Document Cloud-notifikationer

Acrobat-notifikationer er typisk opdateringer om enhver statusændring for dokumenter, som du har delt til visning, gennemgang og underskrivelse. De underretter dig om enhver handling, der udføres på et dokument, inkl. alle indgående og udgående anmodninger om dokumenter, der er delt af eller med dig. Både afsenderen og modtageren får øjeblikkelig besked om en ændring i dokumentets status og aktivitet på workflowet. Der sendes også daglige notifikationer til dig på mail.

 

Notifikationsklokke

Klokkeikonet findes ved siden af menuen Profil øverst til højre i Acrobat DC-computerappen, mobilappen Acrobat Reader og Document Cloud-webgrænsefladen. Hvis du har nye notifikationer, viser klokkeikonet et rødt mærke. Du kan klikke på ikonet for at se alle notifikationer.

Notifikationer i Acrobat DC

Bemærk:

Creative Cloud-medlemmer kan også se notifikationerne i Creative Cloud-computerappen.

Notifikationspanel

Når du klikker på klokkeikonet, vises dine notifikationer i notifikationspanelet. De nye notifikationer fremhæves, så du nemt kan findes de nye efter dit seneste besøg. Hver notifikation vises som et kort og har de detaljer, du skal bruge.

Notifikationerne, der vises for forskellige workflows, vises i tabellerne nedenfor.

Workflow for gennemgang

Workflow

Notifikation

Dokument sendt eller delt: (invitation til gennemgang)

Tag handling

@mention tags

Tag handling (for den nævnte reviewer)

Modtageres kommentaraktivitet: kommentarer og svar tilføjet, ændret, løst eller slettet

Opgave fuldført

Modtageren klikker på Udfør for at indikere, at gennemgangen er fuldført

Opgave fuldført

Påmindelser om deadline: udløses baseret på den tidsplan, som igangsætteren har indstillet

Tag handling

Del og spor

Workflow

Notifikation

Dokument delt eller sendt: leveret

Tag handling

Modtageraktivitet: dokument set

Opgave fuldført

Workflow for underskrivelse

Workflow

Notifikation

Dokument sendt til underskrivelse

Tag handling (for modtageren)

Modtageren enten godkender, afviser, delegerer, accepterer, udfylder eller kvitterer for aftalen

Opgave fuldført (for afsenderen)

Påmindelse om at tage handling (underskriv eller godkend)

Tag handling

Bemærk:
  • Acrobat: pc – underskrivelsesnotifikationer for Enterprise-brugere er i øjeblikket ikke tilgængelige.
  • Acrobat Reader: mobil – underskrivelsesnotifikationer for aftaler, som du sender til underskrivelse med mobilappen, er i øjeblikket ikke tilgængelige. Du modtager dog notifikationer for underskrivelsesaftaler, som du modtager til underskrivelse.

Workflow for udfyldning, underskrivelse og afsendelse

Workflow

Notifikation

Dokument delt/sendt

Tag handling (for modtager)

Modtager ser dokumentet

Opgave fuldført (for afsenderen)

Adobe-logo

Log ind på din konto