עריכה של מקטעי נתיבים פועלת באופן דומה ביישומי Adobe. ניתן לערוך מקטע נתיב בכל עת, אך עריכה של מקטעים קיימים שונה במקצת מציור מקטעים חדשים. בעת עריכת מקטעים, זכור את העצות הבאות:

 • אם נקודת עיגון מחברת שני מקטעים, הזזה של נקודת העיגון תשנה תמיד את שני המקטעים.

 • בציור בכלי Pen, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS), כדי להפעיל זמנית את כלי הבחירה האחרון שנמצא בשימוש (Illustrator) או את הכלי Direct Selection‏ (InDesign ו-Photoshop). כך תוכל להתאים את המקטעים שכבר ציירת.

 • אם תצייר מלכתחילה נקודת החלקה בכלי Pen, גרירה של נקודת הכיוון תשנה את אורך קו הכיוון משני צדי הנקודה. עם זאת, בעריכה של נקודת החלקה קיימת בעזרת הכלי Direct Selection, ניתן לשנות את אורך קו הכיוון רק בצד שגוררים.

הזזת מקטעים ישרים

 1. בעזרת הכלי Direct Selection , בחר את המקטע שברצונך להתאים.
 2. גרור את המקטע למיקום החדש.

התאמת האורך או התאמת הזווית של מקטעים ישרים

 1. בעזרת הכלי Direct Selection , בחר נקודת עיגון במקטע שברצונך להתאים.
 2. גרור את נקודת העיגון למיקום הרצוי. הקש Shift תוך כדי גרירה להגבלת ההתאמה לכפולות של 45°.

  הערה:

  ב-Illustrator או ב-InDesign, אם אתה פשוט מנסה להרחיב או להצר מלבן, קל יותר לבחור בו באמצעות הכלי Selection, ולאחר מכן לשנות את גודלו באמצעות אחת מנקודות האחיזה שבצד התיבה התוחמת של המלבן.

התאמת המיקום או התאמת הצורה של מקטעים עקומים

 1. בעזרת הכלי Direct Selection, בחר מקטע עקום או נקודת עיגון בכל אחד מהקצוות של מקטע עקום. מופיעים קווי כיוון, אם קיימים כאלה. ‏(יש מקטעים עקומים שיש להם רק נקודת כיוון אחת).
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לשינוי המיקום של המקטע, גרור את המקטע. הקש Shift תוך כדי גרירה להגבלת ההתאמה לכפולות של 45°.
  לחיצה לבחירת מקטע העקומה, ולאחר מכן גרירה לצורך התאמה
  לחץ כדי לבחור את מקטע העקומה. לאחר מכן, גרור להתאמת המקטע.

  • להתאמת הצורה של מקטע בכל אחד מהצדדים של נקודת עיגון שנבחרה, גרור את נקודת העיגון או את נקודת הכיוון. הקש Shift תוך כדי הגרירה להגבלת הזווית לכפולות של 45°.
  גרירת נקודת העיגון (משמאל) או גרירת נקודת הכיוון (מימין)
  גרור את נקודת העיגון או גרור את נקודת הכיוון.

  הערה:

  ניתן גם להחיל שינוי צורה, כגון שינוי גודל או סיבוב, על מקטע או על נקודת עיגון.

מחיקת מקטע

 1. בחר בכלי Direct Selection , ובחר את המקטע שברצונך למחוק.
 2. הקש Backspace (‏Windows) או Delete (‏Mac OS) כדי למחוק את המקטע שנבחר. הקש שוב Backspace או Delete כדי למחוק את שאר הנתיב.

הרחבת נתיב פתוח

 1. בחר בכלי Pen, והצב את המצביע על נקודת הקצה של הנתיב הפתוח שברצונך להרחיב. המצביע משנה את צורתו כשהוא ממוקם בדיוק על נקודת קצה.
 2. לחץ על נקודת הקצה.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • ליצירת נקודת פינה, הצב את הכלי Pen במיקום הרצוי לסוף המקטע החדש ולחץ על לחצן העכבר. אם אתה מרחיב נתיב בנקודת החלקה, המקטע החדש יתעקם באמצעות קו הכיוון הקיים.

  הערה:

  ב-Illustrator, אם אתה מרחיב נתיב המסתיים בנקודת החלקה, המקטע החדש יהיה קו ישר.

  • ליצירת נקודת החלקה, הצב את הכלי Pen במיקום הרצוי לסוף המקטע החדש וגרור.

חיבור שני נתיבים פתוחים

 1. בחר בכלי Pen, ומקם את המצביע על נקודת הקצה של הנתיב הפתוח שברצונך לחבר לנתיב אחר. המצביע משנה את צורתו כשהוא ממוקם בדיוק על נקודת קצה.
 2. לחץ על נקודת הקצה.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחיבור הנתיב לנתיב פתוח אחר, לחץ על נקודת קצה בנתיב השני. בעת מיקום הכלי Pen בדיוק מעל נקודת הקצה של הנתיב השני, מופיע סימן מיזוג קטן ליד המצביע.
  • כדי לחבר נתיב חדש לנתיב קיים, צייר את הנתיב החדש ליד הנתיב הקיים, ולאחר מכן הזז את הכלי Pen לנקודת הקצה (שלא נבחרה) של הנתיב הקיים. לחץ על נקודת קצה זו כשתראה סמל מיזוג קטן המופיע ליד המצביע.

חיבור שתי נקודות קצה

 1. בחר בנקודות העיגון.

  אם נקודות העיגון חופפות (נמצאות זו על גבי זו), גרור סימון בחירה דרך שתי נקודות הקצה או סביבן כדי לבחור בהן.

 2. לחץ על הלחצן Connect Selected End Points בחלונית Control.

  צירוף נקודות קצה ב-Illustrator
  צירוף נקודות קצה

  A. בחירה וצירוף של נקודות קצה B. בחירה וצירוף של נקודות קצה שאינן חופפות 

  הערה:

  ב- Illustrator, רק חיבורים פינתיים משמשים לצירוף נתיבים פתוחים.

צירוף שני נתיבים או יותר

Illustrator מספק את האפשרות לצרף שני נתיבים פתוחים או יותר. כדי לצרף נתיב פתוח אחד או יותר, השתמש בכלי Selection כדי לבחור את הנתיבים הפתוחים ולחץ על Object‏ ‏> Path‏ ‏> Join. ניתן גם להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+J‏ (‏Windows) או Cmd+J‏ (‏Mac).

כאשר נקודות עיגון אינן חופפות, Illustrator מוסיף מקטע קו כדי לגשר על הנתיבים שיש לצרף. בעת צירוף שני נתיבים או יותר, Illustrator מחפש תחילה את הנתיבים שנקודות הקצה שלהם הן הקרובות ביותר זו לזו, ומצרף אותם. תהליך זה חוזר על עצמו עד אשר מתבצע צירוף של כל הנתיבים. אם תבחר נתיב אחד בלבד לצירוף, הוא יומר לנתיב סגור.

הערה:

בתהליך זה, אתה עלול לאבד היבטים מורכבים של סגנונות הגרפיקה שלך.

לנתיב הפלט יש את המראה של נתיב העליון ביותר בבחירה.

אפשרות הצירוף גורמת ליצירת צירוף פינה, ללא קשר לבחירת נקודות עיגון לצירוף או נתיב שלם. עם זאת, עבור נקודות עיגון חופפות, אם ברצונך שהאפשרות תבחר צירוף חלק או צירוף פינה, השתמש ב-Ctrl+Shift+Alt+J‏ (‏Windows) או ב-Cmd+Shift+Option+J‏ (‏Mac OS).

הזזה או הצמדה של נקודות עיגון או מקטעים בעזרת המקלדת

 1. בחר את נקודת העיגון או המקטע בנתיב.

  הערה:

  ב-Photoshop, ניתן להזיז רק נקודות עיגון בשיטה זו.

 2. לחץ או הקש על אחד ממקשי החצים במקלדת להזזה במרחק של פיקסל אחד בכיוון החץ.

הקש Shift תוך כדי הקשה על אחד ממקשי החצים להזזה של 10 פיקסלים בבת אחת.

הערה:

ב-Illustrator וב-InDesign, ניתן לשנות את מרחק ההצמדה בעזרת שינוי העדפת ההפרשים הקבועים של המקלדת. כשמשנים את ההפרש הקבוע של ברירת המחדל, הקשת Shift גורמת להצמדה של פי 10 מהמרחק שצוין.

מתיחת חלקים מנתיב מבלי לעוות את צורתו הכללית

 1. בחר את כל הנתיב.

 2. בחר בכלי Reshape  (הממוקם תחת הכלי Scale ).

 3. מקם את הסמן מעל נקודת העיגון או מעל מקטע הנתיב שישמשו כנקודת מוקד (כלומר, נקודה שמושכת את מקטעי הנתיב שנבחרו), ולחץ.

  אם תלחץ על מקטע נתיב, תתווסף לנתיב נקודת עיגון המסומנת מסביב בריבוע.

 4. כדי לבחור נקודות עיגון או מקטעי נתיב נוספים שישמשו כנקודות מוקד, הקש Shift תוך כדי לחיצה. ניתן לסמן מספר בלתי מוגבל של נקודות עיגון או מקטעי נתיב.

 5. גרור את נקודות העיגון המסומנות כדי להתאים את הנתיב.