformsvisningen, skal du klikke på ikonet for luk eksempel (X) efter filnavnet på den anden værktøjslinje.

Platformsvisningstilstand
Klik på X-knappen for at lukke platformsvisningstilstanden.

Skift mellem tilstandene layout, detaljer og platformseksempel

Du kan skifte mellem layout- og detaljevisningen ved at vælge den ønskede indstilling fra menuen Vis > Portefølje.

Du kan også skifte til tilstanden platformseksempel ved at vælge Vis > Portefølje > Vis fil.

Andre funktioner, der er tilgængelige i porteføljer

Følgende kommandoer er tilgængelige for komponentfiler i PDF-porteføljer:

Reducer filstørrelse

Reducerer filstørrelsen på PDF-komponentfiler. Yderligere oplysninger finder du under Reduktion af filstørrelse ved lagring.

Beskyt portefølje med adgangskode

Tilfører sikkerhed til dokumenter i en PDF-portefølje eller til PDF-komponentfiler i en PDF-portefølje. Hvis du vil føje sikkerhed til PDF-komponentfiler, skal du vælge Filer > Porteføljeegenskaber og vælge fanen Sikkerhed. Yderligere oplysninger finder du under Beskyttelse af dokumenter med adgangskoder. Brug Forsiden (Vis > Portefølje > Forside) til at føje sikkerhed til hele PDF-porteføljen. Du kan f.eks. bruge Forsiden til at signere PDF-porteføljens overordnede fil eller tilføje en adgangskode for at åbne PDF-porteføljen. Funktionalitet, som du angiver på Forsiden, angår hele samlingen af komponentfiler i PDF-porteføljen.

Bemærk:

Andre sikkerhedsfunktioner, inklusive certifikatsikkerhed, er også tilgængelige til PDF-porteføljer og komponentfiler. Se Valg af sikkerhedsmetode for PDF-filer for at få flere oplysninger.

Udskriv

Udskriver komponentdokumenter. Yderligere oplysninger finder du under Udskrive PDF-filer i en PDF-portefølje.

Adobe-logo

Log ind på din konto