הפריסה והיסודות של סביבת העבודה

סביבת העבודה המבוססת מגע היא סביבת עבודה פשוטה ואינטואיטיבית בעיצוב חדש, שנועדה לעבוד עם התקנים המופעלים על ידי Windows 8 שתומכים בהפעלה במגע. סביבת העבודה ממוטבת עבור פעולות גומלין קלות ומהירות המבוססות על מגע.

סביבת העבודה החדשה המבוססת מגע ב- Illustrator CC‏ (אוקטובר 2014)

A. סרגל היישום B. סרגל הכלים C. סרגל החלונית Control D. סרגל המסמך 

הפריסה כוללת ממשק נקי יותר, שמאפשר לך להשתמש בנוחות בעט אלקטרוני או באצבע כדי לגשת לכלים ולבקרים של סביבת העבודה המבוססת מגע. מספר הערות חשובות לגבי העבודה בסביבת העבודה המבוססת מגע:

 • בהשוואה לסביבות העבודה הקלאסיות, החלוניות אוחדו ועוצבו מחדש כדי להקל את השימוש בהן
 • המבאר גדול יותר, כדי למנוע בעיות הקשורות לדיוק. זה מקל על השימוש ברכיבי Widget, בנקודות בקרה ובנקודות אחיזה
 • כלי הציור משתמשים בסמן מדויק כדי לסייע לך לסמן את נקודות המקור והסיום המדויקות של נתיבים
 • חלוניות כגון החלונית Align עוצבו מחדש כדי לספק גישה אינטואיטיבית לציור ולמיקום מחדש של אובייקטים
 • קיימת תמיכה במחוות מקורית של Illustrator ובמחוות של מערכת הפעלה

מעבר בין סביבות עבודה

המעבר בין סביבת העבודה המבוססת מגע לסביבת העבודה הקלאסית זהה למעבר בין כל אחת מסביבות העבודה הקודמות. עם זאת, הממשק כולל אפשרויות נוספות למעבר מהיר וכן תנאים מסוימים שבהם המעבר בין סביבות העבודה מתבצע באופן אוטומטי.

מעבר לסביבת העבודה המבוססת מגע

בצע אחת מהפעולות הבאות במהלך העבודה בסביבת עבודה קלאסית (לדוגמה, סביבת העבודה הבסיסית או טיפוגרפיה) ב- Illustrator CC 2014.1:

 • הקש על בסרגל היישום
 • מהתפריט Workspaces, בחר Touch
 • הקש על Window ‏> Workspace ‏> Touch
 • אם מחוברת להתקן מקלדת, נתק אותה

יציאה מסביבת העבודה המבוססת מגע

בעת יציאה מסביבת העבודה המבוססת מגע, מופעלת סביבת העבודה האחרונה שהיתה בשימוש. בסביבת העבודה המבוססת מגע, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • הקש על בסרגל היישום
 • מהתפריט Workspaces, בחר סביבת עבודה אחרת.‏‫
 • אם ניתקת מקלדת מההתקן, חבר אותה

סרגל היישום

סרגל היישום בסביבת העבודה המבוססת מגע

הסרגל App מספק מידע ואפשרויות הקשורים למסמך Illustrator הפעיל:

 • הרשימה הנפתחת File: הקש כדי ליצור, לסגור, לשמור או לשתף מסמכים.
 • הלחצן Save As / Save: הקש כדי לשמור את המסמך הפתוח.
 • Filename: הקש כדי להציג רשימה של מסמכים פתוחים או כדי לסגור את המסמך הנוכחי.
 • Previous workspace: הקש כדי לעבור לסביבת העבודה האחרונה שהיתה בשימוש
 • הרשימה הנפתחת Workspace: הקש כדי להציג רשימה של סביבות עבודה זמינות. בחר סביבת עבודה כדי לעבור לסביבת עבודה זו.
 • סמל Help overlays: הקש כדי להציג את כיסויי העזרה שמתארים חלקים שונים בסביבת העבודה המבוססת מגע ואת המחוות הנתמכות בסביבת עבודה זו.

סרגל הכלים

סרגל הכלים בסביבת העבודה המבוססת מגע

הסרגל Tool מפרט את הכלים השונים ואת פעולות העריכה הבסיסיות (ביטול, ביצוע מחדש, מחיקה) שזמינים. הקש על כלי כדי להשתמש בו. בעת הקשה על קבוצת כלים, נפתחת מגירה שמציגה את כל הכלים השייכים לקבוצה זו. הקש על כלי בקבוצה כדי לבחור אותו.

כלים וקבוצות כלים

הכלים הזמינים בסביבת העבודה המבוססת מגע אוחדו כדי להתאים באופן מיטבי לתהליכי עבודה התומכים בהפעלה במגע:

 • הכלי Selection
 • הקבוצה Selection tools: הכלי Direction Selection, הכלי Group selection.
 • הקבוצה Pen tools: הכלי Curvature, הכלי Pen, הכלי Anchor Point.
 • הקבוצה Type: הכלי Type, הכלי Touch Type.
 • הכלי Sharper : הכלי Shaper. מידע נוסף על הכלי Shaper .
 • הקבוצה Shapes: הכלי Rectangle, הכלי Rounded Rectangle, הכלי Ellipse.
 • הקבוצה Drawing tools: הכלי Brush, הכלי Pencil, הכלי Stencil, הכלי Join.
 • הכלי Shape Builder
 • הכלי שינוי צורה חופשי
 • הלחצנים Undo, ‏Redo, ‏Delete

‏החלונית Control‏

החלונית Control בסביבת העבודה המבוססת מגע

החלונית Control מורכבת מחלוניות אחרות הזמינות עבור הכלי או האובייקט שנבחר. החלוניות הזמינות הן:

 • החלונית Color: שנה כלים של מילוי וקו באמצעות הכרטיסיות RBG, ‏CMYK או Color picker.
 • החלונית Stroke: ציין את העובי או הפרופיל של קו.
 • החלונית Transparency: בחר מצבי מיזוג או ציין את האטימות של אובייקט.
 • Transform: שנה את הצורה של אובייקט או שנה פינות ב- Rounded Rectangles.
 • החלונית Align: בחר אובייקטים וציין כיצד יש ליישר אותם באמצעות חלונית אינטואיטיבית זו.
 • תפריט תלוי-הקשר: בחר מבין פעולות שונות שניתן לבצע על אובייקט שנבחר
 • החלונית Text: ציין גופן, משפחות גופנים או יישור טקסט בחלונית זו.

סרגל המסמך

סרגל המסמך מספק מידע ואפשרויות לגבי מסמך Illustrator הפתוח כעת:

 • Artboard: הקש כדי להציג משטחי יצירה זמינים והקש על שם משטח יצירה כדי לעבור למשטח היצירה.
 • פקדי Artboard: נווט בין משטחי יצירה או צור משטח יצירה.
 • פקדי View: הצג משטחי יצירה - את כולם בבת אחת, בהתאמה למסך או בהגדלה של 100%.

מחוות

סביבת העבודה המבוססת מגע מספקת תמיכה במחוות כדי לאפשר לך לעבוד במהירות עם אובייקטים שמצוירים על משטח היצירה:

 • Zoom in (הגדלת התצוגה): צבוט בתנועת פתיחה כדי להתקרב למשטח היצירה.
 • Zoom out (הקטנת התצוגה): צבוט בתנועת סגירה כדי להתרחק ממשטח היצירה.
 • Pan: השתמש בשתי אצבעות כדי לגרור לאורך המסך לשם גלילה על-פני משטח היצירה.
 • רכיב Widget תלוי-הקשר: הקש מבלי להרפות על אובייקט כדי להציג את רכיב ה- Widget תלוי-ההקשר.
 • בחירת אובייקטים (הכלי Selection): הקש על אובייקט או הקש על משטח היצירה וגרור על-פני אובייקטים כדי לבחור.
 • מעבר בין מצב בחירה למצב ציור: הקש בשתי אצבעות כדי לעבור בין מצב בחירה למצב ציור.