Upravljanje komentarjev | ogled, odgovarjanje, tiskanje

Ogled komentarjev

Seznam komentarjev se pojavi v desnem podoknu v oknu dokumenta. Seznam komentarjev prikazuje vse komentarje v dokumentu PDF in vsebuje orodno vrstico s pogostimi možnostmi, kot so razvrščanje, filtriranje in druge možnosti za delo s komentarji.

Seznam komentarjev v Acrobatu
Seznam komentarjev

 1. Izberite Orodja > Komentiranje.

  Komplet je prikazan v sekundarni orodni vrstici, seznam komentarjev pa v desnem podoknu.

 2. V meniju Možnosti v zgornjem desnem kotu seznama Komentarji naredite nekaj od tega:

  • Razširite ali strnite komentarje. V meniju z možnostmi Seznam komentarjev kliknite Razširi vse ali Strni vse. Za razširitev posameznega komentarja kliknite komentar ali kliknite () v komentarju. Za strnitev posameznega komentarja kliknite () v komentarju.
  • Ustvarite ali natisnite povzetek komentarjev.
  • Uvažanje in izvažanje komentarjev.
  • Izvozite komentarje v Word ali AutoCAD.
  • Navedite nastavitve za komentiranje

Podokno Komentarji lahko razširite, da bodo dolgi komentarji lažje berljivi.

 • Če želite spremeniti velikost podokna, poravnajte kazalec z levim robom podokna, nato pa rob držite in povlecite levo ali desno.

Komentarje na seznamu komentarjev lahko razvrstite po strani, avtorju, datumu, vrsti, neprebranem stanju ali barvi. V niti odgovorov bo razvrščen le prvi komentar, odgovori pa bodo razvrščeni v kategorijo, kjer je prvo sporočilo v niti.

 1. Izberite Orodja > Komentiranje.

 2. Na seznamu komentarjev izberite možnost iz menija Razvrsti komentarje po .

Komentarje lahko skrijete ali prikažete glede na stanje, pregledovalca (avtorja), vrsto ali barvo. Filtriranje vpliva na videz komentarjev v oknu dokumenta in na seznamu komentarjev. Ko komentarje natisnete ali povzamete, lahko določite, ali bodo natisnjeni oziroma povzeti tudi skriti komentarji. Ko skrijete komentar opombe, ki ima odgovore, bodo skriti tudi drugi odgovori v niti.

Opomba:

Pri pregledu na osnovi e-pošte skriti komentarji ne bodo vključeni v komentarje, poslane pobudniku.

 1. Iz menija Filtriraj komentarje na seznamu komentarjev naredite nekaj od naslednjega:

  • Če želite počistiti vse filtre, kliknite Počisti vse. Lahko pa uporabite Ctrl + 8 (Windows) ali Command + 8 (Mac OS).

  • Preklopite med prikazovanjem in skrivanjem komentarjev. Lahko pa uporabite Ctrl + Shift + 8 (Windows) ali Command + Shift + 8 (Mac OS).

  • Če želite komentarje filtrirati, izberite kategorije, ki bodo prikazane. Če na primer želite, da se prikazujejo samo komentarji v obliki označevalne opombe, ki jih niste razrešili, izberite > Vrste > Označevalne opombe, da se prikažejo samo komentarji v obliki označevalne opombe, nato pa izberite > Stanje > Nerazrešeno, da se prikažejo samo nerazrešeni komentarji v obliki označevalne opombe.

  • Če želite odpreti vse pojavne opombe, z desno miškino tipko kliknite pripombo in izberite Odpri vsa pojavna okna (na voljo samo, če je seznam komentarjev zaprt)

  • Če želite zapreti vse pojavne opombe, z desno miškino tipko kliknite pripombo in izberite Minimiraj vsa pojavna okna (na voljo samo, če je seznam komentarjev zaprt)

Odgovarjanje na komentarje

Opomba:

V programu Acrobat Reader so funkcije za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.

Odgovori na komentarje so še posebej uporabni pripregledih v skupni rabi,saj lahko udeleženci berejo komentarje drugih. Uporabijo jih lahko tudi pobudniki pregleda in z njimi pregledovalcem sporočajo, da so bili njihovi predlogi upoštevani. Ko eden ali več pregledovalcev odgovori na komentar, se skupina odgovorov imenuje nit. Na seznamu komentarjev so prikazani vsi odgovori. Odgovori so zamaknjeni pod izvirnim komentarjem.

 1. Odprite pojavno opombo komentarja.
 2. Kliknite Odgovori v zgornjem desnem kotu pojavne opombe.

 3. V polje, ki se prikaže, vnesite odgovor.
 1. Izberite komentar s seznama komentarjev.
 2. V polje, ki se prikaže, vnesite odgovor.

 1. Izberite komentar in uporabite @omembo, da pritegnete pregledovalčevo pozornost.

 2. V polje, ki se prikaže, vnesite odgovor.

Svoje komentarje v PDF-ju lahko izbrišete. Ne morete pa izbrisati komentarjev drugih pregledovalcev.

 1. V pojavni opombi z desno miškino tipko kliknite odgovor in izberite Izbriši.

Spreminjanje imena avtorja komentarja

Ime, ki je prikazano v komentarjih datoteke PDF, lahko spremenite. Naredite to:

 1. Izberite Urejanje > Nastavitve (Windows) ali Acrobat > Preferences (Nastavitve) (Mac). V kategoriji Komentiranje prekličite izbiro možnosti Vedno uporabi prijavno ime za avtorjevo ime in nato kliknite V redu.

 2. Izberite komentar s seznama komentarjev. V meniju Možnosti () izberite Lastnosti.

  Lastnosti komentarja

 3. V pogovornem oknu z lastnostmi komentarja izberite zavihek Splošno in vnesite ime v polje Avtor.

  Spreminjanje avtorjevega imena

 4. Izberite možnost Nastavi lastnosti za privzete in nato kliknite V redu.

Nastavitev stanja

Za PDF-je v skupni rabi z Adobe Document Cloud

Stanje je koristno za sledenje komentarjem, ki ste jih prebrali, razrešili ali ki zahtevajo nadaljnjo obravnavo. Z nastavitvijo stanja pregleda lahko udeležencem pregleda sporočite, kako boste komentar obravnavali.

Izberite komentar s seznama komentarjev in kliknite z desno miškino tipko. Namesto tega lahko kliknete meni z možnostmi () za izbrani komentar in naredite naslednje:

 • Če želite označiti komentar kot razrešen, izberite Razreši.
 • Če želite označiti komentar kot neprebran, izberite Označi kot neprebrano.

Za PDF-je v skupni rabi z omrežno mapo

Nastavitev stanja ali kljukice

 V programu Windows lahko komentarje, ki jih želite izvoziti v Wordov dokument, označite tako, da uporabite stanje ali kljukico. Z nastavitvijo stanja pregleda lahko pokažete ali skrijete skupino komentarjev in obvestite udeležence pregleda, kako boste komentar uporabili. Ko nastavite stanje pregleda, prikaza ni mogoče odstraniti s komentarja v seznamu komentarjev, tudi če spremenite stanje pregleda v Brez. Kljukice so namenjene osebni uporabi in niso prikazane, ko dokument PDF odprejo drugi, razen če spremenite stanje komentarjev.

 1. Na seznamu izberite komentar in ga kliknite z desno miškino tipko, da prikažete meni z možnostmi. Izberite možnost v meniju Nastavi stanje.

  Stanje pregleda se prikaže v komentarju skupaj z imenom tistega, ki je to stanje nastavil. Če stanje pregleda nastavi še drugi pregledovalec, sta na seznamu komentarjev prikazani imeni obeh pregledovalcev in stanj pregleda.

 2. Če si želite ogledati zgodovino sprememb komentarja, z desno miškino tipko kliknite ikono opombe, oznako ali naslovno vrstico pojavne opombe ter izberite Lastnosti. Kliknite jeziček Zgodovina pregleda.

Označevanje komentarjev s kljukico

 1. Izberite komentar s seznama komentarjev. V meniju z možnostmi () izberite Dodaj kljukico. Ali kliknite na komentar z desno miškino tipko in izberite Dodaj kljukico. Ikona kljukice () se prikaže na komentarju.

Opomba:

Potrditveno polje je privzeto skrito. Če uporabite potrditvena polja na več dokumentih, vas Acrobat prosi, da omogočite potrditvena polja za vse dokumente.

Da postane potrditveno polje vidno za vse komentarje, naredite naslednje:

 1. Pojdite na Urejanje > Nastavitve (Windows) ali Acrobat > Preferences (macOS). Prikaže se pogovorno okno nastavitev.

 2. V kategoriji Komentiranje izberite Prikaži potrditveno polje pod možnostjo Komentiranje.

  Prikaži potrditveno polje

 3. Kliknite V redu.

Potrditveno polje je zdaj na voljo za vse komentarje. Za dodajanje kljukice izberite potrditveno polje zraven komentarja.

Tiskanje povzetka komentarjev

S povzemanjem komentarjev na priročen način dobite povzetek vseh komentarjev, povezanih z dokumentom PDF. Ko komentarje povzemate, lahko ustvarite dokument PDF s komentarji in ga natisnete ali pa natisnete povzetek. Povzetek ni nikakor povezan z dokumentom PDF, iz katerega izvirajo komentarji.

Možnosti postavitve strani povzetkov komentarjev
Možnosti postavitve strani povzetkov komentarjev

A. Dokument in komentarji s povezovalnimi črtami na eni strani B. Dokument in komentarji s povezovalnimi črtami na ločenih straneh C. Samo komentarji D. Dokument in komentarji z zaporednimi številkami 

Acrobat privzeto natisne dokumente PDF z vsemi vstavljenimi žigi. Za najboljši nadzor nad načinom tiskanja na seznamu komentarjev izberite  > Natisni s povzetkom komentarjev.

 1. Filtrirajte komentarje, da bodo prikazani le tisti, ki jih želite imeti v povzetku. (Na seznamu komentarjev kliknite Filtriraj komentarje in izberite kategorije komentarjev, ki jih želite pokazati.)

  Kategorija filtra

 2. Za najboljši nadzor nad tiskanjem komentarjev izberite  > Natisni s povzetkom komentarjev. Če želite ustvariti ločen PDF s komentarji, izberite  > Ustvari povzetek komentarjev.

 3. V pogovornem oknu Ustvari povzetek komentarjev naredite to:

  • Izberite postavitev dokumenta in komentarjev. Postavitev določa možnosti, ki bodo na voljo.

  • Izberite način razvrščanja komentarjev.

  • Določite obseg strani in izberite, ali želite vključiti tudi strani brez komentarjev.

  • Izberite, ali naj povzetek vsebuje vse komentarje ali samo tiste, ki so trenutno prikazani.

 4. Kliknite Ustvari povzetek komentarjev.

Iskanje komentarja

Komentar na seznamu komentarjev najdete po besedi ali besedni zvezi.

 1. Za prikaz seznama komentarjev izberite Orodja > Komentiranje.

 2. Kliknite . V polju Išči komentarje navedite besedo ali besedno zvezo, ki jo želite poiskati.

Na seznamu komentarjev se prikažejo komentarji, ki izpolnjujejo pogoje iskanja; število komentarjev se prikaže v glavi plošče.

Brisanje komentarjev

V pregledu v skupni rabi ni mogoče izbrisati komentarjev drugih pregledovalcev ali zaklenjenih komentarjev.

Opomba:

Če želite izbrisati vse komentarje v PDF-ju, izberite Orodja > Redigiraj > Odstrani skrite podatke. Nato v podoknu Rezultati izberite možnost Komentarji in oznake. Funkcija v Readerju ni na voljo.

Brisanje komentarja

 1. Naredite nekaj od tega:
  • Izberite komentar in pritisnite tipko Izbriši.

  • Na seznamu komentarjev z desno miškino tipko kliknite komentarje, ki jih želite izbrisati, in v kontekstnem meniju izberite Izbriši.

   Opomba: preden pritisnete tipko Izbriši, preverite, ali je komentar izbran.

Odklepanje komentarja

Na voljo samo za PDF-je v skupni rabi prek omrežne mape

Opomba:

Na voljo samo za PDF-je v skupni rabi prek omrežne mape

 1. Z desno miškino tipko kliknite komentar in izberite Lastnosti.

 2. Počistite izbor možnosti Zaklenjeno.

Preverjanje črkovanja vsega besedila v komentarjih

Črkovanje lahko preverite v besedilu, ki ste ga vnesli v komentarje opomb in v polja obrazca. Črkovanja v besedilu temeljnega dokumenta Adobe PDF ne morete preveriti.

 1. Izberite komentar. V meniju z možnostmi izberite Uredi.

 2. Z desno miškino tipko kliknite besedilo in izberite Preveri črkovanje.

 3. Kliknite Začni. Če želite spremeniti besedo, naredite nekaj od tega:

  • Uredite izbrano besedo. Če želite spremembo razveljaviti, kliknite Razveljavi urejanje. Če želite spremembo sprejeti, kliknite Spremeni.

  • Dvokliknite predlagani popravek.

  • Izberite predlagani popravek in kliknite Spremeni. Kliknite Spremeni vse, če želite zamenjati vse primere neprepoznane besede s predlaganim popravkom.

Logotip Adobe

Prijavite se v svoj račun