O knjižicah

Knjižice so dokumenti, kjer je na isti list papirja razporejenih več strani tako, da so v pravilnem vrstnem redu, ko liste zložite. Knjižico lahko ustvarite iz listov, na katerih sta na vsaki strani natisnjeni dve strani, tako da jih enkrat prepognete in pričvrstite po pregibu. Prva stran se natisne na isti list kot zadnja. Druga stran se natisne na isti list kot predzadnja in tako naprej. Vse strani so samodejno postavljene na sredino, velike strani se zmanjšajo, da ustrezajo velikosti natisljivega področja. Ko zberete, prepognete in spnete dvostranske liste, dobite knjižico s stranmi v pravilnem vrstnem redu.

Za tiskanje knjižic mora tiskalnik podpirati samodejno ali ročno obojestransko tiskanje (tiskanje na obeh straneh papirja). Ročno obojestransko tiskanje zahteva vsaj dve ločeni fazi: tiskanje na sprednjo stran in tiskanje na hrbtno stran. Če želite izvedeti, ali vaš tiskalnik podpira obojestransko tiskanje, si oglejte priročnik tiskalnika ali se obrnite na njegovega proizvajalca.

Dokumenti z več stranmi v Acrobatu
Večstranski dokumenti (levo), strani razporejene kot v knjižici (na sredini) ter natisnjene in zložene strani v novo knjižico (desno)

 1. Izberite Datoteka > Natisni in izberite tiskalnik.

 2. Določite, katere strani želite natisniti:
  • Če želite natisniti vse strani od sprednjega do zadnjega konca, izberite Vse.
  • Če želite veliko knjižico razdeliti na snopiče, izberite Strani in navedite obseg strani za prvi snopič. Vsak obseg strani natisnite ločeno.
 3. Kliknite Knjižica.

 4. Če želite nekatere strani natisniti na drugačen papir, navedite te strani v možnosti Listi od/do. Kliknite gumb Lastnosti, izberite pravi pladenj in druge potrebne možnosti.

 5. Izberite dodatne možnosti za delo s stranmi. Slika predogleda se spreminja v skladu z izbranimi možnostmi.

  Podnabor knjižice

  Tukaj lahko izberete, na kateri strani papirja želite tiskati. Izberite Obe strani, če želite samodejno tiskati na obe strani lista (tiskalnik mora podpirati obojestransko tiskanje). Izberite Samo sprednja stran, če želite natisniti vse strani, ki se pojavijo na sprednji strani lista. Ko natisnete te strani, jih obrnite in zopet izberite Datoteka > Natisni ter izberite Samo zadnja stran. Glede na model tiskalnika boste morda morali strani preurediti ali obrniti, da natisnete še hrbtno stran.

  Pozor:

  Če tiskalnik ne podpira samodejnega obojestranskega tiskanja, morate obrniti ali zasukati strani in jih podati znova. Natančni koraki so odvisni od modela tiskalnika. Nastavitve lahko spremenite v lastnostih tiskalnika v pogovornem oknu Natisni. Za več informacij si oglejte razdelek Obojestransko tiskanje.

  Samodejno sukanje strani na vsakem listu

  Samodejni zasuk strani, da se kar najbolje ujema z velikostjo natisljivega področja.

  Listi od

  Določanje prvega in zadnjega natisnjenega lista. Acrobat določi, katere liste morate natisniti, da zadostite izbranim možnostim tiskanja. Primer: če tiskate dokument s 16 stranmi, bodo natisnjeni listi od 1 do 4.

  Vezava

  Določa usmerjenost za vezavo. Izberite Levo za besedila, ki se berejo od leve proti desni in Levo (po dolgem) za liste, ki se obračajo po dolgem robu oziroma tam, kjer je natisljivo področje dolgo in ozko. Izberite Desno za besedila, ki se berejo od desne proti levi in Desno (po dolgem) za liste, ki se obračajo po dolgem robu.

  Vezave v Acrobatu
  Vezave v Acrobatu
  Primerjava vezave na desni strani z desno (po dolgem).

  Opomba:

  Če želite v večuporabniških okoljih preprečiti, da bi se na hrbtne strani natisnil dokument kakega drugega uporabnika, lahko hrbtne strani tiskate s posebnega pladnja.

Portfelj PDF vsebuje več dokumentov v istem dokumentu PDF. Dokumente PDF v portfelju PDF lahko natisnete posamezno ali skupaj. Dokumenti se natisnejo v abecednem vrstnem redu ne glede na vrstni red datotek.

Opomba:

S pogledom Podrobnosti lahko preimenujete datoteko ali spremenite vrstni red datotek znotraj portfelja PDF. Oglejte si Delo s sestavnimi datotekami v portfelju PDF.

 1. Odprite portfelj PDF. Za tiskanje posameznih dokumentov PDF izberite želene dokumente PDF.
 2. Izberite Datoteka > Natisni in nato enega od teh ukazov:

  Vse datoteke PDF

  Natisne vse dokumente PDF v portfelju PDF.

  Izbrane datoteke PDF

  Natisne izbrane datoteke PDF. Ta možnost je na voljo samo, če na seznamu delov dokumenta izberete več datotek.

 3. Izberite ustrezne možnosti tiskanja in kliknite V redu.

Opomba:

Za tiskanje dokumentov paketa, ki niso v zapisu PDF, morate uporabiti izvirni program. Sestavno datoteko odprete v izvirnem programu tako, da jo kliknete z desno miškino tipko in izberete Odpri datoteko v izvirnem programu. (Datoteko lahko odprete, če je izvirni program nameščen.)

Strani, povezane z zaznamki, lahko natisnete neposredno z zavihka Zaznamki. Zaznamki se pojavijo v drevesnem pogledu z nadrejenimi in podrejenimi zaznamki. Če natisnete nadrejen zaznamek, se natisnejo vse strani, povezane z vsemi podrejenimi zaznamki.

Vsi zaznamki ne označujejo prikaza vsebine strani, zato jih ne morete natisniti. Nekateri zaznamki, na primer, odprejo datoteko ali predvajajo zvok. Če izberete mešanico natisljivih in nenatisljivih zaznamkov, se nenatisljivi ne upoštevajo.

Opomba:

Zaznamki za označeno vsebino vedno prikažejo vsebino strani, saj označena vsebina predstavlja natisljive elemente strukture dokumenta, kot so glave in slike.

 1. Odpiranje dokumenta PDF z zaznamki. Če je treba, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Zaznamki, da se zaznamki pojavijo v podoknu za krmarjenje.

 2. Izberite enega ali več zaznamkov in nato na izbiro kliknite z desno miškino tipko.
 3. V meniju izberite Natisni strani.