כשמדפיסים עם ניהול צבע, ניתן להניח ל-Illustrator או למנהל המדפסת לנהל את הצבעים.

מתן אפשרות ליישום לנהל צבעים בעת הדפסה

 1. בחר File ‍‏> Print.

 2. בחר Color Management בצדה השמאלי של תיבת הדו-שיח Print.
 3. באפשרות Color Handling, בחר Let Illustrator Determine Colors.

 4. באפשרות Printer Profile, בחר בפרופיל הרצוי להתקן הפלט.

  ככל שהפרופיל מתאר בצורה מדויקת יותר את התנהגות התקן הפלט ואת תנאי ההדפסה (כגון סוג הנייר), מערכת ניהול הצבע תוכל לתרגם באופן מדויק יותר את הערכים המספריים של הצבעים הממשיים במסמך. (ראה אודות צבע).

 5. (אופציונלי) באפשרות Rendering Intent, ציין כדי כיצד היישום ימיר צבעים למרחב הצבע של היעד.

  במרבית המקרים, מומלץ להשתמש בברירת המחדל של יעד הרינדור. למידע נוסף בנושא יעדי רינדור, חפש ב-Help.

 6. בתחתית תיבת הדו-שיח Print, לחץ על Setup (‏Windows‏‏)‎ או Printer (‏Mac OS‏) כדי לגשת להגדרות ההדפסה של מערכת ההפעלה.

 7. גש להגדרות ניהול הצבע של מנהל המדפסת בעזרת אחת מהפעולות הבאות:
  • ב- Windows, לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שאתה משתמש בה ובחר Properties. לאחר מכן, אתר את הגדרות ניהול הצבע של מנהל המדפסת. ברוב מנהלי המדפסת, הגדרות ניהול הצבע נקראות Color Management או ICM.

  • ב-Mac OS, בחר במדפסת שאתה משתמש בה, ובחר באפשרות ניהול הצבע מהתפריט הנפתח. ברוב מנהלי המדפסת, אפשרות זו נקראת ColorSync.

 8. בטל את ניהול הצבע במנהל המדפסת.

  כל מנהל מדפסת כולל אפשרויות ניהול צבע שונות. אם אינך יודע בברור כיצד לבטל את ניהול הצבע, עיינו בתיעוד של המדפסת.

 9. חזור לתיבת הדו-שיח Print של Illustrator, ולחץ על Print.

מתן אפשרות למדפסת לנהל צבע בעת הדפסה

 1. בחר File ‍‏> Print.

 2. בחר מדפסת PostScript מתפריט Printer. להדפסה לקובץ במקום למדפסת, בחר Adobe PostScript® File או Adobe PDF.

 3. בחר Color Management בצדה השמאלי של תיבת הדו-שיח Print.
 4. באפשרות Color Handling, בחר Let PostScript® Printer Determine Colors

 5. (אופציונלי) הגדר את האפשרויות הבאות: במרבית המקרים, מומלץ להשתמש בהגדרות ברירת המחדל.

  Rendering Intent

  ציון האופן שבו היישום ימיר צבעים למרחב הצבע של היעד.

  Preserve RGB Numbers (לפלט RGB) או Preserve CMYK Numbers (לפלט CMYK)

  ציון האופן שבו יטפל Illustrator בצבעים ללא פרופיל צבע (לדוגמה, תמונות מיובאות ללא פרופילים מוטמעים). כמסמנים אפשרות זו, Illustrator שולח את מספרי הצבעים ישירות להתקן הפלט. כשמבטלים את הסימון באפשרות זו, Illustrator ממיר תחילה את מספרי הצבעים למרחב הצבע של התקן הפלט.

  מומלץ לשמור על המספרים בעת ביצוע תהליך עבודה בטוח עם צבעי CMYK. לא מומלץ לשמור על המספרים להדפסת מסמכים בצבעי RGB.

 6. בתחתית תיבת הדו-שיח Print, לחץ על Setup (‏Windows‏‏)‎ או Printer (‏Mac OS‏) כדי לגשת להגדרות ההדפסה של מערכת ההפעלה.

 7. גש להגדרות ניהול הצבע של מנהל המדפסת בעזרת אחת מהפעולות הבאות:
  • ב- Windows, לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שאתה משתמש בה ובחר Properties. לאחר מכן, אתר את הגדרות ניהול הצבע של מנהל המדפסת. ברוב מנהלי המדפסת, הגדרות ניהול הצבע נקראות Color Management או ICM.

  • ב-Mac OS, בחר במדפסת שאתה משתמש בה, ובחר באפשרות ניהול הצבע מהתפריט הנפתח. ברוב מנהלי המדפסת, אפשרות זו נקראת ColorSync.

 8. ציין את הגדרות ניהול הצבע כדי לאפשר למנהל המדפסת לטפל בניהול הצבע בעת הדפסה.

  כל מנהל מדפסת כולל אפשרויות ניהול צבע שונות. אם אינך יודע בברור כיצד להגדיר את אפשרויוץ ניהול הצבע, עיין בתיעוד של המדפסת.

 9. חזור לתיבת הדו-שיח Print של Illustrator, ולחץ על Print.