V tem dokumentu je pojasnjeno, kako lahko dodate ali zamenjate besedilo, popravite zatipke, spremenite pisave in tipografijo, prilagodite poravnavo in spremenite velikost besedila v PDF-ju s programom Acrobat DC. (Če potrebujete informacije o urejanju slik, predmetov ali skeniranih PDF-jev, kliknite ustrezno povezavo zgoraj.)

Opomba: v tem dokumentu so navodila za Acrobat DC ali 2017. Če uporabljate Acrobat XI, si oglejte pomoč za Acrobat XI.

 

Urejanje besedila v dokumentu PDF

Orodje za urejanje besedila in slik omogoča zamenjavo, urejanje in dodajanje besedila v dokument PDF. Popravite lahko tipkarske napake, spremenite pisave in velikost tipografije, prilagodite poravnavo, dodate nadpisano ali podpisano besedilo ter spremenite velikost besedila ali odstavkov.

Orodje za urejanje besedila in slik
Odprite PDF v Acrobatu in izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Urejanje.

Dokument PDF lahko urejate po eno stran naenkrat. Če želite bolj obsežno urediti ali globalno spremeniti obliko celotnega dokumenta, uredite izvirni dokument. Če izvirnik ni na voljo, lahko dokument PDF shranite kot Microsoft Wordov dokument ali PowerPointovo predstavitev. Nato uredite in ponovno ustvarite dokument PDF.

Videovadnica: urejanje besedila in slik v PDF-ju z Acrobatom

Naučite se urejanja besedila in slik v datotekah PDF s programom Acrobat v namiznih računalnikih in urejanja PDF-jev v mobilnih napravah z naročnino na Acrobat Pro.

Video (05:07) | Avtor Matthew Pizzi (train simple)

Oblikovanje besedila v dokumentu PDF

Ko urejate besedilo, se besedilo odstavka ponovno razporedi po polju z besedilom, da se prilagodi spremembam. Vsako polje z besedilom je neodvisno in vstavljanje besedila v blok besedila ne pomakne navzdol sosednjega polja z besedilom ali ga ponovno razporedi na naslednjo stran.  

 1. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Urejanje .

  Izberite Orodja, Urejanje PDF-ja, Urejanje
  Orisi določajo besedilo in slike, ki jih lahko urejate.

 2. Izberite besedilo, ki ga želite urejati.
 3. Uredite besedilo tako, da naredite nekaj od naslednjega:
  • Vnesite novo besedilo, ki nadomesti izbrano, ali pritisnite možnost Izbriši, da ga odstranite.
  • Elemente seznamov lahko upravljate s kontrolniki (označenih in oštevilčenih) seznamov v razdelku Oblika v desnem podoknu. Ustvarjate lahko nove elemente seznamov, pretvarjate obstoječe odstavke v elemente seznamov, pretvarjate obstoječe elemente seznamov v odstavke in eno vrsto seznamov pretvarjate v drugo.
  • V desnem podoknu v razdelku Oblika izberite pisavo, velikost pisave ali druge možnosti oblikovanja. Uporabite lahko tudi dodatne možnosti oblikovanja, na primer razmik vrstic, razmik znakov, vodoravno spreminjanje merila, širina poteza in barva.
  Možnosti oblikovanja
  Možnosti oblikovanja v desnem podoknu

  Opomba:

  Zaradi pravnih razlogov morate pisavo kupiti in jo namestiti v sistem, da lahko besedilo pregledate s to pisavo.

  Besedilo lahko urejate le, če je v sistemu nameščena pisava, uporabljena za to besedilo. Če pisava ni nameščena v sistemu, je pa vdelana v PDF, lahko spreminjate le barvo ali velikost pisave. Če pisava ni niti nameščena niti vdelana, besedila ne morete urejati.

 4. Za preklic izbora in ponovitev postopka kliknite zunaj izbora.

Dodajanje ali urejanje oštevilčenega ali označenega seznama

Elemente lahko dodajate na oštevilčene in označene sezname, ustvarjate nove elemente seznamov, pretvarjate obstoječe odstavke v elemente seznamov, pretvarjate obstoječe elemente seznamov v odstavke in eno vrsto seznamov pretvarjate v drugo.

 1. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Urejanje .

  Opomba:

  Acrobat odstavke in sezname zaznava ločeno. Zato bosta med urejanjem odstavek in seznam morda prikazana v istem omejevalnem okvirju. Ko spremenjeno datoteko shranite ali shranite pod drugim imenom in jo znova odprete, bodo elementi odstavkov in seznamov prikazani v ločenih omejevalnih okvirjih.

 2. Naredite to:

  Če želite elemente dodati na oštevilčen ali označen seznam ali ga z njega odstraniti:

  • Elemente lahko v vse ugnezdene ravni dodajate ali odstranjujete s seznama s kontrolniki, ki jih poznate iz zbirke MS Office. Če želite na primer vstaviti novo vrstico, pritisnite Enter na koncu elementa seznama. Če želite odstraniti novo vrstico in kazalec postaviti nazaj na konec prejšnjega elementa seznama, pritisnite vračalko.

  Če želite ustvariti oštevilčen ali označen seznam:

  1. Kazalec postavite na mesto, kamor želite dodati nov seznam.
  2. V razdelku Oblika v desnem podoknu izberite ustrezno vrsto seznama (označen ali oštevilčen).

  Če želite obstoječi odstavek spremeniti v element seznama:

  • Kazalec postavite v odstavek in v razdelku Oblika v desnem podoknu izberite ustrezno vrsto seznama (označen ali oštevilčen).

  Če želite obstoječi element seznama pretvoriti v odstavek:

  1. Izberite vse elemente na seznamu. Ustrezna vrsta seznama je označena v razdelku Oblika v desnem podoknu.
  2. Kliknite vrsto označenega seznama.

  Če želite seznam ene vrste pretvoriti v seznam druge vrste:

  1. Kazalec postavite v element seznama ali izberite vse elemente na seznamu.
  2. V razdelku Oblika v desnem podoknu izberite ustrezno vrsto seznama (označen ali oštevilčen).
  Možnosti oblikovanja
  Možnosti oblikovanja v desnem podoknu

  Opomba:

  Elemente seznama lahko dodajate tudi s tipkovnico. Pred odstavek lahko na primer dodate številko "a" in zaklepaj ")", nato pa dodate presledek. Tako dodate oštevilčen seznam, ki se začne s črko "a").

Dodajanje novega besedila v dokument PDF

Dokumentu PDF lahko novo besedilo dodate ali vstavite s katerokoli pisavo, ki je nameščena v sistem.

 1. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Dodaj besedilo .

  Orodje za dodajanje besedila
  Odprite PDF in izberite Orodja > Uredi PDF > Dodaj besedilo.

 2. Povlecite, da določite širino bloka besedila, ki ga želite dodati.
 3. Pri navpičnem besedilu z desno miškino tipko kliknite polje z besedilom in izberite Naredi usmerjenost besedila navpično.

 4. Orodje Dodaj besedilo pametno zazna naslednje lastnosti besedila ali besedilo, ki je blizu točke klika:

  • ime pisave, velikost in barvo,
  • znak, odstavek in razmik med vrsticami ter
  • vodoravno spreminjanje merila.

  Te lastnosti besedila so samodejno uporabljene pri besedilu, ki ga dodate na mestu klika.

  Lastnosti besedila lahko spremenite z možnostmi, ki so na voljo v možnosti Oblika v desnem podoknu.

 5. Vnesite besedilo.
 6. Če želite spremeniti velikost polja z besedilom, povlecite ročico za izbiranje.
 7. Če želite premakniti polje z besedilom, postavite kazalec nad črto omejevalnega okvirja (izogibajte se ročici za izbiranje). Ko se kazalec spremeni v kazalec za premikanje , povlecite polje na novo mesto. Če želite ohraniti poravnavo z drugimi elementi seznama, med vlečenjem pritisnite Shift.

Premik, sukanje ali sprememba velikosti polja z besedilom

Polja z besedilom lahko premikate po strani ali sukate. Orodje Uredi besedilo in slike oriše vsako polje z besedilom, tako da je jasno, za katero besedilo gre. Urejanja so omejena na stran. Bloka besedila ne morete povleči na drugo stran. Prav tako ne morete premikati ali sukati posameznih znakov ali besed v polju z besedilom. Lahko pa kopirate polja z besedilom in jih prilepite na drugo stran.

Spreminjanje velikosti polja z besedilom ponovno razporedi besedilo znotraj novih meja polja z besedilom, ne spremeni pa velikosti besedila. Če želite spremeniti velikost pisave, si oglejte Uredi ali oblikuj besedilo v dokumentu PDF. Spreminjanje velikosti je tako kot druga urejanja besedila omejeno na trenutno stran. Besedilo ne teče na naslednjo stran.

 1. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Urejanje .

 2. Kliknite na polje z besedilom, ki ga želite premakniti, zasukati ali mu spremeniti velikost.
  Premik, sukanje ali sprememba velikosti polja z besedilom
  Polje z besedilom, ki ste ga kliknili, obkroža omejitveni okvir z ročicami za izbiranje.

 3. Naredite nekaj od tega:

  Premikanje

  Kazalec postavite nad črto omejevalnega okvirja (izogibajte se ročic za izbiranje). Ko se kazalec spremeni v kazalec za premikanje , povlecite polje na novo mesto. Če želite premikanje omejiti na navpično ali vodoravno, med vlečenjem držite tipko Shift.

  Premikanje polja z besedilom

  Sukanje

  Kazalec postavite malo izven ročice za izbiranje. Ko se kazalec spremeni v kazalec za sukanje , povlecite v želeno smer sukanja.

  Sukanje polja z besedilom

  Spreminjanje velikosti

  Kazalec postavite nad ročico za izbiranje. Ko se kazalec spremeni v kazalec za spreminjanje velikosti , povlecite ročico, da spremenite velikost bloka besedila.

  Spreminjanje polja z besedilom

Dodajanje, urejanje ali premikanje besedila v neinteraktivnih obrazcih ali pri podpisovanju

Organizacije včasih zagotovijo različice PDF papirnatih obrazcev brez interaktivnih polj obrazcev (ki se imenujejo "neinteraktivni obrazci"). Uporabite orodje Dodaj besedilo v orodni vrstici Komentiranje, da izpolnite neinteraktivne obrazce ali dodate besedilo v dokumente, ki jih morate podpisati. Besedilo, ki ga dodate s tem orodjem, je dejansko komentar in ne spreminja izvirnega dokumenta PDF.

Dodajanje besedila neinteraktivnemu obrazcu PDF

 1. Izberite Orodja > Komentiranje > Dodajanje besedilnih komentarjev .

 2. Kliknite mesto, kamor želite dodati besedilo.

 3. V orodni vrstici Lastnosti besedila izberite barvo, pisavo in velikost pisave za besedilo, ki ga želite dodati.

  Orodna vrstica Lastnosti besedila
  Orodna vrstica Lastnosti besedila

  Opomba:

  Če orodna vrstica Lastnosti besedila ni prikazana, kliknite ikono Lastnosti besedila v orodni vrstici Komentar ali pritisnite CTRL+E.

 4. Vnesite besedilo. Pritisnite tipko Enter, da dodate naslednjo vrstico.

Dodajanje besedila v neinteraktivnem obrazcu PDF

Če želite spremenite lastnosti besedila, izberite besedilo, ki ga želite urediti. Uporabite katero koli od teh orodij v orodni vrstici Lastnosti besedila:

Orodna vrstica Lastnosti besedila
Lastnosti besedila lahko spreminjate z različnimi možnostmi v orodni vrstici

Opomba:

Če orodna vrstica Lastnosti besedila ni prikazana, kliknite ikono Lastnosti besedila v orodni vrstici Komentar ali pritisnite CTRL+E.

 • V meniju Pisava izberite pisavo.
 • V pojavnem meniju izberite velikost pisave.
 • V meniju Barva besedila izberite barvo.
 • Če želite spremeniti razmik med vrsticami, kliknite gumb Zmanjšaj razmik med znaki ali gumb Povečaj razmik med znaki.

Premikanje besedila ali spreminjanje njegove velikosti v neinteraktivnem obrazcu PDF

Če želite premakniti blok besedila ali spremeniti njegovo velikost, izberite Orodja > Komentiranje > Seznam komentarjev (v desnem podoknu). Na seznamu komentarjev kliknite komentar, ki vsebuje besedilo, ki ga želite premakniti ali spremeniti njegovo velikost. Ko se pojavi omejevalni okvir, povlecite blok besedila ali enega od njegovih kotov.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu