הפעלת מצב שחזור תוכן | Illustrator CS2-CS5

מסמך זה מתאר כיצד להפעיל ולהריץ מצב מיוחד ב-Adobe Illustrator שניתן להשתמש בו כדי לפתור בעיות של מסמכים שאינם פועלים כראוי. תכונת שחזור המסמכים שומרת מחדש את המסמך של Illustrator כדי שניתן יהיה לסקור אותו בעורך טקסט. תכונת שחזור המסמכים מוחקת נתונים פגומים ומאפשרת ל-Illustrator לפתוח את המסמך.

הליך זה אינו פשוט. עליך לבצע אותו בזהירות ולקחת על עצמך את הסיכון לקבצים שלך. בעת השימוש בשיטה זו עבוד תמיד על גרסת גיבוי של הקבצים שלך.

הפעלת שחזור מסמכים

בצע את הפעולות הבאות כדי להפעיל מצב מצב מיוחד של שחזור תוכן בגרסה הנוכחית של Illustrator שברשותך:

 1. צא מ-Illustrator.
 2. אתר את קובץ ההעדפות של Adobe Illustrator, למשל:
Mac: <user name>/Library/Preferences/Adobe Illustrator [version] Settings/en_US/Adobe Illustrator Prefs
Windows XP: C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\Adobe\Adobe Illustrator [version] Settings\en_US\AIPrefs
Windows Vista: C:\Users\<user name>\AppData\Local\Adobe\Adobe Illustrator [version] Settings\en_US\AIPrefs
Windows 7: C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator [version] Settings\en_US\AIPrefs

הערה (למערכת ההפעלה Windows): אם אינך רואה את התיקייה, ודא שמערכת Windows מציגה קבצים מוסתרים. לקבלת מידע נוסף ראה הצגת קבצים, תיקיות וסיומות שמות קבצים | Windows XP, Vista, Windows 7 ‏(kb402324).

 1. פתח את קובץ ההעדפות בעורך טקסט פשוט כגון Text Wrangler‏ (Mac) או Notepad‏ (Windows). לחלופין השתמש ביישום עיבוד תמלילים מסורתי יותר ושמור את הקובץ כטקסט פשוט מבלי לאפשר הוספה של סיומת ‎.txt מוסתרת.אתר את המקטע שכוללת את הטקסט הבא:
/aiFileFormat {
/PDFCompatibility 1
enableATEReadRecovery 0
/enableContentRecovery 0
/enableATEWriteRecovery 0
/clipboardPSLevel 3
}
 1. שנה את הערך enableContentRecovery מ-0 ל-1. אם המקטע ‎/aiFileFormat לא כולל שורת enableContentRecovery, הוסף שורה כזו:
/enableContentRecovery 1
 1. שמור את קובץ ההעדפות ללא אפשרות לשינוי השם או ההרחבה. 

הפעלת שחזור מסמכים

עבור כל אחד מהקבצים שפגום לדעתך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. מתוך Illustrator, השתמש בפקודה File (קובץ) > Open (פתיחה) או הקש ‎Command + O. 

  אל תלחץ לחיצה כפולה על קובץ, אל תשתמש ברשימת הקבצים האחרונים ואל תגרור קובץ לתוך סמל היישום Illustrator. הרץ את תיבת הדו-שיח Open File (פתיחת קובץ) והשתמש בלחצן Open (פתח) עם מקשי השינוי המפורטים להלן.
 2. בחר בתיבת הדו-שיח של ניווט הקבצים את הקובץ שברצונך לתקן, אך אל תפתח אותו עדיין.
 3. החזק את המקשים Command + Option + Shift (ב-Mac), או Ctrl + Alt + Shift (ב-Windows), לחוצים, ולחץ על הלחצן Open (פתח) בתיבת הדו-שיח Open (פתיחה).
 4. פקודה זו פותחת חלון קובץ ריק. סגור אותו מבלי לשמור.

ב-Finder או בסייר Windows, התבונן באותה ספרייה שהכילה את הקובץ המקורי. חפש עותק כפול שלו, שלפניו מקף תחתון. למשל, פתח את "MyFile.ai" ותראה קובץ חדש בשם "‎_MyFile.ai". גרסה זו של הקובץ, שמאפשרת שחזור, ניתנת לפתיחה בעורך טקסט לביצוע שינויים.

 

 

 

 

 

 

 

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון