ציון מקום להוספת אובייקטים חדשים בסדר הערימה

Illustrator מסדרת בערימה אובייקטים שצוירו ברציפות, החל מהאובייקט הראשון שצויר.

סידור האובייקטים קובע כיצד הם יוצגו כשהם חופפים. סדר הערימה של אובייקטים תלוי במצב הציור שבו אתה משתמש. בעת יצירת שכבה חדשה במצב Draw Normal, היא מוצבת מעל השכבה הפעילה, וכל אובייקט חדש מצויר בראש השכבה הפעילה. עם זאת, במצב Draw Behind, כששכבה חדשה נוצרת היא מוצבת מתחת לשכבה הפעילה וכל אובייקט חדש מצויר מתחת לאובייקט שנבחר (או בתחתית השכבה הפעילה, אם לא נבחר אובייקטים).

ניתן לשנות את הסידור בערימה (הנקרא גם סדר הצביעה) של אובייקטים בגרפיקה בכל עת, בעזרת פקודות החלונית Layers או הפקודה Object‏ > Arrange.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות בחלונית Layers:

  • במצב Draw Behind, בחר באובייקט שמתחתיו ברצונך להוסיף את האובייקט החדש.

  • במצב Draw Normal, כדי להוסיף את האובייקט החדש לראש השכבה, לחץ על שם השכבה כדי להפוך אותה לפעילה. במצב Draw Behind, כדי להוסיף את האובייקט החדש לתחתית השכבה, לחץ על שם השכבה כדי להפוך אותה לפעילה.

שינוי סדר הערימה בחלונית Layers

הגרפיקה שבראש החלונית Layers נמצאת בקדמת סדר הערימה, בעוד שגרפיקה בתחתית החלונית Layers נמצאת בגב סדר הערימה. האובייקטים גם מוערמים בשכבה לפי סדר היררכי. על-ידי יצירת מספר שכבות בגרפיקה, ניתן לשלוט באופן התצוגה של אובייקטים חופפים.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור את שם הפריט ושחרר את לחצן העכבר כשמופיעים סימני הכנסה שחורים במיקום הרצוי. סימני הכנסה שחורים מופיעים בין שני אובייקטים אחרים בחלונית, או בקצוות השמאליים והימניים של שכבה או קבוצה. פריטים שמשחררים בשכבה או בקבוצה מועברים מעל לכל שאר האובייקטים בפריט.

  • לחץ על עמודת הבחירה של הפריט (בין לחצן היעד לסרגל הגלילה), גרור את תיבת הצבע של הבחירה לתיבת צבע אחרת של הפריט ושחרר את לחצן העכבר. אם תיבת צבע הבחירה של הפריט נגררת לאובייקט, הפריט מועבר מעל לאובייקט. אם היא נגררת לשכבה או לקבוצה, הפריט יועבר מעל לכל שאר האובייקטים בשכבה או בקבוצה.

  • להיפוך סדר הפריטים בחלונית Layers, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על שמות הפריטים שאת הסדר שלהם ברצונך להפוך. הפריטים חייבים להיות באותה רמה בעץ השכבות. לדוגמה, ניתן לבחור שתי שכבות עליונות, אך לא ניתן לבחור שני נתיבים הנמצאים בשכבות שונות. לאחר מכן, בחר Reverse Order מתפריט החלונית Layers.

   הערה: לא ניתן להעביר נתיב, קבוצה או רכיב משותף למיקום העליון בחלונית Layers – רק שכבות יכולות להימצא בראש עץ השכבות.

שינוי סדר הערימה בעזרת פקודות

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • להעברת אובייקט לראש או לתחתית הקבוצה או השכבה שלו, בחר באובייקט שברצונך להעביר ובחר Object‏ > Arrange‏ > Bring To Front‏ או Object‏ > Arrange‏ > Send To Back.

  • להעברת אובייקט אחד לחזית או אובייקט אחד לאחורי הערימה, בחר באובייקט שברצונך להעביר ובחר Object‏ > Arrange‏ > Bring Forward או Object‏ > Arrange‏ > Send Backward.

לקבלת דוגמה הממחישה כיצד שינוי סדר הערימה באיור משנה את העיצוב, ראה www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_il. ערכת הלימוד זמינה באנגלית בלבד.