Vise forhåndskontrolproblemer i PDF-strukturen

Yderligere oplysninger om PDF-struktur finder du i dokumenterne i Adobe PDF Technology Center på www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_dk (kun på engelsk). Hvis du har dybere indsigt i PDF-filformatet, kan du undersøge den interne struktur i PDF-filen og dens skrifttyper for at finde den tekniske årsag til eventuelle uoverensstemmelser i en forhåndskontrol. Forhåndskontrol indeholder tre indstillinger til dybdegående kontrol af et PDF-dokument. Brugere med tekniske færdigheder kan bruge disse værktøjer til at analysere de objekter og skrifttyper, der forårsagede en uoverensstemmelse.

Det er vigtigt, at du har tilbundsgående viden om skrifttypers interne strukturer og skrifttypespecifikationer for Type 1-, TrueType- og OpenType-skrifttyper. Skrifttypespecifikationerne er angivet i bibliografien til vejledningen.

Bemærk:

Du kan navigere i PDF-dokumentet og skrifttyperne i vinduet, der åbnes, men du kan ikke redigere PDF-strukturen eller skrifttyperne.

Gennemse den interne PDF-struktur

Vis strukturen i et PDF-dokument, som den er defineret af indholdsstrømme og cos-objekter, i et træarray. Indholdsstrømme repræsenterer sider, formular-XObjects, Type 3-skrifttypetegn og udseendet af kommentarer og formularfelter. Cos-objekter omfatter elementer som farverum, billeder og XObjects.

Kontroller PDF-syntaks, få vist resultaterne af en løsning, eller bestem årsagen til en uoverensstemmelse. Vælg mellem fem visningstilstande, der organiserer indholdsstrømme på forskellige måder. Du kan ikke redigere PDF-filen i vinduet Intern PDF-struktur.

Bemærk:

I taggede PDF-dokumenter skal den interne struktur ikke forveksles med den logiske struktur, der forbedrer tilgængeligheden for svagsynede eller blinde læsere. Den interne struktur indeholder som delmængde alle objekter i dokumentet, herunder tags.

Inden du kan se den interne PDF-struktur igennem, skal du køre en forhåndskontrol.

 1. Vælg Gennemse intern PDF-struktur i menuen Indstillinger i vinduet Forhåndskontrol.

  Vinduet Intern PDF-struktur åbnes med en trævisning af dokumentoplysningerne og dokumentkataloget (roden i dokumentets objekthierarki).

 2. Udvid hvert træelement for at se dokumentstrukturen.
 3. Klik på knappen Side for at vise strukturen af hver side.

 4. Hvis du vil ændre måden, hvorpå indholdsstrømme vises i trævisningen, skal du vælge en visningstilstand på værktøjslinjen:

  Klassisk

   Viser indholdsstrømmen som en sekvens af operatorer for sideindhold. Udvid undertræet, så en operator kan se dets operander. Dette er standardvisningen.

  Q

   Grupperer alle operatorer i indholdsstrømmen, der tilhører samme indlejringsniveau for grafiktilstand i et par q/Q-operatorer. Udvid undertræet for et q/Q-par for at se operatoren og parametrene indeni.

  BMC

   Svarer til Q, men arrangerer indholdsstrømme efter indlejringsniveauer for markeret indhold (BMC/EMC).

  BT/ET

   Arrangerer indholdsstrømme efter tekstblokke, der er omgivet af BT- og ET-operatorer.

  Tekststump

   Viser indholdsstrømme som en række tekststumper. En tekststump er en sammenhængende gruppe objekter, der har samme grafiktilstand. I denne visning repræsenterer hver tekststump en type tegnehandling (f.eks. maleområde) og dens grafiktilstand.

Gennemse den interne skrifttypestruktur

Se den interne struktur i integrerede skrifttyper i et PDF-dokument i en mere detaljeret udgave end forhåndsresultaterne ved hjælp af en grafisk visning, der viser konturen og koordinaterne for hver glyf. Du kan bestemme kilden til forskellige forhåndskontrolproblemer, f.eks. uoverensstemmelser, der er forårsaget af inkonsekvente glyfbredder.

Inden du kan se den interne skrifttypestruktur igennem, skal du køre en forhåndskontrol.

 1. Vælg Gennemse intern struktur i alle dokumentets skrifttyper i menuen Indstillinger i vinduet Forhåndskontrol.

  Bemærk:

  Hvis du vil have vist strukturen i en enkelt skrifttype, skal du udvide posten Skrifttyper i Resultater > Oversigt. Vælg derefter en skrifttype, og vælg Gennemse intern skrifttypestruktur i menuen Indstillinger.

 2. Klik på en af følgende knapper for at se glyfoplysningerne:

  Få vist gitter

   Viser begyndelsespunktet for glyffens koordinatrum, hvilket er angivet af to grønne vinkelrette linjer.

  Få vist bokse

   Viser det område, der er brugt af den valgte glyf, og det maksimale område, der er brugt af alle glyffer, ved hjælp af blå linjer, der falder sammen øverst og nederst.

  Få vist udfyldning

   Viser områderne af en udfyldt glyf som mellemgrå.

  Få vist punkter

   Viser alle de punkter, der er brugt til at definere glyffens kontur. Sorte punkter angiver konturens form. Røde punkter angiver bezier-kurver og er forskudt i forhold til konturens form.

  Få vist markør

   Viser det aktuelt valgte punkts placering, der er angivet af to magenta vinkelrette linjer. Denne knap er kun tilgængelig, hvis Vis punkter er valgt.

 3. Hvis du vil justere størrelsen af glyffens visningsområde, skal du trække håndtaget mellem trævisningen og glyffens visningsområde op eller ned.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online