Indstilling af 3D-visninger i PDF-filer

Med standardvisningen af en 3D-model kan du altid hurtigt vende tilbage til et startpunkt, når du arbejder med modellen. En standardvisning er forskellig fra et eksempelbillede, som bestemmer, hvordan 3D-modellen ser ud, når den ikke er aktiveret. Listen over alle tilgængelige visninger for 3D-modellen vises i menuen Visninger på 3D-værktøjslinjen og i visningsruden i Modeltræet.

Du kan også oprette yderligere visninger af 3D-modellen i Acrobat, der lader dig navigere 3D-indholdet, hurtigt og som du ønsker det, (f.eks. øverst, nederst, til højre eller venstre, inden eller uden for, eksploderet eller samlet). En visning kan omfatte indstillinger for belysning, kameraposition, gengivelsestilstand, Modeltræets tilstand og gennemsigtighed samt tværsnit. Brugerdefinerede visninger kan indeholde præcise kameraegenskaber.

Du kan knytte visninger til bogmærker i panelet Bogmærker, eller du kan bruge handlingen Gå til 3D-visning til at knytte visninger til knapper og links, som du opretter på siden.

Standardvisning

Når du opretter en PDF-fil fra en 3D-model eller føjer en 3D-fil til en eksisterende PDF-fil, opretter Acrobat en standardvisning. Standardvisningen oprettes, uafhængigt af om der oprettes yderligere standardvisninger, eller om der er visninger i 3D-filen.

Kendetegnene ved den oprettede standardvisning er følgende:

 • Der anvendes en perspektivvisning.

 • Synsvinklenn er placeret væk fra objektet, således at alle synlige dobbeltpunkter fylder det mest af feltvisningen.

 • Forskydningens retning og placering er primært langs den negative X-akse med en relativt lille forskydning langs den negative Y-akse og en mindre positiv forskydning på Z-aksen.

 • Kameraet peger på midten af de synlige dobbeltpunkter og er placeret, så Z-aksen er lodret, og den opadgående retning er positiv i den viste anmærkning.

Indstil baggrundsfarve, gengivelsestilstand og belysning for standardvisningen ved at sætte flueben i boksen Vis avancerede indstillinger i dialogboksen Indsæt 3D, vælge 3D-fanen og justere de viste parametre.

Oprettelse af en brugerdefineret visning

 1. Brug håndværktøjet til at klikke på 3D-modellen for at aktivere den.
 2. Du kan ændre visning ved hjælp af rotations-, panorerings- og zoomværktøjerne på 3D-værktøjslinjen.
 3. Vælg de visningsegenskaber, der skal medtages i visningen, i dialogboksen Visningsegenskaber.

  Egenskaber, der ikke er valgt, bruger de senest viste indstillinger. Hvis der f.eks. ikke er valgt Baggrundsfarve, bruges den seneste viste baggrundsfarve i denne visning.

  Visningen kaldes Ny visning i visningsruden i Modeltræet. Marker den for at omdøbe den.

Vise en visning

 1. Du kan ændre visning ved hjælp af disse metoder:
  • Vælg visningen i pop op-menuen Visninger på 3D-værktøjslinjen.

  • Klik på visningens navn i Modeltræet.

  • Klik på ikonet Standardvisning .

Skift standardvisningen

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i visningsruden i Modeltræet:
  • Marker en visning, og vælg derefter Indstil som standardvisning i menuen Indstillinger.

  • Højreklik på en visning, og vælg derefter Angiv som standardvisning.

Bemærk:

Opret en ny visning ved at vælge Visninger > Adminstrer visninger på 3D-værktøjslinjen eller i indholdsmenuen. Klik på knappen den efterfølgende dialogboks Administrer visninger, der vises.

Rediger plakaten, så den stemmer overens med standardvisningen.

 1. Dobbeltklik på 3D-modellen ved at bruge værktøjet Vælg objekt (Værktøjer > Rich Media > Vælg objekt).

 2. Klik på indstillingsfanen Start i dialogboksen Rediger 3D.
 3. Vælg Hent plakat fra standardvisningen under området Plakatbillede.
 4. Klik på OK, og gem PDF-filen.

Føje en 3D-visning til et bogmærke eller link

Denne fremgangsmåde kræver en 3D-model med en eller flere definerede visninger, som du kan oprette. Du kan knytte visningen til et eksisterende bogmærke eller hyperlink, eller du kan oprette et nyt til netop dette formål.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil oprette et nyt bogmærke, skal du klikke på knappen Nyt bogmærke  i toppen af panelet Bogmærker og skrive et nyt navn til bogmærket. Højreklik derefter på den, og vælg Egenskaber.

  • Hvis du vil oprette et nyt link, skal du vælge Værktøjer > Rediger PDF > Link > Tilføj eller rediger link og trække for at oprette et linkrektangel et vilkårligt sted på siden. Vælg derefter Brugerdefineret link i dialogboksen Opret link, og klik på Næste under Linkhandling.

  • Hvis du vil kæde en visning sammen med et eksisterende bogmærke eller en eksisterende kæde, skal du højreklikke på bogmærket eller kæden og vælge Egenskaber.

 2. Klik på fanen Handlinger i dialogboksen Egenskaber.
 3. Vælg Gå til en 3D-/multimedievisning i menuen Vælg handling, og klik derefter på Tilføj.
 4. Vælg 3D-anmærkningen for 3D-modellen på listen til venstre i dialogboksen Vælg en 3D-visning, og vælg derefter en visningsindstilling til højre:

  Aktuel visning

  Matcher den 3D-rotering, -panorering og -zoom, der er aktiv i dokumentet på det tidspunkt, hvor linket eller bogmærket oprettes, uanset om denne visning er angivet i Modeltræet som en defineret visning eller ej.

  Første visning

  Skifter til den visning, der vises i toppen af listen i Modeltræet.

  Sidste visning

  Skifter til den visning, der vises i bunden af listen i Modeltræet.

  Forrige visning

  Bevæger sig visning for visning op igennem listen over definerede visninger i Modeltræet.

  Næste visning

  Bevæger sig visning for visning ned igennem listen over definerede visninger i Modeltræet.

  Navngivet visning

  Skifter til den definerede visning, som du vælger på listen, der vises neden for denne indstilling.

 5. (Valgfrit) Hvis du ønsker, at et bogmærke eller et link også skal gå til en bestemt side og sidevisning, skal du vælge Åbn en sidevisning i menuen Markeringshandling og klikke på Tilføj. For at justere sidevisningen, skal du bruge rullepanelerne og zoomværktøjerne, før du klikker på knappen Angiv link. Klik på Luk i dialogboksen Egenskaber, når du er færdig.

Slette en 3D-visning.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • På 3D-værktøjslinjen, skal du åbne pop op-menuen Visninger, og derefter vælge Administrer visning. Markér de visninger, du vil fjerne, og klik på Slet visning.

  • Markér de visninger, du vil fjerne, i visningsruden i panelet Modeltræ. I visningsruden skal du enten klikke på knappen Slet  eller klikke på knappen Indstillinger og vælge Slet visning.

Adobe-logo

Log ind på din konto