ישר את הגרפיקה שלך בקלות עם רשת הפיקסלים...

תכונות חדשות במהדורת Illustrator CC 2017‎

Illustrator מאפשר לך ליצור גרפיקה עם עיצוב פיקסלים מושלם המוצגת במראה חד וברור בצגים שונים עם עובי קו שונה ואפשרויות יישור שונות. בחר ליישר אובייקט קיים לפי רשת הפיקסלים בלחיצת אחת או ישר אובייקט חדש תוך כדי שאתה מצייר אותו. בעת שינוי צורה של אובייקטים ניתן גם לשמור על יישור פיקסלים מבלי לעוות את הגרפיקה. יישור פיקסלים מתאפשר באובייקטים וכן במקטעי נתיב בודדים ונקודות עיגון בודדות שמהם הם מורכבים.

אובייקט לפני ואחרי יישור עם רשת הפיקסלים

A. האובייקט לא מיושר עם רשת הפיקסלים B. האובייקט הוא בעל יישור פיקסלים 

יישור אובייקטים קיימים עם רשת הפיקסלים

ניתן לבחור אובייקטים או מקטעי אובייקט בגרפיקה הקיימת וליישר אותם עם רשת הפיקסלים. פונקציונליות זו שימושית במיוחד בהעתקה והדבקה של אובייקטים ממסמכים אחרים שלא עברו יישור פיקסלים.

 1. באמצעות הכלי Selection, בחר את האובייקט שברצונך ליישר עם רשת הפיקסלים.

  לחלופין, באפשרותך לבצע יישור פיקסלים למקטעים מסוימים של האובייקט. כדי לעשות זאת, השתמש בכלי Direct Selection כדי לבחור מקטעים אופקיים או אנכיים של האובייקט.

 2. כדי להפוך אובייקט קיים לאובייקט עם עיצוב פיקסלים מושלם, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הסמל Align Selected Art To Pixel Grid () בחלונית Control.
  • בחר באפשרות Object > Make Pixel Perfect.
  • לחץ לחיצה ימנית על האובייקט ובחר Make Pixel Perfect בתפריט תלוי-ההקשר.

הערה:

במקום לבצע יישור פיקסלים לאובייקט כיחידה אחת, ניתן לבצע יישור פיקסלים למקטעים מסוימים שלו. כדי לעשות זאת, השתמש בכלי Direct Selection () כדי לבחור מקטעים אופקיים או אנכיים של האובייקט. כעת השתמש באחת מאפשרויות יישור הפיקסלים בדומה לשימוש בהן עם אובייקט.

שיקולים

 • אובייקטים חסרי כל מקטע אנכי או אופקי, אינם משתנים כדי להתיישר עם לרשת הפיקסלים.
 • אם האובייקט הנבחר כבר עבר יישור פיקסלים, Illustrator מציג את ההודעה הבאה:
 • Illustrator מציג הודעה אם הגרפיקה שנבחרה לא יכולה להיות ביישור פיקסלים. לדוגמה, באיור הבא, אין בגרפיקה שנבחרה מקטעים אנכיים או אופקיים.

יישור אובייקטים חדשים/שצורתם השתנתה עם רשת הפיקסלים

ביצירה או שינוי של אובייקטים, ניתן להבטיח שהם ייצמדו לרשת הפיקסלים כדי לוודא מיקום מדויק של קצוות ונתיבים. אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל במסמכים שנוצרו בפרופילים לתצוגה באינטרנט או להתקנים ניידים.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הסמל Align Art To Pixel Grid On Creation And Transformation () בחלונית Control.
  • בחר View > Snap To Pixel.
 2. באפשרותך גם לשנות אפשרויות עבור Snap To Pixel באמצעות התפריט הנפתח (). לחץ על סמל החץ ובחר באפשרויות הרצויות מתיבת הדו-שיח Pixel Snapping Options.

  תיבת הדו-שיח Pixel Snapping Options

  האפשרות Snap To Pixel While Drawing

  מצייר נתיבים המיושרים עם הפיקסל הקרוב ביותר ליצירת מקטעים חדים.

  ציור אובייקט מיושר לפי רשת הפיקסלים

  האפשרות Snap To Pixel While Moving

  מצמיד את האובייקט שאתה מזיז לפיקסל הקרוב ביותר. ניתן לבחור להצמיד Paths (נתיבים), (Segments (מקטעים), ו-Anchor Points (נקודות עיגון) בעת הזזת האובייקט.

  שמור על יישור הפיקסלים של האובייקט תוך כדי שאתה מזיז אותו

  האפשרות Snap To Pixel While Scaling

  מצמיד את קצוות האובייקט שאתה משנה את קנה המידה שלו לפיקסל הקרוב ביותר.

  שמור על יישור הפיקסלים של האובייקט תוך כדי שאתה משנה את גודלו

 3. לחץ על OK.

נספח: הצגת את רשת הפיקסלים

 1. ב-Illustrator, בחר View > Pixel Preview.
 2. הגדל את תצוגת בד הציור עד 600% ומעלה.

הערה:

ניתן לבחור שלא להציג את רשת הפיקסלים במצב Pixel Preview אפילו בגודל תצוגה גבוה. ב-Illustrator, בטל את הבחירה ב-Preferences > Guides and Grids > Show Pixel Grid (Above 600% Zoom).

השבתת רשת הפיקסלים