Forbered PDF-filer til en præsentation

Definere den første visning som fuldskærmstilstand

Fuldskærmsvisning er en indstilling, som du kan bruge i forbindelse med PDF-dokumenter, der bruges i præsentationer. I fuldskærmsvisning fylder PDF-sider hele skærmen. Menulinjen, værktøjslinjen og kontrolelementerne i vinduet er skjulte. Du kan også indstille andre startvisninger, så dokumenterne eller samlinger af dokumenter åbnes i en ensartet visning. Du kan i begge tilfælde tilføje sideovergange for at øge den visuelle effekt, når en bruger bladrer gennem dokumentet.

Du kan styre, hvordan du navigerer i et PDF-dokument (f.eks. automatisk skift af sider), ved at bruge indstillingerne i dialogboksen Indstillinger i panelet Fuldskærm. Disse indstillinger gælder for hele systemet – ikke blot for det enkelte PDF-dokument – og påvirker derfor alle de PDF-dokumenter, du åbner på systemet. Det betyder, at du kan styre disse indstillinger, hvis du konfigurerer præsentationen på et system, du kan styre.

Normal visning og fuldskærmsvisning.

Definer en startvisning

Når en bruger åbner PDF-dokumentet eller PDF-porteføljen, vises startvisningen af PDF-dokumentet. Du kan indstille startvisningen til det forstørrelsesniveau, den side og det sidelayout, du ønsker. Hvis PDF-dokumentet er en præsentation, kan du indstille startvisningen til fuldskærmsvisning. I Acrobat Pro kan du oprette handlingsguider for at ændre standardindstillinger for flere dokumenter.

Når du har defineret startvisningen for PDF-dokumentet, kan du føje sideovergange til valgte sider eller hele dokumentet.

Bemærk:

Acrobat understøtter sideovergange og indglidende punkter fra PowerPoint.

Definer startvisningen

 1. Vælg Filer > Egenskaber.
 2. Klik på startvisning i dialogboksen Dokumentegenskaber.
 3. Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK. Du skal gemme og åbne filen igen for at se virkningen.

Definer startvisningen som fuldskæmstilstand

Når startvisningen af et PDF-dokument angives til Fuld skærm, skal du angive, hvordan dokumentet åbnes.

 1. Vælg Filer > Egenskaber.
 2. Vælg Startvisning i dialogboksen Dokumentegenskaber.
 3. Du opnår det bedste resultat ved at følge en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Kun side i menuen Navigationsfaner.

  • Vælg Enkelt side i menuen Sidelayout.

  • Indstil Sidenummer til den side, hvor du ønsker, præsentationen skal starte.

 4. Vælg Åbn i Fuld skærm for at åbne dokumentet uden menulinjen, værktøjslinjen eller kontrolelementer i vinduet. Klik på OK. (Du skal gemme og åbne filen igen for at se virkningen).
  Bemærk:

  Brugere kan afslutte fuldskærmsvisningen ved at trykke på Esc, hvis deres indstillinger er angivet til det. Men i fuldskærmsvisningen kan brugerne ikke anvende kommandoer og vælge værktøjer, medmindre de kender tastaturgenvejene. Du kan f.eks. oprette sidehandlinger i et dokument, så brugerne får disse funktioner

Indstillinger for Startvisning under Dokumentegenskaber

Indstillingerne for Startvisning i dialogboksen Dokumentegenskaber er inddelt i tre områder: Layout og forstørrelse, Vinduesindstillinger og Grænsefladeindstillinger.

Layout og forstørrelse

Angiver, dokumentets udseende.

 

Bemærk:

Der er to betingelser, der kan påvirke sidelayout og -forstørrelse. 1) Hvis PDF-filen allerede er indstillet til en anden startvisning i Filer > Egenskaber. 2) Hvis indstillingen Gendan sidste visningsindstilling, når et dokument genåbnes aktiveret i Rediger > Indstillinger > Dokumentkategori.

Fanen Navigation

Angiver, hvilke paneler der vises i navigationsruden.

Sidelayout

Afgør, hvordan dokumentsiderne vises.

Forstørrelse

Indstiller zoomniveauet for dokumentet, når det åbnes. Standard bruger forstørrelsen indstillet af brugeren.

Start på side

Angiver den side, der vises, når dokumentet åbnes.

 

Bemærk:

Hvis du angiver Standard for indstillingerne for Forstørrelse og Sidelayout, anvendes den enkelte brugers indstillinger for Sidevisning.

Vinduesindstillinger

Bestem, hvordan vinduet tilpasses i skærmområdet, når en bruger åbner dokumentet. Disse indstillingerne gælder for selve dokumentvinduet i forhold til skærmområdet på brugerens skærm.

Tilpas vinduets størrelse til den første side

Tilpasser dokumentvinduet, så det slutter tæt omkring åbningssiden i henhold til de indstillinger, du har valgt under Dokumentindstillinger.

Centrer vinduet på skærmen

Anbringer vinduet i centrum af skærmområdet.

Åbn i fuldskærmstilstand

Maksimerer dokumentvinduet og viser dokumentet uden menulinje, værktøjslinje eller kontrolelementer.

Vis filnavn

Viser filnavnet i vinduets titellinje.

Vis dokumenttitel

Viser dokumenttitlen i vinduets titellinje. Dokumenttitlen hentes fra panelet Beskrivelse i dialogboksen Dokumentegenskaber.

Grænsefladeindstillinger

Angiv, hvilke dele af grænsefladen – menulinje, værktøjslinjer og kontrolelementer i vinduet - der er skjulte.

 

Bemærk:

 Hvis du skjuler menu- og værktøjslinjerne, kan brugerne ikke anvende kommandoer og vælge værktøjer, medmindre de kender tastaturgenvejene. Du kan konfigurere sidehandlinger, som midlertidigt gemmer kontrolelementer i grænsefladen ved visning af siden. Se Tilføj handlinger med sideminiaturebilleder.

Tilføj sideovergange

Du kan oprette en interessant effekt, der iværksættes hver gang en side fremføres ved hjælp af sideovergange.

Du kan også angive sideovergange for en gruppe dokumenter med handlingsguiden i Acrobat Pro.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Værktøjer > Organiser sider > Mere > Sideovergange.

  • Vælg sideminiaturebilleder, du vil anvende overgange på, i panelet Sideminiaturebilleder, og vælg Sideovergange i menuen Indstillinger .

 2. Vælg en overgangseffekt i menuen Overgang i dialogboksen Angiv overgange. Disse overgangseffekter er de samme som dem, der er angivet under indstillingerne for Fuldskærm.
 3. Vælg, hvilken retning overgangseffekten skal anvendes for. De tilgængelige indstillinger afhænger af overgangen.
 4. Vælg overgangseffektens hastighed.
 5. Vælg Vend automatisk til næste side, og angiv antallet af sekunder mellem automatisk sidevending. Hvis du ikke vælger denne indstilling, bladrer brugeren ved hjælp af tastaturkommandoer eller musen.
 6. Vælg det sideområde, du vil anvende overgange på.
  Bemærk:

  Hvis brugerne vælger Ignorer alle overgange i indstillingerne for Fuldskærm, kan de ikke se sideovergange.

Adobe-logo

Log ind på din konto