Opomba:

V programu Reader so vsa orodja za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.

S komentarji za urejanje besedila v dokumentu PDF označite, kje v izvirni datoteki je treba urediti besedilo. Komentarji za urejanje besedila ne spremenijo dejanskega besedila v dokumentu. Komentarji kažejo, kje je besedilo treba izbrisati, vstaviti ali zamenjati v izvirni datoteki, iz katere je nastal dokument PDF.

Acrobat omogoča dva osnovna načina za dodajanje pripomb besedilu: pred izbiro in po izbiri.

Orodje za predizbiro ali označevanje popravkov besedila

Uporabite orodje za izbiro  ali orodje za označevanje popravkov besedila, nato pa odprite meni z možnostmi za urejanje besedila, tako da na označenem besedilu z desno miškino tipko kliknete (Windows) ali pritisnete tipko Control in kliknite (Mac OS). Ko označite besedilo, lahko kliknete tudi orodje za urejanje besedila.

Po izbiri

Kliknite orodje za urejanje besedila in izberite besedilo.

V programu Acrobat za Windows lahko izvozite urejanja besedila neposredno v dokument Microsoft Word, na katerem temelji dokument PDF, in tako pregledate izvirni dokument. Če želite uporabiti to funkcijo, morate v programu Word za ustvarjanje dokumenta PDF uporabiti PDFMaker. Preden izvozite oznake za urejanje besedila, preverite, ali komentarji za vstavke vsebujejo natančno besedilo, kakršnega želite dodati, vključno s presledki in prelomi odstavkov. Če komentarji vsebujejo dodatna navodila (npr. “Dodaj naslednje:”), boste te besede v dokumentu Word morali izbrisati ročno.

V programu Acrobat Pro v operacijskem sistemu Windows lahko izvozite oznake za urejanje besedila neposredno v dokument Autodesk AutoCAD, na katerem temelji dokument PDF, in tako vključite popravke. Če želite uporabiti to funkcijo, morate v programu AutoCAD za ustvarjanje dokumenta PDF uporabiti PDFMaker.

Možnost Zamenjaj besedilo
Možnost Zamenjaj besedilo: izbrano besedilo se prečrta, novo besedilo pa se doda povezani pojavni opombi.

Zamenjava besedila

 1. Kliknite Orodja > orodna vrstica Komentar in izberite Dodaj opombo za zamenjavo besedila  .

 2. Izberite besedilo. Izbrano besedilo se prečrta in odpre se pojavna opomba.
 3. Naredite nekaj od tega:
  • Vnesite besedilo, ki bo vstavljeno ali dodano. Prikaže se strešica za vstavljanje .

  • Če želite nakazati, da je treba dodati nov odstavek, pritisnite Enter in zaprite pojavno opombo, ne da bi dodali besedilo. Prikaže se strešica za vstavljanje odstavka .

Dodajanje opombe oznaki za urejanje besedila

 1. Z orodjem za izbiro z desno miškino tipko kliknite urejeno besedilo.
 2. V meniju izberite Odpri pojavno opombo.
 3. V pojavno opombo vnesite opombo.

Vstavljanje besedila

 1. Kliknite Orodja > orodna vrstica Komentar in izberite orodje Vstavi besedilo ob kazalcu .

 2. Kliknite med besedami ali znaki, kamor želite vnesti besedilo.
 3. Naredite nekaj od tega:
  • Vnesite besedilo, ki ga želite vstaviti.

  • Če želite nakazati, da je treba dodati nov odstavek, pritisnite Enter in zaprite pojavno opombo, ne da bi dodali besedilo. Prikaže se strešica za vstavljanje odstavka .

  • Če želite nakazati, da je treba dodati presledek, pritisnite preslednico in zaprite pojavno opombo brez besedila. Prikaže se strešica za vstavljanje presledka.


  Opomba:

  Oznake za urejanje besedila lahko prikažete tudi tako, da besedilo izberete z orodjem za izbiro, nanj kliknete z desno miškino tipko in izberete pripombo za urejeno besedilo.

Brisanje besedila

 1. Kliknite Orodja > orodna vrstica Komentar in izberite orodje Prečrtano .

 2. Izberite besedilo, ki ga želite označiti za brisanje.

Brisanje oznak besedila

Opomba:

Če se komentarji oznake prekrivajo, izbrišite komentarje s seznama komentarjev: izberite Komentar > Seznam komentarjev, izberite komentar in pritisnite Delete.

 1. Izberite oznako in pritisnite tipko Delete.

Označevanje, prečrtavanje in podčrtavanje besedila

Opomba:

V programu Reader so na voljo le orodja za označevalne opombe in za označevanje. Druga orodja za komentiranje so na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.

Če si želite ogledati menijsko vrstico, izberite Orodja > Komentar.

Menijska vrstica za orodje za označevanje besedila, orodje za prečrtanje besedila in orodje za podčrtanje besedila
Če želite prikazati menijsko vrstico za orodje za označevanje besedila, orodje za prečrtanje besedila in orodje za podčrtanje besedila, izberite Orodja > Komentar.

Z orodjem za označevanje, prečrtanje ali podčrtanje besedila lahko dodajate samo komentarje ali komentarje z opombami.

Oznako z opombo ali prečrtanim ali podčrtanim besedilom dodate tako, da besedilo izberete z orodjem za izbiro, ga kliknete z desno miškino tipko in nato v meniju, ki se odpre, izberete ustrezno možnost. Če pa želite označiti veliko besedila, boste to hitreje in preprosteje storili s posebnimi orodji.

 1. Kliknite Orodja > Komentar in izberite orodje Označite besedilo , Prečrtano ali Podčrtano .

  Opomba:

  Če želite z orodjem za prečrtanje ali podčrtanje ustvariti več komentarjev, izberite orodje in nato v meniju Možnosti izberite Orodje naj bo izbrano. Orodje za označevanje ostane izbrano tudi potem, ko ustvarite prvi komentar.

 2. Povlecite od začetka besedila, ki ga želite označiti. Pritisnite tipko Ctrl in povlecite, da označite pravokotno območje besedila. To je še posebej uporabno pri označevanju besedila v stolpcu.
 3. (Izbirno) Če želite dodati opombo, dvokliknite oznako in v pojavno okno dodajte besedilo.

Barvo označenega besedila lahko tudi spremenite. Označeno besedilo kliknite z desno miškino tipko (Windows) ali pritisnite tipko Control in kliknite (Mac OS), nato pa kliknite Lastnosti, da odprete pogovorno okno Lastnosti označevanja, v katerem lahko spremenite barvo.

Možnost Spremeni barvo za označevanje
Možnost Spremeni barvo za označevanje: s to možnostjo lahko spremenite barvo označenega besedila.

Če želite izbrisati označitev besedila (ne da bi izbrisali besedilo), označeno besedilo kliknite z desno miškino tipko (Windows) ali pritisnite tipko Control in kliknite (Mac OS), nato pa kliknite Izbriši.

Izbriši barvo za označevanje
Barvo za označevanje lahko izbrišete, ne da bi izbrisali besedilo.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu