Illustrator כולל תמיכה בשפות הודיות, מזרח תיכוניות‬ ודרום מזרח אסייתיות. ניתן ליצור מסמכים באמצעות טקסט בשפות אלה. העורך הנוסף של שפות מזרח תיכוניות ואסייתיות מספק עיצוב מילים נכון עבר סוגי טקסט רבים שאינם מערביים.

הערה:

ייתכן שלא תמצא את אותן תכונות הטקסט בכל יישומי Adobe מכיוון שכל יישום מתבסס על מנועי טקסט שונים. בנוסף, תכונות טקסט עשויות להשתנות בהתאם לשימוש העיקרי של היישום (עריכת תמונה, פריסת עמוד, איור ועוד), כך ששמירה על העיצוב, הסגנון ואפשרות העריכה עשויה להשתנות בין יישומים בהתאם לסוג העיצובים שתבחר להשתמש בהם.

שפות או כתב של דרום מזרח אסיה (SEA) לא נתמכים כרגע בכל מוצרי Adobe. העברת טקסט SEA מיישום Adobe שתומך בכתב SEA ליישום שאינו תומך עלול לגרום לאבדן של חלק מהטקסט והעיצוב או הטקסט והעיצוב במלואם. במקרה זה, שים לב לפרטים הבאים:

 • ייתכן שיהיה צורך להשטיח את קובצי התמונה לפני העברתם מ-Photoshop ליישומים אחרים.
 • ייתכן שיהיה צורך להמיר קובצי טקסט של Adobe Illustrator לקווי מתאר טרם השימוש ביישומים אחרים.
 • המרות טקסט עלולות לגרום לאבדן של יכולת העריכה במהלך העברה מיישום אחד ליישום אחר.

שפות אסיאתיות‬ נתמכות

העורך של שפות מזרח תיכוניות ואסייתיות תומך בשפות הבאות:

הודיות מזרח תיכוניות דרום מזרח אסייתיות
 • בנגלית
 • גוג'ראטית
 • הינדי
 • קאנדה
 • מלאיאלאם
 • מראטהי
 • אורייה
 • פנג'אבי
 • טמילית
 • טלוגו
 • ערבית
 • עברית
לקבלת פרטים, ראה ערבית ועברית.
 • תאילנדית
 • סינהלית
 • בורמזית 
 • חמרית
 • לאית

התקנת השפות וחבילות הגופנים המתאימות (Windows)

כדי להשתמש בשפות אלה כהלכה במחשב Windows, עליך להתקין את חבילות השפה והגופנים עבור השפה המסוימת שבה ברצונך להשתמש.

לקבלת פרטים, עיין בתיעוד העזרה של Microsoft: חבילות שפה.

יצירת מסמכים באמצעות שפות אסיאתיות

כדי ליצור מסמך חדש באמצעות אחת השפות הנתמכות:

 1. בחר Edit > Preferences > Type.
 2.  בחר South East Asian Options או Show Indic Options. 
 3. פתח מסמך.
 4. צור שכבת כתב באמצעות הכלי Type.
 5. בחלונית Character, הגדר את השפה שלך לכל אחת מהשפות החדשות: תאילנדית, בורמזית, לאו, סינהלית או חמר.
 6. בהתבסס על השפה שבחרת, הגדר גופן מתאים. לדוגמה, אם בחרת בשפה התאילנדית, הגדר גופן תאילנדי כגון Adobe Thai או Noto Sans Thai.
 7. העתק והדבק את הטקסט שכתבת בשפה לבחירתך. אם יש לך מקלדת ספציפית לשפה שמוגדרת, פשוט הקלד את הטקסט.
הגדרה להפעלת אפשרויות בשפות מזרח אסייתיות והודיות תחת Preferences
הפעלת אפשרויות בשפות מזרח אסייתיות והודיות באמצעות Preferences

בחירת עורך

בעת הפעלה של אפשרויות של שפות מזרח אסיאתיות והודיות העורכים הבאים יהיו זמינים בתפריט הנשלף בחלונית Paragraph (שזמינה בחלונית Control או דרך Ctrl + T):

 • Middle Eastern & South Asian Single-line Composer
 • Middle Eastern & South Asian Every-line Composer
עורכים שזמינים בעת מעבר לאפשרויות של שפות הודיות או מזרח אסיאתיות
עורכים שזמינים בעת הפעלת אפשרויות של שפות הודיות או מזרח אסיאתיות

הערה:

תחת Preferences > Type, ניתן לבחור באפשרות אחת בלבד מתוך השפות ההודיות והאסיאתיות בכל עת. ניתן לבחור להשבית את שתי האפשרויות או לבחור להפעיל אחת משתיהן.

בחירת שפה

תוכל לבחור באפשרות המתאימה מהתפריט הנשלף Language במקטע Character בחלונית Properties, כפי שמוצג להלן. אפשרות זו משמשת לבדיקת מיקוף ואיות.

language_indic

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת