Pogosta vprašanja o elektronskih ID-jih

Kaj je elektronski ID?

Elektronski ID je podoben elektronskemu vozniškemu dovoljenju ali potnemu listu, ki dokazuje vašo identiteto. Elektronski ID običajno vsebuje vaše ime in e-poštni naslov, ime podjetja, ki ga je izdalo, serijsko številko in datum poteka. Elektronski ID-ji se uporabljajo za zaščito potrdil in elektronske podpise.

Elektronski ID-ji vsebujejo dve vrsti ključev: javne ključe za zaklep ali šifriranje podatkov in zasebne ključe za odklepanje ali dešifriranje teh podatkov. Ko podpisujete dokumente PDF, z zasebnim ključem vnesete svoj elektronski podpis. Javni ključ jevpotrdilu, ki ga razpošljete drugim. Potrdilo lahko na primer pošljete tistim, ki želijo preveriti vaš podpis ali identiteto. Elektronske ID-je shranite na varno mesto, ker vsebuje vaš zasebni ključ, s katerim lahko drugi dešifrirajo vaše informacije.

Elektronski ID-ji v Acrobatu
Elektronski ID-ji vsebujejo zasebni ključ, ki ga morate varovati, in javni ključ (potrdilo), ki ga delite z drugimi.

Zakaj ga potrebujem?

Za večino dela v PDF-jih elektronskega ID-ja ne potrebujete. Tako ga na primer ne potrebujete za ustvarjanje PDF-jev ter vstavljanje in urejanje komentarjev. Elektronski ID potrebujete za podpis dokumenta ali šifriranje PDF-jev s potrdilom.

Kaj so samopodpisani elektronski ID-ji?

Samopodpisani elektronski ID-ji so dovolj za osebno uporabo ali za majhna ali srednje velika podjetja. Njihova uporaba naj bo omejena na stranki, ki si medsebojno zaupata.

Kaj so ID-ji overiteljev potrdil?

Večina poslovnih transakcij zahteva elektronski ID zaupanja vrednega neodvisnega ponudnika, ki se imenuje overitelj potrdil. Ker je overitelj potrdil odgovoren za to, da za druge preveri vašo identiteto, izberite enega od tistih, ki jim zaupajo pomembnejša podjetja, ki poslujejo prek interneta. Na Adobejevem spletnem mestu lahko poiščete imena Adobejevih varnostnih partnerjev, ki ponujajo elektronske ID-je in druge varnostne rešitve. Oglejte si razdelek Člani seznama zaupanja, ki ga je odobril Adobe.

Kako obnovim ali ponastavim geslo svojega elektronskega ID-ja?

Če ste geslo pozabili, ga ne morete obnoviti ali ponastaviti. Če ste ID ustvarili sami, lahko ustvarite novega z istimi podatki, kot ste jih uporabili za obstoječega. Če ste ID dobili od overitelja potrdil, se za pomoč obrnite na overitelja.

Ustvarjanje samopodpisanega elektronskega ID-ja

Za občutljive transakcije med podjetji samopodpisan ID običajno ni dovolj, zato si ga morate priskrbeti pri overitelju potrdil.

 1. V Acrobatu kliknite meni Urejanje in izberite Nastavitve > Podpisi.

 2. Na desni strani kliknite Več v razdelku Identitete in zaupanja vredna potrdila.

 3. Na levi izberite Elektronski ID-ji in kliknite gumb Dodaj ID .

  Dodajanje novega elektronskega ID-ja
 4. Izberite možnost Nov elektronski ID, ki ga želim ustvariti zdaj, nato pa kliknite Naprej.

  Ustvarjanje novega elektronskega ID-ja
 5. Določite mesto, kamor želite shraniti elektronski ID, in kliknite Naprej.

  Nova datoteka z elektronskim ID-jem PKCS#12

  Informacije o elektronskem ID-ju shrani v datoteko s pripono .pfx v operacijskem sistemu Windows in .p12 v operacijskem sistemu Mac OS. Obe datoteki lahko uporabljate v obeh operacijskih sistemih. Če datoteko premaknete iz enega operacijskega sistema v drugega, jo program Acrobat kljub temu prepozna.

  Shramba potrdil Windows (samo Windows)

  Elektronski ID shrani na običajno mesto, s katerega ga lahko pridobijo tudi drugi programi v operacijskem sistemu Windows.

  PKCS-digital-id
 6. Naredite to:

  1. Vnesite ime, e-poštni naslov in druge osebne podatke za elektronski ID. Ko dokument potrdite ali podpišete, je ime prikazano na plošči Podpisi in v podpisnem polju.
  2. Izberite možnost v meniju Algoritem ključa. 2048-bitni RSA nudi več varnosti kot 1024-bitni, vendar je zadnji bolje združljiv.
  3. V meniju Uporabi elektronski ID za izberite,ali želite elektronski ID uporabljati za podpise, šifriranje podatkov ali oboje.
  4. Kliknite Naprej.
  Vnašanje podatkov o identiteti
 7. Naredite to:

  1. Vnesite geslo za datoteko elektronskega ID-ja. Ob vsakem pritisku tipke merilnik varnosti gesla oceni geslo in z barvnimi vzorci prikaže njegovo varnost. Znova potrdite geslo.
  2. Datoteka z elektronskim ID-jem je shranjena na privzeti lokaciji, kot je prikazano v polju Ime datoteke. Če jo želite shraniti drugam, kliknite Prebrskaj in izberite lokacijo.
  3. Kliknite Dokončaj.
  Navajanje gesla za ID

  Če datoteka z elektronskim ID-jem s takim imenom že obstaja, boste pozvani, da ga zamenjate. Kliknite V redu, če želite zamenjati ime ali poiskati in izbrati drugo mesto za shranjevanje datoteke.

  Izberite možnost v meniju Algoritem ključa. 2048-bitni RSA nudi več varnosti kot 1024-bitni, vendar je zadnji bolje združljiv.

 8. ID se ustvari. Datoteko s potrdilom lahko izvozite in pošljete stikom, ki morajo vaš podpis potrditi.

  ID se ustvari

  Opomba:

  Naredite varnostno kopijo svoje datoteke z elektronskim ID-jem. Če se datoteka z elektronskim ID-jem poškoduje ali izgubi ali če pozabite geslo, tega profila ne morete uporabiti za dodajanje podpisov.

Registracija elektronskega ID-ja

Če želite uporabljati svoj elektronski ID, registrirajte svoj ID v programu Acrobat ali Reader.

 1. V Acrobatu kliknite meni Urejanje in izberite Nastavitve > Podpisi. Pod Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.

 2. Na levi izberite Elektronski ID-ji.
 3. Kliknite gumb Dodaj ID .
 4. Izberite eno od naslednjih možnosti:

  Datoteka

  Izberite to možnost, če ste prejeli elektronski ID kot elektronsko datoteko. Sledite pozivom, da izberete datoteko z elektronskim ID-jem, vtipkate geslo in dodate elektronski ID na seznam.

  Gostujoči elektronski ID, shranjen v strežniku

  To možnost izberite, če želite uporabiti elektronski ID, shranjen v podpisnem strežniku. Ob pozivu vnesite ime strežnika in naslov URL strežnika, v katerem je elektronski ID.

  Naprava, povezana s tem računalnikom

  To možnost izberite, če ste z računalnikom povezali varnostni žeton ali žeton strojne opreme.

 5. Kliknite Naprej in sledite navodilom na zaslonu za registracijo elektronskega ID-ja.

Določanje privzetega elektronskega ID-ja

Če se želite izogniti pozivu k izbiri elektronskega ID-ja vsakič, ko podpišete ali potrdite dokument PDF, lahko izberete privzeti elektronski ID.

 1. V Acrobatu kliknite meni Urejanje in izberite Nastavitve > Podpisi. Pod Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.

 2. Na levi kliknite Elektronski ID-ji in izberite elektronski ID, ki naj se uporablja privzeto.
 3. Kliknite gumb Možnosti uporabe in izberite opravilo, za katerega naj bo privzet izbrani elektronski ID. Če želite elektronski ID določiti za dve opravili, znova kliknite gumb Možnosti uporabe in izberiteše enomožnost.

  Izberite možnosti, za katere naj bo elektronski ID privzeta izbira

  Ob izbranih možnostih se pojavi kljukica. Če izberete le možnost podpisovanja, se ob elektronskem ID-ju prikaže ikona za podpisovanje. Če izberete samo možnost šifriranja, se ob elektronskem ID-ju prikaže ikona ključavnice. Če izberete samo možnost potrjevanja ali možnosti podpisovanja in potrjevanja, se prikaže ikona modrega traku.

  Opomba:

  Če želite počistiti privzeti elektronski ID, ponovite te korake in počistite izbrane možnosti uporabe.

Spreminjanje gesla in časovne omejitve za elektronski ID

Gesla in časovne omejitve lahko nastavite za ID-je PKCS #12. Če datoteka za ID PKCS #12 ID vsebuje številne ID-je, nastavite geslo in časovno omejitev na ravni datoteke.

Opomba:

Samopodpisani elektronski ID-ji potečejo po petih letih. Po datumu poteka lahko ID uporabite za odpiranje dokumenta, ne pa za njegovo podpisovanje ali šifriranje.

 1. V Acrobatu kliknite meni Urejanje in izberite Nastavitve > Podpisi. Pod Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.

 2. Razširite možnost Elektronski ID-ji na levi, izberite Datoteke z elektronskim ID-jem, nato pa na desni izberite elektronski ID.
 3. Kliknite Spremeni geslo. Vnesite staro in novo geslo. Ob vsakem pritisku tipke merilnik varnosti gesla oceni geslo in z barvnimi vzorci prikaže njegovo varnost. Potrdite novo geslo in kliknite V redu.

 4. Ko je ID še vedno izbran, kliknite gumb Časovna omejitev gesla.

 5. Določite, kako pogosto želite biti pozvani, da vnesete geslo:

  Vedno

  Pozove vas ob vsaki uporabi elektronskega ID-ja.

  Po

  Lahko določite interval.

  Enkrat na sejo

  Vsakič, ko odprete Acrobat, vas pozove enkrat.

  Nikoli

  K vnosu gesla niste pozvani nikoli.

 6. Vnesite geslo in kliknite V redu.

Opomba:

Ne pozabite narediti varnostne kopije vašega gesla na varnem mestu. Če izgubite geslo, ustvarite nov samopodpisani elektronski ID in izbrišite starega ali pa ga kupite od drugega ponudnika.

Brisanje elektronskega ID-ja

Ko v Acrobatu izbrišete elektronski ID, izbrišete dejansko datoteko PKCS #12, ki vsebuje zasebni ključ in potrdilo. Preden izbrišete elektronski ID, se prepričajte, da ga ne uporabljajo drugi programi in da ga za dešifriranje ne zahtevajo nobeni dokumenti.

Opomba:

Brišete lahko samo samopodpisane elektronske ID-je, ki ste jih ustvarili v Acrobatu. Elektronskega ID-ja, pridobljenega pri drugem ponudniku, ni mogoče izbrisati.

 1. V Acrobatu kliknite meni Urejanje in izberite Nastavitve > Podpisi. Pod Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.

 2. Na levi strani izberite elektronske ID-je, nato pa izberite elektronski ID, ki ga želite odstraniti.
 3. Kliknite Odstrani ID.

 4. Vnesite geslo in kliknite V redu.

  Opomba:

  Če ste pozabili geslo, ID-ja tukaj ne morete izbrisati. Ko kliknete Odstrani ID, se v Acrobatovem pogovornem oknu Varnost prikaže celotna lokacija datoteke z elektronskim ID-jem. Obiščite lokacijo, izbrišite datoteko in znova zaženite Acrobat. ID se odstrani s seznama.

Zaščita elektronskih ID-jev

Če zaščitite svoje elektronske ID-je, lahko preprečite nepooblaščeno uporabo svojih zasebnih ključev za podpisovanje ali dešifriranje zaupnih dokumentov. Poskrbite, da imate izdelan postopek, ki ga boste izvedli v primeru izgube ali kraje elektronskega ID-ja.

Več o zaščiti elektronskih ID-jev

Ko so zasebni ključi shranjeni na žetonih strojne opreme, pametnih karticah in drugi z geslom ali PIN-om zaščiteni strojni opremi, poskrbite za uporabo učinkovitih gesel ali PIN-ov. Gesla nikoli ne razkrijte drugim. Če morate zapisati svoje geslo, ga shranite na varno mesto. Za napotke o izbiri učinkovitega gesla se obrnite na sistemskega skrbnika. Zagotovite varno geslo z upoštevanjem teh pravil:

 • Uporabite osem ali več znakov.

 • Velikim in malim črkam dodajte številke in posebne znake.

 • Izberite geslo, ki ga je težko uganiti ali razkriti, vendar si ga zapomnete brez zapisovanja.

 • Ne uporabite pravilno črkovane besede nobenega izmed jezikov, saj je te mogoče že v nekaj minutah odkriti z "napadom slovarja".

 • Geslo redno spreminjajte.

 • Za napotke o izbiri učinkovitega gesla se obrnite na sistemskega skrbnika.

Za zaščito zasebnih ključev, shranjenih v datotekah P12/PFX, uporabite učinkovito geslo in ustrezno nastavite možnosti njegove časovne omejitve. Če za shranjevanje zasebnih ključev za podpisovanje uporabljate datoteko P12, uporabite privzeto nastavitev za možnost časovne omejitve gesla. V tem primeru bo geslo vedno zahtevano. Če za shranjevanje zasebnih ključev za šifriranje dokumentov uporabljate datoteko P12, naredite varnostno kopijo zasebnega ključa ali datoteke P12. S to varnostno kopijo lahko odprete šifrirane dokumente, če izgubite ključe.

Mehanizmi za zaščito zasebnih ključev v shrambi potrdil Windows so odvisni od podjetja, ki je zagotovilo hrambo. Za navodila o varnostnem kopiranju in zaščiti teh ključev pred nepooblaščenim dostopom se obrnite na svojega ponudnika. Priporočamo, da uporabite najbolj učinkovit mehanizem preverjanja, ki je na voljo, in če je le mogoče, ustvarite učinkovito geslo ali PIN.

Kaj storiti v primeru izgube ali kraje elektronskega ID-ja

Če je elektronski ID izdal overitelj, ga nemudoma obvestite in zahtevajte preklic potrdila. Poleg tega ne uporabljajte zasebnega ključa.

Če ste elektronski ID izdali sami, uničite zasebni ključ in obvestite vse osebe, ki ste jim poslali pripadajoči javni ključ (potrdilo).

Pametne kartice in žetoni strojne opreme

Pametna kartica je videti kot kreditna kartica in vaš elektronski ID hrani v vdelanem čipu z mikroprocesorjem. Elektronski ID na pametni kartici lahko uporabljate za podpisovanje in dešifriranje dokumentov v računalnikih, ki jih je mogoče priklopiti na bralnik pametnih kartic. Nekateri bralniki pametnih kartic imajo tipkovnico za vnos osebne številke za identifikacijo (PIN).

Podobno je varnostni žeton strojne opreme majhna naprava v velikosti obeska za ključe, v kateri lahko hranite elektronske ID-je in podatke za preverjanje pristnosti. Do elektronskega ID-ja dostopate tako, da žeton povežete z vrati USB vašega računalnika ali prenosne naprave.

Če elektronski ID shranite na pametno kartico ali žeton, ga lahko priklopite na napravo in z njim podpisujete dokumente.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu