Vdelava in nadomeščanje pisave

Pisavo je mogoče vdelati samo, če jo je njen ponudnik opremil z nastavitvijo, ki dovoljuje njeno vdelavo. Vdelava preprečuje nadomeščanje pisave, ko uporabnik prebira ali tiska datoteko, in zagotavlja, da bralci vidijo besedilo v izvirni pisavi. Vdelava le nekoliko poveča velikost datoteke, razen če so v dokumentu uporabljene pisave CID, oblika pisave, ki se običajno uporablja pri azijski jezikih. V programu Acrobat ali kadar izvažate dokument InDesign v dokument PDF lahko vdelate ali nadomeščate pisave.

Vdelate lahko celotno pisavo ali samo podnabor znakov, ki so uporabljeni v datoteki. Podnabor zagotavlja, da bodo z ustvarjanjem imena pisave po meri vaše pisave in njihove velikosti uporabljene pri tiskanju. Tako lahko na primer ponudnik storitev za ogledovanje in tiskanje vedno uporablja vašo različico Adobe Garamond® in ne različice vašega ponudnika storitev. Pisave vrste 1 in TrueType je mogoče vdelati, če so vključene v datoteko PostScript ali so na voljo na eni izmed lokacij pisav, ki jih nadzoruje Distiller in niso onemogočene za vdelavo.

Če pisave zaradi nastavitve ponudnika pisave ni mogoče vdelati in dokument PDF odpre ali natisne uporabnik, ki nima dostopa do izvorne pisave, se tipografija mnogovrstnih matric začasno nadomesti: AdobeSerifMM za manjkajočo pisavo serif in AdobeSansMM za manjkajočo pisavo brez serifov.

Tipografija mnogovrstnih matric se lahko prilagodi z raztezanjem ali krčenjem in tako zagotovi, da se ohranijo prelomi vrstic in strani v izvornem dokumentu. Nadomestna pisava ne more vedno posnemati izvornih znakov, še posebej, če znaki niso običajni, kot je to pri tipografijah skript.

Opomba:

Za besedila v azijskih jezikih program Acrobat DC uporablja pisave iz kompleta azijskih jezikov ali podobnih pisav, nameščenih v uporabniškem sistemu. Pisav nekaterih jezikov ali z neznanim kodiranjem ni mogoče nadomestiti; v tem primeru je besedilo v datoteki prikazano v oznakah.

Znaki pisave
Če znaki niso običajni (levo), se nadomestna pisava ne bo ujemala (desno).

Opomba:

Če imate pri kopiranju in lepljenju besedila iz dokumentov PDF težave, najprej preverite, ali je pisava, s katero imate težave, vdelana (Datoteka > Lastnosti > zavihek Pisave). Če je pisava vdelana, poskusite spremeniti mesto, kjer je pisava vdelana, namesto da jo pošljete v datoteki PostScript. Ustvarite dokument PDF in ne vdelajte te pisave. Nato odprite dokument PDF v programu Acrobat in vdelajte pisavo s preverjanjem pred tiskom.

Dostopanje in vdelava pisave s programom Distiller

Distiller potrebuje dostop do pisav v datoteki za vstavljanje ustreznih informacij v datoteko PDF pri pretvorbi datoteke PostScript v datoteko PDF. Distiller v datoteki PostScript najprej poišče pisave Type 1, TrueType in OpenType. Če pisava ni vdelana v datoteko PostScript, Distiller išče dodatne mape s pisavami. Distiller išče v programu Windows poišče te mape s pisavami:

 • /Resource/Font v mapi Acrobat

 • /Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

  Distiller išče naslednje datoteke s pisavami v sistemu Mac OS:

 • /Resource/Font v mapi Acrobat

 • /Uporabniki/[ime uporabnika]/Knjižnica/Pisave

 • /Library/Fonts

 • /System/Library/Fonts

  Namestitev programa Acrobat vključuje tudi različice s samo širino za mnoge kitajske, japonske in korejske pisave, zato lahko Distiller dostopa do teh pisav. Zagotovite, da so pisave na voljo v računalniku. (V operacijskem sistemu Windows pri namestitvi Acrobata izberite Popolno ali Po meri in v kategoriji Ogled datotek Adobe PDF izberite Podpora za azijske jezike. V operacijskem sistemu Mac OS se te pisave namestijo samodejno.)

  Za informacije o vključevanju pisav v datoteko PostScript si oglejte dokumentacijo programa in gonilnik tiskalnika, ki ju uporabljate za ustvarjanje datotek PostScript.

Opomba:

Distiller ne podpira pisav Type 32.

Če želite, da Distiller preišče druge mape s pisavo, v programu Acrobat Distiller izberite Nastavitve > Mesta pisav. Nato v pogovornem oknu kliknite Dodaj, da dodate mapo s pisavami. Za izključevanje pisav TrueType, ki imajo isto ime, kot pisava v zbirki pisav PostScript 3, izberite Prezri različice TrueType standardnih pisav PostScript.

Opomba:

Če želite programu Distiller omogočiti dostop do mape s pisavami, ki je premaknjena, uporabite to pogovorno okno za odstranjevanje mape, ki je navedena na starem mestu in dodajanje na novo mesto.

Predogled datotek PDF brez lokalnih pisav

Ustvarite lahko natisljiv predogled dokumenta, ki zamenja privzete pisave za vsa besedila, ki so oblikovana v pisavah, ki so na voljo na vašem računalniku, vendar niso vdelane v dokument PDF. Ta predogled vam lahko pomaga pri odločitvi o vdelavi lokalnih pisav v dokument PDF, da dosežete želeni videz dokumenta.

 1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorije izberite Prikaz strani in prekličite možnost Uporabi lokalne pisave.

  Opomba:

  Če pisave ni mogoče zamenjati, se besedilo pojavi v oznakah, program Acrobat pa prikaže sporočilo o napaki.

Iskanje imen pisav PostScript

Za ročni vnos pisave na plošči Pisave pogovornega okna Nastavitve Adobe PDF uporabite dokument PDF in najdite natančno ime pisave.

 1. Za ustvarjanje enostranskega dokumenta s pisavo uporabite katerikoli program.
 2. Iz dokumenta ustvarite dokument PDF.
 3. V programu Acrobat DC odprite datoteko PDF in izberite Datoteka > Lastnosti > Pisave.

 4. Zapišite ime pisave in uporabite točno ime, velike/male črke in oznake v imenu, kot je prikazano v pogovornem oknu Informacije o pisavi.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu