קבל מידע נוסף לגבי סרגלי הכלים Basic ו- Advanced, הדרכים להתאים אישית סרגל כלים, ליצור סרגל כלים חדש ולנהל מספר סרגלי כלים.

בעת הפעלת Illustrator, בצידו השמאלי של המסך מופיע סרגל כלים שכולל מגוון כלים שתזדקק להם במהלך עבודה על המסמך. הכלים בסרגל הכלים מאפשרים לך לבצע מגוון משימות, כמו ליצור אובייקט, לבחור בו ולשנות אותו, ולבחור בתמונה, להקליד עליה, לצבוע אותה, לצייר עליה, לדגום אותה, ולערוך אותה ולהזיז אותה. 

סוגי סרגלי כלים

Illustrator מספק את סוגי סרגלי הכלים הבאים:

 • בסיסי: סרגל כלים זה מוצג כברירת מחדל בהפעלת Illustrator. הוא כולל ערכה סלקטיבית של כלים שבהם אתה משתמש לעיתים קרובות בעבודה ב-Illustrator. כדי להציג את ערכת הכלים המלאה, לחץ על סמל Edit Toolbar (...) שמוצג בתחתית של סרגל הכלים. המגירה All Tools ומופיעה ומציגה את כל הכלים זמינים ב-Illustrator.
 • מתקדם: סרגל כלים זה כולל את כל הכלים הזמינים ב-Illustrator. כדי לעבור בין סרגל הכלים הבסיסי למתקדם, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Windows Toolbars Advanced.
  • בחר Advanced בתפריט הנשלף של המגירה.

סרגל הכלים הבסיסי יוחלף בסרגל הכלים המתקדם.

הערה:

(עבור אזורי המזרח התיכון וצפון אפריקה (MENA)‬) אם אינך יכול לראות את כלי MENA Type בסרגל הכלים Basic, אשר מוצג כברירת מחדל, בצע את אחת הפעולות הבאות כדי להשתמש בכלים האלה:

 • פתח את המגירה All Tools של סרגל הכלים Basic באמצעות לחיצה על הלחצן Edit Toolbar וגרור את כלי MENA Type מהמגירה לסרגל הכלים.
 • פתח את סרגל הכלים Advanced.

toolbar-types_4
A. סרגל הכלים הבסיסי B. סרגל הכלים המתקדם C. מגירה All Tools D. תפריט נשלף E. קטגוריית כלים F. כלים שזמינים בסרגל הכלים G. כלים שזמינים במגירה 

קטגוריית הכלים בסרגל הכלים

באופן כללי, ניתן לחלק את הכלים ב-Illustrator לקטגוריות הבאות:

 • Select
 • Draw
 • Type
 • Paint
 • Modify
 • Navigate
Tool-bar-chart
כלים ב-Illustrator

התאמה אישית של סרגל הכלים

ניתן להתאים אישית את סרגל הכלים על-ידי העברת כלים בין סרגל הכלים למגירה. ניתן להוסיף כלים נוספים מהמגירה לסרגל הכלים או להסיר כלים מסרגל הכלים.

ניתן להוסיף את הכלים, להסיר אותם או לארגן אותם מחדש בסרגל הכלים רק כאשר המגירה פתוחה. סרגל הכלים נעול לעריכה כאשר המגירה סגורה.    

הוספה והסרה של כלים

ניתן להוסיף כלי אחד או כלים מרובים יחד כקבוצה מהמגירה All tools לסרגל הכלים.

 • כדי להוסיף כלי אחד בכל פעם לסרגל הכלים, גרור את הכלי ושחרר אותו בקו המפריד בין הכלים.

להסרת כלי מסרגל הכלים, גרור את הכלי מסרגל הכלים ושחרר אותו במקום כלשהו במגירה. הכלי יתווסף אוטומטית לקטגוריה אליה הוא משתייך.

כדי לחזור להגדרה המקורית, לחץ על Reset בתפריט הנשלף של המגירה.

add-single-tool_1
A. הוספת כלי כקבוצה בסרגל הכלים B. הוספת כלי בנפרד בסרגל הכלים 

הוספת כלים מרובים כקבוצה

ניתן לבחור כלים מרובים מהמגירה, ללא קשר לקטגוריות שאליהן הם משתייכים ולהוסיף אותם כקבוצת כלים אחת לסרגל הכלים.

כדי לבחור כלים מרובים ולהוסיף אותם יחד כקבוצה מותאמת אישית, בצע את הפעולות הבאות:

 1. הקש על המקש Shift ולחץ על הכלים שתרצה להוסיף לסרגל הכלים. לחלופין, השתמש ב-‏‫Ctrl+לחיצה‬ ‏(Windows) או cmd+לחיצה ‏(macOS) לבחירה בכלים מרובים.
 2. גרור את הכלים שנבחרו ושחרר אותם בקו המפריד שבין הכלים בסרגל הכלים.

הסמל של הכלי הראשון שתבחר יופיע בסרגל הכלים.

באופן דומה, להסרת כלים מרובים, תוכל לבחור בהם באמצעות המקש Shift ולגרור אותם מסרגל הכלים למגירה.

add-multiple-tools_2
A. הוספת כלים מרובים כקבוצה בתוך כלי בסרגל הכלים B. הוספת כלים מרובים בקבוצה נפרדת בסרגל הכלים 

הצגת כלים בקבוצת כלים

כדי להציג את רשימת הכלים בקבוצת כלים, בצע אחת הפעולות הבאות:

 • לחץ על הכלי עם לחצן העכבר השמאלי כדי להציג את רשימת הכלים שבאותה קבוצת הכלים.
 • הקש על Alt ‏(Windows) או Option ‏(macOS), תוך כדי לחיצה על כלי מסוים כדי לעבור בין כלים בקבוצה ולבחור בהם.

 • הקש על מקש הקיצור של הכלי. מקש הקיצור מוצג בתיאור הכלי יחד עם המגירה All Tools. לדוגמה, ניתן לבחור בכלי Move בהקשה על המקש V.

View-tools-in-a-tool-group
הצגת כלים בקבוצת כלים

עצה: כדי להסתיר את תיאורי הכלים, בחר Edit‏ > Preferences‏ > General‏ (Windows) או Illustrator‏ > Preferences‏ > General‏ (macOS), ובטל את הסימון באפשרות Show Tool Tips.

הערה:

אם תתקין כלים של צד שלישי, הם יופיעו בסרגל הכלים כברירת מחדל. אם הוספת סרגלי כלים מותאמים אישית נוספים, כלים של צד שלישי יהיו זמינים במגירות שלהם.

הצגה או הסתרה של פקדים

ניתן להציג או להסתיר את הפקדים הבאים בסרגל הכלים על-ידי בחירה בסמלים שלהם באזור Show שבתחתית המגירה:

 • Control Visibility of Fill Stroke Control
 • Control Visibility of Coloring Control
 • Control Visibility of Drawing Mode Control
 • Control Visibility of Screen Mode Control
Toolbar_show

שינוי מצבי ציור ומסך באמצעות סרגל הכלים

לחץ על הלחצנים בתחתית סרגל הכלים כדי לשנות את מצב הציור מ-Draw Normal () ל-Draw Behind () או ל-Draw Inside ().

בנוסף, ניתן גם לשנות את מצב המסך על-ידי לחיצה על סמל Change Screen Mode () בחלק התחתון של סרגל הכלים ולאחר מכן בחירה במצב המסך הרצוי.

כדי לעבור לסרגל הכלים המתקדם, שהוא סרגל כלים מלא שכולל את כל הכלים, בצע את אחת הפעולות הבאות:

 • בחר Windows Toolbars Advanced.
 • בחר Advanced בתפריט הנשלף של המגירה.

סרגל הכלים הבסיסי יוחלף בסרגל הכלים המתקדם.

יצירה וניהול של סרגלי כלים

בצע את הפעולות הבאות ליצירת סרגלי כלים מתאמים אישית משלך:

 • במגירה של סרגל הכלים בחר באפשרות New Toolbar בתפריט הנשלף.
 • בחר Windows > Tools > New Toolbar

לאחר שתספק שם ותלחץ על OK, ייווצר סרגל כלים ריק. לחץ על לחצן Edit Toolbar לפתיחת המגירה ולהוספת כלים לסרגל הכלים.

ניהול סרגלי כלים

כאשר יש לך כמה סרגלי כלים זמינים, בצע את הפעולות הבאות לניהול סרגלי הכלים:

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות לפתיחת תיבת הדו-שיח Manage Toolbars:
  • לחץ על Windows > Tools > Manage Toolbars.
  • בחר באפשרות Manage Toolbars בתפריט הנשלף של המגירה.
  Manage_toolbars
 2. בתיבת הדו-שיח Manage Toolbars בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • Rename: בחר בסרגל כלים מהרשימה, הקלד שם חדש עבור סרגל הכלים בתיבת הטקסט ולחץ על OK.
  • New/Copy: בחר סרגל כלים מהרשימה, לחץ על לחצן Copy, שנה את שמו של סרגל הכלים ולחץ על OK. אם לא נבחר סרגל כלים, ייווצר סרגל כלים חדש
  • Delete: בחר בסרגל כלים מהרשימה ולאחר מכן לחץ על לחצן Delete.

עבודה עם סרגל הכלים

הצגת כלים מוסתרים

ניתן להרחיב כלים מסוימים כדי להציג כלים המוסתרים מתחתיהם. משולש קטן בחלק הימני התחתון של סמל הכלי מאותת על קיומם של כלים מוסתרים. ‏‫לחץ על לחצן העכבר כשאתה מצביע על כלי גלוי כדי להציג את הכלים המוסתרים מאחוריו.

הצגת אפשרויות כלי

חלק מהכלים שבסרגל הכלים כוללים אפשרויות המוצגות בחלונית Properties. בנוסף, ניתן גם ללחוץ פעמיים על כלי בסרגל הכלים כדי להציג ולשנות את ההגדרות של אותו הכלי.

הזזת סרגל הכלים

ניתן להזיז את סרגל הכלים על-ידי גרירת שורת הכותרת שלה.

הצגת סרגל הכלים בעמודה מוערמת כפולה או בעמודה יחידה

לחץ על החץ הכפול בשורת הכותרת כדי לעבור בין תצוגת עמודה יחידה לתצוגת עמודה מוערמת בסרגל הכלים.

הסתרת סרגל הכלים

להצגה או להסתרה של סרגל הכלים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר Window > Tools.
 • לחץ על לחצן הסגירה בשורת הכותרת.

בחירת כלי בסרגל הכלים

לבחירת כלי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על כלי בסרגל הכלים. אם מופיע משולש קטן בפינה הימנית התחתונה של כלי כלשהו, החזק את לחצן העכבר לחוץ כדי להציג את הכלים המוסתרים, ולאחר מכן לחץ על הכלי הרצוי.

 • הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(macOS), תוך כדי לחיצה על כלי מסוים כדי לעבור בין כלים מוסתרים ולבחור בהם.

 • הקש על מקש הקיצור של הכלי. מקש הקיצור מוצג בתיאור הכלי. לדוגמה, ניתן לבחור בכלי Move בלחיצה על המקש V.

עצה: כדי להסתיר את תיאורי הכלים, בחר Edit ‏> Preferences ‏> General ‏(Windows) או Illustrator ‏> Preferences ‏> General ‏(macOS), ובטל את הסימון באפשרות Show Tool Tips.

שינוי מצביעי כלים

ברוב הכלים, המצביע תואם לסמל הכלי. לכל מצביע יש נקודה חמה שונה, שבה מתחילים אפקט או פעולה. ברוב הכלים ניתן לעבור לסמנים מדויקים, המופיעים כצלבים דקים במרכז הנקודה החמה ומספקים דיוק רב יותר בעבודה על פרטים בגרפיקה. בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר Edit Preferences General (Windows) או Illustrator Preferences General(macOS), ובחר Use Precise Cursors.
 • לחץ על Caps Lock במקלדת.

הערה:

סרגל כלים מופיע באופן קבוע בסביבת העבודה שבה הוא נוצר. אם תעבור לסביבת עבודה שונה ולאחר מכן תשוב לסביבת העבודה המקורית, סרגלי הכלים שנוצרו יישמרו וייפתחו מחדש.