Välkommen till Adobe Photoshop Lightroom 5! Det här dokumentet innehåller uppdaterad produktinformation, funktionsinformation och felsökningstips som inte finns med i dokumentationen för Lightroom.

Systemkrav

Om du vill visa systemkraven läser du i Systemkrav för Lightroom.

Installationsanteckningar

Om du har en tidigare version eller en utvärderingsversion av Lightroom på datorn behöver du inte ta bort den innan du installerar Lightroom 5.

Så här installerar du programvaran:

 1. Sätt i cd-skivan i enheten och följ de instruktioner som visas på skärmen. Om installationsprogrammet inte startar automatiskt startar du installationen genom att dubbelklicka på Lightroom 5\Install Lightroom 5 (Windows) respektive Adobe Photoshop Lightroom 5.pkg (OS X) på rotnivån på dvd-enheten.

 2. Om du hämtade programvaran från webben öppnar du mappen och dubbelklickar på Adobe Photoshop Lightroom och följer sedan instruktionerna på skärmen.

Installationskommenterar för 64-bitarsoperativsystem

Windows: Instllationsprogrammet för Lightroom innehåller både 32- och 64-bitarsversioner av programmet.

OS X: Lightroom 5 är endast tillgängligt som ett 64-bitarsprogram.

Felsökning av hämtning och installation

De vanliga frågorna och hjälp med hämtning, installation och uppdatering finns i forumet Hämta, installera och konfigurera.

Serienummer

 1. Om du vill ha information om hur du hittar serienumret för produkten läser du i Hitta serienumret. Du måste ange det här numret när du installerar Photoshop Lightroom.

 2. Om du köpt en uppgraderingslicens måste du också ange ett serienummer för Lightroom 1, Lightroom 2, Lightroom 3, Lightroom 4 eller Lightroom 5. Det här steget behövs inte om du har licensierat Lightroom 1, Lightroom 2, Lightroom 3 eller Lightroom 4 på datorn.

 3. Om du har köpt Lightroom 4 via Mac App Store kontrollerar du att Lightroom 4 fortfarande är installerat på datorn innan du installerar uppgraderingen till Lightroom 5 .
 4. Om det nya 24-siffriga serienumret inte fungerar kontaktar du Adobes kundtjänst på telefonnumret 800-833-6687 (Nordamerika) och ber om hjälp. Om du befinner dig utanför Nordamerika kontaktar du Adobes kundtjänst för ditt land.

Uppgraderingsinformation

 • Om du vill uppdatera din Lightroom 1-, Lightroom 2-, Lightroom 3- eller Lightroom 4-katalog eller katalogen för betaversionen av Lightroom 5-katalog startar du Lightroom 5 och väljer och uppgraderar din tidigare Lightroom-katalog. Mer information finns i Uppgradera en katalog från en tidigare version av Lightroom i hjälpen för Lightroom 5.
 • När du uppgraderar en katalog till Lightroom 5 tas inte den tidigare Lightroom-katalogen bort. Om du vill testa utvärderingsversionen av Lightroom 5 genom att uppgradera din befintliga katalog kan du alltid gå tillbaka till en äldre version av Lightroom och fortsätta använda den tidigare katalogen.

Obs!

De ändringar eller det arbete du gör i katalogen när du har uppgraderat den till Lightroom 5 är inte tillgängliga i äldre versioner av Lightroom.

Obs!

När du uppgraderar katalogen ändras förhandsvisningsinformationen i den. Den här information lagras i den .lrdata-fil som finns tillsammans med katalogfilen på datorn. Om du går tillbaka till en tidigare version av Lightroom måste förhandsvisningarna återges igen. Det kan ta ett tag att återge alla förhandsvisningar igen om du har hundratusentals bilder.

 • (Windows) När du uppgraderar ett bibliotek från Photoshop Elements 6 till och med Photoshop Elements 11 måste Photoshop Elements vara installerat när du uppgraderar.
 • (OS X) När du uppgraderar ett bibliotek från Photoshop Elements 9 till och med Photoshop Elements 11 måste Photoshop Elements vara installerat när du uppgraderar.
 • Om du försöker uppgradera samma Lightroom-katalog flera gånger visas ett meddelande om var den redan uppgraderade katalogen finns.

Viktigt-filer om uppdateringen

Om du vill läsa versionskommentarer om funktionsförbättringar, stöd för ytterligare kameror och programrättningar läser du i Viktigt för Lightroom 5.2.

Kända problem

 • Det går inte att visa nästa foto i urvalet i helskärmsläget. Det här inträffar endast när du har valt en uppsättning med foton innan du växlar till helskärmsläget.
 • Uppspelning av videofilmer stöds inte i helskärmsläget.
 • Inget felmeddelande om att offlinefoton och -videofilmer inte exporteras till bildspel visas.
 • När du spelar upp ett bildspel i modulen Bildspel visas bilder efter ett videoklipp ofta inte.
 • När du exporterar mallar för anpassade bildspel används 480 x 270 som standard. Det här påverkar anpassade bildspel som du har skapat i tidigare versioner av Lightroom.
 • Bildspelet visas ibland som en svart skärm. Det här inträffar endast när du väljer en videofil som den första bilden.
 • Du kan inte använda stjärngraderingar när du förhandsvisar eller visar ett bildspel.
 • När du tar bort en bok i modulen Bok kan det medföra att en annan bok försvinner.
 • Ändringar av XMP-metadata skrivs inte automatiskt till filen när originalfilen är offline.
 • Canon-kameror upptäcks inte när du använder kopplad fångst i Windows 8.
 • Offlinefoton kan försvinna i Lightroom när du flyttar mappar med foton till en annan volym.
 • GPS-metadata för videofilmer som du har skapat med hjälp av en Apple iPhone importeras inte.
 • Grundläggande metadata importeras inte för videofiler. Det här inträffar endast när du importerar dem direkt från kameran. Som en tillfällig lösning kan du kopiera filerna från kameran till hårddisken och sedan importerar dem därifrån till Lightroom.
 • När du använder funktionen Lägg samman till HDR med Photoshop kommer det slutliga HDR-fotot att innehålla metadata från det sista valda fotot.
 • För foton som du justerar med hjälp av processversion 2003 (PV2003) visas felaktigt steget Efterbeskärningsvinjett: Färgövertäckning i Historik. Om du väljer ett historikläge efter det kan det medföra att de befintliga inställningarna efter det i panelen Historik återställs. Det går inte att ångra den här återställningen, vilket innebär att eventuella inställningar som du har använt efter det valda historikläget tas bort. Det här inträffar endast med foton som du har justerat med hjälp av PV2003.
 • Om du exporterar foton med mindre än en tredjedel av den ursprungliga storleken sparas eventuellt inte inställningarna Utdataskärpa och Brusreducering.

Nya funktioner

Om du vill ha mer information om de nya funktionerna i Lightroom 5 läser du i Sammanfattning av nya funktioner.

Filformat som stöds

 • JPEG
 • TIFF (8 bitar, 16 bitar)
 • PSD (8 bitar, 16 bitar)
 • DNG
 • PNG
 • Raw (om du vill visa en fullständig lista över stöd för Raw-filer läser du i Camera Raw)
 • Vanliga DSLR-videoformat, inklusive MOV, MPG, AVI och AVCHD (endast MTS och M2TS)

Lightroom stöder inte:

 • PSD-filer som har sparats utan någon sammansatt bild (sparade utan inställningen för att maximera kompatibiliteten)
 • Filer som är större än 65 000 pixlar per sida eller som är större än 512 miljoner pixlar

Arbeta med Lightroom 5 och Adobe Photoshop Camera Raw

Samma bildbehandlingsteknik används i Lightroom och Photoshop Camera Raw för att du ska få enhetliga och kompatibla resultat i alla Adobes program som stöder Raw-filer. De programmen är bland annat Lightroom, Photoshop, Photoshop Elements och Premiere Elements.

Photoshop Camera Raw

För att se till att programmen är kompatibla med inställningarna för framkallningsmodulen i Lightroom 5 måste du uppdatera dem med plugin-programmet Camera Raw 6.1 eller senare. Om du använder Photoshop kan du uppdatera plugin-programmet automatiskt genom att välja Hjälp > Uppdateringar.

Dela Lightroom-inställningarna med Camera Raw

Som standard lagras inställningarna för framkallningsmodulen i Lightroom i Lightroom-databasen. För att se till att det går att få tillgång till inställningarna för framkallningsmodulen i Lightroom i Camera Raw måste inställningarna skrivas till XMP-metadata för filen. De här metadata lagras i en separat XMP-fil (bildnamn.xmp) som antingen finns på sökvägen för kameraspecifika Raw-filer eller som lagras i direkt i DNG-filer. Om du vill uppdatera fotona med de senaste framkallningsinställningarna går du till modulen Bibliotek och markerar målfotona. Tryck på Ctrl+S (Windows) respektive Kommando+S för att spara inställningarna i XMP-metadatablocket. Se Grundläggande om metadata och metadataåtgärder i hjälpen för Lightroom.

Visa Lightroom-inställningar i Camera Raw

Innan du arbetar med Lightroom och Camera Raw väljer du Camera Raw-inställningen Spara bildinställningar i underordnade .XMP-filer. Som standard visas bildjusteringarna i Camera Raw exakt som du utförde dem i framkallningsmodulen i Lightroom.

Visa Camera Raw-inställningar i Lightroom

Det tidigare utseendet på Raw-filer som du har redigerat i tidigare versioner av Camera Raw bevaras när du importerar dem till Lightroom, förutsatt att du har angett Camera Raw-inställningen till Spara bildinställningar i underordnade .XMP-filer. Om du uppdaterar filer som du redigerat i Camera Raw efter att du har importerat dem till Lightroom väljer du Metadata > Läs metadata från filer i modulen Bibliotek i Lightroom. Se Avancerade metadataåtgärder i hjälpen för Lightroom.

Mer information om Camera Raw och Lightroom

Camera Raw läser endast de aktuella inställningarna för den primära bilden i Lightroom-katalogen. Justeringar av virtuella kopior och fixeringar är inte tillgängliga och visas inte i Camera Raw.

Onlineresurser

Kundsupport

De kostnadsfria resurserna för felsökning är bland annat Adobes hjälp- och supportwebbplats och Adobes användarforum.

Om du vill få tillgång till betald support i USA går du till kundsupporten och -tjänsten. Om du vill få tillgång till support utanför Nordamerika går du till sidan ovan, rullar nedåt, klickar på Välj region och väljer en plats.

 

© 2013 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, Lightroom, and Photoshop are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy