בחלונית Links‏ (Window‏ ‏> Links) מוצגת רשימה של גרפיקה שמוקמה (בהטמעה או בקישור) במסמך Illustrator. פרטי הקישור מוצגים בחלונית Links. כדי להציג פרטי קובץ עבור קבצים מקושרים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחלונית Links, לחץ פעמיים על קישור.
  • בחלונית Links, בחר קישור ולחץ על הלחצן Show Link Info.
  • בחר אובייקט מקושר, לחץ על ההיפר-קישור Object Type בחלונית Control כדי לפתוח את החלונית Links ולאחר מכן לחץ על הלחצן Link Information.
החלונית Links
לחץ על היפר-קישור Object Type כדי לפתוח את החלונית Links Info עבור האובייקט שנבחר

A. סוג אובייקט B. פרטי קובץ מקושר 
החלונית Links עם אזור Link Information
החלונית Links עם אזור Link Information

A. Show Link Info B. פעולות קישורים C. אזור Link Info D. Previous/Next Navigation Icons 

השתמש בסמלים כדי לקשר מחדש, לעבור אל Link‏, Update Link ו-Edit Original. כמו בעבר, אפשרויות אלה זמינות גם מתפריט החלונית.

בחלונית Links Information מוצג המידע הבא:

Name

מציג את שם הקובץ המקושר

Format

מציג את סוג הקובץ המקושר ואת סוג הקישור: מקושר או מוטמע.

Color space

מציג את מרחב הצבעים ואת פרופיל הצבעים של הקובץ המקושר. נשאר ריק עבור קבצים מוטמעים.

Location

מציג את מיקום התיקייה שבה נמצא הקובץ המקושר. לחץ על סמל התיקייהכדי לפתוח את התיקייה בסייר‏ (‏Windows) או ב-Finder‏ (‏Mac OS).

PPI

מציג את הפיקסלים לאינץ' (PPI) בפועל בקובץ המקושר.

Dimensions

מציג את המידות המקוריות של הקובץ המקושר. ערך זה אינו משתנה גם בעת שינוי צורתו של הקובץ המקושר (שינוי גודל, סיבוב).

Scale

מציג את הערכים של פרטי הגרפיקה לצורך שינוי קנה מידה וסיבוב.

Created

מציג את תאריך יצירת הקובץ.

Modified

מציג את התאריך האחרון של שינוי הקובץ.

Transparent

מציין אם התמונה מכילה שקיפות אלפא.

לקבלת מידע נוסף על החלונית Links, ראה 'סקירת החלונית Links.

הערה:

כדי להציג את Links information בגרסאות קודמות של Illustrator, בחר Window ‏>‏ Document Info ובחר Linked Images בתפריט החלונית. למידע נוסף, ראה את סקירת החלונית Document Info.