יצירת סקיצה בעזרת האפקט Scribble

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר את האובייקט או הקבוצה (או הקצה שכבה בחלונית Layers).

  • להחלת האפקט על תכונה מסוימת של אובייקט, כגון המילוי והקו שלו, בחר באובייקט ולאחר מכן בחר בתכונה בחלונית Appearance.

  • להחלת האפקט על סגנון גרפי, בחר סגנון גרפי בחלונית Graphic Styles.

 2. בחר Effect ‏> Stylize ‏> Scribble.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לשימוש בקביעה מוגדרת מראש של אפקט השרבוט, בחר קביעה מתפריט Settings.

  • ליצירת אפקט שרבוט מותאם אישית, התחילו בקביעה מוגדרת מראש כלשהי, ולאחר מכן התאימו את האפשרויות Scribble.

 4. אם אתם יוצרים אפקט שרבוט מותאם אישית, התאימו את אפשרויות השרבוט הבאות ולחץ על הלחצן OK:

  Angle

  קביעת הכיוון של קווי השרבוט. ניתן ללחוץ על כל נקודה בסמל הזווית, לגרור את קו הזווית מסביב לסמל הזווית, או להזין ערך בין -179 ל-180 בתיבה. (אם תזינו ערך הנמצא מחוץ לטווח, הערך יתורגם לערך המקביל שלו הנמצא בטווח).

  Path Overlap

  שליטה בכמות קווי השרבוט בתוך או מעבר לגבולות הנתיב. ערך שלילי מגביל את קווי השרבוט לגבולות הנתיב, וערך חיובי מרחיב את קווי השרבוט מעבר לגבולות הנתיב.

  Variation (עבור Path Overlap)

  שליטה באורך ההפרשים של אורכי קווי השרבוט יחסית זה לזה.

  Stroke Width

  קביעת רוחב קווי השרבוט.

  Curviness

  קביעת רמת העקומה של קווי השרבוט לפני שהם הופכים כיוון.

  Variation (עבור Curviness)

  שליטה במידת השוני של התעקמות קווי השרבוט יחסית זה לזה.

  Spacing

  שליטה בכמות המרווח בין קווי שרבוט.

  Variation (עבור Spacing)

  שליטה בשוני של כמות המרווח בין קווי שרבוט.

יצירת פסיפס

 1. ייבוא תמונת bitmap כתשמש כבסיס לפסיפס. התמונה חייבת להיות מוטמעת, ולא מקושרת.

  ניתן גם להוסיף רסטר לאובייקט וקטורי כדי להשתמש בו כבסיס לפסיפס.

 2. בחר תמונה.

 3. בחר Object ‏> Create Object Mosaic.

 4. אם ברצונך לשנות את מידות הפסיפס, הזן ערכים בתיבה New Size.

 5. קבעו אפשרויות לשליטה במרווח בין האריחים וסה"כ מספר האריחים, וכן אפשרויות אחרות, ולחץ על הלחצן OK.

  Constrain Ratio

  נעילת מידות הרוחב או הגובה למידות של תמונת bitmap המקורית. הרוחב מחשב את מספר האריחים המתאים לרוחב הפסיפס, לפי מספר האריחים המקורי לרוחב. הגובה מחשב את מספר האריחים המתאים לגובה הפסיפס, לפי מספר האריחים המקורי לגובה.

  Result

  קביעה עם אריחי הפסיפס הם צבעוניים או בגווני אפור.

  Resize Using Percentages

  שינוי גודל התמונה לפי אחוזי רוחב וגובה.

  Delete Raster

  מחיקת תמונת bitmap המקורית.

  Use Ratio

  גורם לאריחים להיות מרובעים, תוך שימוש במספר האריחים שצוין באפשרות Number Of Tiles. אפשרות זו ממוקמת מתחת ללחצן Cancel.