אפשרויות PDF של Adobe מחולקות לקטגוריות. כאשר משנים אפשרות כלשהי, שם הקביעה המוגדרת מראש משתנה ל-Custom. הקטגוריות רשומות בצד שמאל של תיבת הדו-שיח Save Adobe PDF, מלבד האפשרויות Standard ו-Compatibility, שמופיעות בחלק העליון של תיבת הדו-שיח.

הגדרת אפשרויות Adobe PDF

אפשרויות PDF של Adobe מחולקות לקטגוריות. כאשר משנים אפשרות כלשהי, שם הקביעה המוגדרת מראש משתנה ל-Custom. הקטגוריות רשומות בצד שמאל של תיבת הדו-שיח Save Adobe PDF, מלבד האפשרויות Standard ו-Compatibility, שמופיעות בחלק העליון של תיבת הדו-שיח.

Standard

מציינת תקן PDF לקובץ.

Compatibility

מציינת גרסת PDF של הקובץ.

General

מציינת אפשרויות קובץ בסיסיות.

Compression

מציינת אם יש לבצע דחיסה ודגימת הפחתה של הגרפיקה, ואם כן, באלו שיטה והגדרות להשתמש לשם כך.

Marks and Bleeds

מציינת סימוני מדפסת ואזורי גלישה וסלאג. על אף שהאפשרויות זהות לאלו שבתיבת הדו-שיח Print, החישובים שונים מעט מכיוון ש-PDF אינו מיוצא לגודל נייר ידוע.

Output

שולטת באופן השמירה של צבעים ופרופילי יעד פלט PDF/X בקובץ PDF.

Advanced

שולטת באופן השמירה של גופנים, הדפסת רכב ושקיפות בקובץ PDF.

Security

מוסיפה אבטחה לקובץ PDF.

Summary

מציגה סיכום של הגדרות PDF הנוכחיות. לשמירת הסיכום כקובץ טקסט ASCII, לחץ על Save Summary.

אודות תקני PDF/X

תקני PDF/X מוגדרים על-ידי ארגון התקינה הבינלאומי (ISO). תקני PDF/X חלים על חילופי תוכן גרפי. במהלך המרת PDF, הקובץ המעובד נבדק לפי התקן שצוין. אם תקן PDF אינו עומד בתקן ISO שצוין, תוצג הודעה שתבקש לבחור בין ביטול ההמרה או המשך יצירת קובץ שאינו תואם. התקנים הנפוצים ביותר לתהליך עבודה של פרסום בדפוס הם מספר תבניות PDF/X‏: PDF/X-1a‏, PDF/X-3 ו-PDF/X-4.

רמות תאימות PDF

בעת יצירת קובצי PDF, עליך להחליט באיזו גרסת PDF להשתמש. ניתן לשנות את גרסת PDF אם עוברים לקביעה מוגדרת מראש אחרת או בוחרים אפשרות תאימות בעת שמירה כ-PDF או עריכת קביעת PDF מוגדרת מראש.

באופן כללי, אלא אם כן יש צורך מיוחד בתאימות לאחור, יש להשתמש בגרסה העדכנית ביותר (במקרה זה, גרסה 1.7). הגרסה העדכנית ביותר תכלול את התכונות והפונקציות החדשות ביותר. עם זאת, אם אתה יוצר מסמכים המיועדים לתפוצה רחבה, שקול לבחור ב-Acrobat 5.0 ‏(PDF 1.4) או ב-Acrobat 6.0 ‏(PDF 1.5) כדי לוודא שכל המשתמשים יוכלו להציג ולהדפיס את המסמך.

הטבלה הבאה משווה חלק מהפונקציונליות של קובצי PDF שנוצרו באמצעות הגדרות תאימות שונות.

הערה:

Acrobat 8.0 ו-9.0 גם משתמשים ב-PDF 1.7.

Acrobat 3.0 ‏(PDF 1.3)

Acrobat 5.0 ‏(PDF 1.4)

Acrobat 6.0 ‏(PDF 1.5)

Acrobat 7.0 ‏(PDF 1.6) ו-Acrobat X ‏(PDF 1.7)

קובצי PDF אלה ניתן לפתוח ב-Acrobat 3.0 ו-Acrobat Reader 3.0 ומעלה.

קובצי PDF אלה ניתן לפתוח ב-Acrobat 3.0 ו-Acrobat Reader 3.0 ומעלה. עם זאת, אתה עלול לאבד או לא לראות תכונות שהן ספציפיות לגרסאות מאוחרות יותר.

ניתן לפתוח את רוב קובצי ה-PDF ב-Acrobat 4.0 וב-Acrobat Reader 4.0 ומעלה. עם זאת, אתה עלול לאבד או לא לראות תכונות שהן ספציפיות לגרסאות מאוחרות יותר.

ניתן לפתוח את רוב קובצי ה-PDF ב-Acrobat 4.0 וב-Acrobat Reader 4.0 ומעלה. עם זאת, אתה עלול לאבד או לא לראות תכונות שהן ספציפיות לגרסאות מאוחרות יותר.

לא ניתן לכלול גרפיקה המשתמשת באפקטים חיים של שקיפות. יש לשטח את כל השקיפויות לפני המרת הקובץ ל-PDF 1.3.

תמיכה בגרפיקה עם שקיפות חיה. ‏(‏התכונה Acrobat Distiller גורמת לשיטוח שקיפות).

תמיכה בגרפיקה עם שקיפות חיה. ‏(‏התכונה Acrobat Distiller גורמת לשיטוח שקיפות).

תמיכה בגרפיקה עם שקיפות חיה. ‏(‏התכונה Acrobat Distiller גורמת לשיטוח שקיפות).

אין תמיכה בשכבות.

אין תמיכה בשכבות.

שמירה על שכבות בעת יצירת קובצי PDF מיישומים התומכים ביצירת מסמכי PDF עם שכבות, כגון Illustrator CS ומעלה או InDesign CS ומעלה.

שמירה על שכבות בעת יצירת קובצי PDF מיישומים התומכים ביצירת מסמכי PDF עם שכבות, כגון Illustrator CS ומעלה או InDesign CS ומעלה.

יש תמיכה במרחב הצבעים DeviceN עם 8 פיגמנטים.

יש תמיכה במרחב הצבעים DeviceN עם 8 פיגמנטים.

תמיכה במרחב הצבעים DeviceN עם 31 פיגמנטים.

תמיכה במרחב הצבעים DeviceN עם 31 פיגמנטים.

ניתן להטמיע גופני Multibyte. ‏(Distiller ממירה את הגופנים בעת ההטמעה).

ניתן להטמיע גופני Multibyte.

ניתן להטמיע גופני Multibyte.

ניתן להטמיע גופני Multibyte.

יש תמיכה באבטחת RC4 של 40 סיביות.

יש תמיכה באבטחת RC4 של 128 סיביות.

יש תמיכה באבטחת RC4 של 128 סיביות.

יש תמיכה באבטחת RC4 של 128 סיביות ו-AES ‏(Advanced Encryption Standard) של 128 סיביות.

אפשרויות PDF כלליות

ניתן להגדיר את האפשרויות הבאות במקטע General של תיבת הדו-שיח Save Adobe PDF:

Description

מציגה תיאור של הקביעה המוגדרת מראש שנבחרה ומאפשרת לערוך את התיאור. ניתן להדביק תיאור מהלוח. בעת עריכת תיאור של קביעה מוגדרת מראש, המילה "(modified)" מצורפת לשם הקביעה. לעומת זאת, בעת שינוי הגדרות של קביעה מוגדרת מראש, לתיאור נוסף בתחילתו "[‎Based on <Current Preset Name>‎]."

Preserve Illustrator Editing Capabilities

שומרת את כל הנתונים של Illustrator בקובץ PDF. בחר אפשרות זו אם בכוונתך לפתוח מחדש ולערוך קובץ PDF ב-Adobe Illustrator.

הערה: האפשרות Preserve Illustrator Editing Capabilities מבטלת דחיסה ודגימת הפחתה קיצוניות. אם נפח הקובץ עלול לעורר בעיה, בטל את הסימון באפשרות זו.

Embed Page Thumbnails

משבץ תצוגה מקדימה של תמונה ממוזערת עבור כל דף במסמך ה-PDF ומגדיל את הקובץ. בטל את הבחירה בהגדרה זו כאשר משתמשים של Acrobat 5.0 ואילך יציגו וידפיסו את ה-PDF; גרסאות אלה יוצרות תמונות ממוזערות באופן דינמי בכל פעם שלוחצים על החלונית Pages ב-PDF.

Optimize For Fast Web View

מבצעת מיטוב קובץ PDF לתצוגה מהירה יותר בדפדפן אינטרנט.

View PDF After Saving

פותחת קובץ PDF חדש ביישום ברירת המחדל לתצוגת PDF.

Create Acrobat Layers From Top-level Layers

שומרת שכבות של Illustrator ברמה העליונה כשכבות Acrobat בקובץ PDF. הדבר מאפשר למשתמשי Adobe Acrobat 6‏, 7 ו-8 ליצור גרסאות אחדות של המסמך מקובץ אחד.

הערה: אפשרות זו זמינה רק בעת הגדרת Compatibility ל-Acrobat 6 ‏(1.5), ל-Acrobat 7 ‏(1.6) ול-Acrobat 8 ‏(1.7).

אפשרויות דחיסה ודגימת הפחתה של PDF

בעת שמירת גרפיקה ב-Adobe PDF, ניתן לדחוס טקסט ואיורים, ולבצע דחיסה או דגימת הפחתה של תמונות Bitmap. בהתאם להגדרות שנבחרו, דחיסה ודגימת הפחתה יכולות להקטין קובצי PDF באופן משמעותי ללא, או כמעט ללא, אובדן פרטים ודיוק.

האזור Compression בתיבת הדו-שיח Save Adobe PDF כולל שלושה חלקים. כל מקטע כולל את האפשרויות הבאות לדחיסה ולדגימה מחדש של תמונות צבעוניות, תמונות בגווני אפור ותמונות בשחור-לבן.

הערה:

האפשרות Preserve Illustrator Editing Capabilities (באזור ההעדפות General) מבטלת דחיסה ודגימת הפחתה קיצוניות. אם נפח הקובץ עלול לעורר בעיה, בטל את הסימון באפשרות זו.

דגימת הפחתה

אם בכוונתך להשתמש בקובץ PDF באינטרנט, השתמש בדגימת הפחתה כדי להגדיל את הדחיסה. אם בכוונתך להדפיס קובץ PDF ברזולוציה גבוהה יותר, אל תשתמש בדגימת הפחתה. בטל את הסימון באפשרות זו אם ברצונך להסיר את כל אפשרויות דגימת ההפחתה.

דגימת הפחתה מתייחסת להפחתת מספר הפיקסלים בתמונה. כדי לבצע דגימת הפחתה של תמונות צבעוניות, תמונות בגווני אפור או תמונות בשחור-לבן, בחר שיטת אינטרפולציה – דגימת הפחתה לפי ממוצע, דגימת הפחתה לפי ממוצע משוקלל, או תת-דגימה - והזן את הרזולוציה הרצויה (בפיקסלים לאינץ'). לאחר מכן הזן רזולוציה בתיבת הטקסט For Images Above. דגימת ההפחתה תבוצע על כל התמונות שהרזולוציה שלהן גבוהה מהסף שנקבע.

שיטת האינטרפולציה שנבחרה תקבע את אופן מחיקת הפיקסלים:

Average Downsampling

חישוב ממוצע של הפיקסלים באזור דגימה והחלפת כל האזור בצבע הפיקסלים הממוצע ברזולוציה שצוינה.

Subsampling

בחירת פיקסל במרכז אזור הדגימה והחלפת כל האזור בצבע של אותו פיקסל. יצירת תת-דגימה מקצרת את זמן ההמרה באופן משמעותי לעומת דגימת הפחתה, אך יוצרת תמונות חלקות ורציפות פחות.

Bicubic Downsampling

קביעת צבע פיקסל לפי ממוצע משוקלל, דבר שמשפר בדרך-כלל את התוצאות לעומת חישוב ממוצע רגיל בדגימת הפחתה. זוהי השיטה האיטית ביותר, אך גם המדויקת ביותר, ויוצרת את מעברי הגוונים החלקים ביותר.

Compression

קביעת סוג הדחיסה שתתבצע. האפשרות Automatic קובעת את הדחיסה והאיכות הטובות ביותר לגרפיקה הנכללת בקובץ. אפשרות זו מפיקה תוצאות טובות במרבית הקבצים. השתמש באפשרות Automatic‏ (JPEG) אם אתה זקוק לתאימות הגבוהה ביותר. השתמש באפשרות Automatic‏ (JPEG2000) לדחיסה גבוהה.

ZIP compression

אפשרות זו מתאימה לתמונות עם אזורים גדולים של צבעים אחידים או דוגמאות מילוי חוזרות, ולתמונות בשחור-לבן הכוללות דוגמאות מילוי חוזרות. דחיסת ZIP יכולה להתבצע עם או ללא אובדן נתונים, בהתאם להגדרת האיכות.

JPEG compression

אפשרות זו מתאימה לתמונות בגווני אפור או לתמונות בצבע. דחיסת JPEG היא דחיסה עם אובדן נתונים, כלומר, היא מסירה נתונים מהתמונה ועלולה לגרוע מאיכות התמונה. עם זאת, היא מקטינה את גודל הקובץ תוך שמירה על אובדן מידע מינימלי. מאחר שדחיסת JPEG משמיטה נתונים, היא יכולה ליצור קבצים קטנים בהרבה לעומת דחיסת ZIP.

JPEG2000

הוא תקן בינלאומי חדש לדחיסה ולאריזה של נתוני תמונה. בדומה לדחיסת JPEG, דחיסת JPEG 2000 מתאימה לתמונות בגווני אפור או לתמונות בצבע. היא מספקת גם יתרונות נוספים, כמו תצוגה מדורגת.

CCITT and Run Length compression

אפשרויות אלה זמינות לתמונות Bitmap בשחור-לבן בלבד. דחיסת CCIT ‏(Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) מתאימה לתמונות בשחור-לבן, ולכל תמונה שנסרקה בעומק תמונה של 1 סיבית. Group 4 היא שיטה כללית שמאפשרת לבצע דחיסה טובה של רוב התמונות בשחור-לבן. Group 3, שבה משתמשים רוב מכשירי הפקס, דוחסת תמונות Bitmap בשחור-לבן בקצב של שורה אחת בכל פעם. דחיסת Run Length מפיקה את התוצאות הטובות ביותר בתמונות הכוללות אזורים גדולים של שחור או לבן אחידים.

Image Quality

קובעת את כמות הדחיסה שתתבצע. האפשרויות הזמינות תלויות בשיטת הדחיסה. לדחיסת JPEG‏, Illustrator מציע את אפשרויות האיכות Minimum‏, Low‏, Medium‏, High ו-Maximum Quality. לדחיסת ZIP‏, Illustrator מציע את אפשרויות האיכות ‎4‑bit ו-‎8‑bit. אם משתמשים בדחיסת ZIP של 4 סיביות עם תמונות של 4 סיביות, או בדחיסת ZIP של 8 סיביות עם תמונות של 4 סיביות או 8 סיביות, שיטת ZIP היא ללא אובדן נתונים; כלומר, אין הסרת נתונים כדי להקטין את נפח הקובץ, כך שאיכות התמונה אינה מושפעת. עם זאת, שימוש בדחיסת ZIP של 4 סיביות על נתונים של 8 סיביות עלול להשפיע על האיכות, משום שיש אובדן נתונים.

Tile Size

אפשרות זו זמינה רק כשהגדרת הדחיסה המתאימה היא JPEG2000. היא קובעת את גודל האריחים לתצוגה מדורגת.

Compress Text And Line Art

החלת דחיסה על כל הטקסט ואיורי הקו בקובץ. שיטה זו אינה גורמת לאובדן פרטים או לפגיעה באיכות.

אפשרויות סימונים וגלישה של PDF

גלישה היא כמות הגרפיקה שנשארת מחוץ לתיבה התוחמת המודפסת, או מחוץ לצלבי החיתוך ולסימני החיתוך. ניתן להשתמש בגלישה כאמצעי ביטחון – כדי לוודא שהדיו מגיע עד לקצה העמוד לאחר חיתוך העמוד, או כדי לוודא שניתן לצמצם תמונה לקווי מתאר במסמך.

האזור Marks & Bleed בתיבת הדו-שיח Save Adobe PDF מאפשר לציין את גודל הגלישה ולהוסיף לקובץ מגוון סימוני הדפסה.

All Printer’s Marks

הפעלת כל סימוני ההדפסה (Trim Marks‏, Registration Marks‏, Color Bars‏, ו- Page Information) בקובץ PDF.

Printer Mark Type

אפשרות בחירה בסימוני הדפסה רומיים או יפניים לעמודים המודפסים בשפות אסייתיות.

Trim Marks

הצבת סימון בכל אחת מפינות אזור החיתוך כדי לציין את גבולות תיבת החיתוך של מסמך PDF.

Trim Mark Weight

קביעת עובי הקו של סימני החיתוך.

Registration Marks

הצבת סימונים מחוץ למשטח היצירה לצורך יישור הפרדות הצבע השונות במסמך צבעוני.

Offset

קביעת המרחק של כל סימוני המדפסת משולי משטח היצירה. סימני החיתוך נמצאים בשולי משטח היצירה, כפי שמגדירה ההסטה.

Color Bars

הוספת ריבוע צבע קטן לכל צבע ספוט או פרוצס. צבעי ספוט המומרים לצבעי פרוצס מיוצגים בעזרת צבעי פרוצס. ספק שירותי הדפוס ישתמש בסימונים אלה להתאמת דחיסות הדיו במכונת הדפוס.

Page Information

הצבת נתוני עמוד מחוץ למשטח היצירה בעמוד. נתוני העמוד כוללים את שם הקובץ, את מספר העמוד, את התאריך והשעה הנוכחיים ואת שם הפרדת הצבע.

Use Document Bleed Settings

שימוש בהגדרות הגלישה של המסמך, במקום בהגדרות הגלישה בתיבת דו-שיח זו.

Bleed Top, Bottom, Left, Right

שליטה בגלישות של הגרפיקה. כשלוחצים על הלחצן , ארבעת ערכים אלה הם יחסיים – עריכה של אחד תעדכן את ערכי כל יתר השלושה.

ניהול צבע ואפשרויות PDF/X עבור PDF

ניתן להגדיר את האפשרויות הבאות במקטע Output של תיבת הדו-שיח Save Adobe PDF. האינטראקציה בין אפשרויות Output משתנה אם Color Management מופעל או מבוטל, ובהתאם לתקן PDF שנבחר.

Color Conversion

מציינת את אופן התצוגה של נתוני צבע בקובץ Adobe PDF. כשממירים אובייקטים בצבע ל-RGB או ל-CMYK, יש לבחור גם פרופיל יעד מהתפריט הנפתח. כל הנתונים של צבעי ספוט נשמרים בעת ביצוע המרות צבע. רק צבעי פרוצס מומרים למרחב הצבע שנבחר.

No Conversion

שמירה על נתוני הצבע כמות שהם. זוהי ברירת המחדל בעת בחירה ב-PDF/X‑3.

Convert To Destination (Preserve Numbers)

שומרת על מספרי צבעים לתוכן לא מתויג באותו מרחב צבע כמו של פרופיל היעד (באמצעות הקצאת פרופיל היעד, ולא המרה אליו). כל שאר התוכן מומר למרחב היעד. אפשרות זו אינה זמינה אם ניהול הצבע אינו מופעל. הפרופיל נכלל או אינו נכלל בהתאם להגדרת Profile Inclusion Policy.

Convert To Destination

ממירה את כל הצבעים לפרופיל שנבחר כיעד. הפרופיל נכלל או אינו נכלל בהתאם להגדרת Profile Inclusion Policy.

הערה: כשבוחרים באפשרות Convert to Destination והיעד אינו מתאים לפרופיל המסמך, מוצג סמל אזהרה ליד האפשרות.

Destination

מתארת את הטווח של התקן פלט RGB או CMYK הסופי, כגון צג או תקן SWOP. באמצעות פרופיל זה, Illustrator ממיר את נתוני הצבע של המסמך (המוגדרים באמצעות פרופיל המקור במקטע Working Spaces בתיבת הדו-שיח Color Settings) למרחב הצבע של התקן הפלט של היעד.

Profile Inclusion Policy

קובעת אם פרופיל צבע ייכלל בקובץ.

Output Intent Profile Name

קובעת את תנאי ההדפסה של המסמך. פרופיל יעד פלט נחוץ ליצירת קבצים תואמי PDF/X. תפריט זה זמין רק אם נבחר תקן (או קביעה מוגדרת מראש) של PDF/X בתיבת הדו-שיח Save Adobe PDF. האפשרויות הזמינות משתנות אם ניהול הצבע מופעל או מבוטל. לדוגמה, אם ניהול הצבע אינו מופעל, התפריט מציג רשימה של פרופילי מדפסת זמינים. אם ניהול הצבע מופעל, התפריט מציג את הפרופיל שנבחר כפרופיל היעד (בתנאי שזהו פרופיל להתקן פלט CMYK), בנוסף לפרופילי מדפסת מוגדרים מראש אחרים.

Output Condition Name

מתארת את תנאי ההדפסה המיועדים. אפשרות זו יכולה לסייע לנמען המיועד של מסמך PDF.

Output Condition Identifier

הפנייה למידע נוסף על תנאי ההדפסה המיועדים. המזהה מוזן אוטומטית בתנאי הדפסה הכלולים ברישום ICC.

Registry Name

מציינת כתובת אינטרנט למידע נוסף על הרישום. כתובת האינטרנט מוזנת אוטומטית לשמות רישום ICC.

Mark as Trapped

מציינת את מצב ההשמנה במסמך. תאימות PDF/X דורשת ערך True (נבחר) או False (לא נבחר). כל מסמך שאינו עומד בדרישה ייכשל בבדיקת תאימות PDF/X.

אפשרויות גופנים ושיטוח של PDF

ניתן להגדיר את האפשרויות הבאות במקטע Advanced של תיבת הדו-שיח Save Adobe PDF:

Subset Embedded Fonts When Percent Of Characters Used Is Less Than

מציין מתי להטמיע את כל הגופן (בניגוד לתווים שנעשה בהם שימוש במסמך בלבד) לפי מספר הפעמים שנעשה שימוש בתווי הגופן במסמך. לדוגמה, אם גופן כולל 1,000 תווים אך המסמך משתמש רק ב-10 מאותם תווים, תוכל להחליט שהגדלת נפח הקובץ אינה מצדיקה את הטמעת הגופן.

Overprints

מציינת כיצד לשמור צבעים חופפים שהוגדרו להדפסת רכב. ניתן לבחור לשמור על הדפסת הרכב או להשמיט את הדפסת הרכב. אם מגדירים את Compatibility (בראש תיבת הדו-שיח) ל-Acrobat 4 ‏(PDF 1.3), ניתן גם לבחור לדמות הדפסת רכב באמצעות שיטוח הגרפיקה.

Preset

אם מגדירים את Compatibility (בראש תיבת הדו-שיח) ל-Acrobat 4 ‏(PDF 1.3) והגרפיקה כוללת שקיפות, ניתן לציין קביעה מוגדרת מראש (או ערכת אפשרויות) לשיטוח שקיפות. לחלופין, לחץ על Custom להתאמה אישית של הגדרות השיטוח.

הערה:

Acrobat 5 ‏(PDF 1.4)‏, Acrobat 6 ‏(PDF 1.5) ו-Acrobat 7 ‏(PDF 1.6) שומרים אוטומטית על שקיפות בגרפיקה. כתוצאה מכך, האפשרויות Preset ו-Custom אינן זמינות בעת בחירה ברמות תאימות אלה.

הוספת אבטחה לקובצי PDF

בעת שמירה כ-PDF, ניתן להוסיף הגנת סיסמה והגבלות אבטחה כדי להגביל את המשתמשים שיכולים לפתוח את הקובץ, אך גם את המשתמשים שיכולים להעתיק או להוציא תוכן, להדפיס את המסמך ועוד.

קובץ PDF יכול לדרוש סיסמאות לפתיחת מסמך (סיסמת פתיחת מסמך) ולשינוי הגדרות אבטחה (סיסמת הרשאות). אם תגדירו מגבלות אבטחה לקובץ, תוכל גם להגדיר את שתי הסיסמאות; אחרת, כל מי שיפתח את הקובץ יוכל להסיר את המגבלות. בעת פתיחת קובץ בעזרת סיסמת הרשאות, מגבלות האבטחה מבוטלות באופן זמני.

שיטת האבטחה RC4 של חברת RSA משמשת לקובצי PDF המוגנים בסיסמה. בהתאם להגדרת התאימות (בקטגוריה General), רמת ההצפנה יכולה להיות גבוהה או נמוכה.

הערה:

קביעות PDF מוגדרות מראש של Adobe אינן תומכות בסיסמאות ובהגדרות אבטחה. אם בוחרים סיסמאות והגדרות אבטחה בתיבת הדו-שיח Export Adobe PDF ולאחר מכן לוחצים על Save Preset, הסיסמאות והגדרות האבטחה לא יישמרו.

אפשרויות אבטחה

ניתן להגדיר את האפשרויות הבאות בעת יצירת קובץ PDF או החלת הגנת סיסמה על קובץ PDF. האפשרויות משתנות בהתאם להגדרת Compatibility שנבחרה. אפשרויות האבטחה אינן זמינות בעת בחירה בתקנים או בקביעות מוגדרות מראש של PDF/X.

Compatibility

מגדירה את סוג ההצפנה שתשמש לפתיחת מסמך שמוגן באמצעות סיסמה. Acrobat 6 ‏וגרסאות מתקדמות יותר מאפשרים לך להפעיל מטא-נתונים לחיפוש.

שים לב: מי שישתמש בגרסה ישנה יותר של Acrobat לא יוכל לפתוח מסמכי PDF עם הגדרת תאימות גבוהה יותר. לדוגמה, כשבוחרים באפשרות Acrobat 8, לא ניתן לפתוח את המסמך ב-Acrobat 6.0 או בגרסאות קודמות.

Require Password To Open The Document

בחר אפשרות זו כדי לדרוש ממשתמשים להקליד את הסיסמה שתציין לפתיחת המסמך.

Document Open Password

ציין את הסיסמה שמשתמשים חייבים להקליד לפתיחת קובץ PDF.

הערה: אם שכחת את הסיסמה, לא תוכל לשחזר אותה מתוך המסמך. כדאי לשמור סיסמאות במקום נפרד ובטוח למקרה שתשכח אותן.

Use A Password To Restrict Editing Security And Permissions Settings

מגבילה את הגישה להגדרות האבטחה של קובץ PDF. בעת פתיחת הקובץ ב-Adobe Acrobat, המשתמש יוכל לצפות בקובץ אך יהיה עליו להזין את סיסמת ה-Permissions Password שצוינה כדי לשנות את הגדרות Security ו-Permissions של הקובץ. בעת פתיחת הקובץ ב-Illustrator‏, Photoshop או InDesign, המשתמש חייב להזין את סיסמת Permissions מכיוון שלא ניתן לפתוח את הקובץ לצפייה בלבד.

Permissions Password

מציינת סיסמה הדרושה לשינוי הגדרות של הרשאות. אפשרות זו זמינה רק אם בוחרים באפשרות הקודמת.

Printing Allowed

מציינת את רמת ההדפסה של מסמך PDF המותרת למשתמשים.

None

מונעת ממשתמשים להדפיס את המסמך.

Low Resolution‏ (‎150 dpi)

מאפשרת למשתמשים להדפיס ברזולוציה של ‎150 dpi לכל היותר. ההדפסה עלולה להיות איטית יותר מכיוון שכל עמוד מודפס כתמונת Bitmap. אפשרות זו זמינה רק אם מגדירים את האפשרות Compatibility ל-Acrobat 5 ‏(PDF 1.4) ומעלה.

High Resolution

מאפשרת למשתמשים להדפיס בכל רזולוציה, ושולחת פלט וקטורי באיכות גבוהה למדפסות PostScript ולמדפסות אחרות שתומכות בתכונות מתקדמות של הדפסה באיכות גבוהה.

Changes Allowed

מגדירה את פעולות העריכה המותרות במסמך PDF.

None

מונעת ממשתמשים להכניס במסמך שינויים המוצגים בתפריט Changes Allowed, כגון מילוי שדות טופס והוספת הערות.

Inserting, Deleting, And Rotating Pages

מאפשרת למשתמשים להוסיף, למחוק ולסובב עמודים, וליצור סימניות ותמונות ממוזערות. אפשרות זו זמינה רק כשבוחרים בהצפנה גבוהה (RC4 או AES של 128 סיביות).

Filling In Form Fields, And Signing

מאפשרת למשתמשים למלא טפסים ולהוסיף חתימות דיגיטליות. אפשרות זו אינה מתירה להוסיף הערות או ליצור שדות טופס. אפשרות זו זמינה רק כשבוחרים בהצפנה גבוהה (RC4 או AES של 128 סיביות).

Commenting, Filling In Form Fields, And Signing

מאפשרת למשתמשים להוסיף הערות וחתימות דיגיטליות ולמלא טפסים. אפשרות זו אינה מתירה להזיז אובייקטים בעמוד או ליצור שדות טופס.

Any Except Extracting Of Pages

מאפשרת למשתמשים לערוך את המסמך, ליצור ולמלא שדות טופס ולהוסיף הערות וחתימות דיגיטליות.

Enable Copying of Text, Images, And Other Content

מאפשרת למשתמשים לבחור ולהעתיק תוכן ממסמך PDF.

Enable Text Access For Screen Reader Devices For The Visually Impaired

מאפשרת ללקויי ראיה לקרוא את המסמך בעזרת קוראי מסך, אך לא מאפשרת למשתמשים להעתיק או לשלוף את תוכן המסמך. אפשרות זו זמינה רק כשבוחרים בהצפנה גבוהה (RC4 או AES של 128 סיביות).

Enable Plaintext Metadata

מאפשרת למשתמשים להעתיק ולפתוח תוכן ממסמך PDF. אפשרות זו זמינה רק כשמגדירים את Compatibility ל-Acrobat 6 ומעלה. בעת בחירה באפשרות זו, מערכות אחסון/חיפוש ומנגנוני חיפוש יכולים לגשת למטא-נתונים המאוחסנים במסמך.