Udvidet sikkerhedsindstilling for PDF-filer

PDF-dokumenter har udviklet sig fra statiske sider til komplekse dokumenter med funktioner som f.eks. interaktive formularer, multimedieindhold, scripting og anden funktionalitet. Disse funktioner gør PDF-dokumenter sårbare over for ondsindede scripts eller handlinger, som kan beskadige computeren eller stjæle data. Med udvidet sikkerhed kan du beskytte computeren mod disse trusler ved at blokere for eller selektivt tillade handlinger for placeringer og filer, der er tillid til.

Når udvidet sikkerhed er aktiveret, og et PDF-dokument forsøger at udføre en begrænset handling fra en placering eller fil, der ikke er tillid til, vises en sikkerhedsadvarsel. Typen af advarsel afhænger af handlingen og din version af Acrobat eller Reader. (Se Sikkerhedsadvarsler).

Se tekniske detaljer om forbedret sikkerhed (primært for administratorer) i dokumenterne på www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_en.

Aktivering af udvidet sikkerhed

I Acrobat og Reader X, 9.3 og 8.2 aktiveres udvidet sikkerhed som standard. Adobe anbefaler, at du aktiverer udvidet sikkerhed, hvis funktionen ikke allerede er aktiveret, og at du kun omgår begrænsningerne i forbindelse med indhold, der er tillid til.

 1. Vælg Indstillinger.
 2. Vælg Sikkerhed (Udvidet) i Kategorierne til venstre.
 3. Vælg indstillingen Aktivér udvidet sikkerhed.
 4. (Valgfrit – kun Windows) Vælg Logfil på tværs af domæner til fejlfinding af problemer, hvis arbejdsforløbet omfatter adgang på tværs af domæner ved hjælp af en serverbaseret politikfil.

Omgåelse af begrænsninger for udvidet sikkerhed

Når udvidet sikkerhed er aktiveret, er kun de filer, mapper og placeringer, som du har haft tillid til, undtaget fra begrænsningerne for udvidet sikkerhed. Du kan angive pålidelige placeringer og filer på flere måder afhængigt af den handling, som PDF-dokumentet forsøger at udføre.

 • Brug funktionen til privilegerede placeringer i panelet Udvidet sikkerhed til at angive tillid til filer, mapper og værtsdomæner (rod-URL'er).

 • Konfigurer internetadgang med Tillidsstyring. (Se URL-indstillinger).

 • For certificerede PDF-dokumenter kan du have tillid til underskriverens certifikat til privilegerede netværkshandlinger, f.eks. adgang til netværk, udskrivning og filer. (Se Indstilling af et certifikats tillidsniveau).

 • Kontrollér adgang på tværs af domæner med en serverbaseret politikfil. (Se dokumentet Sikkerhed på tværs af domæner på www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_en.)

Angivelse af privilegerede placeringer til pålideligt indhold

Udvidet sikkerhed kan bruges til at angive placeringer til pålideligt indhold. Disse privilegerede placeringer kan være enkelte filer, mapper eller værtsdomæner (rod-URL'er). Indhold på en privilegeret placering er pålideligt. Eksempelvis blokerer udvidet sikkerhed normalt for, at PDF-dokumenter kan indlæse data fra ukendte websteder. Hvis du føjer dataenes afsendelsessted (deres værtsdomæne) til listen over privilegerede placeringer, tillader Acrobat og Reader indlæsning af dataene. Se detaljer i dokumentet Forbedret sikkerhedwww.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_en.

 1. Vælg Indstillinger > Sikkerhed (Udvidet).
 2. Vælg indstillingen Aktivér udvidet sikkerhed.
 3. Angiv en liste over placeringer i sektionen Privilegerede placeringer, og klik på OK.
  • For at angive tillid til alle websteder, der allerede er tillid til i Internet Explorer, skal du vælge Hav automatisk tillid til websteder fra mine Win OS-sikkerhedszoner.

  • Hvis du kun vil tilføje en eller to PDF-filer fra en placering, skal du klikke på Tilføj fil.

  • Hvis du vil oprette en mappe med flere PDF-filer, der er tillid til, skal du klikke på Tilføj mappesti eller Tilføj vært.

  • For at tillade indlæsning af data fra en webside, skal du indtaste navnet på rod-URL'en. Du kan f.eks. skrive www.adobe.com, men ikke www.adobe.com/dk/products. Hvis du kun vil angive tillid til filer fra sikre forbindelser, skal du vælge Kun sikre forbindelser (https:).

Adgang på tværs af domæner

Udvidet sikkerhed forhindrer et PDF-dokument i ét værtsdomæne i at kommunikere med et andet domæne. Denne handling forhindrer et PDF-dokument i at hente ondsindede data fra en kilde, der ikke er tillid til. Når et PDF-dokument forsøger at få adgang på tværs af domæner, forsøger Acrobat og Reader automatisk at indlæse en politikfil fra dette domæne. Hvis domænet med det dokument, der forsøger at få adgang til dataene, er medtaget i politikfilen, er der automatisk adgang til dataene.

Få mere at vide i Vejledning i programsikkerhedwww.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_en.

Adobe-logo

Log ind på din konto