Måling af 3D-objekter i PDF-filer

Brug 3D-måleværktøjet til at måle 3D-modeller. Du kan oprette et målinger mellem kombinationer af punkter eller kanter på 3D-modeller. Når du bevæger markøren hen over 3D-modellen, fremhæves bestemte punkter og kanter. 3D-måleværktøjet understøtter fire måletyper: vinkelret afstand mellem to lige kanter, lineær afstand mellem to punkter, radien af cirkulære kanter og vinklen mellem to kanter (eller tre punkter).

Du kan knytte 3D-målinger til bestemte visninger. Hvis standardvisningen er aktiv, når et mål tilføjes, oprettes der en ny målvisning. Denne visning føjes til visningshierarkiet i Modeltræet. Målingen tilknyttes kun denne visning. Målingen vises som underordnet element til visningen.

Du kan også få vist kommentarer, mens du foretager målinger. Disse kommentarer (der også kaldes målemarkeringer) bevares, når dokumentet lukkes.

3D-målevisning
3D-målevisning

Mål 3D-objekter

 1. Klik på en 3D-model i et PDF-dokument for at aktivere den.
 2. Klik på ikonet 3D-måleværktøj på 3D-værktøjslinjen. (Hvis 3D-værktøjslinjevisningen er angivet for konsoliderede værktøjer, skal du vælge 3D-måleværktøjet i pop op-menuen ud for navigationsværktøjet.)
 3. Vælg de ønskede indstillinger i områderne Fastgør aktiverer og Måletyper på paletten 3D-måleværktøj.
 4. Højreklik på modelbaggrunden for at ændre indstillingerne efter behov. Lad paletten 3D-måleværktøj være åben.
 5. Mål 3D-modellen:
  • Hvis du vil måle afstanden mellem to positioner i 3D-modellen, skal du klikke for at angive et startpunkt. Flyt derefter markøren til en anden placering eller en kant.

  • Hvis du vil måle omkredsen af en rund figur, skal du flytte markøren til figurens kant, så der vises en cirkel og derefter klikke en enkelt gang.

  • Hvis du vil oprette og placere en anmærkning på målingen, skal du højreklikke på objektbaggrunden og vælge Skift opmærkningsetiket. Skriv en opmærkningsetiket. Mål 3D-modellen som beskrevet ovenfor. Klik for at angive slutpunktet for målingen, og klik derefter en tredje gang for at angive placeringen af målingen og etiketten.

  • Hvis du vil gemme en måling som en kommentar, skal du vælge håndværktøjet, højreklikke på målingen og klikke på Konverter til kommentar.

  • Du kan afbryde en måling ved at højreklikke og vælge Annuller måling.

  • Hvis du vil slette en målemarkering, skal du klikke på den med 3D-måleværktøjet og trykke på Slet.

  Bemærk:

  Hvis du vil vide mere om, hvordan du roterer, panorerer, zoomer og tager billeder, mens du måler, skal du højreklikke på modellen og vælge Navigationstips til 3D-måling.  

Indstillinger for Fastgør aktiverer på paletten 3D-måleværktøj

3D-fastgørelse til kantendepunkter

Fastgør til hele kanten.

3D-fastgørelse til lineære kanter

Fastgør til et lige stregsegment på en kant.

3D-fastgørelse til radiale kanter

Fastgør til en omkreds.

3D-fastgørelse til silhuetter

Fastgør til den synlige kant på en del, f.eks. siden af en cylinder.

3D-fastgørelse til plane flader

Fastgør til det geometriske plan, der udgør en flade på delen.

Indstillinger for måletyper på paletten 3D-måleværktøj

3D-måling fra punkt til punkt

Måler afstanden mellem to positioner på 3D-modellen. Klik for at placere et startpunkt, og klik derefter et andet sted for at placere et slutpunkt eller en kant.

Vinkelret 3D-dimension

Måler afstanden mellem to kanter, hvor de er vinkelrette på startkanten.

Radial 3D-dimension

Måler radius på den placering, hvor der klikkes.

3D-vinkelmåling

Måler vinklen mellem to kanter.

Indstillinger for enheder og opmærkning

Hvis du vil bruge måleværktøjerne for enheder og markering, skal du vælge 3D-måleværktøjet og derefter højreklikke i modellen.

Definer modelenhed

Vælg for at ændre måleenhederne.

Aktivér koordinatvisning

Viser eller skjuler koordinaterne for musemarkørens placering i vinduet med Måloplysninger.

Rediger markeringsetiket

Skriv den tekst, du ønsker at få vist sammen med målet, både i området med 3D-modellen og i panelet Kommentering. (Denne indstilling er kun tilgængelig, når Målemarkering er valgt.)

Deaktiver målemarkering

Vælg, hvornår du vil foretage målinger i en model, men ikke føje dem til dokumentet. Målene er kun synlige, mens det aktuelle mål er aktivt. Hvis du starter et andet måle- eller redigeringsværktøj, skjules markeringen.

Fastgør ikke til 3D-indhold

Deaktiverer muligheden for at fastgøre indsættelsespunktet til et sandsynligt mål. Vælg denne indstilling for at forbedre ydeevnen, mens du arbejder med en stor model. Vend tilbage til Fastgør til 3D-indhold for at sikre nøjagtige mål i 3D-objekter.

Navigationstip til 3D-måling

Åbner en dialogboks, hvor tastaturgenvejene til flere navigationsgenveje er angivet. Du kan bruge disse genveje, mens du måler.

Indstillinger

Åbner dialogboksen Måling (3D) under Indstillinger.

Skjul/Vis vindue med målingsoplysninger

I vinduet med Måloplysninger vises indstillingerne for Enheder og markering for modellen. Marker, hvis du vil fjerne vinduet fra modelvinduet.

Skjul/Vis målingsværktøjslinje

Fjerner/viser paletten 3D-måleværktøj.

Måleindstillinger

Du kan bestemme, hvordan 3D-data skal måles, ved at ændre indstillingerne for 3D-måling. Disse indstillinger vises i panelet Måling (3D) i dialogboksen Indstillinger.

Bemærk:

I Adobe Acrobat Reader gælder disse indstillinger for de PDF'er, der har kommentering aktiveret.

Brug skaleringer og enheder fra model (når de findes)

Viser målinger baseret på modelenheder, som er genereret fra den oprindelige 3D-model, hvis disse er vist. Fravælg denne indstilling, hvis du vil angive måleenhederne manuelt. Indstillingen kan ændres på paletten 3D-måleværktøj.

Brug standardvisningsenhed

Bruger de måleenheder, du angiver her, i stedet for de måleenheder, der er i 3D-modellen.

Vigtige cifre, der skal vises

Angiver det maksimale antal cifre i målenummeret.

3D-Målestregfarve

Angiver farven på den streg, der vises, når du klikker eller trækker for at måle et objekt.

Mål feedbackstørrelse

Angiver tekststørrelsen for målevisningen.

Vinkelmålinger vist i

Angiver enheder som enten grader eller radianer.

Cirkulære målinger vist som

Angiver, om det er diameteren eller radien, der måles for cirkulære dele.

Vis cirkel for radiusmålinger

Viser den omkreds, der er forbundet med den radiale måling.

3D-fastgørelsesindstillinger

Aktiverer fastgøring og angiver, om punkter, buer, kanter, silhuetter eller flader fastgøres. Følsomhed viser, hvor tæt markøren skal være på det element, der skal fastgøres. Med Fastgør tipfarve kan du angive farven på den fastgørelsesstreg, der vises, når du placerer markøren over 3D-objektet.

Adobe-logo

Log ind på din konto