Ko shranjujete dokument PDF v drugo obliko z orodjem za izvoz datotek PDF, lahko za vsako obliko izberete različne pretvorbene nastavitve.

Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat DC. Če uporabljate Acrobat Reader DC, si oglejte razdelek Kaj lahko naredim s programom Adobe Reader. Če uporabljate Acrobat XI, si oglejte razdelek Pomoč za Acrobat XI.

Možnosti za Adobe PDF (Acrobat Pro DC)

Dokumente PDF lahko znova shranite kot optimirane dokumente PDF, tako da uporabite nastavitve v pogovornem oknu Optimizator dokumentov PDF. Optimizator dokumentov PDF omogoča spreminjanje različice združljivosti dokumenta PDF, tako da si ga je mogoče ogledati tudi s starejšimi različicami programov Acrobat DC in Acrobat Reader DC. Ko spremenite nastavitev združljivosti, novejše možnosti v dokumentu PDF ne bodo več na voljo. Za razlago posamezne nastavitve združljivosti si oglejte razdelek Ravni združljivosti PDF-jev.

Opomba:

Če želite pri pretvorbi dokumentov PDF v dano obliko vsakič uporabiti iste nastavitve, jih izberite v pogovornem oknu Nastavitve. Na plošči Pretvori iz PDF na seznamu izberite obliko zapisa datoteke in kliknite Uredi nastavitve. (Če želite uporabiti privzete možnosti, lahko kadar koli kliknete gumb Obnovi privzete nastavitve.)

Nastavitve za pretvarjanje slik

Možnosti JPEG in JPEG2000

Opomba:

Če dokument PDF vsebuje zbirko slik, jih lahko posamezno izvozite kot datoteke JPEG, PNG ali TIFF tako, da izberete Orodja > Izvozi PDF > Slika > Izvozi vse slike.

Ne pozabite, da je ta možnost na voljo glede na to, ali izvažate dokument v obliko JPEG ali JPEG2000.

Sivine/barva:

Določa nastavitev stiskanja, ki uravnoteži velikost datoteke in kakovost slike. Manjša bo datoteka, slabša bo kakovost slike.

Velikost ploščice

Razdeli stisnjeno sliko na ploščice dane velikosti. (Če višina in širina slika nista večkratnika dimenzij ploščice, se ob robovih uporabijo delne ploščice.) Slikovni podatki se stiskajo za vsako ploščico posebej in jih lahko tudi raztegnete za vsako ploščico posebej. Priporočena je privzeta vrednost 256. Ta možnost je na voljo le za obliko JPEG2000.

Oblika

Določa, kako bo datoteka prikazana. Na voljo samo za obliko JPEG.

Osnovna črta (Standardna)

Prikaže sliko, ko se v celoti prenese. Obliko JPEG prepozna večina spletnih brskalnikov.

Osnovna črta (Optimirana)

Optimira kakovost slike in ustvari manjše datoteke, vendar ni na voljo v vseh spletnih brskalnikih.

Napredno (3-5 slik)

Najprej se prenese slika z nizko ločljivostjo, ki se med prenosom postopoma povečuje.

RGB/CMYK/Sivine

Določa vrsto upravljanja barv, ki bo uporabljena za izhodno datoteko, in ali naj bo vdelan profil ICC.

Opomba:

Če za dokument PDF, ki vsebuje slike oblike JPEG ali JPEG 2000, uporabljate ukaz Izvozi v ali Izvozi vse slike in vsebino izvozite v obliko JPEG ali JPEG 2000, bo dobljena slika mogoče videti drugačna, ko jo odprete v programu Acrobat DC. To se lahko zgodi, če je barvni profil za slike določen na nivoju strani in ni vdelan v podatke slike. V tem primeru Acrobat DC ne more prenesti profila z nivoja strani v nastalo shranjeno sliko.

Barvni prostor/ločljivost

Določa barvni prostor in ločljivost izhodne datoteke. Določanje teh nastavitev lahko prepustite programu Acrobat. Če želite barvno sliko shraniti v datoteko s sivinami, izberite Sivine.

Opomba:

Višja ločljivost, na primer 2400 pik na palec (ppi), je primerna samo za majhne velikosti strani (do 6,826 palcev ali 173,380 milimetrov).

Možnosti PNG

Oblika PNG je uporabna za slike, ki jih želite objaviti na spletu.

Prepletanje

Določa, ali je slika prepletena. Možnost Brez ustvari sliko, ki se v spletnem brskalniku prikaže šele potem, ko je v celoti prenesena. Adam7 ustvari sliko, ki se v brskalniku najprej pokaže z nizko ločljivostjo, medtem ko brskalnik nalaga preostanek slike. Adam7 lahko na videz skrajša čas prenosa in obiskovalcem spletne strani prej vrne odgovor, vendar je velikost datoteke zato večja.

Filtriranje

Omogoča izbiranje algoritma filtriranja.

Brez

Stisne slike brez filtriranja. Priporočeno za indeksirane barve in bitne slike.

Pod

Optimira stiskanje slike z enakomernimi vodoravnimi vzorci oziroma prelivi.

Navzgor

Optimira stiskanje slike z enakomernimi navpičnimi vzorci oziroma prelivi.

Povprečno

Optimira stiskanje šibkega šuma tako, da izračuna povprečje vrednosti barv v sosednjih točkah.

Paeth

Optimira stiskanje šibkega šuma tako, da znova določi sosednje barvne vrednosti.

Prilagodljivo

Uporabi algoritem za filtriranje – Pod, Nad, Povprečno ali Paeth – ki najbolje ustreza sliki. Izberite Prilagodljivo, če niste prepričani, kateri filter potrebujete.

RGB/sivine

Določa vrsto upravljanja barv, ki bo uporabljena za izhodno datoteko, in ali želite vdelati profil ICC.

Barvni prostor/ločljivost

Določa barvni prostor in ločljivost izhodne datoteke. Določanje teh nastavitev lahko prepustite programu Acrobat. Če želite barvno sliko shraniti v datoteko s sivinami, izberite Sivine.

Opomba:

Višja ločljivost, na primer 2400 pik na palec, je primerna samo za majhne velikosti strani (do 6,826 palca ali 173,380 milimetra).

Možnosti TIFF

TIFF je prilagodljiva oblika zapisa bitne slike, ki jo podpirajo tako rekoč vsi programi za slikanje, urejanje slik in prelom strani. Ločljivost se določa samodejno.

Enobarvno

Določa obliko stisnjenih datotek. Privzeta oblika je CCITTG4, saj na splošno ustvari najmanjše datoteke. Tudi stiskanje ZIP ustvari majhne datoteke.

Opomba:

Nekateri programi ne morejo odpreti datotek TIFF, ki jih shranite s stiskanjem JPEG ali ZIP. V takih primerih priporočamo stiskanje LZW.  

RGB/CMYK/Sivine/Drugo

Določa vrsto upravljanja barv za izhodno datoteko.

Barvni prostor/ločljivost

Določa barvni prostor in ločljivost izhodne datoteke. Določanje teh nastavitev lahko prepustite programu Acrobat. Če želite barvno sliko shraniti v datoteko s sivinami, izberite Sivine.

Opomba:

Višja ločljivost, na primer 2400 pik na palec, je primerna samo za majhne velikosti strani (do 6,826 palca ali 173,380 milimetra).

Možnosti za Microsoft Word in RTF

PDF lahko izvozite v obliko programa Word (DOCX ali DOC) ali obliko obogatenega besedila (RTF). Na voljo so te možnosti.

Obdrži potek besedila

Navaja, da mora biti potek besedila ohranjen.

Obdrži postavitev strani

Navaja, da mora biti postavitev strani ohranjena.

Vključi komentarje

V izhodno datoteko izvozi komentarje.

Vključi slike

V izhodno datoteko izvozi slike.

Po potrebi prepoznaj besedilo

Prepozna besedilo, če so v PDF-ju slike, ki vsebujejo besedilo.

Nastavi jezik

Navaja nastavitev jezika za optično prepoznavanje znakov.

Možnosti spletne strani HTML

Ena stran HTML

Določa, da se ob izvozu v obliko HTML ustvari ena stran HTML. Če želite dodati podokno za krmarjenje, omogočite naslednje:

  • Dodaj okvir za krmarjenje na osnovi naslovov

  • Dodaj okvir za krmarjenje na osnovi zaznamkov

Več strani HTML

Določa, da se ob izvozu v obliko HTML ustvari več strani HTML Izberite enega od kriterijev za razdelitev dokumenta v več strani HTML.

  • Razdeli po naslovih dokumenta

  • Razdeli po zaznamkih dokumenta

Vključi slike

Navaja, ali naj se ob izvozu PDF-ja v HTML izvozijo tudi slike.

Zaznaj in odstrani glave ter noge

Določa, ali je treba vsebino glave in noge v dokumentu PDF izbrisati in odstraniti iz datotek HTML.

Po potrebi prepoznaj besedilo

Prepozna besedilo, če so v PDF-ju slike, ki vsebujejo besedilo.

Nastavi jezik

Navaja nastavitev jezika za optično prepoznavanje znakov.

Možnosti za preglednice

Nastavitve Excelovega delovnega zvezka

Določa, ali ustvariti preglednico za posamezno tabelo ali strani ali pa celoten dokument.

Številske nastavitve

Določa decimalne znake in ločila tisočic za številske podatke. Izberite eno od naslednjih možnosti:

  • Zaznaj decimalne znake in ločila tisočic z nastavitvami območja

  • Obravnavaj naslednje kot decimalne znake in ločila tisočic. Vnesite ali izberite ločila v ustreznih poljih.

Po potrebi prepoznaj besedilo

Prepozna besedilo, če so v PDF-ju slike, ki vsebujejo besedilo.

Nastavi jezik

Navaja nastavitev jezika za optično prepoznavanje znakov.

Možnosti PostScript ali Encapsulated PostScript (EPS)

Dokument PDF lahko izvozite v PostScript® in ga uporabite v drugih programih za pripravo za tisk. Datoteke PostScript vključujejo vse komentarje o strukturi dokumenta DSC (Document Structuring Conventions) in druge napredne informacije, ki jih ohrani Adobe Acrobat Distiller®. Iz poljubnega dokumenta PDF lahko ustvarite tudi datoteko EPS, ki jo lahko postavite ali odprete v drugih programih. Te možnosti so na voljo glede na to, ali pretvarjate dokument v obliko PostScript ali EPS.

Opomba:

Če v programu Acrobat Pro DC ustvarjate datoteke EPS za ločevanje barv, morajo biti vsi barvni prostori v slikah CMYK.

Datoteka z opisom tiskalnika

Datoteka z opisom tiskalnika PPD (PostScript Printer Description) vsebuje potrebne informacije za pravilen zapis datotek PostScript za izbrano izhodno napravo. Možnost Od naprave neodvisno ustvari samo sestavljene datoteke PostScript ali EPS (brez ločevanja barv). Možnost Acrobat se privzeto uporablja kot izhodišče in predloga za ustvarjanje vseh vrst datotek PostScript ter za izbrano pretvorbo povrne privzete nastavitve. Adobe PDF 7.0 je združljiv z večino naprav. Ta možnost je na voljo samo za obliko zapisa PostScript (PS).

ASCII ali binarno

Določanje oblike izhodnega zapisa slikovnih podatkov. Binarni zapis omogoča manjše datoteke, vendar ni uporaben za vse namene.

PostScript

Določanje stopnje združljivosti jezika PostScript. Če izhodna možnost podpira tretjo stopnjo jezika, jo izberite. Druga stopnja je uporabna za datoteke EPS, ki jih želite postaviti na stran v kakem drugem programu in opraviti ločevanje barv v tem dokumentu. Drugo stopnjo jezika uporabite za datoteke EPS, ki jih želite uvoziti v programe podjetja Microsoft.

Vstavitev pisav

Navaja pisave, ki jih želite vključiti v PostScript. Vdelane pisave so vzete iz PDF-ja; sklicevane pisave so vzete iz računalnika, na katerem se uporabljajo.

Vključi komentarje

V končni datoteki PostScript ohrani videz komentarjev.

Pretvori TrueType v Type 1

V končni datoteki PostScript pretvori pisave TrueType v pisave Type 1.

Vključi predogled

Navaja, ali se za končno datoteko EPS ustvari predogled TIFF. Ta možnost pri shranjevanju v obliko PostScript ni na voljo.

Obseg strani

Določi strani, ki jih želite izvoziti. Ko dokument izvozite v obliko EPS, se vsaka stran obsega shrani v ločeno datoteko EPS.

Možnosti za besedilo in XML

Kodiranje

Določanje binarnih vrednosti, ki temeljijo na mednarodnih standardih za predstavitev znakov besedila. UTF-8 je predstavitev znakov po standardu Unicode, ki znake predstavlja z več 8-bitnimi bajti, UTF-16 pa znake predstavlja s 16-bitnimi bajti. ISO-Latin-1 je 8-bitna predstavitev znakov, ki je nadmnožica ASCII. UCS-4 je kodiranje Universal Character Set v 4 oktetih. HTML/ASCII je 7-bitna predstavitev znakov, ki jo je razvilo združenje ANSI.

Možnost Uporabi privzeto preslikovalno tabelo uporabi kodiranje znakov definirano za preslikovalne tabele, ki jih najdete v mapi Plug-ins/SaveAsXML/MappingTables. Te tabele določajo mnoge lastnosti izpisa podatkov, vključno s privzetim kodiranjem znakov: UTF-8 (Shrani kot XML ali HTML 4.0.1) in HTML/ASCII (Shrani kot HTML 3.2).

Generiraj zaznamke

Generira povezave zaznamkov do vsebin dokumentov HTML ali XML. Postavi povezave na začetek izvoženih dokumentov HTML oziroma XML.

Generiraj oznake za neoznačene datoteke

Generira oznake za datoteke, ki še niso bile označene, kot so dokumenti PDF, ki jih je ustvaril Acrobat 4.0 ali še starejša različica. Če te možnosti ne izberete, se neoznačene datoteke ne pretvorijo.

Opomba:

Oznake se vstavijo samo kot del pretvorbe in se po pretvorbi zavržejo. To ni prava metoda za ustvarjanje označenih dokumentov PDF iz starih datotek

Generiraj slike

Določa, kako se pretvorijo slike. Na pretvorjene slike se sklicujejo dokumenti HTML in XML.

Uporabi podmapo

Določa, v katero mapo se shranijo generirane slike. Privzeta je mapa Images.

Uporabi predpono

Določa predpono, ki se doda pred ime datoteke s sliko, če imate več različic iste slike. Imena datotek s slikami imajo obliko imedatoteke_slika_#.

Oblika zapisa izhoda

Navaja končno obliko slik. Privzeta oblika je JPG.

Zmanjšaj ločljivost na

Zmanjša slikovne datoteke na navedeno ločljivost. Če te možnosti ne izberete, se slikovne datoteke shranijo z isto ločljivostjo kot izvorne datoteke. Ločljivost slikovnih datotek se nikdar ne poveča.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu