אודות הפרדות צבע

להפקת תמונות בצבע ותמונות בגוונים רציפים, מדפסות מפרידות בדרך כלל את הגרפיקה לארבעה לוחות (הנקראים צבעי פרוצס) – לוח אחד לכל אחד מצבעי הציאן, המגנטה, הצהוב והשחור של התמונה. ניתן להשתמש בצבעי דיו מותאמים אישית (הנקראים צבעי ספוט). במקרה זה, לוח נפרד ייווצר לכל צבע ספוט. כשהם נצבעים בצבע הדיו המתאים ומודפסים בהתאמה זה לזה, צבעים אלה משתלבים ויוצרים יחד את הגרפיקה המקורית.

התהליך של חלוקת התמונה לשני צבעים או יותר נקרא הפרדת צבעים, וסרטי הצילום שמהם נוצרים הלוחות נקראים הפרדות צבע.

תמונה ללא הפרדות צבע המודפסת במדפסת לייזר צבעונית, בהשוואה להפרדות צבע לארבעה צבעים המודפסות במכונת דפוס
תמונה ללא הפרדות צבע המודפסת במדפסת לייזר צבעונית, בהשוואה להפרדות צבע לארבעה צבעים המודפסות במכונת דפוס.

הערה:

להפקת הפרדות צבע באיכות גבוהה, יש לעמוד בקשר עם בית הדפוס שיפיק את הפרדות הצבע, ולהתייעץ עם מומחי הדפוס לפני התחלת כל משימה ולאורך כל התהליך.

הכנת גרפיקה להפרדות צבע

לפני הדפסת הפרדות צבע מ-Illustrator, רצוי לבצע את משימות ההכנה לדפוס הבאות:

 • להגדיר ניהול צבע, לרבות כיול הצג ובחירת ערך Color Setting של Illustrator.

 • ביצוע הגהה מתדפיס כדי לראות כיצד הצבע יודפס בהתקן הפלט הסופי. בחר Window‏ ‍‏> Separations Preview להצגת המראה של הפרדות הצבע בתצוגה מקדימה.

 • אם המסמך במצב RGB, בחר File‏ ‍‏> Documenet Color Mode‏ ‍‏> CMYK Color להמרת המסמך למצב CMYK.

 • אם הגרפיקה כוללת מיזוגי צבע, מטב אותם כדי שהם יודפסו בצורה חלקה (ללא פסי צבע).

 • אם הגרפיקה דורשת השמנה, הגדר הדפסת רכב והשמנה מתאימות.

 • אם הגרפיקה כוללת אזורים של צבעים שקופים וחופפים, הצג בתצוגה מקדימה את האזורים שיושפעו מהשיטוח, ושים לב לאפשרויות השיטוח הרצויות לך.

הערה:

השתמש בתיבת הדו-שיח Live Color להמרה ולהפחתת צבעים כוללות. לדוגמה, אם ברצונך להמיר מסמך בצבעי פרוצס למסמך עם שני צבעי ספוט, השתמש באזור Assign בתיבת הדו-שיח Live Color, וציין את הצבעים הרצויים וכיצד הם יוקצו לצבעים הקיימים.

תצוגה מקדימה של הפרדות צבע

אפשר להציג תצוגה מקדימה של הפרדות הצבעוהדפסת רכב‬באמצעות החלונית Separations Preview.

תצוגה מקדימה של הפרדות צבע על המסך מאפשרת להציג תצוגה מקדימה של אובייקטים בצבעי ספוט במסמך ולבדוק את הפרטים הבאים:

שחור עשיר

תצוגה מקדימה של הפרדות צבע מאפשרת לזהות שטחים שיודפסו בשחור עשיר, או שחור פרוצס (K) מעורבב בצבעים אחרים, לקבלת יתר אטימות וצבע עשיר יותר.

הדפסת רכב

ניתן לראות בתצוגה המקדימה כיצד מיזוג, שקיפות והדפסת רכב יופיעו בפלט של הפרדות הצבע. ניתן גם לראות את השפעות הדפסת הרכב בעת הפקת פלט בהתקן הדפסה ללא הפרדות צבע.

הערה:

החלונית Separation Preview ב-Illustrator שונה במקצת מהחלוניות של Separation Preview ב-InDesign וב-Acrobat. למשל, החלונית Preview ב-Illustrator היא למסמכים במצב צבע CMYK בלבד.

 1. בחר Window‏ ‍‏> Separations Preview.
 2. בחר Overprint Preview.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להסתרת הפרדת צבע מסוימת, לחץ על סמל העין  משמאל להפרדת הצבע. לחץ שוב כדי להציג את הפרדת הצבע.

  • להסתרת כל הפרדות הצבע פרט לאחת, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על סמל העין להפרדת צבע זו. הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ שוב על סמל העין כדי להציג שוב את כל הפרדות הצבע.

  • להצגת כל לוחות הפרוצס בבת אחת, לחץ על הסמל CMYK‏ .

 4. לחזרה לתצוגה רגילה, בטל את הסימון באפשרות Overprint Preview.

תצוגה מקדימה של הפרדות צבע על המסך יכולה לסייע באיתוא בעיות לפני ההפקה היקרה של הפרדות הצבע, אך היא אינה מאפשרת לראות השמנות, אפשרויות אמולסיה, סימוני מדפסת, רשתות הדפסה ורזולוציה. יש לעבוד בשיתוף פעולה עם ספק שירותי הדפוס כדי לאמת הגדרות אלה על-ידי הגהות על הפרדות צבע משולבות. הגדרת צבעי דיו שיוצגו או יוסתרו על המסך בחלונית Separations Preview אינה משפיעה על תהליך הפרדות הצבע עצמו – היא משפיעה רק על אופן התצוגה שלהן על המסך בתצוגה המקדימה.

הערה:

אובייקטים בשכבות מוסתרות לא יופיעו בתצוגה המקדימה על המסך.

 1. בחר File‏ ‍‏> Print.
 2. בחר מדפסת וקובץ PPD. להדפסה לקובץ במקום למדפסת, בחר Adobe PostScript‎®‎‎‎‎ או Adobe PDF.
 3. בחר Output בצד שמאל של תיבת הדו-שיח Print.
 4. באפשרות Mode, בחר Separations (Host-Based)‎ או In‑RIP Separations.
 5. ציין אמולסיה, חשיפת תמונה ורזולוציית מדפסת להפרדות הצבע.
 6. הגדר אפשרויות ללוחות הצבע שברצונך ליצור:
  • לביטול הדפסה של לוח צבע, לחץ על סמל המדפסת  שליד הצבע ברשימת Document Ink Options. לחץ שוב לשחזור אפשרות הדפסת הצבע.

  • להמרת כל צבעי הספוט לצבעי פרוצס, כך שהם יודפסו כחלק מלוחות של צבעי פרוצס ולא בלוח נפרד, בחר Convert All Spot Colors To Process.

  • להמרת צבע ספוט מסוים לצבעי פרוצס, לחץ על סמל צבע הספוט  שליד הצבע ברשימת Document Ink Options. מופיע סמל של ארבעה צבעי פרוצס . לחץ שוב כדי להחזיר את הצבע לצבע ספוט.

  • להדפסת רכב בצבע דיו שחור, בחר Overprint Black.

  • לשינוי צפיפות רשת ההדפסה, זווית רשת ההדפסה והצורה של נקודות רשת ההדפסה בלוח, לחץ פעמיים על שם צבע הדיו. לחלופין, לחץ על ההגדרה הקיימת ברשימת Document Ink Options ובצע את השינויים הרצויים. עם זאת, שים לב שהזוויות וצפיפויות הרשת המוגדרות כברירת מחדל נקבעות לפי קובץ PPD שנבחר. בדוק עם בית הדפוס שלך מהי צפיפות הרשת והזווית הרצויות לפני שתיצור רשתות הדפסה משלך.

   עצה: אם הגרפיקה כוללת יותר מצבע ספוט אחד, במיוחד פעולות גומלין בין שני צבעי ספוט או יותר, הקצה זוויות רשת הדפסה שונות לכל צבע ספוט.

 7. הגדר אפשרויות נוספות בתיבת הדו-שיח Print.

  במיוחד, ניתן לציין כיצד למקם, לשנות גודל ולחתוך את הגרפיקה, להגדיר סימוני מדפסת וגלישה, ולבחור הגדרות שיטוח לגרפיקה שקופה.

 8. לחץ על הלחצן Print.

מצבי הפרדות צבע

Illustrator תומכת בשני תהליכי עבודה או מצבי PostScript נפוצים ליצירת הפרדות צבע. ההבדל העיקרי הוא היכן נוצרות הפרדות הצבע – במחשב המארח (המערכת שבה מותקנים Illustrator ומנהל המדפסת), או ב-RIP ‏(raster image processor) של התקן הפלט.

בתהליך העבודה המסורתי של הכנת הפרדות צבע מראש דרך מחשב מארח, יוצר Illustrator נתוני PostScript לכל אחת מהפרדות הצבע הדרושה למסמך, ושולח נתונים אלה להתקן הפלט.

בתהליך העבודה המתקדם יותר המבוסס על RIP, דור חדש של רכיבי PostScript RIP מבצעים את הפרדות הצבע, את ההשמנה ואפילו את ניהול הצבע ב-RIP, ומאפשרים למחשב המארח לבצע משימות אחרות. גישה זו מאפשרת ל-Illustrator ליצור את הקובץ בזמן קצר יותר, ומפחיתה את כמות הנתונים המועברים לכל משימת הדפסה נתונה. לדוגמה, במקום לשלוח נתוני PostScript לארבעה עמודים או יותר להדפסת הפרדות צבע המבוססות על המחשב המארח, Illustrator שולח את נתוני PostScript לקובץ PostScript אחד ללא הפרדות צבע לעיבוד ב-RIP.

אמולסיה וחשיפת תמונה

המונח Emulsion מתייחס לשכבה הרגישה לאור שעל גבי סרט צילום או נייר. Up (Right Reading)‎ פירושו שהטקסט בתמונה הוא קריא (כלומר "נקרא נכון") כשהשכבה הרגישה לאור פונה כלפיך. Down (Right Reading)‎ פירושו שהטקסט קריא כשהשכבה הרגישה לאור נמצאת בצד הרחוק ממך. בדרך כלל, תמונות המודפסות על גבי נייר מודפסות Up (Right Reading)‎, ואילו תמונות המודפסות על גבי סרט צילום מודפסות Down (Right Reading)‎. בדוק עם בית הדפוס את כיוון האמולסיה המועדף.

כדי לקבוע איזה צד הוא עם שכבת האמולסיה וללא שכבת אמולסיה (הנקרא גם בסיס), יש לבדוק את סרט הצילום הסופי בתאורה טובה. צד אחד נראה מבריק יותר מהצד השני. הצד המבריק פחות הוא הצד עם שכבת האמולסיה, והצד המבריק הוא הבסיס.

הערך Image exposure קובע אם התמונה מודפסת כפוזיטיב או כנגטיב. באופן טיפוסי, בתי דפוס בארצות הברית דורשים לקבל סרט צילום נגטיב, וספקי שירותי דפוס באירופה וביפן דורשים לקבל סרט צילום פוזיטיב. אם אינך בטוח לגבי סוג התמונה שיש להשתמש בה, התייעץ עם בית הדפוס שלך.

אם ברצונך להדפיס אובייקט על כל הלוחות בתהליך הדפוס, כולל הלוחות של צבעי ספוט, ניתן להמיר אותו לצבע עם התאמה. צלבי התאמה, צלבי חיתוך ונתוני עמוד מוקצים אוטומטית לצבעי התאמה.

 1. בחר באובייקט.
 2. בחלונית Swatches, לחץ על דוגמית צבע ההתאמה. , הממוקם בשורה הראשונה של הדוגמיות, כברירת מחדל.

  הערה:

  לשינוי המראה על המסך של צבע ההתאמה מהצבע השחור של ברירת המחדל, השתמש בחלונית Color. הצבע שתציין ישמש לייצוג אובייקטים עם צבעי התאמה על המסך. אובייקטים אלה יודפסו תמיד באפור בהדפסות ללא הפרדות צבע, ובגוון המתאים של צבעי הדיו בהפרדות צבע.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת