Vodni žig je besedilo ali slika, ki se pojavi pred ali za obstoječo vsebino dokumenta, kot je žig. Na strani z občutljivimi informacijami lahko na primer dodate vodni žig "Zaupno". V en ali več dokumentov PDF lahko dodate več vodnih žigov, vendar morate dodati vsak vodni žig posebej. Lahko določite stran ali obseg strani, na katerih se pojavi vsak vodni žig.

Opomba:

Za razliko od žiga je vodni žig integriran v strani datoteke PDF kot fiksen element. Žig je tip opombe v datoteki PDF, ki ga lahko drugi, ki berejo PDF, odprejo in tako prikažejo besedilno opombo, ali pa ga premaknejo, spremenijo ali izbrišejo.

Pred dodajanjem vodnega žiga in po njem v Acrobatu
Pred dodajanjem vodnega žiga in po njem

Dodajanje ali zamenjava vodnega žiga v odprtem dokumentu

 1. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Vodni žig > Dodaj.

 2. (Izbirno) Če želite selektivno uporabiti vodni žig samo za določene strani, kliknite Možnosti obsega strani. Nato določite obseg strani in nato, po potrebi, izberite možnost Podnabor.

 3. Določite vodni žig:
  • Če želite ponovno uporabiti vodni žig in možnosti vodnega žiga, ki ste ga shranili v prejšnji seji, ga izberite v meniju Shranjene nastavitve.

  • Če želite ustvariti besedilo za vodni žig, izberite Besedilo in v okno vnesite besedilo. Po potrebi prilagodite možnosti oblikovanja besedila.

  • Če želite kot vodni žig uporabiti sliko, izberite Datoteka. Nato kliknite Prebrskaj in izberite slikovno datoteko. Če datoteka vsebuje več strani s slikami, določite želeno številko strani.

  Opomba:

  Kot vodni žigi se lahko uporabljajo samo datoteke PDF, JPEG in BMP.

 4. Če želite spremeniti velikost slikovnega vodnega žiga, naredite nekaj od naslednjega:
  • Če želite spremeniti velikost vodnega žiga glede na velikost izvirne slikovne datoteke, vnesite odstotek v možnost Absolutno merilo (v območju Vir v pogovornem oknu).

  • Če želite spremeniti velikost vodnega žiga glede na mere strani PDF, vnesite odstotek v Merilo glede na ciljno stran (v območju Videz pogovornega okna).

 5. Po potrebi prilagodite videz in položaj vodnega žiga.
 6. (Izbirno) Kliknite Možnosti videza in določite naslednje možnosti:

  • Če želite določiti, kdaj se pojavi vodni žig, izberite ali prekličite izbiro možnosti Prikaži pri tiskanju in Prikaži pri prikazu na zaslonu.

  • Če želite nadzorovati spremembe v datoteki PDF s stranmi različne velikosti, izberite ali prekličite izbiro možnosti Ohranite nespremenjen položaj in velikost besedila vodnega žiga med tiskanjem različnih velikosti strani.

 7. (Izbirno) Če želite enake nastavitve uporabiti za dodatne dokumente PDF, kliknite Uporabi za več datotek. Kliknite Dodaj datoteke, izberite Dodaj datoteke ali Dodaj odprte datoteke in nato izberite datoteke. Nato v pogovornem oknu Izhodne možnosti določite mapo in nastavitve imena datoteke, nato pa kliknite V redu.

Dodajanje ali zamenjava vodnega žiga v zaprtem dokumentu (samo Windows)

 1. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Vodni žig > Dodaj.

 2. V pogovornem oknu kliknite Dodaj datoteke, izberite Dodaj datoteke in nato izberite datoteke.

  Opomba:

  Datoteke ali mape lahko dodate tudi tako, da jih povlečete v pogovorno okno.

 3. Kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno Dodaj vodni žig.

 4. Sledite korakom 2–6 v postopku za dodajanje ali zamenjavo vodnega žiga pri odprtem dokumentu. Ko končate z nastavljanjem vodnega žiga, kliknite V redu.

 5. V pogovornem oknu Izhodne možnosti določite mapo in nastavitve imena datoteke, nato pa kliknite V redu.

Dodajanje ali zamenjava vodnega žiga v datotekah PDF v portfelju PDF

 1. V portfelju PDF izberite eno ali več sestavnih datotek PDF.
 2. Sledite korakom v postopku za dodajanje ali zamenjavo vodnega žiga pri odprtem dokumentu.

Posodabljanje vodnega žiga

 1. Odprite en PDF.
 2. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Vodni žig > Posodobi.

 3. Izvedite spremembe na vodnem žigu in kliknite V redu.

Opomba:

Če imate v datoteki PDF več vodnih žigov, bo ta postopek posodobil samo prvi vodni žig, ki ste ga dodali, in zavrgel vse druge vodne žige. Če si premislite glede posodabljanja vodnih žigov, ko ste postopek že zaključili, takoj izberite Urejanje > Razveljavi vodni žig.

Odstranjevanje vodnih žigov

 1. Naredite nekaj od tega:
  • Odprite datoteko PDF ali v portfelju PDF izberite eno ali več sestavnih datotek PDF. Nato izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Vodni žig > Odstrani.

  • Če želite odstraniti vodne žige iz več dokumentov PDF, zaprite vse odprte dokumente PDF in izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Vodni žig > Odstrani. V prikazanem pogovornem oknu kliknite Dodaj datoteke, izberite Dodaj datoteke in nato izberite datoteke. Kliknite V redu, nato pa v pogovornem oknu Izhodne možnosti določite mapo in nastavitve imena datoteke.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu