Brugerhåndbog Annuller

Indstilling af 3D-visninger i PDF-filer

 1. Acrobat Brugervejledning
 2. Introduktion til Acrobat
  1. Tilgå Acrobat fra pc, mobil, web
  2. Hvad er nyt i Acrobat
  3. Tastaturgenveje
  4. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Generelt om Workspace
  2. Åbning og visning af PDF'er
   1. Åbning af PDF'er
   2. Navigation i PDF-sider
   3. Visning af PDF-indstillinger
   4. Justering af PDF-visninger
   5. Aktivér miniaturevisning af PDF'er
   6. Vis PDF i browser
  3. Arbejde med onlinelagerkonti
   1. Tilgå filer fra Box
   2. Tilgå filer fra Dropbox
   3. Tilgå filer fra OneDrive
   4. Tilgå filer fra SharePoint
   5. Tilgå filer fra Google Drev
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-notifikationer
  6. Gitre, hjælpelinjer og målinger i PDF'er
  7. Asiatisk, kyrillisk og højre-til-venstre-tekst i PDF-filer
 4. Oprettelse af PDF-dokumenter
  1. Oversigt over PDF-oprettelse
  2. Opret PDF'er med Acrobat
  3. Opret PDF'er med PDFMaker
  4. Brug af Adobe PDF-printeren
  5. Konvertering af websider til PDF
  6. Oprettelse af PDF'er med Acrobat Distiller
  7. Indstillinger for Adobe PDF-konvertering
  8. PDF-skrifttyper
 5. Redigering af PDF'er
  1. Rediger tekst i PDF'er
  2. Rediger billeder eller objekter i en PDF
  3. Roter, flyt, slet og omnummerer PDF-sider
  4. Rediger scannede PDF'er
  5. Optimer dokumentfotos, der er taget med et mobilkamera
  6. Optimering af PDF'er
  7. PDF-egenskaber og -metadata
  8. Links og vedhæftede filer i PDF'er
  9. PDF-lag
  10. Sideminiaturebilleder og bogmærker i PDF'er
  11. Guiden Handling (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer, der er konverteret til websider
  13. Klargøring af PDF'er til en præsentation
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF'er
  16. Tilføjelse af handlinger og scripts til PDF-filer
  17. Skift standardskriften for teksttilføjelse
  18. Slet sider fra en PDF
 6. Scan og OCR
  1. Scan dokumenter til PDF
  2. Optimer dokumentfotos
  3. Fejlfinding af scannerproblemer ved scanning med Acrobat
 7. Formularer
  1. Grundlæggende oplysninger om PDF-formularer
  2. Opret en formular fra bunden i Acrobat
  3. Opret og distribuer PDF-formularer
  4. Udfyld PDF-formularer
  5. Egenskaber for PDF-formularfelter
  6. Udfyld og underskriv PDF-formularer
  7. Angivelse af handlingsknapper i PDF-formularer
  8. Udgive interaktive PDF-webformularer
  9. Grundlæggende oplysninger om PDF-formularfelter
  10. Formularfelter med PDF-stregkode
  11. Indsaml og administrer PDF-formulardata
  12. Om formularsporing
  13. Hjælp til PDF-formularer
  14. Send PDF-formularer til modtagere via mail eller en intern server
 8. Kombinering af filer
  1. Kombiner eller flet filer til én enkelt PDF
  2. Roter, flyt, slet og omnummerer PDF-sider
  3. Føj sidehoveder, sidefødder og Bates-nummerering til PDF'er
  4. Beskær PDF-sider
  5. Føj vandmærker til PDF-filer
  6. Føj baggrunde til PDF-filer
  7. Arbejde med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Udgiv og del PDF-porteføljer
  9. Oversigt over PDF-porteføljer
  10. Opret og tilpas PDF-porteføljer
 9. Deling, gennemgange og kommentering
  1. Del og spor PDF'er online
  2. Opmærk tekst med redigeringer
  3. Forberedelse af en PDF-gennemgang
  4. Start af en PDF-gennemgang
  5. Hosting af delte gennemgange på SharePoint eller Office 365-websteder
  6. Deltagelse i en PDF-gennemgang
  7. Føj kommentarer til PDF'er
  8. Tilføjelse af et stempel til en PDF-fil
  9. Godkendelse af workflows
  10. Administration af kommentarer | Vis, besvar, udskriv
  11. Import og eksport af kommentarer
  12. Sporing og administration af PDF-gennemgange
 10. Lagring og eksport af PDF-filer
  1. Lagring af PDF-dokumenter
  2. Konvertér PDF til Word
  3. Konverter PDF til JPG
  4. Konverter eller eksportér PDF-filer til andre filformater
  5. Filformatindstillinger for PDF-eksport
  6. Genbrug af PDF-indhold
 11. Sikkerhed
  1. Udvidet sikkerhedsindstilling for PDF-filer
  2. Beskyttelse af PDF'er med adgangskoder
  3. Administrer digitale id'er
  4. Beskyt PDF-filer med certifikater
  5. Åbning af sikrede PDF-filer
  6. Fjernelse af følsomt indhold fra PDF'er
  7. Konfiguration af sikkerhedspolitikker for PDF'er
  8. Valg af sikkerhedsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhedsadvarsler, når en PDF-fil åbnes
  10. Beskyttelse af PDF'er med Adobe Experience Manager
  11. Funktionen til beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversigt over sikkerhed i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som sikkerhedsrisiko
  14. Vedhæftede filer som sikkerhedsrisici
  15. Tillad eller bloker links i PDF'er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Underskriv PDF-dokumenter
  2. Tag et billede af din signatur på en mobilenhed, og brug den overalt
  3. Send dokumenter til e-underskrivelse
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserede signaturer
  6. Validering af digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Administrering af pålidelige identiteter
 13. Udskrivning
  1. Grundlæggende PDF-udskrivningsopgaver
  2. Udskriv brochurer og PDF-porteføljer
  3. Avancerede indstillinger for udskrivning af PDF-filer
  4. Udskriv til PDF
  5. Udskrivning af PDF-filer i farver (Acrobat Pro)
  6. Udskrivning af PDF-filer i brugerdefinerede størrelser
 14. Tilgængelighed, koder og dynamisk tilpasning
  1. Opret og bekræft PDF-tilgængelighed
  2. Hjælpefunktioner i PDF'er
  3. Værktøjet Læserækkefølge til PDF'er
  4. Læse PDF'er med dynamisk tilpasning og hjælp til handicappede
  5. Rediger dokumentstruktur med panelerne Indhold og Tags
  6. Oprettelse af tilgængelige PDF'er
 15. Søgning og indeksering
  1. Oprettelse af PDF-indekser
  2. Søgning i PDF'er
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Tilføj lyd, video og interaktive objekter til PDF'er
  2. Tilføjelse af 3D-modeller til PDF'er (Acrobat Pro)
  3. Visning af 3D-modeller i PDF'er
  4. Arbejde med 3D-modeller
  5. Måling af 3D-objekter i PDF'er
  6. Indstilling af 3D-visninger i PDF'er
  7. Aktivér 3D-indhold i PDF
  8. Tilføjelse af multimedier til PDF'er
  9. Kommentarer til 3D-design i PDF-filer
  10. Afspilning af video-, lyd- og multimedieformater i PDF-filer
  11. Føj kommentarer til videoer
 17. Værktøjer til udskriftsproduktion (Acrobat Pro)
  1. Oversigt over værktøjer til printproduktion
  2. Printermærker og fine streger
  3. Få vist output
  4. Udglatning af gennemsigtighed
  5. Farvekonvertering og trykfarvestyring
  6. Diffusere farve
 18. Forhåndskontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Forhåndskontrolprofiler
  3. Avancerede forhåndskontroller
  4. Forhåndskontrolrapporter
  5. Vise resultater af forhåndskontrol, objekter og ressourcer
  6. Outputmåder i PDF-filer
  7. Korrektion af problemområder med værktøjet Forhåndskontrol
  8. Automatisering af dokumentanalyse med handlinger for slipværktøjer eller forhåndskontrol
  9. Analyse af dokumenter med værktøjet Forhåndskontrol
  10. Yderligere kontroller med værktøjet Forhåndskontrol
  11. Forhåndskontrolbiblioteker
  12. Forhåndskontrolvariabler
 19. Farvestyring
  1. Bevarelse af ensartede farver
  2. Farveindstillinger
  3. Farvestyring af dokumenter
  4. Arbejde med farveprofiler
  5. Om farvestyring

Med standardvisningen af en 3D-model kan du altid hurtigt vende tilbage til et startpunkt, når du arbejder med modellen. En standardvisning er forskellig fra et eksempelbillede, som bestemmer, hvordan 3D-modellen ser ud, når den ikke er aktiveret. Listen over alle tilgængelige visninger for 3D-modellen vises i menuen Visninger på 3D-værktøjslinjen og i visningsruden i Modeltræet.

Du kan også oprette yderligere visninger af 3D-modellen i Acrobat, der lader dig navigere 3D-indholdet, hurtigt og som du ønsker det, (f.eks. øverst, nederst, til højre eller venstre, inden eller uden for, eksploderet eller samlet). En visning kan omfatte indstillinger for belysning, kameraposition, gengivelsestilstand, Modeltræets tilstand og gennemsigtighed samt tværsnit. Brugerdefinerede visninger kan indeholde præcise kameraegenskaber.

Du kan knytte visninger til bogmærker i panelet Bogmærker, eller du kan bruge handlingen Gå til 3D-visning til at knytte visninger til knapper og links, som du opretter på siden.

Standardvisning

Når du opretter en PDF-fil fra en 3D-model eller føjer en 3D-fil til en eksisterende PDF-fil, opretter Acrobat en standardvisning. Standardvisningen oprettes, uafhængigt af om der oprettes yderligere standardvisninger, eller om der er visninger i 3D-filen.

Kendetegnene ved den oprettede standardvisning er følgende:

 • Der anvendes en perspektivvisning.

 • Synsvinklenn er placeret væk fra objektet, således at alle synlige dobbeltpunkter fylder det mest af feltvisningen.

 • Forskydningens retning og placering er primært langs den negative X-akse med en relativt lille forskydning langs den negative Y-akse og en mindre positiv forskydning på Z-aksen.

 • Kameraet peger på midten af de synlige dobbeltpunkter og er placeret, så Z-aksen er lodret, og den opadgående retning er positiv i den viste anmærkning.

Indstil baggrundsfarve, gengivelsestilstand og belysning for standardvisningen ved at sætte flueben i boksen Vis avancerede indstillinger i dialogboksen Indsæt 3D, vælge 3D-fanen og justere de viste parametre.

Oprettelse af en brugerdefineret visning

 1. Brug håndværktøjet til at klikke på 3D-modellen for at aktivere den.
 2. Du kan ændre visning ved hjælp af rotations-, panorerings- og zoomværktøjerne på 3D-værktøjslinjen.
 3. Vælg de visningsegenskaber, der skal medtages i visningen, i dialogboksen Visningsegenskaber.

  Egenskaber, der ikke er valgt, bruger de senest viste indstillinger. Hvis der f.eks. ikke er valgt Baggrundsfarve, bruges den seneste viste baggrundsfarve i denne visning.

  Visningen kaldes Ny visning i visningsruden i Modeltræet. Marker den for at omdøbe den.

Vise en visning

 1. Du kan ændre visning ved hjælp af disse metoder:
  • Vælg visningen i pop op-menuen Visninger på 3D-værktøjslinjen.

  • Klik på visningens navn i Modeltræet.

  • Klik på ikonet Standardvisning .

Skift standardvisningen

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i visningsruden i Modeltræet:
  • Marker en visning, og vælg derefter Indstil som standardvisning i menuen Indstillinger.

  • Højreklik på en visning, og vælg derefter Angiv som standardvisning.

Bemærk:

Opret en ny visning ved at vælge Visninger > Adminstrer visninger på 3D-værktøjslinjen eller i indholdsmenuen. Klik på knappen den efterfølgende dialogboks Administrer visninger, der vises.

Rediger plakaten, så den stemmer overens med standardvisningen.

 1. Dobbeltklik på 3D-modellen ved at bruge værktøjet Vælg objekt (Værktøjer > Rich Media > Vælg objekt).

 2. Klik på indstillingsfanen Start i dialogboksen Rediger 3D.
 3. Vælg Hent plakat fra standardvisningen under området Plakatbillede.
 4. Klik på OK, og gem PDF-filen.

Denne fremgangsmåde kræver en 3D-model med en eller flere definerede visninger, som du kan oprette. Du kan knytte visningen til et eksisterende bogmærke eller hyperlink, eller du kan oprette et nyt til netop dette formål.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil oprette et nyt bogmærke, skal du klikke på knappen Nyt bogmærke  i toppen af panelet Bogmærker og skrive et nyt navn til bogmærket. Højreklik derefter på den, og vælg Egenskaber.

  • Hvis du vil oprette et nyt link, skal du vælge Værktøjer > Rediger PDF > Link > Tilføj eller rediger link og trække for at oprette et linkrektangel et vilkårligt sted på siden. Vælg derefter Brugerdefineret link i dialogboksen Opret link, og klik på Næste under Linkhandling.

  • Hvis du vil kæde en visning sammen med et eksisterende bogmærke eller en eksisterende kæde, skal du højreklikke på bogmærket eller kæden og vælge Egenskaber.

 2. Klik på fanen Handlinger i dialogboksen Egenskaber.
 3. Vælg Gå til en 3D-/multimedievisning i menuen Vælg handling, og klik derefter på Tilføj.
 4. Vælg 3D-anmærkningen for 3D-modellen på listen til venstre i dialogboksen Vælg en 3D-visning, og vælg derefter en visningsindstilling til højre:

  Aktuel visning

  Matcher den 3D-rotering, -panorering og -zoom, der er aktiv i dokumentet på det tidspunkt, hvor linket eller bogmærket oprettes, uanset om denne visning er angivet i Modeltræet som en defineret visning eller ej.

  Første visning

  Skifter til den visning, der vises i toppen af listen i Modeltræet.

  Sidste visning

  Skifter til den visning, der vises i bunden af listen i Modeltræet.

  Forrige visning

  Bevæger sig visning for visning op igennem listen over definerede visninger i Modeltræet.

  Næste visning

  Bevæger sig visning for visning ned igennem listen over definerede visninger i Modeltræet.

  Navngivet visning

  Skifter til den definerede visning, som du vælger på listen, der vises neden for denne indstilling.

 5. (Valgfrit) Hvis du ønsker, at et bogmærke eller et link også skal gå til en bestemt side og sidevisning, skal du vælge Åbn en sidevisning i menuen Markeringshandling og klikke på Tilføj. For at justere sidevisningen, skal du bruge rullepanelerne og zoomværktøjerne, før du klikker på knappen Angiv link. Klik på Luk i dialogboksen Egenskaber, når du er færdig.

Slette en 3D-visning.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • På 3D-værktøjslinjen, skal du åbne pop op-menuen Visninger, og derefter vælge Administrer visning. Markér de visninger, du vil fjerne, og klik på Slet visning.

  • Markér de visninger, du vil fjerne, i visningsruden i panelet Modeltræ. I visningsruden skal du enten klikke på knappen Slet  eller klikke på knappen Indstillinger og vælge Slet visning.

Adobe-logo

Log ind på din konto