Urejanje besedila v dokumentih PDF

Naučite se dodati ali zamenjati besedilo, popraviti zatipke, spremeniti pisave in tipografijo, prilagoditi poravnavo in spremeniti velikost besedila v PDF-ju. (Za več informacij o urejanju slik, predmetov ali skeniranih PDF-jev kliknite ustrezno povezavo zgoraj.)

Dodajanje, spreminjanje, oblikovanje, brisanje ali označevanje besedila

Avtor Matthew Pizzi (http://www.trainsimple.com/)

Ko v PDF dodajate besedilo, Acrobat za novo besedilo privzeto izbere pisavo s podobnimi lastnostmi. In podobno – ko v PDF-ju urejate obstoječe besedilo in pisava v sistemu ni na voljo, se pisava privzeto zamenja z eno od pisav v določeni abecedi. V romanski abecedi se pisava na primer zamenja s pisavo Minion Pro. Zaradi tega privzetega delovanja so lahko pisave v dokumentu PDF videti nedosledno. Če želite, da je pisava dosledna v vseh datotekah PDF, lahko izberete določeno pisavo za dodajanje in urejanje besedila z nastavitvijo Možnosti pisave v razdelku Urejanje vsebine.

 1. V programu Acrobat v meniju Urejanje izberite Nastavitve. Prikaže se pogovorno okno Nastavitve.
  (Lahko pa pritisnete tipki Ctrl+K v sistemu Windows ali Command+K v sistemu macOS.)

 2. V pogovornem oknu kliknite Urejanje vsebine pod Kategorije. Možnosti pisave so prikazane tako, kot je prikazano na spodnjem posnetku zaslona.

  Spreminjanje privzete pisave za dodajanje in urejanje besedila v PDF-ju

 3. Na spustnih seznamih izberite ustrezno pisavo:

  • Rezervna pisava za urejanje
  • Privzeta pisava za dodajanje besedila in Velikost pisave
 4. Kliknite V redu, da shranite spremembe in zaprete pogovorno okno Nastavitve.

Ko urejate besedilo, se besedilo odstavka ponovno razporedi po polju z besedilom, da se prilagodi spremembam. Vsako polje z besedilom je neodvisno in vstavljanje besedila v blok besedila ne pomakne navzdol sosednjega polja z besedilom ali ga ponovno razporedi na naslednjo stran.  

 1. Izberite možnost Orodja > Urejanje PDF-ja > Urejanje .

  Izberite Orodja, Urejanje PDF-ja, Urejanje
  Pikčasti orisi določajo besedilo in slike, ki jih lahko urejate.

 2. Izberite besedilo, ki ga želite urejati. Polje z besedilom ob izbiri postane modro, na vrhu izbranega polja z besedilom pa se prikaže ročica za sukanje.

  Izberite besedilo, ki ga želite urejati

 3. Uredite besedilo tako, da naredite nekaj od naslednjega:
  • Vnesite novo besedilo, ki nadomesti izbrano, ali pritisnite možnost Izbriši, da ga odstranite.
  • Če želite zasukati polje z besedilom, uporabite ročico za sukanje na vrhu izbranega polja z besedilom.
  • Elemente na seznamu lahko upravljate s kontrolniki seznama (označenimi in oštevilčenimi) na desni plošči Urejanje oblike. Ustvarjate lahko elemente seznamov, pretvarjate obstoječe odstavke v elemente seznamov, pretvarjate obstoječe elemente seznamov v odstavke in eno vrsto seznamov pretvarjate v drugo.
  • Izberite pisavo, velikost pisave ali druge možnosti oblikovanja na desni plošči Urejanje oblike. Uporabite lahko tudi dodatne možnosti oblikovanja, na primer razmik vrstic, razmik znakov, vodoravno spreminjanje merila, širina poteza in barva.
  Možnosti oblikovanja
  Možnosti oblikovanja v desnem podoknu

  Opomba:

  Zaradi pravnih razlogov morate pisavo kupiti in jo namestiti v sistem, da lahko besedilo pregledate s to pisavo.

  Besedilo lahko urejate le, če je v sistemu nameščena pisava, uporabljena za to besedilo. Če pisava ni nameščena v sistemu, je pa vdelana v PDF, lahko spreminjate le barvo ali velikost pisave. Če pisava ni niti nameščena niti vdelana, besedila ne morete urejati.

 4. Za preklic izbora in ponovitev postopka kliknite zunaj izbora.
 1. Izberite možnost Orodja > Urejanje PDF-ja > Urejanje .

  Izberite Orodja, Urejanje PDF-ja, Urejanje
  Pikčasti orisi določajo besedilo in slike, ki jih lahko urejate.

 2. Izberite besedilo, ki ga želite spremeniti.

 3. Na desni plošči Urejanje oblike izberite pisavo, velikost pisave ali druge možnosti oblikovanja. Uporabite lahko tudi dodatne možnosti oblikovanja, na primer razmik vrstic, razmik znakov, vodoravno spreminjanje merila, širina poteza in barva.

  Možnosti oblikovanja
  Možnosti oblikovanja v desnem podoknu

  Opomba:

  Zaradi pravnih razlogov morate pisavo kupiti in jo namestiti v sistem, da lahko besedilo pregledate s to pisavo.

  Besedilo lahko urejate le, če je v sistemu nameščena pisava, uporabljena za to besedilo. Če pisava ni nameščena v sistemu, je pa vdelana v PDF, lahko spreminjate le barvo ali velikost pisave. Če pisava ni niti nameščena niti vdelana, besedila ne morete urejati.

 4. Za preklic izbora in ponovitev postopka kliknite zunaj izbora.

Dokumentu PDF lahko novo besedilo dodate ali vstavite s katerokoli pisavo, ki je nameščena v sistem.

 1. Izberite možnost orodja > Urejanje PDF-ja > Dodaj besedilo .

  Orodje za dodajanje besedila
  Odprite PDF in izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Dodaj besedilo.

 2. Povlecite, da določite širino bloka besedila, ki ga želite dodati.
 3. Pri navpičnem besedilo z desno miškino tipko kliknite besedilno polje in izberite Naredi usmerjenost besedila navpično.

 4. Orodje Dodaj besedilo pametno zazna naslednje lastnosti besedila ali besedilo, ki je blizu točke klika:

  • ime pisave, velikost in barvo,
  • znak, odstavek in razmik med vrsticami ter
  • vodoravno spreminjanje merila.

  Te lastnosti besedila so samodejno uporabljene pri besedilu, ki ga dodate na mestu klika.

  Lastnosti besedila lahko spremenite z možnostmi, ki so na voljo v možnosti Oblika v desnem podoknu.

 5. Vnesite besedilo.
 6. Če želite spremeniti velikost polja z besedilom, povlecite ročico za izbiranje.
 7. Če želite premakniti polje z besedilom, postavite kazalec nad črto omejevalnega okvirja (izogibajte se ročici za izbiranje). Ko se kazalec spremeni v kazalec za premikanje , povlecite polje na novo mesto. Če želite ohraniti poravnavo z drugimi elementi seznama, med vlečenjem pritisnite Shift.

Polja z besedilom lahko premikate po strani ali sukate. Orodje Uredi besedilo in slike oriše vsako polje z besedilom, tako da je jasno, za katero besedilo gre. Urejanja so omejena na stran. Bloka besedila ne morete povleči na drugo stran. Prav tako ne morete premikati ali sukati posameznih znakov ali besed v polju z besedilom. Lahko pa kopirate besedilna polja in jih prilepite na drugo stran.

Spreminjanje velikosti polja z besedilom ponovno razporedi besedilo znotraj novih meja polja z besedilom, ne spremeni pa velikosti besedila. Spreminjanje velikosti je tako kot druga urejanja besedila omejeno na trenutno stran. Besedilo ne teče na naslednjo stran.

 1. Izberite možnost Orodja > Urejanje PDF-ja > Urejanje .

 2. Kliknite polje z besedilom, ki ga želite premakniti, zasukati ali mu spremeniti velikost.
  Izberite besedilo, ki ga želite urejati
  Polje z besedilom, ki ste ga kliknili, obkroža omejitveni okvir z ročicami za izbiranje.

 3. Naredite nekaj od tega:

  Premikanje

  Kazalec postavite nad črto omejevalnega okvirja (izogibajte se ročic za izbiranje). Ko se kazalec spremeni v kazalec za premikanje , povlecite polje na novo mesto. Če želite premikanje omejiti na navpično ali vodoravno, med vlečenjem držite tipko Shift.

  Premikanje polja z besedilom

  Sukanje

  Kliknite in držite kazalec za sukanje ter povlecite v želeno smer sukanja.

  Sukanje polja z besedilom

  Spreminjanje velikosti

  Kazalec postavite nad katerokoli krožno ročico za izbiranje in jo povlecite, da spremenite velikost bloka besedila.

  Spreminjanje polja z besedilom

Če želite izbrano besedilo označiti, prečrtati ali podčrtati, uporabite orodje Komentar. Dejansko besedilo se v dokumentu PDF ne spremeni. Te oznake samo označujejo, kje in kako je treba besedilo urediti v izvorni datoteki. Za več informacij si oglejte razdelek Označevanje, prečrtavanje in podčrtavanje besedila.

Z orodji za pripombe in označevanje z risanjem lahko dodajate komentarje. Komentarji so opombe in risbe, ki sporočajo zamisli ali dajejo povratne informacije o dokumentih PDF. Besedilno sporočilo lahko vnesete z orodjem označevalne opombe. Lahko pa z orodjem za risanje narišete črto, krog ali drugo obliko in sporočilo vnesete v povezano pojavno opombo. Za več informacij si oglejte Dodajanje komentarjev v PDF-je z orodji za pripombe in označevanje z risanjem.

Elemente lahko dodajate na oštevilčene in označene sezname, ustvarjate sezname, pretvarjate obstoječe odstavke v elemente seznamov, pretvarjate obstoječe elemente seznamov v odstavke in eno vrsto seznamov pretvarjate v drugo.

 1. Izberite možnost Orodja > Urejanje PDF-ja > Urejanje .

  Opomba:

  Acrobat odstavke in sezname zaznava ločeno. Zato bosta med urejanjem odstavek in seznam morda prikazana v istem omejevalnem okvirju. Ko spremenjeno datoteko shranite ali shranite pod drugim imenom ter jo znova odprete, bodo elementi odstavkov in seznamov prikazani v ločenih omejevalnih okvirjih.

 2. Naredite to:

  Če želite elemente dodati na oštevilčen ali označen seznam ali ga z njega odstraniti:

  • Elemente lahko v vse ugnezdene ravni dodajate ali odstranjujete s seznama s kontrolniki, ki jih poznate iz zbirke MS Office. Če želite na primer vstaviti novo vrstico, pritisnite Enter na koncu elementa seznama. Če želite odstraniti novo vrstico in kazalec postaviti nazaj na konec prejšnjega elementa seznama, pritisnite vračalko.

  Če želite ustvariti oštevilčen ali označen seznam:

  1. Kazalec postavite na mesto, kamor želite dodati seznam.
  2. V razdelku Oblika v desnem podoknu izberite ustrezno vrsto seznama (označen ali oštevilčen).

  Če želite obstoječi odstavek spremeniti v element seznama:

  • Kazalec postavite v odstavek in v razdelku Oblika v desnem podoknu izberite ustrezno vrsto seznama (označen ali oštevilčen).

  Če želite obstoječi element seznama pretvoriti v odstavek:

  1. Izberite vse elemente na seznamu. Ustrezna vrsta seznama je označena v razdelku Oblika v desnem podoknu.
  2. Kliknite vrsto označenega seznama.

  Če želite seznam ene vrste pretvoriti v seznam druge vrste:

  1. Kazalec postavite v element seznama ali izberite vse elemente na seznamu.
  2. V razdelku Oblika v desnem podoknu izberite ustrezno vrsto seznama (označen ali oštevilčen).
  Možnosti oblikovanja
  Možnosti oblikovanja v desnem podoknu

  Opomba:

  Elemente seznama lahko dodajate tudi s tipkovnico. Pred odstavek lahko na primer dodate številko "a" in zaklepaj ")", nato pa dodate presledek. Tako dodate oštevilčen seznam, ki se začne s črko "a").

Urejanje obrazca PDF

Za dodajanje besedila in drugih simbolov kamor koli v obrazec lahko uporabite orodja za izpolnjevanje in podpisovanje. Za navodila si oglejte Izpolnjevanje in podpisovanje obrazca PDF.

Ustvarjajte, razpošiljajte, izpolnjujte in podpisujte obrazce PDF ter jim sledite s programom Acrobat. Za več informacij si oglejte razdelek Pomoč za obrazce PDF.

Sukanje, premikanje, brisanje, ekstrahiranje ali ponovno oštevilčevanje strani v PDF-jih

Če imate dovoljenje za urejanje PDF-ja, lahko preprosto organizirate strani v PDF-ju. Za več informacij si oglejte Zasukajte, premaknite, izbrišite, ekstrahirajte ali ponovno oštevilčite strani v PDF-u.

Posodabljanje glav, nog, ozadij ali vodnih žigov

Z Acrobatom lahko po vsem PDF-ju dodate glavo in nogo. Glave in noge lahko vključujejo datum, samodejno oštevilčenje strani, enolično oštevilčenje v pravnih dokumentih ali naslov in avtorja. Če želite več informacij, glejte dodajanje glav, nog in enoličnega oštevilčevanja v PDF-je.

Ozadje lahko selektivno uveljavite samo za določene strani ali obsege strani v enem ali več dokumentih PDF. PDF podpira samo eno ozadje na stran, vendar pa so lahko ozadja na različnih straneh različna. Za več informacij si oglejte razdelek Dodajanje ozadij v PDF-je.

Vodni žig je besedilo ali slika, ki se pojavi pred ali za obstoječo vsebino dokumenta, kot je žig. Na strani z občutljivimi informacijami lahko na primer dodate vodni žig "Zaupno". V en ali več dokumentov PDF lahko dodate več vodnih žigov, vendar morate dodati vsak vodni žig posebej. Za več informacij si oglejte razdelek Dodajanje vodnih žigov v PDF-je.

Logotip Adobe

Prijavite se v svoj račun