Korrektion af problemområder med værktøjet Forhåndskontrol (Acrobat Pro)

Om rettelser i forhåndskontrol

Du kan bruge værktøjet Forhåndskontrol til at rette mange fejl i et dokument. Dette gør du ved at føje fejlkorrektioner, som kaldes rettelser, til en profil. Rettelsen løser automatisk problemet, hvis det er muligt, eller giver dig oplysninger, så du kan løse problemet i kildefilen. En profil med en rettelse har det grå skruenøgleikon ved siden af sig. Et omrids af en skruenøgle betyder, at der ikke er knyttet rettelser til profilen.

Forhåndskontrol indeholder flere foruddefinerede rettelser, som du kan føje til en profil. Disse dækker en lang række fejl, som påvirker farve, skrifttyper, billeder, printproduktion, overholdelse af internationale standarder som PDF/X og PDF/A, og andre områder. Forhåndskontrol indeholder også en værktøjskasse til oprettelse af dine egne enkelte løsninger.

Bemærk:

En løsning ændrer dokumentet permanent.

Løsninger kan f.eks. udføre følgende handlinger for at rette fejl:

 • Konverterer farverum på samme måde, som funktionen Konverter farve gør.

 • Reparer dokumenter, og eliminer unødvendigt indhold for at reducere filstørrelsen, ligesom PDF Optimizer gør.

 • Konverter PDF-dokumentet til en anden version.

 • Gør fine streger bredere.

 • Sammenkopier gennemsigtighed.

 • Fjern objekter uden for trim- og bleedbokse.

 • Forbered PDF-filen til PDF/X-, PDF/E- eller PDF/A-konvertering.

 • Angiv dokumentoplysninger.

Føj rettelser til en profil

Værktøjet Forhåndskontrol indeholder en samling rettelser, som kan føjes til en profil. Disse er alle tilgængelige i afsnittet Rettelser i hver profil.

 1. Åbn dialogboksen Forhåndskontrol (Værktøjer > Printproduktion > Forhåndskontrol), vælg en profil, og klik på linket Rediger ud for profilnavnet.

 2. Udvid kategorien med den ønskede profil, og udvid derefter profilen.

 3. Lås om nødvendigt profilen op, så du kan ændre den. Vælg Lås op i pop op-menuen øverst.

 4. Vælg Brugerdefinerede løsninger i elementerne under profilen.

  Rettelser er tilgængelige i afsnittet Rettelser i hver profil.

 5. Vælg en rettelse højre kolonne, og klik på pilen, der vender mod venstre for at flytte rettelsen til venstre kolonne.

  Du kan tilføje så mange løsninger, du vil.

  Bemærk:

  Hvis du vil fjerne en løsning fra en profil, skal du markere løsningen på listen til venstre og klikke på den pil, der vender mod højre.

Oversigt over dialogboksen Rediger løsning

Dialogboksen Rediger løsning angiver de typer foruddefinerede rettelser, du kan føje til en profil, samt de værdier, der er knyttet til hver rettelse. Du kan bruge dialogboksen Rediger løsning til at ændre de værdier, der er knyttet til en rettelse, eller oprette en brugerdefineret rettelse, som er baseret på en eksisterende. Rettelser er lige som kontroller organiseret efter kategorier.

Dialogboksen Rediger løsning

A. Navn på rettelse B. Kategori af rettelse C. Søg D. Områder i rettelsen, der kan ændres E. Kriterier for rettelse F. Knap til at se de profiler, der bruger rettelsen 

Opret eller rediger rettelser

Du kan oprette en brugerdefineret rettelse til bestemte job eller outputenheder. De indstillinger, du angiver, fastsætter f.eks. den anvendte outputmåde, de farvekonverteringer, der udføres, hvordan billeder komprimeres og samples samt det PDF-kompatibilitetsniveau, PDF-filen skal understøtte. Selvom du kan ændre alle foruddefinerede rettelser, så længe de er låst op, er det bedre at dublere en eksisterende rettelse og ændre dens værdier. Denne teknik er praktisk, hvis rettelsen tilhører flere låste profiler, og du ikke vil finde og låse alle disse profiler op. En dubleret rettelse er som standard ulåst, fordi den endnu ikke tilhører en profil. Du kan også oprette en enkelt løsning, som hurtigt kan køres, uden at den indgår i en profil.

Oprette en løsning til en profil

 1. Klik på knappen Vælg profiler i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.

 2. Vælg en profil, og klik på knappen Rediger ud for profilens navn.

 3. Vælg Rettelser under profilen i venstre side af dialogboksen.

 4. Vælg evt. Ulåst i pop op-menuen.

 5. Klik på ikonet Ny  under Rettelser i denne profil.

 6. Navngiv rettelsen, og angiv kriterierne.

Opret en rettelse baseret på en eksisterende rettelse

 1. Følg trin 1 til 4 for at oprette en rettelse til en profil.
 2. Vælg den løsning, du vil ændre, i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil, og klik på knappen Dubler til højre.

 3. Rediger oplysningerne efter behov i dialogboksen Dubler rettlse, eller opret en ny kolonne.
 4. Klik på Brug for at se de profiler, der på nuværende tidspunkt bruger denne rettelse. Du skal måske låse andre profiler op, før du kan ændre løsningen.

 5. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder, og klik på OK:

  • Hvis du vil omdøbe løsningen, skal du skrive i boksen Navn øverst.

  • Hvis du vil ændre håndteringen af en fejl, skal du angive indstillinger eller værdier for hver udvalgt løsningsindstilling.

Oprette en enkelt løsning

 1. Klik på knappen Vælg enkelte rettelser i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.

 2. Vælg Indstillinger > Opret kontrol.

 3. Navngiv rettelsen, og angiv kriterierne.

  Den nye løsning vises i den gruppe, der er relevant for dens kategori og type.

Dublere en enkelt løsning

 1. Klik på knappen Vælg enkelte rettelser i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.

 2. Vælg en eksisterende rettelse, og vælg Indstillinger > Dubler rettelse.

Oprette foretrukne, enkelte rettelser

 1. Klik på knappen Vælg enkelte rettelser i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.

 2. Udvid grupperne efter behov.
 3. Vælg en enkelt rettelse, klik på flaget ud for navnet, og vælg derefter Foretrukken.

Adobe-logo

Log ind på din konto