Tiskanje PDF-jev v velikosti po meri

Natisnete lahko dokument velikega formata, kot sta plakat ali trak, tako da razdelite stran na več listov papirja (to se imenuje "razpostavljanje") Možnost razpostavljanja izračuna, koliko strani je potrebnih. Velikost izvirnika lahko prilagodite, tako da bo kar najbolj ustrezal papirju, in določite, koliko se "ploščice" prekrivajo. Nato lahko ploščice sestavite.

Dokument standardne velikosti lahko tudi povečate in ga natisnete na več strani.

 1. Izberite Datoteka > Natisni.

 2. Kliknite Plakat.

 3. (Izbirno) Izberite katerokoli možnost in si oglejte Predogled, da preverite rezultat:

  Merilo za razpostavljanje

  Prilagodi merilo. Merilo določa, kako se posamezni deli dokumenta PDF preslikajo na fizične liste papirja. (Kliknite v polje Prekrivanje, da predogled znova nariše v novem merilu.)

  Prekrivanje

  Določa minimalno količino podvojenih podatkov, ki se natisnejo na vsaki od ploščic, da jih laže sestavite. Prekrivanje uporablja enote, ki so izbrane za dokument. Vrednost mora biti večja od najmanjših nenatisljivih robov tiskalnika. Za velikost prekrivanja lahko izberete največ polovico velikosti krajše stranice dokumenta. Če npr. stran meri 279,4 mm x 431,8 mm (11 x 17 palcev), je lahko prekrivanje največ 139,7 mm (5,5 palcev).

  Oznake

  Na vsak list natisne tudi ime dokumenta PDF, datum tiskanja in koordinate ploščice. Primer: Stran 1 (1,1) označuje 1. vrstico, 1. stolpec prve strani. Koordinate ploščic uporabite za sestavljanje.

  Oznake za izrezovanje

  V kote ploščic strani natisne oznake izrezovanja za lažje sestavljanje. To možnost uporabite skupaj z možnostjo Prekrivanje. Če robove prekrivanja postavite drugega čez drugega, si lahko za poravnavo ploščic pomagate z oznakami za izrezovanje.

  Razpostavi samo velike strani

  Razpostavi samo prevelike strani, strani standardne velikosti pa natisne take, kot so.

Spreminjanje merila dokumenta za tiskanje

Acrobat lahko velikost datoteke PDF samodejno prilagodi papirju, velikost strani pa lahko spremenite tudi tako, da določite odstotno vrednost.

 1. Izberite Datoteka > Natisni.

 2. Kliknite Velikost in izberite eno od naslednjih možnosti:

  Prilagodi

  Majhne strani poveča, velike pa zmanjša, da ustrezajo velikosti papirja.

  Skrči prevelike strani

  Spremeni velikost velikih strani, male pa natisne take, kot so.

  Razmerje po meri

  Spremeni velikost strani na odstotek, ki ga navedete.

  Opomba:

  Če ne vidite možnosti Spreminjanje merila strani, kliknite puščico ob meniju za tiskanje in v pogovornem oknu za tiskanje se bo prikazalo več kontrolnikov.