Vidno območje strani lahko prilagodite z orodjem za obrezovanje strani in pogovornim oknom Nastavi polja strani. Obrezovanje strani vam lahko pomaga zagotoviti doslednost v datoteki PDF, ki je sestavljena iz strani različnih velikosti.

Opomba:

V tem dokumentu so navodila za Acrobat DC. Če uporabljate Acrobat Reader DC, si oglejte razdelek Kaj lahko naredim s programom Adobe Reader. Če uporabljate Acrobat XI, si oglejte razdelek Pomoč za Acrobat XI.

Obrezovanje strani z orodjem za obrezovanje

Opomba:

Obrezovanje ne zmanjša velikosti datoteke, ker so podatki samo skriti, niso pa zavrženi.

 1. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja.

  Komplet orodij za urejanje PDF-jev je prikazan v sekundarni orodni vrstici.

 2. V sekundarni orodni vrstici kliknite Obreži strani.

 3. Povlecite pravokotnik na strani, ki jo želite obrezati. Če je treba, vlecite ročke vogalov pravokotnika za obrezovanje, dokler stran nima mer, ki jih želite.
 4. Dvokliknite znotraj pravokotnika za obrezovanje.

  Odpre se pogovorno okno Nastavi polja strani, ki kaže mere robov pravokotnika za obrezovanje in stran, ki bo obrezana. Navedeno območje obrezovanje lahko preglasite tako, da v pogovornem oknu ustvarite nove izbire, preden kliknete V redu.

 5. Te nastavitve na drugih straneh uporabite tako, da nastavite obseg strani ali kliknete Vse v razdelku Obseg strani.

 6. Kliknite V redu, da obrežete stran ali strani.

Možnost Nastavitve robov v pogovornem oknu Nastavi polja strani

V pogovornem oknu Nastavi polja strani so možnosti za obrezovanje strani. Možnosti Nastavitve robov so:

Prikaži vsa polja (Acrobat Pro DC)

Prikaže črne, rdeče, zelene in modre pravokotnike, ki v predogledu označujejo polje obrezovanja, polje slike, polje prirezovanja in polje prelivanja. Kadar se prekrivata dva robova ali več, se prikaže samo obarvana črta.

Polje obrezovanja

Definira mejo za vsebino strani, kadar je prikazana ali natisnjena.

Polje slike (Acrobat Pro DC)

Definira smiselno vsebino strani, vključno z belim prostorom.

Polje obrezovanja (Acrobat Pro DC)

Definira končne mere strani po obrezovanju.

Polje porezave (Acrobat Pro DC)

Definira pot izrezovanja, kadar se stran natisne profesionalno, da se omogoča prirezovanje in zlaganje papirja. Tiskarske oznake so lahko izven območja prelivanja.

Omejitev razmerij

Razmerje obrezave zaklene tako, da so vsi robovi na enaki razdalji.

Odstranjevanje belih robov

Obreže stran na robove grafičnih elementov. Ta možnost je uporabna za prirezovanje robov na prosojnicah predstavitev, ki so shranjene kot datoteke PDF.

Nastavi na nič

Povrne meje obrezovanja na nič.

Vrnitev na izbiro

Povrne na meje obrezovanja, ki so bile izbrane z orodjem Obrezovanje strani.

Odstranjevanje belih robov

 1. Izberite Orodja > Izdelava natisa.

  V desnem podoknu se prikaže komplet orodij Izdelava natisa.

 2. Kliknite Nastavi polja strani.

  Prikaže se pogovorno okno Nastavi polja strani.

 3. Pod možnostjo Nadzor robov izberite Odstranjevanje belih robov.

 4. Bele robove z drugih strani odstranite tako, da nastavite obseg strani ali kliknete Vse v razdelku Obseg strani.

Razveljavljanje obrezovanja

Obrezovanje datoteke PDF ne zmanjša velikosti datoteke, ker so podatki samo skriti, niso pa zavrženi. Če ponastavite velikost strani, lahko stran in njeno vsebino obnovite na prvotno stanje.

 1. Odprite pogovorno okno Nastavi polja strani tako, da v meniju z možnostmi na plošči Sličice strani v podoknu za krmarjenje izberete Obreži strani.

 2. Če želite robove ponastaviti na izvirne dimenzije slike, kliknite gumb Nastavi na nič.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu