בעת שמירת קובץ של Illustrator בתבניות מסוימות, נתוני השקיפות של היישום המקורי נשמרים. לדוגמה, בעת שמירת קובץ בתבנית EPS של Illustrator CS (או גרסאות מתקדמות יותר), הקובץ כולל גם נתונים של Illustrator וגם נתוני EPS. בעת פתיחת הקובץ מחדש ב-Illustrator, הנתונים המקוריים (ללא שיטוח) נקראים. כשממקמים את הקובץ ביישום אחר, נתוני EPS (לאחר שיטוח) נקראים.

אודות שיטוח

אם המסמך או הגרפיקה כוללים שקיפות, כדי להפיקם באמצעי פלט כלשהו יש בדרך כלל להעביר אותם תהליך הנקרא שיטוח. השיטוח מחלק גרפיקה עם שקיפות לאזורים וקטוריים ולאזורים עם רסטר. ככל שעולה מורכבות הגרפיקה (שילוב בין תמונות, וקטורים, טקסט, צבעי ספוט, הדפסת רכב וכן הלאה), כן גדלה גם מורכבות השיטוח ותוצאותיו.

יש צורך לבצע שיטוח כשמדפיסים או שומרים או מייצאים את הגרפיקה לתבניות אחרות שאינן תומכות בשקיפות. כדי לשמור על השקיפות ללא שיטוח בעת יצירת קובצי PDF, שמור את הקובץ כ-Adobe PDF 1.4 ‏(Acrobat 5.0) או גרסה מתקדמת יותר.

ניתן לציין הגדרות שיטוח ולאחר מכן לשמור ולהחיל אותן כקביעות שיטוח מוגדרות מראש. השיטוח מתבצע על אובייקטים שקופים בהתאם להגדרות הכלולות בקביעת השיטוח המוגדרת מראש שנבחרה.

הערה:

לא ניתן לבטל את שיטוח השקיפות לאחר שמירת הקובץ.

גרפיקה חופפת שמתחלקת בעת שיטוח
בעת השיטוח, גרפיקה חופפת מחולקת.

הערה:

למידע נוסף על בעיות בפלט שקיפות, ראה את העמוד Print Service Provider Resources של Adobe Solutions Network ‏(ASN) (אנגלית בלבד), הזמין באתר האינטרנט של Adobe.

תבניות קובץ השומרות על שקיפות

בעת שמירת קובץ של Illustrator בתבניות מסוימות, נתוני השקיפות של היישום המקורי נשמרים. לדוגמה, בעת שמירת קובץ בתבנית EPS של Illustrator CS (או גרסאות מתקדמות יותר), הקובץ כולל גם נתונים של Illustrator וגם נתוני EPS. בעת פתיחת הקובץ מחדש ב-Illustrator, הנתונים המקוריים (ללא שיטוח) נקראים. כשממקמים את הקובץ ביישום אחר, נתוני EPS (לאחר שיטוח) נקראים.

כשהדבר אפשרי, שמור את הקובץ בתבנית המשמרת את נתוני השקיפות של היישום המקורי, כדי שתוכל לבצע פעולות עריכה כנדרש.

נתוני השקיפות של היישום המקורי נשמרים בעת שמירת הקובץ בתבניות הבאות:

 • AI9 וגרסאות מתקדמות יותר

 • AI9 EPS וגרסאות מתקדמות יותר

 • PDF 1.4 וגרסאות מתקדמות יותר (בעת בחירה באפשרות Preserve Illustrator Editing Capabilities).

Illustrator מבצע שיטוח של הגרפיקה בעת ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

 • הדפסת קובץ הכולל שקיפות.

 • שמירת קובץ הכולל שקיפות בתבנית ישנה, כגון תבנית של Illustrator 8 וגרסאות קודמות, תבנית Illustrator 8 EPS וגרסאות קודמות לו, או תבנית PDF 1.3. (עבור תבניות של Illustrator ו-Illustrator EPS, ניתן לבחור להשמיט את השקיפות במקום לבצע שיטוח שלה).

 • ייצוא קובץ הכולל שקיפות לתבנית וקטורית שאינה מזהה שקיפות (כגון EMF או WMF).

 • העתקה והדבקה של גרפיקה שקופה מ-Illustrator ליישום אחר, כשהאפשרויות AICB ו-Preserve Appearance מסומנות (במקטע File Handling & Clipboard בתיבת הדו-שיח Preferences).

 • ייצוא בתבנית SWF ‏(Flash) או שימוש בפקודה Flatten Transparency כשהאפשרות Preserve Alpha Transparency מסומנת. פקודה זו מאפשרת להציג בתצוגה מקדימה כיצד תיראה הגרפיקה לאחר ייצוא לקובץ SWF.

הערה:

לקבלת מידע נוסף על יצירה והדפסה של שקיפות, ראה נייר העמדה בנושא שקיפות (Transparency) בתיקייה Adobe Technical Info/White Papers שבתקליטור של Illustrator. כמו כן, ניתן למצוא מידע נוסף בנושאי הדפסה ושיטוח של קבצים עם שקיפות בפורום Adobe Illustrator User to User. זהו פורום ציבורי המציע מגוון תשובות לשאלות נפוצות, וניתן להיכנס אליו בכתובת: www.adobe.com/support/forums.

הגדרת אפשרויות שיטוח שקיפות להדפסה

 1. בחר File‏ > Print.
 2. בחר Advanced בצדה השמאלי של תיבת הדו-שיח Print.
 3. בחר קביעת שיטוח מוגדרת מראש מתפריט Preset, או לחץ על Custom להגדרת אפשרויות שיטוח מיוחדות.
 4. אם הגרפיקה כוללת אובייקטים עם הדפסת רכב הפועלים עם אובייקטים שקופים, בחר אפשרות מתפריט Overprints. ניתן לשמור, לדמות או להשמיט הדפסות רכב.

  הערה:

  אם הגרפיקה אינה כוללת שקיפות, לא יתבצע שיטוח של המסמך והגדרות השיטוח לא יהיו רלוונטיות. השתמש בחלונית Flattener Preview כדי לקבוע אילו אזורים בגרפיקה מכילים שקיפות.

אפשרויות Transparency Flattener

ניתן להגדיר אפשרויות שיטוח שקיפות בעת יצירה, עריכה או תצוגה מקדימה של קביעות שיטוח מוגדרות מראש ב-Illustrator‏, InDesign או Acrobat.

אפשרות מודגשות (תצוגה מקדימה)

None ‏(Color Preview)

מבטל את התצוגה המקדימה.

Rasterized Complex Regions

מדגיש את האזורים שיתווסף להם רסטר מטעמי ביצועים (כפי שהוגדר באמצעות המחוון Rasters/Vectors). זכור שהסיכוי להיווצרות בעיות "תפירה" גדול יותר בגבול האזור המסומן (בהתאם להגדרות מנהל המדפסת ולרזולוציית הרסטר). למזעור בעיות תפירה, בחר Clip Complex Regions.

Transparent Objects

מדגיש אובייקטים שמהווים מקור לשקיפות, כגון אובייקטים עם אטימות חלקית (לרבות תמונות עם ערוצי אלפא), אובייקטים עם מצבי מיזוג ואובייקטים עם מסיכות אטימות. בנוסף, שים לב שסגנונות ואפקטים יכולים לכלול שקיפות, וההתייחסות לאובייקטים בהדפסת רכב יכולה להיות כאל מקורות שקיפות אם יש בהם שקיפות או אם הדפסת רכב דורשת שיטוח.

All Affected Objects

מדגיש את כל האובייקטים שיש בהם שקיפות, כולל אובייקטים שקופים ואובייקטים שמעליהם נמצאים אובייקטים שקופים. האובייקטים המודגשים יושפעו מתהליך השיטוח – הקווים או התבניות יורחבו, חלקים מהם יהיו עם רסטר וכן הלאה.

Affected Linked EPS Files ‏(Illustrator בלבד)

מדגיש את כל קובצי EPS המקושרים המושפעים מהשקיפות.

Affected Graphics ‏(InDesign בלבד)

מדגיש את כל התוכן הממוקם שמושפע משקיפות או מאפקטים של שקיפות. אפשרות זו שימושית לספקי שירותים החייבים לראות גרפיקה הדורשת תשומת לב מיוחדת כדי להדפיסה כהלכה.

Expanded Patterns ‏(Illustrator ו-Acrobat)

מדגיש את כל דוגמאות המילוי שיורחבו אם מעורבת בהם שקיפות.

Outlined Strokes

מדגיש את כל הקווים שיהפכו לקווי מתאר משום שהם מעורבים בשקיפות או משום שהאפשרות Convert All Strokes To Outlines נבחרה.

Outlined Text ‏(Illustrator ו-InDesign)

מדגיש את כל הטקסט שיהפוך לקווי מתאר משום שמעורבת בו שקיפות או משום שהאפשרות Convert All Text To Outlines נבחרה.

הערה: בפלט הסופי, קווים וטקסט שיהפכו לקווי מתאר עשויים להופיע באופן שונה במקצת מהקווים והטקסט המקוריים, במיוחד קווים דקיקים וטקסט קטן מאוד. עם זאת, החלונית Flattener Preview אינה מציגה בהדגשה מראה שונה זה.

Raster-Fill Text And Strokes ‏(InDesign בלבד)

מדגיש טקסט וקווים עם מילוי הכולל רסטר כתוצאה משיטוח.

All Rasterized Regions ‏(Illustrator ו-InDesign)

מדגיש אובייקטים ונקודות מפגש בין אובייקטים שיתווסף להם רסטר משום שאין כל דרך אחרת לייצגם ב-PostScript, או משום שהם מורכבים יותר מהסף שצוין במחוון Rasters/Vectors. לדוגמה, תמיד יתווסף רסטר למפגש בין שני מעברי צבע שקופים, גם אם הערך שנבחר של Rasters/Vectors הוא 100. האפשרות All Rasterized Regions גם מציגה גרפיקה עם רסטר (כגון קובצי Photoshop) שמעורבת בהם שקיפות, ואפקטי רסטר כגון הצללות וריכוך קצוות. שים לב שאפשרות זו דורשת זמן עיבוד ארוך יותר משאר האפשרויות.

אפשרויות קביעת שיטוח שקיפות מוגדרת מראש

Name/Preset

מציין את שם הקביעה המוגדרת מראש. ניתן להקליד את השם בשדה Name או לקבל את ברירת המחדל, בהתאם לתיבת הדו-שיח. ניתן להזין שם של קביעה מוגדרת מראש קיימת כדי לערוך אותה. שים לב שלא ניתן לערוך את קביעות השיטוח המוגדרות מראש של ברירת המחדל.

Raster/Vector balance

מציין את כמות הנתונים הווקטוריים שיישמרו. ערכים גבוהים יותר שומרים יותר על אובייקטים וקטוריים, וערכים נמוכים מוסיפים יותר רסטר לאובייקטים וקטוריים. ערכי ביניים שומרים על אזורים פשוטים בצורה וקטורית ומוסיפים רסטר לאזורים מורכבים. בחר בערך הנמוך ביותר כדי להוסיף רסטר לכל הגרפיקה.

הערה: כמות הוספת הרסטר המתבצעת תלויה במורכבות העמוד ובסוגי האובייקטים החופפים.

Line Art And Text Resolution

מוסיף רסטר לכל האובייקטים, כולל תמונות, גרפיקה וקטורית, טקסט ומעברי צבע לפי הרזולוציה שצוינה. התוכנות Acrobat ו-InDesign מאפשרות עד 9600 פיקסלים לאינץ' (ppi) לאיורי קו, ועד 1200‎ ppi למעבר צבע עם רשת. Illustrator מאפשרת רזולוציה מרבית של 9600 ppi גם לאיורי קו וגם לרשת שינוי של מעבר צבע. הרזולוציה משפיעה על דיוק ההצטלבויות בעת שיטוח. על פי רוב, יש לקבוע את האפשרות Line Art and Text Resolution בטווח של 600‏-‏1200 להוספת רסטר באיכות גבוהה, במיוחד בתגי קישוט או בטקסט בגודל נקודה קטן.

Gradient And Mesh Resolution

מציין את הרזולוציה של מעברי צבע ושל אובייקטים עם רשת שינוי ב-Illustrator אשר נוסף להם רסטר כתוצאה משיטוח, בטווח של 2400 עד 72‎ ‏ppi. הרזולוציה משפיעה על דיוק ההצטלבויות בעת שיטוח. על פי רוב, יש לקבוע את הרזולוציה של מעברי צבע ורשתות שינוי בין 150‎ ppi ל-300‎ ppi, מכיוון שהאיכות של מעברי צבע, הצללות וריכוך קצוות אינה משתפרת עם עליית הרזולוציה, אך הדבר גורם להארכת זמני ההדפסה ולעלייה בגודל הקבצים.

Convert All Text To Outlines

ממיר את כל אובייקטי הטקסט (טקסט רגיל, אזור טקסט וטקסט על נתיב) לקווי מתאר ומשמיט את כל נתוני הגליפים בעמודים הכוללים שקיפות. אפשרות זו מבטיחה שעובי הטקסט לא ישתנה בזמן השיטוח. שים לב שהפעלת אפשרות זו גורמת לעיבוי מועט של גופנים קטנים כשמציגים את הקבצים ב-Acrobat או כשמדפיסים אותם במדפסות שולחניות ברזולוציה נמוכה. לא ניכרת כל השפעה על איכות הטקסט בעת הדפסה במדפסות ברזולוציה גבוהה או במכונות סדר דפוס.

Convert All Strokes To Outlines

ממיר את כל הקווים לנתיבים פשוטים עם מילוי בעמודים הכוללים שקיפות. אפשרות זו מבטיחה שעובי הקווים לא ישתנה בזמן השיטוח. שימו לב שהפעלת אפשרות זו גורמת לעיבוי מועט של קווים דקיקים ולירידה בביצועי השיטוח.

Clip Complex Regions

אפשרות זו תבטיח שהגבולות בין גרפיקה וקטורית וגרפיקה עם רסטר יעקבו אחרי נתיבי האובייקט. בחירה באפשרות זו מצמצמת את סימני התפרים בגרפיקה, הנובעים מכך שנוסף רסטר לחלק מאובייקט כשחלק אחר של האובייקט נשאר וקטורי. עם זאת, בחירה באפשרות זו עלולה ליצור נתיבים שהמדפסת אינה יכולה לטפל בהם עקב מורכבותם הרבה.

הערה: קיימים מנהלי מדפסת שמטפלים בגרפיקה עם רסטר ובגרפיקה וקטורית בצורה שונה, והדבר עלול לגרום לאפקט של "תפירת" צבעים. לעתים ניתן להפחית בעיות "תפירה" על-ידי ביטול הגדרות מסוימות של ניהול צבע במנהל המדפסת. מאחר שהגדרות אלה משתנות ממדפסת למדפסת, ראה את התיעוד שקיבלת עם המדפסת לקבלת פרטים.

תפירה, במפגש בין גרפיקה עם רסטר לגרפיקה וקטורית
תפירה, במפגש בין גרפיקה עם רסטר לגרפיקה וקטורית.

‏(Illustrator בלבד) בחר Preserve Alpha Transparency ‏(תיבת הדו-שיח Flatten Transparency בלבד)

שומר על האטימות הכוללת של אובייקטים שעברו שיטוח. באפשרות זו, מצבי המיזוג והדפסות הרכב אובדים, אך המראה שלהם נשמר בגרפיקה המעובדת יחד עם רמת שקיפות אלפא (כמו בעת הוספת רסטר לגרפיקה תוך שימוש ברקע שקוף). האפשרות Preserve Alpha Transparency יכולה להיות שימושית כשמייצאים קובץ SWF או SVG, מאחר ששתי תבניות אלה תומכות בשקיפות אלפא.

‏(Illustrator בלבד) בחר באפשרות 'שימור צבעי ספוט והדפסות רכב' ‏(תיבת הדו-שיח Flatten Transparency בלבד)

שומר בדרך כלל על צבעי ספוט. אפשרות זו גם שומרת על הדפסת רכב של אובייקטים שאינם כוללים שקיפות. בחר באפשרות זו בעת הדפסת הפרדות צבע אם המסמך כולל צבעי ספוט ואובייקטים בהדפסת רכב. בטל את הבחירה באפשרות זו בעת שמירת קבצים לשימוש בתוכנות עימוד. כשאפשרות זו נבחרה, אזורי הדפסת רכב עם שקיפות יעברו שיטוח, ואילו הדפסות רכב באזורים אחרים יישמרו. התוצאות אינן צפויות כשהקובץ מופק דרך תוכנת עימוד.

Preserve Overprint ‏(Acrobat בלבד)

ממזג את הצבע של גרפיקה שקופה עם צבע הרקע ויוצר אפקט הדפסת רכב.

תצוגה מקדימה של האזורים שבהם יתבצע שיטוח של הגרפיקה

השתמש באפשרויות התצוגה המקדימה ב-Flattener Preview כדי להדגיש אזורים שיושפעו מהשיטוח. ניתן להשתמש בקודי הצבע השונים כדי להתאים את אפשרויות השיטוח.

הערה:

החלונית Flattener Preview אינה מיועדת לתצוגה מדויקת של צבעי ספוט, הדפסת רכב ומצבי מיזוג. במקום זאת, השתמש במצב Overprint Preview למטרה זו.

 1. הצגת החלונית (או תיבת הדו-שיח) Flattener Preview:
  • ב-Illustrator, בחר Window > ‏Flattener Preview.

  • ב-Acrobat, בחר Tools > ‏Print Production > ‏Flattener Preview.

  • ב-InDesign, בחר Window > ‏Output > ‏Flattener Preview.

 2. מתפריט Highlight, בחר בסוג האזורים שברצונך להדגיש. זמינות האפשרויות תלויה בתוכן הגרפיקה.
 3. בחר בהגדרת השיטוח הרצויה: בחר קביעה מוגדרת מראש, או הגדר אפשרויות מסוימות, אם הן זמינות.

  הערה:

  (Illustrator) אם הגדרות השיטוח לא מוצגות, בחר Show Options מתפריט החלונית כדי להציג אותן.

 4. אם הגרפיקה כוללת אובייקטים עם הדפסת רכב הבאים במגע עם אובייקטים שקופים, בחר ב-Illustrator אפשרות מתפריט Overprints. ניתן לשמור, לדמות או להשמיט הדפסות רכב. ב-Acrobat, בחר Preserve Overprint כדי למזג את הצבע של גרפיקה שקופה עם צבע הרקע באופן שייווצר אפקט הדפסת רכב.
 5. בכל עת ניתן ללחוץ על הלחצן Refresh כדי להציג תצוגה מקדימה מעודכנת המבוססת על ההגדרות שציינת. בהתאם למורכבות של הגרפיקה, ייתכן שיהיה עליך להמתין מספר שניות עד להופעת התצוגה המקדימה. ב-InDesign, ניתן גם לבחור Auto Refresh Highlight.

  הערה:

  ב-Illustrator וב-Acrobat, לחץ על אזור התצוגה המקדימה כדי להגדיל את התצוגה המקדימה. להתרחקות, הקש Alt/Option ולחץ באזור התצוגה המקדימה. לגלילה בתצוגה המקדימה, הקש על מקש הרווח וגרור באזור התצוגה המקדימה.

סקירה של החלונית Flattener Preview

השתמש באפשרויות התצוגה המקדימה בחלונית Flattener Preview כדי לסמן את האזורים בגרפיקה שיושפעו מהשיטוח. ניתן להשתמש במידע זה להתאמת אפשרויות השיטוח, ואף להשתמש בחלונית לשמירת קביעות שיטוח מוגדרות מראש. להצגת החלונית Flattener Preview, בחר Window‏ > ‏Flattener Preview.

החלונית Flattener Preview
החלונית Flattener Preview

A. ‏תפריט החלונית‏ B. הלחצן Refresh C. תפריט Highlight D. תפריט Overprint E. הגדרות שיטוח שקיפות F. אזור תצוגה מקדימה 

ניתן לשלוט במהירות ובאיכות של התצוגה המקדימה על-ידי בחירה באפשרות מתפריט החלונית. בחר Quick Preview לחישוב התצוגה המקדימה המהירה ביותר. בחר Detailed Preview להוספת האפשרות All Rasterized Regions לתפריט הנפתח Highlight (אפשרות זו דורשת זמן ביצוע ארוך יותר).

הערה:

זכור כי החלונית Flattener Preview אינה מיועדת לתצוגה מקדימה מדויקת של צבעי ספוט, הדפסת רכב, מצבי מיזוג ורזולוציית תמונה. השתמש במצב Overprint Preview ב-Illustrator כדי להציג בתצוגה מקדימה צבעי ספוט, הדפסות רכב ומצבי מיזוג כפי שיופיעו בפלט.

אודות קביעות מוגדרות מראש של שיטוח שקיפות

אם אתם נוהגים לייצא או להדפיס בקביעות מסמכים הכוללים שקיפות, תוכל לבצע אטומטית את תהליך השיטוח באמצעות שמירת הגדרות שיטוח בצורת קביעת שיטוח שקיפות מוגדרת מראש. ניתן לאחר מכן להחיל הגדרות אלה גם עבור פלט הדפסה לשמירה וייצוא של קבצים ל-PDF 1.3 ‏(Acrobat 4.0) ולתבניות EPS ו-PostScript. בנוסף, ב-Illustrator ניתן להחילן בעת שמירת קבצים בגרסאות קודמות של Illustrator או העתקה ללוח; ב-Acrobat, ניתן גם להחיל אותן בעת מיטוב קובצי PDF.

הגדרות אלה גם שולטות באופן ביצוע השיטוח בעת ייצוא לתבניות שאינן תומכות בשקיפות.

ניתן לבחור בקביעת שיטוח מוגדרת מראש בכרטיסייה Advanced בתיבת הדו-שיח Print, או בתיבת הדו-שיח הספציפית לתבנית המופיעה לאחר תיבת הדו-שיח Export או Save As הראשונית. ניתן ליצור קביעות שיטוח מוגדרות מראש או לבחור מבין אפשרויות ברירת המחדל שמספקת התוכנה. ההגדרות של כל אחת מברירות המחדל נועדו להתאים לאיכות ולמהירות של השיטוח ברזולוציה המתאימה לאזורים שקופים שנוסף להם רסטר, בהתאם לשימוש המיועד במסמך:

High Resolution

מיועדת לפלט באיכות דפוס ולעותקי הגהה באיכות גבוהה, כגון הגהה המבוססת על הפרדות צבע.

Medium Resolution

מיועדת להדפסת עותקי הגהה במדפסת שולחנית והדפסה לפי דרישה של מסמכים במדפסות PostScript צבעוניות.

Low Resolution

מיועדת לעותקי הגהה מהירים המודפסים במדפסות שולחניות בשחור-לבן ולמסמכים המתפרסמים באינטרנט או מיוצאים ל-SVG.

יצירה או עריכה של קביעת שיטוח שקיפות מוגדרת מראש

ניתן לשמור הגדרות שיטוח בקובץ נפרד, כך שקל לגבותן ולהפוך אותן לזמינות לספק שירותי הדפוס, ללקוחות, או לאנשי צוות אחרים. ב-InDesign, קבצים של קביעות שיטוח מוגדרות מראש כוללים את הסיומת FLST.

 1. בחר Edit‏ > Transparency Flattener Presets.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי ליצור קביעה מוגדרת מראש חדשה, לחץ על New.

  • לביסוס הגדרה על הגדרה אחרת שהוגדרה מראש ביישום, בחר באחת מההגדרות ברשימה ולחץ על New.

  • לעריכת קביעה מוגדרת מראש קיימת, בחר בהגדרה ולחץ על Edit.

  הערה:

  לא ניתן לערוך את הגדרות השיטוח של ברירת המחדל.

 3. הגדר אפשרויות שיטוח.
 4. לחץ על הלחצן OK כדי לחזור לתיבת הדו-שיח Transparency Flattener Presets ולחץ שוב על הלחצן OK.

ייצוא וייבוא קביעה מוגדרת מראש ומותאמת אישית של שיטוח שקיפות

ניתן לייצא ולייבא קביעות שיטוח שקיפות מוגדרות מראש כדי לשתף בהן ספקי שירות, לקוחות או חברים אחרים בצוות.

 1. בחר Edit ‏> Transparency Flattener Presets.
 2. בחר באחת מההגדרות מהרשימה.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לייצוא קביעה מוגדרת מראש לקובץ נפרד, בחר Save ‏(InDesign) או Export ‏(Illustrator), ציין שם ומיקום ולחץ על הלחצן Save.

   שקול לשמור קביעות מוגדרות מראש מחוץ לתיקייית ההעדפות של היישום. באופן זה הן לא יאבדו אם תמחק את קובץ ההעדפות.

  • כדי לייבא הגדרות מקובץ, בחר Load‏ (InDesign) או Import‏ (Illustrator). אתר את הקובץ הכולל את הקביעה המוגדרת מראש שברצונך לטעון, בחר בו ולחץ על הלחצן Open.

שינוי שם או מחיקה של קביעה מוגדרת מראש ומותאמת אישית של שיטוח שקיפות

 1. בחר Edit ‏> Transparency Flattener Presets.
 2. בחר באחת מההגדרות מהרשימה.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלפת שם של קביעה קיימת, לחץ על Edit, הקלד שם חדש, ולאחר מכן לחץ על OK.

  • למחיקת קביעה מוגדרת מראש, בחר Delete ולחץ על הלחצן OK לאישור המחיקה.

   הערה: לא ניתן למחוק קביעות מוגדרות מראש המהוות ברירת מחדל.

שיטוח שקיפות של אובייקטים בודדים

הפקודה Flatten Transparency מאפשרת לראות כיצד תיראה הגרפיקה לאחר השיטוח. לדוגמה, תוכל להשתמש בפקודה זו לפני שמירת הקובץ בתבנית SWF ‏(Flash) או אם אתה נתקל בבעיות בהדפסת גרפיקה ישנה, שמקורן עשוי להיות בשקיפות.

 1. בחר באובייקט.
 2. בחר Object‏ > Flatten Transparency.
 3. בחר בהגדרות השיטוח הרצויות על-ידי בחירה בקביעה מוגדרת מראש או בהגדרת אפשרויות ספציפיות.
 4. לחץ על OK.

  הערה:

  לשמירת הגדרות השיטוח לשימוש עם אובייקטים ומסמכים אחרים במופע הנוכחי, לחץ על Save Preset. אם ברצונך ליצור קביעה מוגדרת מראש לצמיתות, בחר Edit‏ ‏> ‏Transparency Flattener Presets במקום זאת.

הוספת רסטר לכל הגרפיקה בעת הדפסה

בעת הדפסה במדפסת ברזולוציה נמוכה או במדפסת שאינה מדפסת PostScript, כגון מדפסת הזרקת דיו שולחנית, ניתן לבחור להוסיף רסטר לכל הגרפיקה בעת הדפסה. אפשרות זו שימושית בעת הדפסת מסמכים הכוללים אובייקטים מורכבים (כגון אובייקטים עם הצללה או מעברי צבע חלקים) משום שהיא מקטינה את הסיכוי לשגיאות.

 1. בחר File‏ > Print.
 2. בחר Advanced בצדה השמאלי של תיבת הדו-שיח Print.
 3. בחר Print As Bitmap.

  אפשרות זו זמינה רק אם מנהל המדפסת של המדפסת שנבחרה תומך בהדפסת Bitmap.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת