עיצוב מחדש של אובייקטים בעזרת אפקטים

אפקטים הם דרך נוחה לשינוי צורה של אובייקטים מבלי לבצע שינויים קבועים בצורה הגיאומטרית שמתחתם. אפקטים הם חיים, כלומר ניתן לשנות או להסיר את האפקט בכל עת.

ניתן להשתמש באפקטים הבאים לשינוי צורה של אובייקטים:

Convert To Shape

ממיר את הצורה של אובייקטים וקטוריים למלבן, מלבן מעוגל או אליפסה. קבע את מידות הצורה בעזרת מידות מוחלטות או יחסיות. למלבנים מעוגלים, ציין רדיוס פינה כדי לקבוע את מידת העיקום של הפינה המעוגלת.

Distort & Transform

מאפשר לשנות במהירות צורה של אובייקטים וקטוריים.

Free Distort

מאפשר לשנות את הצורה של אובייקט וקטורי באמצעות גרירת כל אחת מארבע נקודות הפינה.

Pucker & Bloat

גרירת נקודות עיגון של אובייקט וקטורי החוצה תוך כדי עיקום המקטעים פנימה (כיווץ), או גרירה פנימה תוך כדי עיקום המקטעים החוצה (התנפחות). שתי האפשרויות גוררות את נקודות העיגון יחסית לנקודת המרכז של האובייקט.

Roughen

משנה צורה של מקטעי נתיב של אובייקט וקטורי למערך משונן של בליטות ושקעים בגדלים שונים. קבע את האורך המרבי של מקטעי הנתיבים בעזרת גודל מוחלט או יחסי. קבע את דחיסות הקצוות המשוננים לאינץ' (Detail), ובחר בין קצוות רכים (Smooth) או חדים (Corner).

Transform

משנה צורה של אובייקט על-ידי שינוי גודל, הזזה, שיקוף (הפיכה) והעתקה.

Tweak

עיקום ועיוות אקראיים של מקטעי נתיב פנימה והחוצה. קבע את מידת העיוות האנכי והאופקי בעזרת ערך מוחלט או יחסי. ציין אם לשנות נקודות עיגון, אם להזיז נקודות בקרה המובילות פנימה לנקודות עיגון בנתיב (נקודות בקרה "פנימה"), או אם להזיז נקודות בקרה המובילות החוצה מנקודות עיגון בנתיב (נקודות בקרה "החוצה").

Twist

מסובב אובייקט בחדות רבה יותר במרכז מאשר בקצוות. הזנת ערך חיובי גורמת לסיבוב עם כיוון השעון; הזנת ערך שלילי גורמת לסיבוב נגד כיוון השעון.

Zig Zag

משנה צורה של מקטעי נתיב של אובייקט למערך משונן או גלי של בליטות ושקעים בגודל אחיד. קבע את האורך בין הבליטות והשקעים בעזרת גודל מוחלט או יחסי. קבע את מספר הרכסים לכל מקטע בנתיב, ובחר בין קצוות גליים (Smooth) או משוננים (Corner).

Warp

עיוות או עיקום אובייקטים, כולל נתיבים, טקסט, רשתות שינוי, מיזוגים ותמונות bitmap. בחר אחת מצורות העיקום המוגדרות מראש. לאחר מכן, בחר על איזה ציר יתבצע הכיפוף, וציין את מידת הכיפוף והעיוות הרצויה.

עיגול פינות של אובייקטים

האפקט Round Corners ממיר את נקודות הפינה של אובייקט וקטורי לעקומות חלקות.

  1. בחלונית Layers, בחר בפריטים שברצונך לעגל את פינותיהם.

    אם ברצונך לעגל תכונה מסוימת של האובייקט, כגון המילוי או הקו שלו, בחר באובייקט בחלונית Layers ולאחר מכן בחר בתכונה בחלונית Appearance.

  2. בחר Effect ‏> Stylize ‏> Round Corners. (הפקודה ממוקמת בתפריט המשנה הראשון של האפשרות Stylize).
  3. להגדרת מידת העיקום של העקומה המעוגלת, הזן ערך בתיבת הטקסט Radius ולחץ על הלחצן OK.