תוספים של צד שלישי אינם מעודכנים

בעיה

Illustrator קורס, מפסיק להגיב או מתנהג בצורה לא צפויה כאשר מותקנים הרחבות או תוספים מסוימים של צד שלישי.

פתרון עוקף

ודא שכל תוספי הצד השלישי שהתקנת תואמים לגרסה העדכנית ביותר של Illustrator CC. ייתכן שספק התוסף פרסם עדכון וגרסת התוסף שמותקנת במחשב אינה עדכנית. בדוק עם הספק אם התוסף תואם לגרסה העדכנית ביותר של Illustrator CC ואם עליך לשדרג לגרסה חדשה יותר.

מומלץ גם לשקול להסיר מ-Illustrator תוספים בעייתיים של צד שלישי. היעזר בתיעוד של התוספים כדי להבין כיצד.

 

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון