Importering og eksportering af kommentarer

Importér kommentarer

Bemærk:

I Acrobat Reader er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et gennemgangs-workflow indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Kommentarer kan importeres fra et PDF-dokument. Du kan også importere kommentarer fra en FDF-fil (Form Data Format) eller en XFDF-fil, som er en XML-baseret FDF-fil. Du kan ikke åbne og få vist FDF-filer eller XFDF-filer alene.

 1. I det dokument, du ønsker at modtage kommentarer i, skal du på kommentarlisten i indstillingsmenuen vælge Importér datafil.

  Bemærk:

  Vælg Værktøjer > Kommentarer for at åbne kommentarlisten.

 2. Vælg Alle filer (*.*) fra filtypemenuen. Hvis du kender filformatet på den kommentar, du ønsker at importere, skal du vælge det.

 3. Dobbeltklik på navnet på dokumentet med kommentarerne.

  Kommentarernes placering svarer til placeringen i den fil, de blev importeret fra. Hvis kommentarer ser malplacerede ud, er PDF-kildedokumentet og PDF-måldokumentet sandsynligvis forskellige. Hvis du f.eks. importerer kommentarer fra et ti-siders dokument til et to-siders dokument, er det kun kommentarer til de to første sider, der vises.

Eksportere kommentarer

Bemærk:

I Acrobat Reader er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et gennemgangs-workflow indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Hvis du føjer kommentarer til et PDF-dokument, som ikke er en del af en styret gennemgang, kan du få brug for at eksportere dine kommentarer for at sende dem til nogen eller importere kommentarer, som du har modtaget. (PDF-dokumenter i et styret korrekturarbejdsforløb indeholder særlige indstillinger, som giver dig mulighed for at sende eller udgive dine kommentarer i stedet for at eksportere dem.)

Når du eksporterer kommentarer, opretter du et FDF-dokument (Form Data Format), som kun indeholder kommentarer. Som følge heraf er FDF-filer normalt mindre end PDF-dokumenter. Du eller en anden korrekturlæser kan derefter importere kommentarerne fra FDF-dokumentet til det originale PDF-dokument.

Eksporter kommentarer til en datafil

 1. I indstillingsmenuen på kommentarlisten skal du vælge Eksportér alle til datafil.

 2. Navngiv filen, og vælg Acrobat FDF-filer (*.fdf) eller Acrobat XFDF-filer (*.xfdf) som filtype.

 3. Angiv en placering til filen, og klik derefter på Gem.

Eksportér valgte kommentarer

Bemærk:

Eksport af valgte kommentarer er ikke tilgængeligt i Acrobat Reader.

 1. Markér på kommentarlisten de kommentarer, du vil eksportere.

  Bemærk:

  Vælg Værktøjer > Kommentarer for at åbne kommentarlisten.

 2. I indstillingsmenuen skal du vælge Eksportér markerede til datafil på kommentarlisten.

 3. Navngiv filen, og vælg Acrobat FDF-filer (*.fdf) eller Acrobat XFDF-filer (*.xfdf) som filtype.

 4. Angiv en placering til filen, og klik derefter på Gem.

Eksportere kommentarer til Word (Windows)

I nogle tilfælde opretter reviewere kommentarer i en PDF, som blev oprettet fra et Microsoft Word-dokument. Du kan revidere det originale Word-dokument ved at eksportere disse kommentarer fra PDF-dokumentet. Eksempelvis kan tekst, der er blevet indsat eller udstreget med tekstredigeringsværktøjerne i PDF-dokumentet, slettes i eller overføres direkte til Word-kildedokumentet. Formatering føjet til kommentarer (f.eks. fed tekst) går tabt i denne proces og skal føjes til Word-dokumentet manuelt.

Hvis du vil revidere et Word-dokument ved hjælp af kommentarer, skal du oprette et kodet PDF-dokument fra Word-dokumentet. Inden du overfører tekstredigeringer fra PDF-dokumentet, skal du fjerne alle ekstra ord eller oplysninger og derefter flette dem til en PDF (hvis du har kommentarer fra flere reviewere). Hvis du planlægger at importere kommentarer flere gange, er det en god ide at oprette en kopi af Word-dokumentet, inden du importerer kommentarerne, ellers bliver kommentarerne muligvis ikke importeret korrekt.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Fra indstillingsmenuen indstillinger  på på kommentarlisten skal du vælge Eksportér til Word.

  • I Word skal du åbne kildedokumentet og derefter vælge Acrobat-kommentarer > Importer kommentarer fra Acrobat. I Word 2013 skal du klikke på Acrobat og derefter vælge Acrobat-kommentarer > Importér kommentarer fra Acrobat.

 2. Læs instruktionerne, og klik på OK.

 3. I dialogboksen Importér kommentarer fra Adobe Acrobat skal du vælge PDF- og Word-filerne, vælge ud fra de efterfølgende indstillinger og klikke på Fortsæt:

  Hent kommentarerne fra denne PDF-fil

  Naviger til den PDF-fil, der indeholder kommentarerne.

  Indsæt kommentarerne i denne Word-fil

  Naviger til det Word-dokument, du vil importere kommentarer til.

  Alle kommentarer

  Importerer alle kommentarer.

  Alle kommentarer med afkrydsninger

  Importerer kun kommentarer, der er markeret med afkrydsning.

  Kun tekstredigering: tilføjelser, sletninger og erstatninger

  Importerer kun kommentarer, som du har tilføjet med tekstredigeringskommandoer i panelet Anmærkninger.

  Anvend brugerdefinerede filtre til kommentarer

  Importerer kun kommentarer, som du angiver efter forfatter, type eller status.

  Aktivér Spor ændringer inden import af kommentarer

  Viser de ændringer, der er lavet i Word på grund af de importerede kommentarer.

 4. (Valgfrit) Hvis du har importeret tekstredigeringer, skal du klikke på Integrer tekstredigeringer i dialogboksen Fuldført import for at gennemgå og anvende hver redigering enkeltvis. Vælg en af følgende indstillinger for hver redigering:

  Anvend

  Foretager ændringer i dokumentet og sletter kommentarbobler. Hvis en kommentar ser ud til at være tom, kan det være en god ide at integrere den for at se, om den drejer sig om et mellemrum eller afsnitsskift.

  Kassér

  Afviser ændringerne og sletter kommentarboblen.

  Næste

  Springer til næste tekstredigering. Tekstredigeringer, som er sprunget over eller ikke er integreret, vises som bobler i Word-dokumentet.

  Anvend alle Resterende

  Integrerer alle resterende tekstredigeringer og sletter kommentarboblerne.

  Fortryd sidste

  Fortryder den sidste tekstredigering, herunder eventuelle manuelle ændringer.

 5. Slet kommentarbobler, der vises i Word-dokumentet:
  • Højreklik på kommentarboblen, og vælg Slet kommentar.

  • Vælg Acrobat-kommentarer > Slet alle kommentarer i dokumentet. I Word 2013 og nyere findes denne indstilling på Acrobat-båndet.

Eksportér kommentarer til AutoCAD (Acrobat Pro i Windows)

Du kan få reviewere til at indsætte kommentarer i en PDF, som er oprettet fra en AutoCAD-tegning. Hvis du bruger AutoCAD PDFMaker til at oprette et PDF-dokument, kan du importere kommentarer til AutoCAD-tegningen i stedet for at skifte mellem AutoCAD og Acrobat DC. Du kan importere de fleste kommentartyper, inklusive tegneopmærkninger, gule sedler, stempler og tekstredigeringer.

 1. Gem PDF-dokumentet for at sikre, at nyligt tilføjede kommentarer er med.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • I indstillingsmenuen skal du på kommentarlisten vælge Eksportér til AutoCAD og derefter angive PDF-filen og AutoCAD-filen i dialogboksen Importér kommentarer.

  • I AutoCAD skal du vælge Acrobat-annoteringer > Importér kommentarer fra Acrobat DC.

 3. I dialogboksen Importér kommentarer skal du angive det PDF-dokument, der indeholder kommentarerne, angive, hvilke kommentarer der skal importeres, og klikke på Fortsæt. Hvis du importerer et brugerdefineret sæt kommentarer, skal du angive indstillingen ved at kontrollere, at det kun er egenskaber, du ønsker, som er valgt. Du skal vælge mindst en indstilling i hver kategori.

  Vis efter reviewer

  Importerer kommentarer efter de enkelte korrekturlæsere.

  Vis efter type

  Importerer kommentarer efter type, f.eks. tekstredigeringer eller notekommentarer.

  Vis efter status

  Importerer kommentarer efter korrekturstatus.

  Vis efter afkrydset status

  Importerer kommentarer, der er markeret.

  Alle importerede kommentarer vises i Adobe Acrobats opmærkningslag som brugerdefinerede objekter, du kan redigere, filtrere eller slette.

 4. Hvis du vil importere en kommentar (ændre status, tilføje afkrydsning eller ændre tekst), skal du højreklikke på kommentaren vælge Acrobat-kommentarer og derefter vælge en indstilling.

Adobe-logo

Log ind på din konto