אודות סגנונות תו ופסקה

סגנון תו הוא אוסף של תכונות עיצוב תו שניתן להחיל על גוש טקסט שנבחר. סגנון פסקה כולל תכונות עיצוב תווים ופסקאות, וניתן להחילו על פסקה או על מספר פסקאות שנבחרו. שימוש בסגנונות תו ופסקה חוסך זמן ומבטיח עיצוב עקבי.

ניתן להשתמש בחלוניות Character Styles ו-Paragraph Styles כדי ליצור, להחיל ולנהל סגנונות תו ופסקה. להחלת סגנון, פשוט בחר טקסט ולחץ על שם סגנון באחת מחלוניות אלה. אם לא תבחר טקסט, הסגנון יחול על הטקסט החדש שתזין.

החלונית Paragraph Styles
החלונית Paragraph Styles

A. שם סגנון B. סגנון עם עיצוב נוסף (דריסות) C. ‏תפריט החלונית‏ D. ‏הלחצן New Style‏ E. ‏סמל המחיקה‏ 

כשבוחרים טקסט או מציבים את הסמן בתוך טקסט, הסגנונות הפעילים מודגשים בחלוניות Character Styles ו-Paragraph Styles. כברירת מחדל, לכל תו במסמך מוקצה Normal Character Style ולכל פסקה מוקצה Normal Paragraph Style. סגנונות ברירת מחדל אלה הם אבני הבניין של כל שאר הסגנונות שתיצור.

סימן פלוס ליד שם סגנון מציין שיש דריסות בסגנון זה. דריסה היא כל עיצוב שאינו מתאים לתכונות שהוגדרו בסגנון. כל פעם שתשנה הגדרות בחלונית Character ובחלונית OpenType, אתה יוצר דריסה בסגנון התו הנוכחי. באופן דומה, כשאתה משנה הגדרות בחלונית Paragraph, אתה יוצר דריסה בסגנון הפסקה הנוכחי.

לסרטון וידאו על שימוש בסגנונות תו ופסקה ב-Illustrator, ראה www.adobe.com/go/vid0047_il.

יצירת סגנונות תו או פסקה

 1. אם ברצונך לבסס את הסגנון החדש על עיצוב של טקסט קיים, בחר את הטקסט.
 2. בחלונית Character Styles או בחלונית Paragraph Styles, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • ליצירת סגנון עם שם ברירת המחדל, לחץ על הלחצן Create New Style.

  • ליצירת סגנון עם שם מותאם אישית, בחר New Style מתפריט החלונית. הקלד שם ולחץ על הלחצן OK.

   עצה: כדי ליצור עותק של סגנון תו או פסקה, גרור את הסגנון אל הלחצן New Style‏.

עריכת סגנונות תו או פסקה

ניתן לשנות את הגדרות סגנונות התו והפסקה של ברירת המחדל, וכן כל סגנון חדש שתיצרו. בשעת שינוי הגדרת סגנון, כל הטקסט שעוצב בסגנון זה משתנה ומתאים להגדרת הסגנון החדשה.

 1. בחלונית Character Styles או Paragraph Styles, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • בחר סגנון בחלונית, ובחר Character Style Options מתפריט החלונית Character Styles או Paragraph Style Options מתפריט החלונית Paragraph Styles.

  • לחץ על שם הסגנון.

   הערה: לחיצה מחילה את הסגנון על כל הטקסט שנבחר. לחלופין, אם לא נבחר טקסט, הלחיצה קובעת את הסגנון לכל טקסט חדש שתזין. אם אין ברצונך להחיל את הסגנון, הקש Shift+Ctrl ‏(Windows) או Shift+Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על שם הסגנון.

 2. מצד שמאל של תיבת הדו-שיח, בחר קטגוריה של אפשרויות עיצוב וקבע את האפשרויות הרצויות. ניתן לעבור לקבוצת אפשרויות עיצוב אחרת באמצעות בחירה בקטגוריה אחרת.

  למידע נוסף על אפשרויות העיצוב, חפשו את שם האפשרות במערכת העזרה.

 3. לאחר קביעת האפשרויות, לחץ על הלחצן OK.

הסרת דריסות סגנון

סימן פלוס ליד שם הסגנון בחלונית Character Styles או בחלונית Paragraph Styles מציין שקיימות דריסות בסגנון זה. דריסה היא כל עיצוב שאינו מתאים לתכונות שהוגדרו בסגנון. יש מספר דרכים להסרת דריסות סגנון:

 • כדי לנקות דריסות ולהחזיר את הטקסט למראה שהוגדר על-ידי הסגנון, החל מחדש את אותו סגנון או בחר Clear Overrides מתפריט החלונית.
 • כדי לנקות דריסות בעת החלת סגנון אחר, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על שם הסגנון.
 • כדי להגדיר מחדש את הסגנון ולשמור על המראה הנוכחי של הטקסט, בחר תו אחד לפחות בטקסט ובחר Redefine Style מתפריט החלונית.

  אם אתה משתמש בסגנונות כדי לשמור על עקביות בעיצוב, יש להימנע מדריסות. אם אתה מעצב במהירות טקסט חד-פעמי, הדריסות אינן מעוררות בעיה.

מחיקת סגנונות תו או פסקה

כשמוחקים סגנונות, מראה הפסקאות המתויגות בסגנון אינו משתנה, אך העיצוב שלהן כבר אינו משויך לסגנון.

 1. בחר בשם הסגנון או הסגנונות בחלונית Character Styles או בחלונית Paragraph Styles.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Delete Character Style או Delete Paragraph Style מתפריט החלונית.

  • לחץ על סמל המחיקה () בתחתית החלונית.

  • גרור את הסגנון לסמל המחיקה בתחתית החלונית.

   עצה: כדי למחוק את כל הסגנונות שאינם בשימוש, בחר Select All Unused מתפריט החלונית ולחץ על סמל המחיקה.

טעינת סגנונות תו ופסקה ממסמך אחר של Illustrator

 1. בחלונית Character Styles או בחלונית Paragraph Styles, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Load Character Styles או Load Paragraph Styles מתפריט החלונית.

  • בחר Load All Styles מתפריט החלונית כדי לטעון גם סגנונות תו וגם סגנונות פסקה.

 2. לחץ לחיצה כפולה על מסמך Illustrator שמכיל את הסגנונות שברצונך לייבא.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת