אם אתה נוהג להדפיס במדפסות שונות או להדפיס משימות הדפסה שונות, ניתן להגדיר באופן אוטומטי את כל משימות ההדפסה על-ידי שמירה של כל הגדרות הפלט כקביעות הדפסה מוגדרות מראש. השימוש בקביעות הדפסה מוגדרות מראש הוא דרך מהירה ואמינה להדפסת מסמכים הדורשים אותן הגדרות מדויקות בתיבת הדו-שיח Print.

יצירת קביעות הדפסה מוגדרות מראש

אם אתה נוהג להדפיס במדפסות שונות או להדפיס משימות הדפסה שונות, ניתן להגדיר באופן אוטומטי את כל משימות ההדפסה על-ידי שמירה של כל הגדרות הפלט כקביעות הדפסה מוגדרות מראש. השימוש בקביעות הדפסה מוגדרות מראש הוא דרך מהירה ואמינה להדפסת מסמכים הדורשים אותן הגדרות מדויקות בתיבת הדו-שיח Print.

ניתן לשמור ולטעון קביעות הדפסה מוגדרות מראש, והדבר מאפשר לגבות אותן בקלות או להפוך אותן לזמינות עבור ספקי השירותים, הלקוחות, או משתמשים אחרים בקבוצת העבודה.

ניתן גם ליצור ולסקור קביעות הדפסה מוגדרות מראש בתיבת הדו-שיח Print Presets.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר File >‏ Print, שנה את הגדרות ההדפסה ולחץ על Save Preset . הזן שם או השתמש בשם ברירת המחדל, ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK. בשיטה זו, הקביעה המוגדרת מראש נשמרת בקובץ ההעדפות.

  • בחר Edit‏ > Print Presets ולאחר מכן לחץ על New. בתיבת הדו-שיח Print Presets, הקלד שם חדש או השתמש בשם ברירת המחדל, התאם את הגדרות ההדפסה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK כדי לחזור לתיבת הדו-שיח Print Presets. לאחר מכן, לחץ שוב על הלחצן OK.

החלת קביעות הדפסה מוגדרות מראש

 1. בחר File‏ > Print.
 2. בחר קביעת הדפסה מוגדרת מראש מתפריט Print Preset. אם תרצה, תוכל לאשר את הגדרות המדפסת בתיבת הדו-שיח Print.
 3. לחץ על הלחצן Print.

עריכת קביעות הדפסה מוגדרות מראש

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר File >‏ Print, שנה את הגדרות ההדפסה ולחץ על Save Preset . בתיבת הדו-שיח Save Preset המוצגת, הקלד שם בתיבת הטקסט או השתמש בשם הנוכחי. ‏(אם השם הנוכחי הוא שם של קביעות מוגדרת מראש קיימת, פעולת השמירה תגרום לדריסת ההגדרות של אותה קביעה מוגדרת מראש). לחץ על OK.

  • בחר Edit‏ > Print Presets, בחר קביעה מוגדרת מראש מהרשימה ולאחר מכן לחץ על Edit. התאם את הגדרות ההדפסה ולחץ על הלחצן OK כדי לחזור לתיבת הדו-שיח Print Presets. לאחר מכן, לחץ שוב על הלחצן OK.

   עצה: ניתן לערוך את קביעת ברירת המחדל המוגדרת מראש כמו כל הגדרה אחרת, בעזרת הצעדים שצוינו לעיל.

מחיקת קביעות הדפסה מוגדרות מראש

 1. בחר Edit‏ > Print Presets.
 2. בחר באחת או יותר מהקביעות המוגדרות מראש המופיעות ברשימה, ולחץ על Delete. הקש Shift לבחירת קביעות סמוכות. לבחירת קביעות מוגדרות מראש שאינן סמוכות, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הקביעות.

ייצוא או ייבוא של קביעות הדפסה מוגדרות מראש

ניתן לשמור קביעות הדפסה מוגדרות מראש בקבצים נפרדים, כך שקל לגבות ולהפוך אותן לזמינות לספק שירותי הדפוס, ללקוחות, או לאנשים אחרים בקבוצת העבודה.

 1. בחר Edit‏ > Print Presets.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לייצוא קביעות מוגדרות מראש, בחר קביעה אחת או יותר ברשימה ולחץ על Export. הקש Shift לבחירת קביעות סמוכות. לבחירת קביעות מוגדרות מראש שאינן סמוכות, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הקביעות. ציין שם ומיקום, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Save.

  • לייבוא קביעות מוגדרות מראש, לחץ על Import. אתר את הקובץ הכולל את קביעות ההדפסה המוגדרות מראש שברצונך לטעון, לחץ עליו ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK.

הערה:

שקול לשמור קביעות מוגדרות מראש מחוץ לתיקיית ההעדפות. באופן זה הן לא ייאבדו גם אם תמחק את קובץ ההעדפות.

הצגת סיכום של הגדרות הדפסה או של קביעות הדפסה מוגדרות מראש

היעזר בחלונית Summary בתיבת הדו-שיח Print להצגת הגדרות הפלט לפני ההדפסה ולהתאמתן במקרה הצורך. לדוגמה, ניתן לראות אם המסמך ישמיט רכיבים גרפיים מסוימים לצורך החלפת OPI שיבצע ספק שירותי הדפוס.

 1. בחר File‏ > Print.
 2. בתיבת הדו-שיח Print, לחץ על Summary.
 3. לשמירת הסיכום כקובץ טקסט, לחץ על Save Summary.
 4. קבל את שם הקובץ המוגדר כברירת מחדל, או הקלד שם אחר עבור קובץ הטקסט, ולחץ על Save.