Om farvestyring i Adobe-programmer

Adobes farvestyring er med til at opretholde et ensartet udseende på farver, når du får billeder ind fra en ekstern kilde, redigerer dokumenter og overfører dem mellem Adobe-programmer og udskriver de færdige kompositioner. Dette system er baseret på konventioner, som er udviklet af ICC (International Color Consortium), en gruppe med ansvar for standardisering af profilformater og -procedurer, så der kan opnås ensartede og nøjagtige farver igennem en arbejdsproces.

Farvestyring er som standard slået til i farvestyrede Adobe-programmer. Hvis du har købt Adobe Creative Cloud, synkroniseres farveindstillingerne på tværs af programmer, så RGB- og CMYK-farver fremtræder ensartede. Det betyder, at farver ser ens ud, uanset hvilket program du ser dem i.

Synkroniserede farveindstillinger
Farveindstillinger i Adobe Creative Cloud synkroniseres på et centralt sted via Adobe Bridge.

Hvis du beslutter at ændre standardindstillingerne, kan du konfigurere Adobe farvestyring, så det svarer til almindelige outputforhold, ved hjælp af brugervenlige forudindstillinger. Du kan også tilpasse farveindstillinger, så de opfylder behovet i den aktuelle arbejdsproces.

Husk på, at de billedtyper, du arbejder med, og de krav, du stiller til dit output, har indflydelse på, hvordan du bruger farvestyring. Forskellige forhold spiller f.eks. ind på ensartetheden af farver i et RGB-fotoudskrivningsforløb, et kommercielt trykningsforløb med CMYK-farver, et blandet digitalt trykningsforløb med RGB/CMYK-farver og et udgivelsesforløb på internettet.

Grundlæggende trin til produktion af ensartede farver

Rådfør dig med dine produktionspartnere (hvis du har nogen) for at sikre, at alle aspekter af din farvestyringsproces kan integreres problemfrit med deres.

Drøft, hvordan farveprocessen kan integreres med dine arbejdsgrupper og tjenesteudbydere, hvordan software og hardware skal konfigureres med henblik på integration i farvestyringssystemet, og på hvilket niveau farvestyring skal implementeres. (Se Har du brug for farvestyring?.)

Kalibrer og opret profil til din skærm.

Den første profil, du skal oprette, er en skærmprofil. Det er vigtigt at kunne se den nøjagtige farve, hvis du skal træffe beslutninger i kreativ henseende om den farve, du angiver i dit dokument (Se Kalibrer og opret profil til din skærm.)

Føj farveprofiler til systemet for de input- og outputenheder, du vil bruge, f.eks. scannere og printere.

Farvestyringssystemet bruger profiler til at finde ud af, hvordan en enhed frembringer farver, og hvilke faktiske farver et dokument indeholder. Enhedsprofiler installeres ofte, når du føjer enheden til systemet. Du kan også bruge software og hardware fra tredjemand til at oprette mere nøjagtige profiler til bestemte enheder og særlige forhold. Hvis et dokument skal trykkes på et trykkeri, skal du kontakte serviceleverandøren for at bestemme profilen for trykkeenheden eller trykkeforholdene. (Se Om farveprofiler og Installér en farveprofil.)

Indstil farvestyring i Adobe-programmer.

Standardfarveindstillingerne dækker de fleste brugeres behov. Du kan dog ændre farveindstillingerne ved at gøre et af følgende:

 • Hvis du bruger flere Adobe-programmer, skal du bruge Adobe® Bridge til at vælge en standardkonfiguration for farvestyring og synkronisere farveindstillinger på tværs af programmer, før du begynder at arbejde med dokumenter. (Se Synkroniser farveindstillinger på tværs af Adobe-programmer.)

 • Hvis du kun bruger ét Adobe-program, eller hvis du vil tilpasse avancerede farvestyringsindstillinger, kan du ændre farveindstillinger for et bestemt program. (Se Konfigurer farvestyring.)

(Valgfrit) Se eksempel på farver i en skærmkorrektur.

Når du har oprettet et dokument, kan du i en skærmkorrektur se, hvordan farver vil tage sig ud, når de udskrives eller vises på en bestemt enhed. (Se Farvekorrektur.)

Bemærk:

En skærmkorrektur alene er ikke nok til at vise, hvordan overprint tager sig ud, når der anvendes offsettrykning. Hvis du arbejder med dokumenter, som indeholder overprint, kan du aktivere Skærmversion af overprint for at få vist overprint nøjagtigt i en skærmkorrektur.

Brug farvestyring, når du udskriver og gemmer filer.

Formålet med farvestyring er at bevare et ensartet udseende af farverne på tværs af alle enheder i en arbejdsproces. Lad farvestyringsindstillingerne være aktiverede, når du udskriver dokumenter, gemmer filer og forbereder filer til visning online (Se Farvestyring af PDF-filer til udskrivning (Acrobat Pro DC) og Farvestyring af dokumenter til onlinevisning.)

Synkronise farveindstillinger på tværs af Adobe-programmer

Hvis du bruger Adobe Creative Cloud, kan du bruge Adobe Bridge CC til automatisk at synkronisere farveindstillinger på tværs af programmer. Denne synkronisering sikrer, at farver har et ensartet udseende i alle farvestyrede Adobe-programmer.

Hvis farveindstillinger ikke synkroniseres, vises der en meddelelse øverst i dialogboksen Farveindstillinger i hvert program. Adobe anbefaler, at du synkroniserer farveindstillinger, før du begynder at arbejde med nye eller eksisterende dokumenter.

 1. Åbn Bridge.

  Hvis du vil åbne Bridge fra et Creative Cloud-program, vælg Filer > Gennemse i Bridge. Hvis du vil åbne Bridge direkte, skal du enten vælge Adobe Bridge CC i menuen Start (Windows) eller dobbeltklikke på ikonet Adobe Bridge CC (Mac OS).

 2. Vælg Rediger > Farveindstillinger.

 3. Vælg en farveindstilling på listen, og klik på Anvend.

  Hvis ingen af standardindstillingerne opfylder dine krav, skal du vælge Vis udvidet liste over farveindstillingsfiler for at få vist yderligere indstillinger. Hvis du vil installere en brugerdefineret indstillingsfil, f.eks. en fil, du har modtaget fra et trykkeri, skal du klikke på Vis gemte farveindstillingsfiler.

Konfigurer farvestyring

 1. Vælg kategorien Farvestyring i dialogboksen Indstillinger.

 2. Vælg en farveindstilling i menuen Indstillinger, og klik på OK.

  Den valgte indstilling bestemmer, hvilke farvearbejdsrum programmet bruger, hvad der sker, når du åbner og importerer filer med integrerede profiler, og hvordan farvestyringssystemet konverterer farver. Se en beskrivelse af indstillingen ved at vælge indstillingen, hvorefter beskrivelsen vises nederst i dialogboksen.

  Bemærk:

  Farveindstillingerne i Acrobat er et undersæt af dem, der anvendes i InDesign, Illustrator og Photoshop.

  I nogle situationer, f.eks. hvis du får en brugerdefineret outputprofil fra din tjenesteudbyder, vil du evt. skulle tilpasse bestemte indstillinger i dialogboksen Farveindstillinger. Det anbefales dog kun at arbejde med tilpasning, hvis man er erfaren bruger.

  Bemærk:

  Hvis du arbejder med mere end ét Adobe-program, anbefales det kraftigt, at du synkroniserer dine farveindstillinger på tværs af programmer. (Se Synkroniser farveindstillinger på tværs af Adobe-programmer.)

Håndtering af proces- og staffagefarver

Når farvestyring er aktiveret, bruger alle farver, du anvender eller opretter i et farvestyret Adobe-program, automatisk en farveprofil, som svarer til dokumentet. Hvis du skifter farvetilstand, bruger farvestyringssystemet de relevante profiler til at oversætte farven til den nye farvemodel, du bruger.

Brug følgende retningslinjer, når du arbejder med proces- og staffagefarver:

 • Vælg et CMYK-arbejdsrum, som svarer til CMYK-outputbetingelserne, for at sikre, at du kan definere og få vist procesfarver nøjagtigt.

 • Brug Lab-værdierne (standard) til at få vist foruddefinerede staffagefarver (f.eks. farver fra bibliotekerne TOYO, PANTONE, DIC og HKS) og konvertere disse farver til procesfarver. Brug af Lab-værdier giver den største nøjagtighed og sikrer en ensartet farvevisning på tværs af Creative Cloud-programmer.

Bemærk:

Staffagefarver til farvestyring har en stor lighed med staffagefarver på korrekturenheden og skærmen. Det er dog vanskeligt nøjagtigt at gengive en staffagefarve på en skærm eller korrekturenhed, fordi mange staffagetrykfarver findes uden for farveskalaerne på disse enheder.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online