אודות הכלי Shaper

הכלי Shaper עוזר ליצור עיצובים מורכבים ויפים באמצעות שרטוט, הערמה והצבה של צורות ביחד, ולאחר מכן שילוב, מיזוג, מחיקה או העברה שלהן בדרך פשוטה. השתמש בתנועות פשוטות ואינטואיטיביות כדי לבצע פעולות, שעבר היו מורכבות יותר לביצוע.

השתמש בכלי Shaper כדי להפוך תנועות טבעיות לצורות וקטוריות. השתמש בעכבר או בהתקן מגע קל לשימוש כדי ליצור פוליגונים, מלבנים או מעגלים. הצורות משורטטות בזמן אמת. תכונה זו זמינה בסביבות העבודה המסורתיות ובסביבת העבודה המיוחדת המבוססת מגע.

שימוש בכלי Shaper (שרטוט צורות)

 1. ב-Illustrator, מתוך Toolbox, לחץ על הכלי Shaper (Shift+N).

 2. במסמך, שרטט צורה. לדוגמה, שרטט ייצוג גס של מלבן, מעגל, אליפסה או משולש או כל פוליגון אחר.

 3. מתבצעת המרה של הצורה שאתה משרטט לצורה גיאומטרית ברורה. הצורה נוצרת ב-Live והיא ניתנת במלואה לעריכה, כמו כל צורת Live אחרת.

  המר תנועות ידניות לצורות וקטוריות ברורות
  המר תנועות ידניות לצורות וקטוריות ברורות

שימוש בכלי Shaper (יצירה או עיצוב של צורות)

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר מספר צורות חופפות במסמך
  • השתמש בכלי כלשהו כדי לשרטט צורות חופפות
  • השתמש בכלי ‏Shaper‏ (Shift + N) כדי לשרטט במהירות מלבנים, מעגלים או פוליגונים
 2. אם עדיין לא סימנת את הכלי Shaper, סמן אותו כעת (Shift + N).

 3. בעזרת העכבר (או התקן שאיננו למגע) או בעזרת האצבע, צייר באזור שברצונך למזג, למחוק או להסתיר.

  הכללים הבאים קובעים כיצד מתבצע המיזוג או ההסתרה של חלקים של הצורות, ואת הצבע של צורה שמוזגה:

  • אם האיור נמצא בתוך צורה אחת, מתבצעת הסתרה של האזור.
  • אם האיור מתפרס על-פני אזורים מצטלבים של שתי צורות או יותר, מתבצעת הסתרה של האזורים
  • אם מקורו של האיור הוא בצורה קדמית:
   • מאזור שאינו חופף לאזור שחופף, מתבצעת הסתרה של הצורה בחזית
   • מאזור שחופף לאזור שאינו חופף, מתבצע מיזוג של הצורות כאשר הצבע של האזור שמוזג חל על נקודת המקור של האיור.
  • אם מקורו של האיור בצורה אחורית:
   • מאזור שאינו חופף לאזור שחופף, מתבצע מיזוג של הצורות כאשר הצבע של האזור שמוזג חל על נקודת המקור של האיור.
  דוגמאות לאיור בעזרת הכלי Shaper
  (שמאל) פעולת האיור, (ימין) הקבוצות המתקבלות ב-Shaper

בחירת צורות ב-Shaper Group

כל הצורות ב-Shaper Group ממשיכות להיות ניתנות לעריכה, גם לאחר שחלקים מהצורות הוסתרו או מוזגו. הפעולות הבאות מאפשרות לבחור צורות בודדות או בקבוצת הצורות:

מצב Face Selection

 1. בחר בכלי Shaper.

 2. הקש או לחץ על Shaper Group. ה-Shaper Group נבחר ותיבה תוחמת מופיעה עם הווידג'ט Arrow .

 3. הקש שוב על הצורה (או על צורה בודדת, אם קיימות צורות בודדות). כעת אתה במצב Face Selection.

 4. אם ה-Shaper Group מכיל צורות שמוזגו, הפנים של הצורה מופיעים כעמומים. תוכל לשנות את צבע המילוי של צורות.

  מצב Face Selection
  מצב Face Selection

מצב Construction

 1. כשה-Shaper Group נבחר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקש או לחץ על הווידג'ט Arrow כך שיצביע כלפי מעלה .
  • הקש פעמיים על צורה.
  • הקש פעם אחת על קו של צורה.
 2. אם בחרת באובייקט תחתון יחיד, תוכל לשנות את המאפיין או המראה של האובייקט.

  מצב Construction ב- Illustrator
  מצב Construction

הסרת צורה מ-Shaper Group

 1. בצע את הצעדים הנדרשים לכניסה אל מצב Construction.
 2. גרור ושחרר צורה מחוץ לתיבה התוחמת.

אודות הכלי Shape Builder

הכלי Shape Builder הוא כלי אינטראקטיבי המיועד ליצירת צורות מורכבות על-ידי מיזוג ומחיקה של צורות פשוטות יותר. הוא פועל בנתיבים פשוטים ומורכבים.

הוא מדגיש באופן אינטואיטיבי קצוות ואזורים בגרפיקה שנבחרה, אשר ניתן למזג אותם כדי ליצור צורות חדשות. קצה מוגדר כחלק מנתיב, שאינו מצטלב עם נתיב אחר של האובייקטים שנבחר. אזור הוא חלק סגור שתחום על-ידי קצוות.

כברירת מחדל, הכלי נמצא במצב המיזוג שמאפשר לך לאחד בין נתיבים או אזורים. באפשרותך גם לעבור למצב המחיקה כדי למחוק קצוות או אזורים לא רצויים על-ידי הקשת Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac).

לצפייה בסרטון המסביר כיצד ליצור צורות חדשות באמצעות הכלי Shape Builder, ראה www.adobe.com/go/lrvid5203_ai_il.

הגדרת אפשרויות הכלי Shape Builder

באפשרותך להגדיר ולהתאים אישית תכונות שונות, כגון איתור רווחים, צביעת מקור והדגשה כדי לקבל את יכולת המיזוג הדרושה וכן משוב חזותי טוב יותר.

לחץ פעמיים על סמל הכלי Shape Builder בחלונית Tools כדי להגדיר אפשרויות אלה בתיבת הדו-שיח Shape Builder Tool Options.

תיבת הדו-שיח Shape Builder Tool Options
תיבת הדו-שיח Shape Builder Tool Options

Gap Detection

הגדר את אורך הרווח באמצעות הרשימה הנפתחת Gap Length. הערכים הזמינים הם Small (3 points)‎‏, Medium (6 points)‎ ו- Large (12 points)‎.

בחר את תיבת הסימון Custom אם ברצונך לספק אורך רווח מדויק.

כאשר תבחר את אורך הרווח, Illustrator ימצא רק את הרווחים הקרובים לערך של אורך הרווח שצוין. ודא שערך אורך הרווח קרוב (בשיעור) לאורך הרווח הממשי של הגרפיקה. באפשרותך לבדוק אם הרווחים מזוהים על-ידי מתן ערכי אורך רווח שונים עד אשר הרווחים בגרפיקה יזוהו.

לדוגמה, אם תגדיר את אורך הרווח ל- 12 נקודות, בעוד שהצורה שעליך למזג מכילה רווחים של 3 נקודות, ייתכן ש- Illustrator לא יזהה את הרווחים.

Gap Detection
האזור המודגש מראה שהרווח מזוהה ונחשב לאזור

Consider Open Filled Paths as Closed

אם אפשרות זו נבחרה, נוצר קצה בלתי נראה עבור נתיב פתוח כדי ליצור אזור. כאשר תלחץ בתוך האזור, תיווצר צורה.

In Merge Mode, Clicking the Stroke Splits the Path

בחר את תיבת הסימון, In Merge Mode, Clicking Stroke Splits the Path. אפשרות זו מאפשרת לך לפצל את נתיב האב לשניים. הנתיב הראשון נוצר מהקצה שעליו אתה לוחץ והנתיב השני הוא החלק הנותר של נתיב האב, ללא הנתיב הראשון. אם אפשרות זו נבחרה, המצביע משתנה ל- , תוך פיצול הנתיב.

Pick Color From

באפשרותך לבחור לצבוע אובייקטים באמצעות דוגמיות הצבע או הצבעים המשמשים בגרפיקה הקיימת. השתמש ברשימה הנפתחת Pick Color From כדי לבחור את האפשרות Color Swatches או Artwork.

אם תבחר את האפשרות Color Swatches, תקבל את האפשרות Cursor Swatch Preview. באפשרותך לבחור את תיבת הסימון Cursor Swatch Preview כדי להציג צבעים בתצוגה מקדימה ולבחור בהם. כאשר תבחר באפשרות זו, יסופק לך סמן בסגנון Live Paint. הוא מאפשר חזרה (באמצעות מקשי החצים) ובחירת צבעים מחלונית דוגמיות הצבעים.

הערה: באפשרותך לחזור באמצעות מקשי החצים, גם אם האפשרות Cursor Swatch Preview מושבתת.

כדי לשנות את צבע המשיחה, הזז את המצביע מעל קצוות אובייקטים כדי להדגיש ולשנות את צבע המשיחה. אפשרות זו פועלת רק אם האפשרות, In Merge Mode, Clicking Stroke Splits the Path נבחרה.

באפשרותך לבחור את צבע המילוי של אזור על-ידי הצבעה על מקום כלשהו במסמך.

הערה: האפשרות Cursor Swatch Preview אינה מוצגת במהלך המיזוג, כדי לוודא שהצורות גלויות.

אם תבחר את האפשרות Artwork‏, Illustrator ישתמש באותם כללים המשמשים עבור סגנונות גרפיקה אחרים באובייקטים ממוזגים. למידע נוסף, ראה שלב 6 ביצירת צורות באמצעות הכלי Shape Builder.

Fill

תיבת הסימון Fill מסומנת כברירת מחדל. אם אפשרות זו נבחרה, הנתיב או האזור שבאפשרותך למזג מודגש באפור, כאשר אתה מרחף באמצעות העכבר מעל הנתיב שנבחר. אם אפשרות זו לא נבחרה, האזור או הנתיב שנבחר מופיע בצורה הרגילה.

Highlight Stroke When Editable

אם אפשרות זו נבחרה, Illustrator מדגיש את המשיחות שבאפשרותך לערוך. הקו הניתן לעריכה מופיע בצבע שאתה בוחר מהרשימה הנפתחת Color.