Glave, noge in enolično oštevilčenje

Z Acrobatom lahko po vsem PDF-ju dodate glavo in nogo. Glave in noge lahko vključujejo datum, samodejno oštevilčenje strani, enolično oštevilčenje v pravnih dokumentih ali naslov in avtorja. Glave in noge lahko dodajate eni ali več datotekam PDF.

Glave in noge v datoteki PDF lahko spreminjate. Tako lahko na primer dodate glavo, ki prikazuje številko strani na desni strani neparnih strani, druga glava pa prikazuje številko strani na levi strani parnih strani. Če vstavite enolično oštevilčenje, lahko nastavite število mest, začetno številko in predpono ali pripono, ki se bo dodala vsaki enolični številki.

Glave in noge lahko definirate in shranite, tako da jih lahko kasneje ponovno uporabite, ali pa preprosto uveljavite glavo in nogo in na to pozabite. Kadar uveljavljate glavo in nogo, ju lahko urejate, zamenjate ali brišete v datoteki PDF. Lahko naredite tudi predogled glav in nog, preden jih uveljavite, ter njihove robove prilagodite tako, da se ne prekrivajo z vsebino strani.

Dodajanje glave in noge v odprtem dokumentu

 1. Odprite datoteko PDF, ki ji želite dodati glavo in nogo.

 2. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja.

  Komplet orodij za urejanje PDF-jev je prikazan v sekundarni orodni vrstici.

  Opomba:

  Oblikovanje in druge povezane možnosti so prikazane v desnem podoknu.

 3. V sekundarni orodni vrstici izberite Glava in noga > Dodaj.

 4. Če je treba, določite vrednosti pisave in robov.

  Lastnosti besedila veljajo za vse vnose glave in noge, ki so del te definicije nastavitve. V isti seji pogovornega okna Dodajanje glave in noge ne morete uveljaviti različnih nastavitev za posamične besedilne okvirčke glave in noge.

  Opomba:

  Če želite preprečiti prekrivanje, kliknite povezavo Možnosti videza in izberite Skrčite dokument, da se izognete prepisovanju besedila in grafike dokumenta. Če želite preprečiti spreminjanje velikosti ali prestavljanje, kadar tiskate PDF v velikem formatu, izberite Ohrani položaj in velikost besedila glave/noge pri tiskanju na različne velikosti strani.

 5. Vnesite besedilo v katero koli polje z besedilom glave in noge. Če želite vstaviti številke strani ali trenutni datum, kliknite v polje in nato kliknite ustrezne gumbe. Če želite izbrati oblikovanje za samodejne vnose, kliknite Številka strani in oblika datuma.

  Opomba:

  Z datumi in številkami strani lahko kombinirate besedilo. Prav tako lahko dodate več vrstic besedila za vnos.

 6. Če želite določiti strani, na katerih naj se pojavi glava in noga, kliknite gumb Možnosti obsega strani. Nato določite obseg strani in, če je treba, izberite možnost Podnabor.

 7. Preglejte rezultate v območju Predogled z možnostjo Predogled strani, da vidite različne strani datoteke PDF.

 8. (izbirno) Če želite shraniti te nastavitve glave in noge za nadaljnjo uporabo, na vrhu pogovornega okna kliknite Shrani nastavitve.

 9. (Izbirno) Če želite enake nastavitve uporabiti za dodatne dokumente PDF, kliknite Uporabi za več datotek. Kliknite Dodaj datoteke, izberite Dodaj datoteke ali Dodaj odprte datoteke in nato izberite datoteke. Nato v pogovornem oknu Izhodne možnosti določite mapo in nastavitve imena datoteke, nato pa kliknite V redu.

Dodajanje glave in noge v zaprtem dokumentu (samo Windows)

 1. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja.

 2. V sekundarni orodni vrstici izberite Glava in noga > Dodaj.

 3. V pogovornem oknu kliknite Dodaj datoteke, izberite Dodaj datoteke in nato izberite datoteke.

  Opomba:

  Datoteke ali mape lahko dodate tudi tako, da jih povlečete v pogovorno okno.

 4. Sledite korakom 4–8, če želite dodati glave in noge pri odprtem dokumentu. Ko končate z nastavljanjem glav in nog, kliknite V redu.

 5. V pogovornem oknu Izhodne možnosti določite mapo in nastavitve imena datoteke, nato pa kliknite V redu.

Posodabljanje glav in nog

Posodabljanje uveljavi najnovejši dodani nabor glave in noge.

 1. Odprite datoteko PDF, ki vsebuje glavo in nogo.

 2. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja.

 3. V sekundarni orodni vrstici izberite Glava in noga > Posodobi.

 4. Po potrebi spremenite nastavitve.
 1. Odprite datoteko PDF, ki vsebuje glavo in nogo.

 2. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja.

 3. V sekundarni orodni vrstici izberite Glava in noga > Dodaj, nato pa v sporočilu, ki se pojavi, kliknite Dodaj novo.

  Predogled prikazuje vse obstoječe glave in noge.

 4. Če želite dodati več glav in nog, vtipkajte besedilo v polja z besedilom glave in noge. Med vnašanjem predogled posodobi videz celotne glave in noge na strani.
 5. Izberite nove možnosti oblikovanja, kot želite, in ponovno opazujte posodabljanje v predogledu.

Zamenjava vseh glav in nog

 1. Odprite datoteko PDF, ki vsebuje glavo in nogo.

 2. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja.

 3. V sekundarni orodni vrstici izberite Glava in noga > Dodaj, nato pa v sporočilu, ki se pojavi, kliknite Zamenjaj obstoječe.

 4. Po potrebi določite nastavitve.

Odstranjevanje vseh glav in nog

 1. Naredite nekaj od tega:
  • Odprite datoteko PDF, ki vsebuje glavo in nogo. Nato izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Glava in noga > Odstrani.
  • Če želite odstraniti glave in noge iz več dokumentov PDF, zaprite vse odprte dokumente in izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Glava in noga > Odstrani. V pogovornem oknu kliknite Dodaj datoteke, izberite Dodaj datoteke in nato izberite datoteke. Kliknite V redu, nato pa v pogovornem oknu Izhodne možnosti določite mapo in nastavitve imena datoteke.

Enolično oštevilčevanje je metoda za indeksiranje pravnih dokumentov za enostavno identifikacijo in priklic. Vsaka stran vsakega dokumenta ima enolično številko, ki poleg tega označuje tudi njen odnos do drugih dokumentov, oštevilčenih po tej metodi. Enolične številke se pojavijo kot glave ali noge na straneh vsake datoteke PDF v paketu.

Enolični identifikator se nanaša na številko, vendar lahko vključuje tudi alfanumerično predpono in pripono. Predpona in pripona omogočata lažje prepoznavanje osrednje vsebine datotek.

Opomba:

Enolično oštevilčenje ni na voljo pri zaščitenih in šifriranih datotekah in nekaterih obrazcih.

Dodajanje enoličnega oštevilčevanja

Pri določanju dokumentov za enolično oštevilčenje lahko dodajate dokumente PDF in poljubne datoteke, ki niso PDF-ji, vendar jih je v to obliko mogoče pretvoriti. Postopek pretvori datoteko, ki ni PDF, v datoteko PDF in ji nato doda enolično oštevilčenje.

 1. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja.

  Komplet orodij za urejanje PDF-jev je prikazan v sekundarni orodni vrstici.

 2. V sekundarni orodni vrstici izberite Več > Enolično oštevilčenje > Dodaj.

 3. V pogovornem oknu Enolično oštevilčenje kliknite Dodaj Datoteke, izberite Dodaj datoteke, Dodaj mape ali Dodaj odprte datoteke. Nato izberite datoteke ali mapo.

  Opomba:

  Če dodate mapo, v kateri niso le PDF-ji, se datoteke, ki niso v obliki PDF, ne dodajo.

  Če so datoteke zaščitene z geslom, se pojavi eno ali več sporočil, v katera morate vnesti pravilno geslo.

 4. Po potrebi na seznamu datotek naredite nekaj od tega:
  • Če želite spremeniti vrstni red enoličnih številk, izberite datoteko in jo povlecite ali pa kliknite Pomakni navzgor ali Pomakni navzdol.
  • Če želite razvrstiti seznam, kliknite ime stolpca. Kliknite ponovno, da razvrstite v obratnem vrstnem redu.
 5. Če želite določiti ciljno mapo za izhodne datoteke in nastavitve imena datoteke, kliknite Izhodne možnosti. Po potrebi določite možnosti in nato kliknite V redu.

 6. Ko ste dodali in, če je treba, uredili datoteke, kliknite V redu. Nato kliknite v pogovornem oknu Dodaj glavo in nogo, da točko vstavljanja postavite v ustrezno okno.

 7. Kliknite Vstavi enolično številko. Nato vnesite naslednje:

  • V polje Število števk vnesite podatek o tem, koliko števk naj sestavlja enolično število, pri čemer so dovoljena števila od 3 do 15. Privzeto je število 6, ki ustvarja enolična števila, kot so 000001, 000002 in tako dalje.
  • V polje Začetna številka vnesite številko, ki bo dodeljena prvi datoteki PDF na seznamu. Privzeta številka je 1.
  • V polje Predpona vnesite besedilo, ki naj se pojavi pred enolično številko.
  • V polje Pripona vnesite besedilo, ki naj se pojavi za enolično številko.

  Opomba:

  V primeru večjega števila strani vnesite višjo vrednost pod Število števk. V besedilu Predpona ali Pripona ne uporabljajte znaka #.

 8. Kliknite V redu in spremenite druge nastavitve, kot bi to naredili pri drugih glavah in nogah.

Dodajanje več dokumentov zaporedju enoličnega oštevilčevanja

Preden začnete, se prepričajte, ali veste zadnjo uveljavljeno enolično številko v nizu.

 1. Sledite postopku, opisanem v prejšnji temi, da zaženete enolično oštevilčenje in izberete datoteke, ki jih želite dodati nizu.

 2. Ko kliknete Vstavi enolično številko, v polje Začetna številka vnesite naslednjo številko v nizu. Vnesite pripono in predpono, ki se ujema z nizom.

 3. Dokončajte spreminjanje nastavitev in nato kliknite V redu.

Iskanje enolično oštevilčenih dokumentov PDF

 1. Izberite Urejanje > Napredno iskanje.

 2. Za iskano besedo ali frazo vnesite celotno enolično številko ali njen del.

  Če želite na primer najti določen dokument in poznate njegovo enolično številko, vnesite celotno številko kot iskano besedilo. Če želite najti dokumente v zaporedju enoličnih številk, vnesite razločevalni del enoličnega zaporedja, kot je predpona ali pripona.

 3. Pod Kje želite iskati izberite možnost Vsi dokumenti PDF v.

 4. Kliknite Prebrskaj za lokacijo in določite mesto.

 5. Kliknite Išči.

Opomba:

Za iskanje enolično oštevilčenih dokumentov PDF v portfelju PDF odprite portfelj in v iskalno polje v orodni vrstici portfelja vnesite celotno ali samo del enolične številke.

Dodaj enolične številke obstoječim imenom datoteke

Imenu datoteke lahko dodate enolično številko. Če želite imenu datoteke dodati enolično številko, naredite naslednje:

 1. Odprite PDF v programu Acrobat.

 2. Pojdite na Orodja > Urejanje PDF-ja.

 3. V orodni vrstici za urejanje PDF-ja kliknite Več > Enolično oštevilčenje > Dodaj.

 4. V pogovornem oknu Enolično oštevilčevanje kliknite Izhodne možnosti.

  Izhodne možnosti
 5. Izberite Dodaj med izvirna imena datotek in poljubno vnesite %BATES_NUMBER_KEY% v polji Vstavi pred ali Vstavi za.

  Imenu datoteke dodajte enolično številko
 6. Kliknite V redu.

Odstrani enolično oštevilčenje

 1. Odprite datoteko PDF, ki vsebuje enolične številke.

 2. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja.

 3. V sekundarni orodni vrstici izberite Več > Enolično oštevilčenje > Odstrani.