PDF-lag

Om PDF-lag

Du kan få vist, navigere og udskrive lagdelt indhold i PDF-filer oprettet i programmer som f.eks. InDesign, AutoCAD og Visio.

Du kan styre visningen af lag med indstillinger for standard- og starttilstand. Du kan f.eks. skjule et lag, der indeholder en copyrightmeddelelse, når der vises et dokument på skærmen, og samtidig sikre, at laget altid udskrives.

I Acrobat Pro kan du omdøbe, udligne og flette lag, ændre lags egenskaber og føje handlinger til lag. Du kan også omarrangere lag, importere lag fra billedfiler og andre PDF-filer og låse lag, så de ikke skjules.

I Acrobat Pro er det ikke muligt at oprette lag, der ændrer synligheden i henhold til zoomniveauet. Du kan fremhæve en del af et lag, der er særligt vigtig, ved at oprette et bogmærke, som forstørrer eller gemmer laget ved hjælp af sidehandlinger. Du kan tilføje hyperlinks, så brugerne kan klikke på et synligt eller usynligt hyperlink for at navigere til eller zoome ind på et lag.

Hvis du vil bevare lag, når du konverterer InDesign CS-dokumenter til PDF i Acrobat Pro, skal du kontrollere, at Kompatibilitet er indstillet til Acrobat 6.0 (PDF 1.5) eller nyere. Kontrollér endvidere, at Opret Acrobat-lag er valgt i dialogboksen Eksportér Adobe PDF.

Vis eller skjul lag

Oplysninger kan gemmes på forskellige lag i et PDF-dokument. De lag, der vises i PDF-dokumentet, er baseret på lag, som er oprettet i det oprindelige program. Brug panelet Lag til at undersøge lag og vise eller skjule det indhold, der er knyttet til hvert lag. Elementer på låste lag kan ikke skjules.

Nogle lag kan være organiseret i indlejrede grupper med et overordnet lag. Andre lag kan være i grupper uden et overordnet lag.

Bemærk:

Et låseikon i panelet Lag angiver, at et lag ikke kan redigeres og kun er til orientering. Du kan oprette låste lag fra AutoCAD- og Visio-filer. I Acrobat Standard kan synligheden af et låst lag ikke ændres. Brug dialogboksen Lagegenskaber i Acrobat Pro til at ændre synlighed for et låst lag.

Panelet Lag
Panelet Lag

A. Øjeikon angiver et vist lag B. Låst lag C. Skjult lag 

 1. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Lag.
 2. Klik på øjeikonet for at skjule et lag. Klik på den tomme boks for at vise et skjult lag. Et lag er synligt, når øjeikonet er til stede, og skjult, når øjeikonet ikke er til stede. Denne indstilling tilsidesætter midlertidigt indstillingerne i dialogboksen Lagegenskaber.)
  Bemærk:

  Hvis det overordnede lag er skjult i en indlejret gruppe, er de indlejrede lag også automatisk skjulte. Hvis det overordnede lag er synligt, kan indlejrede lag gøres synlige eller skjules.

 3. Vælg et af følgende i indstillingsmenuen :

  Vis lag for alle sider

  Viser alle lag på alle sider i dokumentet.

  Vis lag for alle synlige sider

  Viser kun lag for de sider, der er synlige i øjeblikket.

  Nulstil til oprindelig synlighed

  Nulstiller lagene til deres standardtilstand.

  Anvend tilsidesættelser af udskrivning

  Viser lag i henhold til udskriftsindstillingerne i dialogboksen Lagegenskaber (Udskriver, når synlig, Udskriver aldrig, Udskriver altid).

  Anvend tilsidesættelser af eksport

  Viser lag i henhold til eksportindstillingerne i dialogboksen Lagegenskaber (Eksporterer, når synlig, Eksporterer aldrig, Eksporterer altid).

  Anvend tilsidesættelse af lag

  Viser alle lag. Denne indstilling påvirker alt valgfrit indhold i PDF-dokumentet, herunder lag, der ikke vises i panelet Lag. Alle lag er synlige, uanset indstillingerne i dialogboksen Lagegenskaber. Du kan ikke ændre lagsynligheden med øjeikonet, før du slår denne kommando fra. Når du redigerer lagegenskaber i dialogboksen Lagegenskaber, træder ændringer ikke i kraft, før du vælger Nulstil til oprindelig synlighed i indstillingsmenuen. (Ændringer af lagnavnet er undtagelsen og træder i kraft med det samme).

  Bemærk:

  Du kan ikke gemme visningen af en laginddelt PDF-fil ved hjælp af øjeikonet, som bruges til at vise eller skjule lag, i panelet Lag. Når du gemmer filen, vender lagenes synlighed automatisk tilbage til den oprindelige synlighedstilstand.

  For at gemme en anden visning af lagene i en PDF-fil i Acrobat Pro skal du ændre standardtilstanden af lagene i dialogboksen Lagegenskaber.

Rediger lagegenskaber (Acrobat Pro)

Du kan kombinere indstillingen for standardtilstanden, indstillingen for synlighed og udskriftsindstillingen for at styre, hvornår et lag er synligt, og hvornår det udskrives. Hvis et lag f.eks. indeholder et vandmærke, kan det være, at du ikke ønsker laget vist på skærmen, men at det stadig altid skal udskrives og eksporteres til andre programmer. I det tilfælde kan du aktivere standardtilstanden, sætte den oprindelige synlighed til Aldrig synlig (billedet vises i så fald aldrig på skærmen), og tilstandene for oprindelig udskrivning og eksport Udskriver altid og Eksporterer altid. Laget vises ikke nødvendigvis i panelet Lag, eftersom alle tilstandsændringerne håndteres automatisk.

Bemærk:

Indstillingerne i dialogboksen Lagegenskaber træder kun i kraft, hvis Tillad, at lagtilstand indstilles af brugeroplysninger er valgt i dokumentindstillingerne. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, ignoreres alle indstillinger i dialogboksen Lagegenskaber, bortset fra Navn på lag og Standardtilstand.

 1. Klik på knappen Lag i navigationsruden.
 2. Vælg et lag, og vælg derefter Lagegenskaber i menuen Indstillinger  .
 3. Rediger lagets navn eller en af de følgende egenskaber i dialogboksen Lagegenskaber, og klik derefter på OK:

  Metode

  Vælg Vis, hvis du vil tillade, at laget kan slås til eller fra, eller vælg Reference, hvis laget altid skal vises, og der skal være adgang til at redigere egenskaberne. Hvis du vælger indstillingen Reference, vises laget i kursiv.

  Standardtilstand

  Bruges til at definere lagets oprindelige synlighedstilstand, når et dokument åbnes første gang, eller når den oprindelige synlighed nulstilles. Øjeikonerne for lagene vises til at begynde med og skjules ud fra denne værdi. Hvis denne værdi f.eks. er slået fra, er øjeikonet for et lag skjult, når dokumentet åbnes første gang, eller når Nulstil til oprindelig synlighed er valgt i menuen Indstillinger.

  Synlighed

  Definerer PDF-lagets synlighed på skærmen. Du kan få vist et lag, når dokumentet åbnes, du kan skjule et lag, når dokumentet åbnes, eller du kan lade standardtilstanden bestemme, om et laget vises eller skjules, når dokumentet åbnes.

  Udskriv

  Angiver, om et lag udskrives eller ej.

  Eksportere

  Angiver, om laget skal vises i det resulterende dokument, når PDF-filen eksporteres til et program eller et filformat, der understøtter lag.

  Yderligere egenskaber, som forfatteren af det laginddelte PDF-dokument har knyttet til et bestemt lag, vises i boksen nederst i dialogboksen Lagegenskaber.

Ændring af lagrækkefølge

Du kan omarrangere enkelte lag i ruden Lag. Denne handling er praktisk, hvis du vil ændre lagenes rækkefølge på listen eller flytte et lag fra én laggruppe til en anden.

Bemærk:

Du kan ikke omarrangere låste lag og lag i indlejrede laggrupper.

 1. Marker et lag i lagnavigationspanelet.
 2. Placer markøren til venstre for navnet på laget, hold derefter Alt-tasten nede, mens du trækker laget til den nye placering.

Tilføj navigation i lag

Du kan føje hyperlinks og destinationer til lag, så du kan ændre visningen af et dokument, når brugeren klikker på et bogmærke eller et hyperlink.

Bemærk:

Generelt registreres ændringer af lags synlighed foretaget med øjeikonet i panelet Lag ikke på værktøjslinien Navigation.

Knyt lagsynlighed til bogmærker

 1. Angiv de ønskede lagegenskaber, synlighed og forstørrelsesniveau for destinationens PDF-lag i dokumentruden.
 2. Klik på knappen Bogmærker, og vælg Nyt bogmærke i menuen Indstillinger  .
 3. Marker det nye bogmærke, og vælg Egenskaber i menuen Indstillinger  .
 4. Klik på fanen Handlinger i dialogboksen Egenskaber for bogmærke.
 5. Vælg Indstil lagsynlighed i menuen Vælg handling, klik på Tilføj, og klik på OK.
 6. Vælg bogmærkeetiketten på panelet Bogmærker, og navngiv bogmærket.
 1. Angiv de ønskede lagegenskaber for destinationen i dokumentruden.
 2. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Destinationer.

  Destinationsruden vises som et flydende panel. Du kan føje det til de øvrige paneler ved at trække det til navigationsruden. Hvis panelet er skjult, skal du klikke på knappen Destinationer for at få det vist.

 3. Vælg Ny destination i indstillingsmenuen  , og navngiv destinationen.
 4. Vælg linkværktøjet , og træk i dokumentruden for at oprette et link. Eftersom indhold føjes til alle lag, gør det ikke noget, at du tilsyneladende opretter hyperlinket på destinationslaget. Hyperlinket fungerer fra alle lag.
 5. Vælg Brugerdefineret link i dialogboksen Opret link, og klik på Næste.
 6. Klik på fanen Udseende i dialogboksen Linkegenskaber, og angiv linkets udseende.
 7. Klik på fanen Handlinger i dialogboksen Linkegenskaber, vælg Indstil lagsynlighed, og klik derefter på Tilføj.
 8. Luk dialogboksene.

  Du kan afprøve hyperlinket ved at ændre lagindstillingerne, vælge håndværktøjet og derefter klikke på hyperlinket.

Importere lag (Acrobat Pro)

Du kan importere lag fra en PDF- eller billedfil til en PDF-målfil. Understøttede billedfilformater er BMP, GIF, JPEG, JPEG2000, PCX, PNG og TIFF.

 1. Klik på knappen Lag i navigationsruden.
 2. Vælg Importer som lag i indstillingsmenuen  .
 3. Klik på Gennemse i dialogboksen Importer som lag, og find den fil, der skal importeres. Hvis kildefilen er et flersidet dokument, skal du i Sidetal angive det sidetal, der skal importeres. Hvis målfilen er et flersidet dokument, skal du angive Målsidetallet i sektionen Eksempel i dialogboksen.
 4. Vælg en af følgende importindstillinger:

  Opret nyt lag

  Opretter et enkelt, separat lag fra kildedokumentet. Giv det nye lag et navn.

  Føj til gruppe

  Angiver den eksisterende laggruppe, som det importerede lag skal indsættes i. Denne indstilling er kun tilgængelig, når PDF-målfilen indeholder en eller flere eksisterende laggrupper, og når Opret nyt lag vælges.

  Føj til eksisterende lag

  Føjer indholdet fra kildedokumentet til et eksisterende lag i måldokumentet. Marker et lag i måldokumentet. Det importerede indhold vil få de samme lagegenskaber som det eksisterende lag i måldokumentet. Denne indstilling er kun tilgængelig, når måldokumentet indeholder lag.

  Kopier lag fra kilde

  Importerer lagene fra kildedokumentet. Denne indstilling er kun tilgængelig, når kildedokumentet indeholder lag.

 5. Juster indstillingerne Position og Udseende efter behov, og klik derefter på OK.

Sammenflet eller udlign lag (Acrobat Pro)

Flettede lag antager egenskaberne for det lag, de flettes til (destinationslaget). Når Adobe PDF-lag samkopieres, skjules indhold, der ikke er synligt, når samkopieringen er afsluttet, og alle lag konsolideres.

Bemærk:

Du har ikke mulighed for at fortryde en sammenfletning eller samkopiering.

Sammenflet lag

 1. Klik på knappen Lag, og vælg Sammenflet lag i menuen Indstillinger  .
 2. Marker et eller flere lag i ruden Lag, der skal flettes, og klik på Tilføj.
 3. Et lag fjernes fra midterpanelet ved at markere et eller flere lag og klikke på Fjern.
 4. Marker det lag i ruden Flet til destinationslaget, som de markerede lag skal flettes til.

Udlign lag

 1. Klik på knappen Lag, og vælg Udlignede lag i menuen Indstillinger  .

Redigere laginddelt indhold

Du kan vælge eller kopiere indhold i et laginddelt PDF-dokument ved at bruge markeringsværktøjet eller snapshotværktøjet. (I Acrobat Reader skal PDF'en indeholde brugsrettigheder.) I Acrobat kan du redigere indhold ved hjælp af værktøjet Rediger tekst og billeder. Disse værktøjer genkender og markerer indhold, der er synligt, uanset om indholdet findes på et markeret lag

I Acrobat:   Hvis det indhold, du redigerer eller sletter, er knyttet til ét lag, afspejles ændringen i lagets indhold. Hvis det indhold, du redigerer eller sletter, er knyttet til mere end ét lag, afspejles ændringen i indholdet på alle lagene. Hvis du f.eks. vil ændre en titel og navnet på forfatteren, der vises på samme linje på den første side i et dokument, og titlen og navnet findes på to forskellige synlige lag, ændres indholdet på begge lag, hvis du redigerer indholdet på det ene lag.

Du kan føje indhold, f.eks. gennemgangskommentarer, stempler eller formularfelter, til laginddelte dokumenter på samme måde som til andre PDF-dokumenter. Indholdet føjes dog ikke til et bestemt lag, selvom det pågældende lag er markeret, når indholdet tilføjes. Indholdet føjes i stedet til hele dokumentet.

I Acrobat:   Du kan bruge kommandoen Flet filer til én PDF til at kombinere de PDF-dokumenter, der indeholder lag. Hvert dokuments lag grupperes under sin egen overskrift i panelet Lag i navigationsruden. Du kan udvide og skjule gruppen ved at klikke på ikonet i gruppens titellinje.

Adobe-logo

Log ind på din konto