כשמטמיעים תמונות בקובץ Illustrator, קובץ התמונה מאוחסן במסמך. ניתן לחלץ את התמונות המוטמעות באמצעות הסרת ההטמעה שלהן והחלפתן בקובצי ה-PSD או ה-TIFF המתאימים שחולצו. ניתן גם להשתמש בקבצים שחולצו ולערוך אותם מחוץ ל-Illustrator.

  1. בחר תמונה מוטמעת במסמך, ובצע אחת מהפעולות הבאות:

    • בחלונית Control, לחץ על Unembed.
    • מתוך התפריט בחלונית Links, בחר באפשרות Unembed.
    תיבת הדו-שיח Unembed
  2. בתיבת הדו-שיח Unembed, ציין שם ומיקום עבור הקובץ החדש (PSD או TIFF בלבד) ולחץ על Save.

    הטמעת הגרפיקה הוסרה והיא מקושרת כעת לקובץ Illustrator.

לקבלת מידע נוסף על קבצים מקושרים ומוטמעים, ראה ייבוא קובצי גרפיקה.