Sammanfattning av funktioner | Lightroom Classic (augusti 2019-versionen)

Läs mer om några nya funktioner och förbättringar i augusti 2019-versionen (version 8.4) av Lightroom Classic.

Grafikprocessorstöd

Snabbare bildredigering med grafikprocessorstöd

Använd systemets grafikprocessor för en förbättrad bildredigeringsupplevelse.

Färgetiketter

Organisera dina samlingar med färgetiketter

Färgetiketter kan läggas till på samlingar, samlingsuppsättningar och smarta samlingar.

Stöd för nya kameror och objektiv

Stöd för nya kameror och objektiv

Se en fullständig lista över kameror och objektivprofiler.

https://chl-author-preview.corp.adobe.com/content/help/en/lightroom-classic/help/whats-new.html#flatfieldcorrection

Övriga förbättringar

Hitta information om PNG-export, sammanfogning av HDR-bilder och panoramor och andra nya förbättringar i den här versionen.

Snabbare bildredigering med grafikprocessorstöd

Nu kan du använda systemets grafikprocessor (GPU) för bildredigering i Lightroom Classic. Tidigare användes grafikprocessorn främst för visning, men med den nya versionen har du också möjlighet att aktivera grafikprocessorn för bildbehandling. Med det här alternativet får du effektivare och bättre prestanda för övergripande bildredigeringsprocesser. Så här aktiverar du alternativet:

 1. I Lightroom Classic går du till Redigera > Inställningar > Prestanda (Windows) respektive Lightroom Classic > Inställningar > Prestanda (macOS).

 2. I avsnittet Camera Raw väljer du Anpassad i listrutan Använd grafikprocessor.

 3. Välj Använd grafikprocessor för bildbearbetning.

  Använd grafikprocessor för fotobearbetning
  Anpassa hur grafikprocessorn används

Organisera dina samlingar med färgetiketter

I panelen Samlingar (i modulen Bibliotek) kan du nu sortera dina foton genom att lägga till färgetiketter på samlingar, samlingsuppsättningar och smarta samlingar. Det är ett utmärkt sätt att hålla ordning på och snabbt skilja mellan samlingar.

 1. I panelen Samlingar markerar du en eller flera samlingar och högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) för att öppna snabbmenyn.

 2. Välj Lägg till färgetikett på samling på snabbmenyn och välj en färg på undermenyn.

Färgetiketter som är tilldelade till samlingar
Lägg till färgetiketter på samlingar

Dessutom kan du filtrera samlingarna efter Samlingar med etiketter:

 1. Klicka på ikonen () i sökfältet längst upp i panelen Samlingar.

 2. Välj Samlingar med etiketter i listrutan för att använda filtret.

Filtrera samlingar med färgetiketter i panelen Samlingar
Filtrera samlingar med färgetiketter

Nu kan du även ändra namn på färgetiketter för mappar och samlingar. I den tidigare versionen av Lightroom fanns endast stöd för att ändra namn på färgetiketter för bilder. Om du vill redigera färgetiketterna går du till Metadata > Färgetikettsuppsättning > Redigera.

Obs!

Om du ändrar en färgetikett ändras dina smarta samlingar.

Redigera färgetikettsuppsättningar
Redigera färgetikettsuppsättning för bilder, mappar och samlingar

Mer information finns i Redigera färgetikettsuppsättningar.

Stöd för nya kameror och objektiv

Om du vill visa fullständig lista över kameror och objektivprofiler som stöds använder du följande resurser:

Övriga förbättringar

Stöd för PNG-export

I den här versionen har vi lagt till ett nytt filformat för dina exportbehov. Nu kan du exportera bilder i filformatet PNG. Import av PNG-filer stöds i tidigare Lightroom-versioner.

Exportera som PNG
Exportera som PNG

Mer information finns i Exportera filer till disk eller cd.

Sammanfoga HDR-bilder och panoramor satsvis

Det är enklare och smidigare än någonsin att slå samman grupper av HDR-bilder eller panoramor. I stället för att sammanfoga varje grupp av bilder för sig kan du sammanfoga flera grupperade bilder på en gång. Kombinera först varje bildgrupp i en hög. Markera sedan högarna, högerklicka och välj lämpligt sammanfogningsalternativ – HDR eller Panorama. Då skapas en HDR eller panorama för varje hög.

Förbättrade prestanda i modulen Bibliotek

Prestandaförbättringar i modulen Bibliotek, särskilt när du arbetar med panelen Mappar.

Indexnummer i bildbandet

Indexnummer finns nu i bildbandet så att du enkelt kan hänvisa till dina bilder i luppvyn. Det är särskilt användbart när du granskar samlingar med kollegor eller kunder. Om du vill avaktivera indexnummer i bildbandet går du till Inställningar >Gränssnitt > Bildband och avmarkerar kryssrutan Visa indexnummer.

Indexnummer i bildbandet
Indexnummer i bildbandet

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online