Ogled lastnosti dokumenta

Pri ogledu dokumenta PDF lahko pridobite informacije, kot so naslov, uporabljene pisave in varnostne nastavitve. Nekatere od teh informacij je nastavila oseba, ki je ustvarila dokument, nekatere pasoustvarjene samodejno.

V programu Acrobat lahko spremenite vse informacije, ki jih lahko nastavi avtor dokumenta, razen če je bila datoteka shranjena z varnostnimi nastavitvami, ki preprečujejo spremembe.

 1. Izberite Datoteka > Lastnosti.
 2. V pogovornem oknu Lastnosti dokumenta kliknite zavihek.

Lastnosti dokumenta

Opis

Pokaže osnovne informacije o dokumentu. Naslov, avtor, predmet in ključne besede je morda nastavila oseba, ki je ustvarila dokument v izvorni aplikaciji, kot je Word ali InDesign, ali oseba, ki je ustvarila PDF. Te elemente opisa lahko poiščete, če želite najdi posamezne dokumente. Odsek Ključne besede je lahko še posebej uporaben za natančnejše iskanje.

Veliko iskalnih mehanizmov uporablja naslov za opis dokumenta v seznamu rezultatov iskanja. Če PDF nima naslova, je na seznamu najdenih dokumentov prikazano ime datoteke. Naslov datoteke ni nujno enak imenu datoteke.

Področje Napredno prikazuje različico PDF, velikost strani, število strani, ali je dokument označen in ali je omogočen za hiter spletni pregled. (Velikost prve strani je sporočena v dokumentih PDF ali portfeljih PDF, ki vsebujejo velikosti več strani.) Te informacije so samodejno ustvarjene in jih ni mogoče spremeniti.

Varnost

Opiše, katere spremembe in delovanja so dovoljena znotraj dokumenta PDF. Če je v dokumentu PDF uporabljeno geslo, potrdilo ali varnostni pravilnik, je metoda navedena tukaj.

Pisave

Navede pisave in vrste pisav, uporabljene v izvirnem dokumentu, ter pisave, vrste pisav in šifriranje, uporabljene za prikaz izvirnih pisav.

Če so uporabljene nadomestne pisave in niste zadovoljni z njihovim videzom, boste morda želeli v sistem namestiti izvirne pisave ali prositi avtorja dokumenta, da ponovno ustvari dokument z vdelanimi izvirnimi pisavami.

Začetni pogled (samo Acrobat)

Opisuje pogled dokumenta PDF, ko ga odprete. To vključuje začetno velikost okna, številko in raven povečave začetne strani ter ali so zaznamki, sličice, orodna vrstica in menijska vrstica prikazani. Za upravljanje videza dokumenta pri naslednjem odpiranju lahko spremenite katerokoli od teh nastavitev. Ustvarite lahko tudi JavaScript, ki se zažene med ogledovanjem strani, pri odpiranju dokumenta in ob drugih dejanjih.

Po meri (samo Acrobat)

Omogoča, da dokumentu dodate lastnosti dokumenta.

Napredno

Navede nastavitve PDF, prednastavitve pogovornega okna za tiskanje in možnosti branja za dokument.

V nastavitvah PDF za Acrobat lahko nastavite URL za spletne povezave v dokumentu. Določanje osnovnega naslova URL poenostavi upravljanje spletnih povezav do drugih spletnih mest. Če se URL do drugega mesta spremeni, lahko enostavno uredite osnovni URL in vam ni potrebno urejati vsake posamezne spletne povezave, ki se nanaša na to mesto. Osnoven URL ni uporabljen, če povezava vsebuje popoln naslov URL.

Prav tako lahko datoteko kazala kataloga (PDX) povežete z dokumentom PDF. Ko PDF iščete z oknom Iskanje dokumenta PDF, je iskanje izvedeno za vse dokumente PDF, ki imajo ustvarjena kazala po določeni datoteki PDX.

V dokument lahko vključite prednastavitve tiskanja in informacije o pripravi za tisk, npr. prestrezanje. Določite lahko prednastavitve tiskanja dokumenta, ki bodo nastavile vrednosti za dokument v pogovornem oknu Tiskanje. Prav tako lahko nastavite možnosti branja, ki določajo način branja dokumenta PDF z bralnikom zaslona ali drugo pomožno napravo.

Dodajanje opisa lastnostim dokumenta

Lastnostim dokumenta PDF lahko dodate ključne besede, ki jih bodo drugi uporabili v pripomočku za iskanje dokumenta PDF.

 1. Izberite Datoteka > Lastnosti.
 2. Kliknite zavihek Opis in vnesite ime avtorja, zadevo in ključne besede.
 3. (Izbirno) Za dodajanje drugih opisnih informacij, kot so informacije o avtorskih pravicah, kliknite Dodatni metapodatki.

Ustvarjanje lastnosti dokumenta

Dodate lahko lastnosti dokumenta po meri, ki v dokumentu PDF hranijo določene vrste metapodatkov, kot je številka različice ali ime podjetja. Ustvarjene lastnosti so prikazane v pogovornem oknu Lastnosti dokumenta. Ustvarjene lastnosti morajo imeti enolična imena, ki niso prikazana na drugih karticah v pogovornem oknu Lastnosti dokumenta.

 1. Izberite Datoteka > Lastnosti in nato Po meri.
 2. Za dodajanje lastnosti vnesite ime in vrednost in nato kliknite Dodaj.
 3. Za spreminjanje lastnosti naredite nekaj od naslednjega in nato kliknite V redu:
  • Za urejanje lastnosti izberite lastnost, spremenite Vrednost in nato kliknite Spremeni.

  • Za brisanje lastnosti izberite lastnost in kliknite Izbriši.

  Za spreminjanje imena lastnosti po meri izbrišite lastnost in ustvarite novo lastnost o meri z želenim imenom.

Urejanje metapodatkov dokumenta

Dokumenti PDF, ustvarjeni v programu Acrobat 5.0 ali novejšem, vsebujejo metapodatke dokumenta v obliki XML. Metapodatki vključujejo informacije o dokumentu in njegovi vsebini, na primer ime avtorja, ključne besede in informacije o avtorskih pravicah, ki jih lahko uporabijo pripomočki za iskanje. Metapodatki dokumenta vsebujejo (a niso omejeni na) informacije, ki so prav tako prikazane na kartici Opis pogovornega okna Lastnosti dokumenta. Metapodatke dokumenta je mogoče razširiti in spremeniti z uporabo neodvisnih izdelkov.

XMP omogoča aplikacije Adobe s splošnim okvirom XML, ki standardizira ustvarjanje, obdelavo in izmenjavo podatkov dokumenta preko potekov dela objavljanja. Izvorno kodo XML metapodatkov dokumenta lahko shranite in uvozite v obliki XML, s čimer omogočite enostavno skupno rabo metapodatkov med različnimi dokumenti. Prav tako lahko shranite metapodatke dokumenta v predlogo metapodatkov, ki jo lahko ponovno uporabite v Acrobatu.

Ogled metapodatkov dokumenta

 1. Izberite Datoteka > Lastnosti in na zavihku Opis kliknite gumb Dodatni metapodatki.
 2. Za prikaz vseh metapodatkov, ki so vdelani v dokument, kliknite Napredno. (Metapodatki so prikazani v shemah—vnaprej določenih skupinah sorodnih informacij.) Z imenom sheme prikažete ali skrijete informacije v shemah. Če shema nima prepoznanega imena, je navedena kot Neznano. Prostor imena XML se nahaja v oklepajih za imenom sheme.

Urejanje ali dodajanje metapodatkov dokumenta

 1. Izberite Datoteka > Lastnosti, kliknite zavihek Opis in kliknite Dodatni metapodatki.
 2. Na levem seznamu izberite Napredno.
 3. Za spreminjanje metapodatkov naredite nekaj od naslednjega in nato kliknite V redu:
  • Za dodajanje prej shranjenih informacij kliknite Dodaj, izberite datoteko XMP ali FFO in kliknite Odpri.

  • Za dodajanje novih informacij in zamenjavo trenutnih metapodatkov z informacijami, ki so shranjene v datoteki XMP, kliknite Zamenjaj, izberite shranjeno datoteko XMP ali FFO in kliknite Odpri. Nove informacije so dodane, obstoječe lastnosti, ki so prav tako določne v novi datoteki, so zamenjane in obstoječe lastnosti, ki niso v datoteki, namenjeni za zamenjavo, ostanejo v metapodatkih.

  • Za brisanje sheme XML izberite shemo XML in kliknite Izbriši.

  • Za dodajanje trenutnih metapodatkov z metapodatki iz predloge držite pritisnjeno tipko Ctrl (Windows) ali Command (OS Mac) in v meniju pogovornega okna v zgornjem desnem kotu izberite ime predloge.

  Opomba:

  Preden lahko uvozite metapodatke iz predloge, morate shraniti predlogo metapodatkov.

  Za zamenjavo trenutnih metapodatkov s predlogo metapodatkov iz menija pogovornega okna v zgornjem desnem kotu izberite datoteko predloge (XMP).

Shranjevanje metapodatkov kot predlogo ali datoteko

 1. Izberite Datoteka > Lastnosti, kliknite zavihek Opis in kliknite Dodatni metapodatki.
 2. Na levem seznamu izberite Napredno.
 3. Shranite metapodatke dokumenta in nato kliknite V redu:
  • Za shranjevanje metapodatkov v zunanjo datoteko kliknite Shrani in poimenujte datoteko. Metapodatki so shranjeni kot datoteka v obliki XMP. (Za uporabo shranjenih metapodatkov v drugem dokumentu PDF odprite dokument in uporabite ta navodila, da zamenjate ali dodate metapodatke v dokumentu.)

  • Za shranjevanje metapodatkov kot predloge v meniju pogovornega okna v zgornjem desnem kotu izberite Shrani predlogo metapodatkov in poimenujte datoteko.

Ogled podatkov in metapodatkov predmeta

Lahko si ogledate informacije o metapodatkih določenih predmetov, oznak in slik znotraj dokumenta PDF. Metapodatke lahko urejate in izvozite samo za predmete Visio.

Orodje podatkov predmeta v Acrobatu
Za ogled združevanja predmetov in podatkov predmeta uporabite orodje podatkov predmeta.

Ogled metapodatkov predmeta (Acrobat Pro)

 1. Izberite Orodja > Urejanje PDF-ja > Urejanje besedila in slik.

 2. Izberite predmet, z desno miškino tipko kliknite izbor in Pokaži metapodatke. (Če možnost Pokaži metapodatke ni na voljo, slika nima metapodatkov, ki so z njo povezani.)

Ogled in urejanje metapodatkov predmeta Visio

 1. Izberite Orodja > Merjenje > Orodje podatkov predmeta.

 2. Dvokliknite predmet na strani, da pokažete njegove metapodatke.

  Drevo modela odpre in prikaže hierarhični seznam vseh strukturnih elementov. Metapodatki izbranega predmeta so prikazani kot lastnosti in vrednosti na dnu drevesa modela, ki jih je mogoče urejati.

  Opomba:

  Izbran predmet je označen na strani. Za izbiro druge barve uporabite meni Barve za označevanje na vrhu drevesa modela.

 3. Za urejanje metapodatkov vnesite besedilo v polja na dnu drevesa modela.
 4. Za izvoz metapodatkov predmeta v meniju z možnostmi izberite Izvozi v XML > Celo drevo, da izvozite vse predmete v drevesu modela, ali izberite Izvozi v XML > Trenutno vozlišče, da izvozite samo izbran predmet in njegove podrejene elemente. Poimenujte in shranite datoteko.

Izvoz metapodatkov predmeta Visio

 1. Izberite Orodja > Merjenje > Orodje podatkov predmeta.

 2. Dvokliknite predmet na strani, da pokažete njegove metapodatke.
 3. V meniju z možnostmi  izberite nekaj od tega:
  • Za izvoz vseh predmetov izberite Izvozi kot XML > Celo drevo.

  • Za izvoz samo izbranega predmeta in njegovih podrejenih elementov izberite Izvozi kot XML > Trenutno vozlišče.

 4. Poimenujte in shranite datoteko.