אודות הדפסת רכב

כברירת מחדל, כשמדפיסים צבעים אטומים וחופפים, הצבע העליון מסתיר את האזור שמתחתיו. ניתן להשתמש בהדפסת רכב כדי למנוע הסתרה ולגרום לצבע הדיו החופף העליון להיראות שקוף יחסית לצבע הדיו שמתחת. דרגת השקיפות בהדפסה תלויה בצבע הדיו, בנייר ובשיטת ההדפסה שנעשה בהם שימוש. התייעץ עם בית הדפוס שלך כדי לקבוע כיצד משתנים אלה ישפיעו על הגרפיקה הסופית.

כשצבעים המודפסים מלוחות נפרדים חופפים או סמוכים זה לזה, אי התאמות בדפוס עלולות לגרום למרווחים בין צבעים בפלט הסופי. כדי לפצות על מרווחים אפשריים בין צבעים
בגרפיקה, בתי דפוס משתמשים בטכניקה הנקראת השמנה ליצירת אזור קטן של חפיפה (הנקרא השמנה) בין שני צבעים סמוכים. ניתן להשתמש בתוכנית השמנה ייעודית נפרדת ליצירת השמנות באופן אוטומטי, או להשתמש ב-Illustrator ליצירת השמנות באופן ידני.

ייתכן שתרצה לבצע הדפסת רכב במצבים הבאים:

 • הדפסת רכב של צבע דיו שחור לסיוע בהתאמה. מאחר שצבע דיו שחור הוא אטום (ובדרך כלל מודפס אחרון), הוא אינו נראה שונה בהרבה כשהוא מודפס על גבי צבע או על גבי רקע לבן. הדפסת רכב של צבע דיו שחור יכולה למנוע מרווחים בין אזורים שחורים וצבעוניים בגרפיקה.

 • הגדר הדפסת רכב כשבגרפיקה אין צבעי דיו משותפים וברצונך ליצור השמנה או אפקט של צבעים חופפים. כאשר מבצעים הדפסת רכב של צבעי פרוצס מעורבבים או צבעים מותאמים אישית שאין להם צבעים משותפים, הצבע המודפס בהדפסת רכב יצורף לצבע הרקע. לדוגמה, אם מדפיסים מילוי של 100% מגנטה על מילוי של 100% ציאן, המילוי החופף יופיע בצבע סגול, ולא מגנטה.

  לאחר הגדרת אפשרויות של הדפסת רכב, עליך להשתמש במצב Overprint Preview ‏(View > Overprint Preview) כדי להציג הערכה של אופן הדפסת הצבעים של הדפסת הרכב. ניתן גם לבדוק בפירוט צבעי הדפסת רכב בגרפיקה עם הפרדות צבע בעזרת הגהות מלאות (כשכל הפרדת צבע מוצגת בהתאמה על דף נייר אחד) או הגהות כיסוי (כשהפרדות הצבע מוצגות בהתאמה על גיליונות פלסטיק שקופים המודבקים זה על גבי זה).

הדפסת רכב
צבעים מוסתרים (כברירת מחדל) ועם הדפסת רכב

הגדרת הדפסת רכב

 1. בחר באובייקט או באובייקטים שברצונך להוסיף להם הדפסת רכב.
 2. בחלונית Attributes, בחר באפשרות Overprint Fill‏, Overprint Stroke או בשתיהן.

  הערה:

  אם משתמשים באפשרות Overprint על קו או מילוי של 100% שחור, ייתכן שצבע הדיו השחור לא יהיה מספיק אטום כדי לכסות לחלוטין את הצבעים שמתחתיו. כדי למנוע בעיה זו, השתמש בשחור המורכב מארבעה צבעים (עשיר) במקום בשחור 100%. התייעץ עם בית הדפוס שלך לגבי האחוזים המדויקים של הצבעים שיש להוסיף לשחור.

הדפסת רכב בשחור

להדפסת רכב בשחור בכל הגרפיקה, בחר באפשרות Overprint Black בתיבת הדו-שיח Print בעת יצירת הפרדות הצבע. אפשרות זו פועלת על כל האובייקטים שהוחל עליהם שחור דרך ערוץ הצבע K. עם זאת, היא אינה פועלת על אובייקטים הנראים שחורים עקב הגדרות השקיפות או הסגנונות הגרפיים שלהם.

ניתן גם להשתמש בפקודה Overprint Black להגדרת הדפסת רכב עבור אובייקטים הכוללים אחוזי שחור מסוימים. לשימוש בפקודה Overprint Black:

 1. בחר בכל האובייקטים שברצונך להוסיף להם הדפסת רכב.
 2. בחר Edit‏ ‏> Edit Colors‏ > Overprint Black‏.
 3. הזן את אחוזי הצבע השחור שברצונך לקבל בהדפסת הרכב. כל האובייקטים עם האחוזים שצוינו יודפסו בהדפסת רכב.
 4. בחר Fill‏, Stroke או בשניהם כדי לציין כיצד להחיל את הדפסת הרכב.
 5. להדפסת רכב של צבעי פרוצס הכוללים ציאן, מגנטה או צהוב וכן אחוזי שחור שצוינו, בחר Include Blacks with CMY.
 6. להדפסת רכב של צבעי ספוט שצבעי פרוצס המקבילים שלהם כוללים את אחוזי הצבע השחור שצוינו, בחר Include Spot Blacks. אם אתה מבצע הדפסת רכב של צבע ספוט הכולל צבעי פרוצס וכן אחוזי צבע שחור שצוינו, בחר באפשרות Include Blacks with CMY וגם באפשרות Include Spot Blacks.

  הערה:

  להסרת הדפסת רכב מאובייקטים הכוללים אחוזי שחור שצוינו, בחר Remove Black במקום Add Black בתיבת הדו-שיח Overprint Black.

הדמיה או השמטה של הדפסת רכב

במרבית המקרים, רק התקנים המבצעים הפרדות צבע תומכים בהדפסת רכב. בעת הדפסת גרפיקה ללא הפרדות צבע, או כשהגרפיקה כוללת אובייקטים עם הדפסת רכב הפועלים עם אובייקטים שקופים, ניתן לבחור לדמות או להשמיט את הדפסת הרכב.

 1. בחר File‏ > Print.
 2. בחר Advanced בצדה השמאלי של תיבת הדו-שיח Print.
 3. בחר Simulate או Discard מתפריט Overprints.