Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic CC (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom CC.

Nyckelord är bildmetadata som läggs till av användaren och som beskriver ett fotos innehåll. De hjälper dig att identifiera, söka efter och hitta foton i katalogen. När de använts på foton, kan nyckelorden läsas i olika Adobe-program, till exempel Adobe Bridge, Photoshop och Photoshop Elements, eller i andra program som har stöd för XMP-metadata.

I Lightroom Classic CC finns flera sätt att använda nyckelord på foton. Du kan skriva eller markera dem i panelen Använda nyckelord eller dra foton till nyckelord i panelen Nyckelordslista.

I stödrastervyn visas ett miniatyremblem () på foton med nyckelord. Alla nyckelord i katalogen visas i panelen Nyckelordslista. Du kan när som helst lägga till, ändra namn på eller ta bort nyckelord. När du skapar eller redigerar nyckelord kan du ange synonymer och exportalternativ. Synonymer är relaterade termer för nyckelord. När du markerar ett foto som innehåller nyckelord med synonymer visas synonymerna i panelen Använda nyckelord när Nyckelord > Kommer att exporteras är markerat.

Nyckelord kan innehålla andra kapslade nyckelord. Nyckelordet djur kan till exempel innehålla nyckelordet hundar och katter. Nyckelordet hundar kan i sin tur innehålla Jack Russel, Bordercollie osv.

Du kan även ordna nyckelord i grupper som kallas nyckelordsuppsättningar. Genom att välja en viss nyckelordsuppsättning, kommer relevanta nyckelord att bli mer tillgängliga. Det här är speciellt användbart när du lägger till fler nyckelord i katalogen.

Titta på följande videosjälvstudie för mer information om att skapa och använda nyckelord.

Videosjälvstudie: Nyckelordsöversikt

Videosjälvstudie: Nyckelordsöversikt
Infinite Skills

Visa nyckelord

Alla nyckelord finns i panelen Nyckelordslista. För varje nyckelord visas antalet foton som innehåller det.

 1. Gör något av följande i modulen Bibliotek:
  • Expandera panelen Nyckelordslista för att visa nyckelorden i katalogen.

  • Markera ett foto i stödrastervyn eller i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning i området Nyckelord i panelen Använda nyckelord för att visa nyckelord för ett foto. Du kan även använda panelen Nyckelordslista: en bockmarkering till vänster om ett nyckelord i panelen Nyckelordslista anger att det markerade fotot innehåller den taggen.

  • Markera flera foton i stödrastervyn och titta i området Nyckelord i panelen Använda nyckelord för att visa nyckelord för flera foton. En stjärna visas bredvid de nyckelord som inte används för alla markerade foton. Ett minustecken till vänster om ett nyckelord i panelen Nyckelordslista anger att taggen inte används för alla markerade foton.

Skapa nyckelord

 1. Gör något av följande när du markerat ett eller flera foton i stödrastervyn eller ett foto på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning:
  • Skriv i fältet med etiketten Klicka här för att lägga till nyckelord i området Nyckelord i panelen Använda nyckelord. Tryck sedan på Enter. Hoppa sedan över resten av stegen i den här proceduren.

  • Klicka på plusikonen (+) i panelen Nyckelordslista.

  Obs!

  Komman, semikolon och lodsteg ( | ) kan inte användas i nyckelord eftersom de indikerar avgränsningar av nyckelorden. Nyckelord kan inte sluta med en stjärna ( * ). Nyckelord och synonymer kan inte inleda eller sluta med ett mellanslag eller tabbtecken.

 2. Skriv ett namn för nyckelordet i dialogrutan Skapa nyckelord.

 3. Skriv synonymer för nyckelordet. Använd kommatecken för att avgränsa synonymerna.

 4. Markera något av följande alternativ:

  Placera i "[nyckelord]"

  (Tillgängligt om ett befintligt nyckelord är markerat när du skapar ett nyckelord) Lägger det nya nyckelordet under det markerade så att det kommer att ingå i nyckelordet på högre nivå.

  Lägg till bland markerade foton

  Nyckelordet läggs till i de markerade fotona.

  Inkludera vid export

  Nyckelord inkluderas när foton exporteras. Om du avmarkerar alternativet kommer inga nyckelord att inkluderas.

  Exportera med nyckelord

  När foton exporteras inkluderas högnivånyckelord som innehåller nyckelordet.

  Exportera synonymer

  Synonymer associerade med nyckelordet inkluderas när foton exporteras.

Om flera foton är markerade i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning, kommer metadata endast att läggas till för det aktiva fotot.

Obs!

Om du automatiskt vill kapsla nya nyckelord under en tagg på en högre nivå höger- (Windows) respektive Ctrl-klickar (Mac OS) du på taggen på högre nivå i panelen Nyckelordslistan och väljer Placera nya nyckelord i detta nyckelord. En punkt visas bredvid det överordnade nyckelordet och alla nya taggar blir underordnade nyckelord till det nyckelordet tills du avmarkerar alternativet på snabbmenyn.

Redigera nyckelord

 1. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (OS X) i modulen Bibliotek på ett nyckelord i panelen Nyckelordslista och välj Redigera nyckelordstagg på menyn.

 2. I dialogrutan Redigera nyckelordstagg ändrar du nyckelordsnamnet, lägger till synonymer eller anger några av följande nyckelordsalternativ:

  Inkludera vid export

  Nyckelord inkluderas när foton exporteras. Om du avmarkerar alternativet kommer inga nyckelord att inkluderas.

  Exportera med nyckelord

  När foton exporteras inkluderas högnivånyckelord som innehåller nyckelordet.

  Exportera synonymer

  Synonymer associerade med nyckelordet inkluderas när foton exporteras.

Ändra namn på nyckelord

 1. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (OS X) i modulen Bibliotek på ett nyckelord i panelen Nyckelordslista och välj Redigera nyckelordstagg på menyn.

 2. I dialogrutan Redigera nyckelordstagg ändrar du namn på nyckelordet och sedan klickar du på Spara.

Lägga till nyckelord till foton

Panelen Använda nyckelord i modulen Bibliotek använder du till att lägga till nyckelord till foton genom att antingen ange ett nytt nyckelord eller genom att använda nyckelord från en nyckelordsuppsättning. Du kan också lägga till nyckelord till foton genom att dra foton till nyckelorden i panelen Nyckelordslista. Du kan dessutom använda verktyget Målare till att använda nyckelord. Se Lägga till eller ta bort nyckelord med verktyget Målare.

När du lägger till nyckelord till foton sparas ändringarna i Lightroom Classic CC, men nyckelorden sparas inte i filen om du inte markerat alternativet Skriv ändringar automatiskt i XMP-fil i dialogrutan Kataloginställningar. Om du manuellt vill spara nyckelorden i filerna väljer du Metadata > Spara metadata i fil.

 1. Markera fotona i stödrastervyn om du vill använda nyckelorden på flera foton samtidigt. Du kan också markera ett foto på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- och Undersökningsvisning.

  Obs!

  Om flera foton är markerade på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning, kommer nyckelorden endast att läggas till för det aktiva fotot.

 2. Gör något av följande:
  • Skriv nyckelord i fältet med etiketten Klicka här för att lägga till nyckelord i området Nyckelord i panelen Använda nyckelord. Avgränsa nyckelord med kommatecken.

  • Klicka på ett nyckelord i området Nyckelordsförslag i panelen Använda nyckelord. Nyckelordsförslag baseras på ett antal olika villkor, inklusive befintliga nyckelord använda på markerade foton och på andra foton insamlade inom en snäv tidsram.

  • Klicka på ett nyckelord i en nyckelordsuppsättning i området Nyckelordsuppsättning i panelen Använda nyckelord.

  • Klicka i rutan till vänster om ett nyckelord i panelen Nyckelordslista. En markering visar att det markerade fotot innehåller nyckelordet.

  • (Endast rutnätsvyn) Dra markerade foton till nyckelordet i panelen Nyckelordslista. Du kan också dra ett nyckelord från panelen Nyckelordslista till de markerade fotona.

  Obs!

  Du kan även lägga till nyckelord till foton som importeras till Lightroom Classic CC.

När du lägger till nyckelord till foton uppdateras panelen Nyckelordslista så att antalet foton som använder taggen visas.

Kopiera och klistra in nyckelord

 1. Markera i stödrastervyn fotot med de nyckelord som du vill kopiera.

 2. Markera nyckelorden i taggområdet i panelen Använda nyckelord. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (OS X) och välj Kopiera.

 3. Markera i stödrastervyn de foton som du vill lägga till nyckelord i.

 4. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (OS X) i det aktuella taggområdet i panelen Använda nyckelord och välj sedan Klistra in.

Ta bort nyckelord från foton eller katalogen

 1. Gör något av följande när du markerat ett eller flera foton i stödrastervyn eller ett foto på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning:
  • Om du vill ta bort nyckelord från foton väljer du Nyckelordstaggar > Ange nyckelordsuppsättning i panelen Använda nyckelord. Därefter väljer du ett eller flera nyckelord i textfältet i panelen och tar bort dem. Om flera foton är markerade på bildbandet i Lupp-, Jämförelse- eller Undersökningsvisning kommer nyckelordet endast att tas bort för det aktiva fotot.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (OS X) på nyckelordet i panelen Nyckelordslista och välj Ta bort på menyn om du vill ta bort ett nyckelord permanent. Du kan också markera några nyckelord och klicka på minusikonen (-) högst upp i panelen Nyckelordslista.

   Obs! Om du råkar ta bort nyckelord så trycker du direkt på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (OS X) för att ångra borttagningen.

  • Välj Metadata > Ta bort ej använda nyckelord om du automatiskt vill ta bort ej använda nyckelord från katalogen.

   Obs! Kommandot Ta bort ej använda nyckelord kan inte ångras.

När du tar bort nyckelord från foton uppdateras panelen Nyckelordslista så att antalet foton som använder taggen visas.

Importera och exportera nyckelord

Du kan importera och exportera nyckelord för att dela dem och identifiera foton. Nyckelord kan till exempel exporteras från en katalog och importeras i en annan på samma eller en annan dator. Du kan också importera nyckelord från andra program, till exempel Adobe Bridge 2.1. Till Lightroom Classic CC går det att importera nyckelordslistor sparade som vanliga textfiler. Om listan innehåller specialtecken måste den tabbavskiljas och sparas som en UTF-8-fil.

När du exporterar nyckelord skrivs nyckelorden i en textfil. När du skapar eller redigerar nyckelord kan du välja om de ska inkluderas vid export. När du importerar nyckelord från en textfil, blir de nyckelord i katalogen och visas i panelen Nyckelordslista.

 1. Gör något av följande i modulen Bibliotek:
  • Välj Metadata > Importera nyckelord, navigera till och markera textfilen eller katalogfilen med nyckelorden för att importera nyckelord till katalogen. Klicka sedan på Öppna (Windows) eller Välj (Mac OS).

  • Välj Metadata > Exportera nyckelord, markera en plats för nyckelordsfilen för att exportera alla nyckelordstaggar som går att exportera från katalogen. Klicka sedan på Spara.

Skapa och använda nyckelordsgenvägar

Du kan använda nyckelordsgenvägar till att snabbt använda ett eller flera nyckelord på flera foton. Efter att du har definierat genvägen använder du den med hjälp av kommandot Lägg till nyckelord på snabbmenyn eller med hjälp av verktyget Målare. Se Lägga till eller ta bort nyckelord med verktyget Målare.

 1. Gör något av följande i modulen Bibliotek:
  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (OS X) på ett nyckelord i panelen Nyckelordslista och välj Använd denna som nyckelordsgenväg på menyn. Hoppa över steg 2.

  • Välj Metadata > Ange nyckelordsgenväg.

 2. Ange ett eller flera nyckelord i dialogrutan Ange nyckelordsgenväg (om du anger flera avgränsar du dem med kommatecken) och klicka sedan på Ange.

  Obs!

  Tips visas i Lightroom Classic CC när du skriver. Om du vill välja ett nyckelordstips väljer du det i listan.

  Ett plustecken (+) bredvid ett nyckelord i panelen Nyckelordslista anger att det är en del av den aktuella kortkommandogenvägen.

 3. Om du vill använda kortkommandogenvägen markerar du ett eller flera foton i stödrastervyn eller i bildbandet, höger- (Windows) respektive Ctrl-klickar (OS X) och väljer Lägg till nyckelord [namn på nyckelord].

Lägga till eller ta bort nyckelord med verktyget Målare

Sedan du angett nyckelorden för nyckelordsgenvägen, kan du med verktyget Målare snabbt använda nyckelordsgenvägen på foton.

Obs!

Om verktyget Målare inte syns i verktygsfältet kan du välja det från menyn i verktygsfältet.

 1. Gör något av följande på modulen Bibliotek:
  • Välj Metadata > Aktivera färgläggning.

  • Klicka på verktygsikonen Målare i stödrastervyn.

  När verktyget aktiverats ändras pekaren till en målarikon och ikonen Målare är inte längre synlig i verktygsfältet.

 2. Välj vid behov Nyckelord på menyn Färg i verktygsfältet.
 3. Skriv vid behov i verktygsfältets fält nyckelordet eller nyckelorden som du vill lägga till eller ta bort.
 4. Gör något av följande:
  • Klicka på fotot med verktyget Målare om du vill använda en nyckelordsgenväg på ett enskilt foto.

  • Klicka och dra över foton i stödrastervyn om du vill använda en nyckelordgenväg på flera foton.

  • Om du vill radera en nyckelordsgenväg trycker du på Alt för att ändra verktyget Målare till ett suddgummi. Klicka på fotot igen eller använd suddgummit för att klicka på och dra över flera foton.

   Tips: Filtrera fotona i stödrastervyn genom att klicka på den vita pilen längst till höger om nyckelordet i panelen Nyckelordslista så att bara de foton som innehåller de sökord du vill ta bort visas.

 5. Klicka på den runda källan i verktygsfältet för att avaktivera Målare. När verktyget Målare är avaktiverat visas det i verktygsfältet.

Tilldela nyckelord snabbt från nyckelordsuppsättningar

När du tilldelar nyckelord till målarverktyget för nyckelord kan du nu snabbt tilldela flera nyckelord från nyckelordsuppsättningar.

Gör så här:

 1. I modulen Bibliotek markerar du ett eller flera foton. Ctrl-/Kommando-klicka för att välja flera foton.
 2. Klicka på målarverktyget () och sedan på Skift. En dialogruta för nyckelordstilldelning visas.
Lightroom Classic CC: Dialogruta för snabb nyckelordstilldelning
Dialogruta för snabb nyckelordstilldelning

 1. Välj en uppsättning nyckelord på snabbmenyn.
Lightroom Classic CC: Nyckelordsuppsättningar
Nyckelordsuppsättningar

 1. Välj ett eller flera nyckelord från nyckelordsuppsättningen. Klicka på Markera alla om det behövs.
 2. Välj en annan uppsättning nyckelord på snabbmenyn om det behövs. Välj fler nyckelord från den.
 3. Håll målarverktygets markör över de markerade fotona och klicka på dem. De nyckelord du markerat tilldelas till fotona.
 4. Om det behövs tilldelar du nyckelorden till fler foton genom att flytta markören och klicka på dem.
  Tryck på Esc för att avsluta målarläget.

Videosjälvstudie: Kopiera nyckelord med sprejburken.

Videosjälvstudie: Kopiera nyckelord med sprejburken.
Infinite Skills

Nyckelordsuppsättningar

När du lägger till allt fler nyckelord i katalogen är det viktigt att du skapar nyckelordsuppsättningar så att du enkelt får åtkomst till relevanta nyckelord. Du kan till exempel skapa nyckelordsuppsättningar med upp till nio nyckelord för vissa händelser, platser, människor eller uppdrag. Med nyckelordsuppsättningar ändras inte hur nyckelord skrivs i fotots metadata. De innebär bara andra sätt att organisera nyckelord. Nyckelord kan tillhöra flera nyckelordsuppsättningar.

Skapa nyckelordsuppsättningar

 1. Gör något av följande i modulen Bibliotek:
  • Klicka på snabbmenyn Nyckelordsuppsättning i panelen Använda nyckelord och välj Spara aktuella inställningar som ny förinställning för att konvertera uppsättningen Nya nyckelord till en sparad nyckelordsuppsättning. Skriv namnet på nyckelordsuppsättningen och klicka på Skapa.

  • Kontrollera att en nyckelordsuppsättning är vald i panelen Använda nyckelord för att inkludera specifika nyckelord i en nyckelordsuppsättning. Välj därefter antingen Nyckelordsuppsättning > Redigera uppsättning i panelen Använda nyckelord eller välj Metadata > Nyckelordsuppsättning > Redigera. Skriv eller skriv över nyckelorden i textrutorna och välj Spara aktuella inställningar som ny förinställning på menyn Förinställning. I dialogrutan Ny förinställning skriver du ett namn för nyckelordsuppsättningen och klickar på Skapa.

Välja nyckelordsuppsättningar

 1. Välj en nyckelordsuppsättning på snabbmenyn Nyckelordsuppsättning i panelen Använda nyckelord i modulen Bibliotek.

  Nya nyckelord

  Visar de senast använda nyckelorden.

  Utomhusfotografering

  Visar nyckelord som är associerade med naturfotografering.

  Porträttfotografering

  Visar nyckelord som är associerade med porträttfotografering.

  Bröllopsfoton

  Visar nyckelord som är associerade med bröllopsfoton.

Redigera nyckelorduppsättningar

 1. Välj Redigera uppsättning på snabbmenyn Nyckelordsuppsättning i modulen Bibliotek i panelen Använda nyckelord.
 2. Skriv nyckelord i textrutorna i dialogrutan Redigera nyckelordsuppsättning. Skriv över eller markera och ta bort de nyckelord som du inte vill ha med i nyckelordsuppsättningen.

 3. (Valfritt) Välj Spara aktuella inställningar som ny förinställning i panelen Förinställning för att skapa en nyckelordsuppsättning. I dialogrutan Ny förinställning skriver du sedan ett namn för nyckelordsuppsättningen och klickar på Skapa.
 4. Klicka på Ändra för att uppdatera nyckelordsuppsättningen.

Ändra namn på eller ta bort nyckelordsuppsättningar

 1. Välj Redigera uppsättning på snabbmenyn Nyckelordsuppsättning i modulen Bibliotek i panelen Använda nyckelord.

  Obs!

  Alternativet Redigera visas inte om du valt Nya nyckelord på snabbmenyn Ange.

 2. Välj nyckelordsuppsättningen på menyn Förinställning i dialogrutan Redigera nyckelordsuppsättning.
 3. Gör något av följande:
  • Välj Ändra namn på förinställningen "Namnet på nyckelordsuppsättningen" på menyn Förinställning för att ändra namnet på nyckelordsuppsättningen.

  • Välj Ta bort förinställningen "Namnet på nyckelordsuppsättningen" på menyn Förinställning för att ta bort nyckelordsuppsättningen.

Kontrollera och rätta stavning av nyckelord (Mac OS)

När du stavningskontrollerar nyckelord kontrolleras de ord som inte finns i ordlistan i Lightroom Classic CC. Om ett ifrågasatt ord är korrekt stavat, kan du bekräfta stavningen genom att lägga till ordet i ordlistan. Om ett ifrågasatt ord är felstavat kan du rätta till det.

Obs!

Dessa instruktioner gäller Mac OS X v. 10.6. Stavningskontrollskommandon i andra versioner av Mac OS X kan variera.

 1. Klicka i textrutan Nyckelord i modulen Bibliotek i panelen Använda nyckelord.

 2. Välj Redigera > Stavning > Visa stavning och grammatik.
 3. (Valfritt) Välj ett alternativ på menyn i dialogrutan Stavning och grammatik. Det här är det språk som används för stavningskontroll i Lightroom Classic CC.
 4. När okända ord och andra eventuella fel hittas klickar du på något av följande:

  Ignorera

  Stavningskontrollen fortsätter utan att texten ändras.

  Lär

  Sparar det okända ordet i ordlistan för att efterföljande förekomster inte ska identifieras som felstavade.

  Definiera

  Sök efter ordet i ordlistan.

  Gissa

  Föreslå möjliga korrigeringar av ordet.

  Sök nästa

  Stavningskontrollen fortsätter.

  Ändra

  Korrigerar en felstavning. Kontrollera att rätt ord finns i fältet och klicka sedan på Ändra.

Markera felstavade ord (OS X)

 1. Klicka i textrutan Nyckelord i modulen Bibliotek i panelen Använda nyckelord sedan du lagt till nyckelord i modulen.

 2. Välj Redigera > Stavning > Kontrollera stavning.

  Det första felstavade ordet i textrutan markeras.

 3. Kontroll-klicka på det markerade ordet och välj sedan något av följande:

  Stavningsförslag

  Förslag på stavningar längst upp på snabbmenyn. Välj ett ord och korrigera stavningen.

  Ignorera stavning

  Stavningskontrollen fortsätter utan att texten ändras.

  Lägg till ord

  Sparar det okända ordet i ordlistan för att efterföljande förekomster inte ska identifieras som felstavade.

  Obs!

  Du kan även öppna dialogrutan så att fler alternativ visas genom att välja Stavning och grammatik > Visa stavning och grammatik.

Kontrollera stavning medan du skriver (Mac OS)

I Lightroom Classic CC kan du välja att kontrollera stavningen när du skriver nyckelord. När du skriver ett stavfel kommer ordet att strykas under.

 1. Klicka i textrutan Nyckelord i modulen Bibliotek i panelen Använda nyckelord.

 2. Välj Redigera > Stavning > Kontrollera stavning medan du skriver.

Skriva specialtecken (Mac OS)

 1. Välj Redigera > Specialtecken i modulen Bibliotek.

  Mer information om specialtecken finns i hjälpen för Mac OS.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy