ייבוא טקסט

ניתן לייבא טקסט לגרפיקה מקובץ שנוצר ביישום אחר. Illustrator תומכת בתבניות הבאות לייבוא טקסט:

 • Microsoft® Word for Windows 97‏, 98, 2000, 2002, 2003 ו-2007

 • Microsoft Word for Mac OS X‏, 2004 ו-2008

 • RTF ‏(Rich Text Format)

 • קידוד של טקסט פשוט (ASCII) עם ANSI‏, Unicode‏, Shift JIS‏, GB2312‏, Chinese Big 5‏, טקסט קירילי‏, GB18030‏, טקסט יווני, טקסט טורקי, טקסט בלטי וטקסט של שפות מזרח-אירופיות

  אחד היתרונות של ייבוא טקסט מקובץ במקום העתקה והדבקה שלו, הוא שהטקסט המיובא שומר על עיצוב התו והפסקה שלו. לדוגמה, טקסט מקובץ RTF דומר על תכונות הגופן והסגנון שלו ב-Illustrator. ניתן גם לקבוע אפשרויות קידוד ועיצוב בעת ייבוא טקסט מקובץ טקסט פשוט.

  הערה: בעת ייבוא טקסט מ-Microsoft Word ומקובצי RTF, ודא שהגופנים שנעשה בהם שימוש בקובץ זמינים במחשב. גופנים וסגנונות גופן חסרים – כולל גופנים עם שם זהה אך בתבניות שונות (Type 1‏, TrueType או CID) – עלולים לגרום לתוצאות לא צפויות. במערכות עם תמיכה ביפנית, ההבדלים בין ערכות התווים עלולים למנוע הצגת טקסט שהוזן ב-Windows על מסך מחשב הפועל בסביבת Mac OS.

ייבוא טקסט לקובץ חדש

 1. בחר File ‍‏> Open.

 2. בחר את קובץ הטקסט שברצונך לפתוח,ולחץ על Open.

ייבוא טקסט לקובץ קיים

 1. בחר File ‍‏> Place. בחר את קובץ הטקסט שברצונך לייבא, ולחץ על Place.

 2. אם אתה ממקם קובץ טקסט פשוט (txt.), בצע אחד מהצעדים הבאים ולחץ על OK:

  • ציין את ערכת התווים ואת הפלטפורמה שנעשה בה שימוש ליצירת הקובץ.

  • בחר באפשרות Extra Carriage Returns כדי לקבוע כיצד Illustrator יעבד מעברי שורה מיותרים בקובץ.

  • בחר באפשרות Extra Spaces אם ברצונך ש-Illustrator יחליף בקובץ מחרוזות של רווחים בטאבים. הזן את מספר הרווחים שיוחלפו בטאב.

ייצוא טקסט

ייצוא טקסט לקובץ טקסט

 1. השתמש בכלי טקסט ובחר בטקסט שברצונך לייצא.
 2. בחר File ‍‏> Export.

 3. בתיבת הדו-שיח Export, בחר מיקום לקובץ והזן שם קובץ.
 4. בחר ‏Text Format (TXT)‎ כתבנית הקובץ.

 5. הזן את שם קובץ הטקסט החדש בתיבת שם הקובץ ולחץ על Save (‏Windows‏)‎ או על Export (‏Mac OS).

 6. בחר פלטפורמה ושיטת קידוד ולחץ על Export.

תיוג טקסט לצורך ייצוא ל-Flash

קיימות מספר דרכים לייצוא טקסט מ-Illustrator ל-Adobe Flash. ניתן לייצא טקסט כטקסט סטטי, כטקסט דינמי או כהזנת טקסט.טקסט דינמימאפשר לציין גם כתובת URL לאתר שייפתח כשהמשתמש ילחץ על הטקסט. למידע נוסף על טקסט דינמי והזנת טקסט, ראה Flash Help.

טקסט Flash יכול לכלול שורת טקסט, אזור טקסט או טקסט על נתיב. כל הטקסט מומר לאזור טקסט בתבנית SWF. תיבות תוחמות נשארות ללא שינוי, וכל שינויי הצורה שהוחלו עליהן נשמרים בתבנית SWF. אובייקטי טקסט משורשרים מיוצאים בנפרד – אם ברצונך לתייג ולייצא את כל האובייקטים המשורשרים, בחר ותייגו כל אחד מהם. גלישת טקסט מיובאת ל-Flash Player ללא שינוי.

לאחר תיוג טקסט, ניתן לייבא אותו ל-Flash באמצעות ייצוא הטקסט מ-Illustrator או העתקה והדבקה של הטקסט.

הערה:

תיוג או הסרת תיוג טקסט אינם משנים את הטקסט המקורי ב-Illustrator. ניתן לשנות את התיוג בכל עת מבלי לשנות את המקור.

 1. בחר אובייקט טקסט ולחץ על Flash Text בחלונית Control.

 2. בחלונית Flash Text, בחר אחת מהאפשרויות הבאות מתפריט Type:

  Static Text

  ייצוא טקסט ל-Flash Player כאובייקט טקסט רגיל שלא ניתן לשנותו באופן דינמי או על-ידי תכנות ב-Flash. התוכן והמראה של טקסט סטטי נקבעים בעת יצירת הטקסט.

  Dynamic Text

  ייצוא הטקסט כטקסט דינמי, שניתן לעדכנו על-ידי תכנות בזמן ההפעלה באמצעות פקודות ותגי פעולה. ניתן להשתמש בטקסט דינמי לדיווחי ספורט, למחירי מניות, לכותרות חדשות ולמטרות דומות הדורשות עדכון של הטקסט בצורה דינמית.

  Input Text

  ייצוא הטקסט כהזנת טקסט, הדומה לטקסט דינמי, אך גם מאפשרת למשתמש לערוך את הטקסט ב-Flash Player. ניתן להשתמש בהזנת טקסט לטפסים, לסקרים או למטרות דומות אחרות, כשהמשתמש נדרש להזין או לערוך טקסט.

 3. ‏(אופציונלי) הזן שם מופע לאובייקט הטקסט. אם לא תזינו שם מופע, שם ברירת המחדל של אובייקט הטקסט בחלונית Layers ישמש ב-Flash לטיפול באובייקט הטקסט.
 4. ציין אפשרות Rendering Type. האפשרות Use Device Fonts ממירה גליפיםלגופניםשל ההתקן (החלקה אינה זמינה לגופני התקן).

  הערה:

  שמות גופנים משמשים בדרך כלל ללא שינוי, ומועברים ישירות למערכת הגופנים של המערכת שבה יופעל הטקסט לאיתור הגופן. עם זאת, יש מספר שמות גופנים מיוחדים הממופים לשמות גופנים אחרים, בהתאם למערכת שבה יופעל הטקסט. מיפוי עקיף מסוג זה מתוכנת בכל יציאת פלטפורמה של Flash Player, והגופנים של כל פלטפורמה נבחרים מגופני ברירת המחדל של המערכת או מגופנים אחרים שייתכן כי הם זמינים. כשיקול משני, מיפוי עקיף מצוין כדי למטב את הדמיון של גופנים עקיפים בין פלטפורמות.

  Animation

  מיטוב טקסט להצגה כפלט הנפשה

  Readability

  מיטוב טקסט לצורך קריאות.

  Custom

  מאפשר לציין ערכים מותאמים אישית של Thickness and Sharpness הטקסט.

  השתמש בגופני התקן

  ממיר גליפים לגופנים של ההתקן. החלקה אינה זמינה בגופני התקן.

  _sans, _serif, and _typewriter

  מיפוי גופנים עקיפים מערביים בין פלטפורמות כדי להבטיח מראה דומה.

  Gothic, Tohaba (Gothic Mono), and Mincho

  מיפוי גופנים עקיפים יפניים בין פלטפורמות כדי להבטיח מראה דומה.

  הערה:

  למידע נוסף על גופנים עקיפים, ראה אתמסמך המפרטים של Flash, שניתן למצוא באתר Adobe.com.

 5. ‏(אופציונלי) בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  Selectable 

  מאפשר בחירה של הטקסט המיוצא ב-Flash.

  Show Border Around Text 

  מציג את גבולות הטקסט ב-Flash.

  Edit Character Options 

  פותח את תיבת הדו-שיח Character Embedding כדי שניתן יהיה להטמיע תווים מסוימים באובייקט הטקסט. ניתן לבחור בתווים שברצונך להטמיע מהרשימה המוצגת, להקליד תווים בתיבת הטקסט Include These Characters, ללחוץ על Auto Fill לבחירה אוטומטית של תווים הדורשים הטמעה, או לבחור בשילוב כלשהו בין אפשרויות אלה.

 6. ‏(אופציונלי) אם תייגת את הטקסט כטקסט דינמי, ניתן לציין כתובת URL של העמוד שברצונך לפתוח בעת לחיצה על הטקסט, ולאחר מכן לבחור חלון יעד כדי לקבוע היכן ברצונך לטעון את העמוד:

  ‎_self

  מציין את המסגרת הנוכחית בחלון הנוכחי.

  ‎_blank

  מציין חלון חדש.

  ‎_parent

  מציין את האב של המסגרת הנוכחית.

  ‎_top

  מציין את המסגרת העליונה בחלון הנוכחי.

 7. אם תייגת טקסט כ-Input Text, ציין Maximum Characters שניתן להקליד באובייקט הטקסט.

הערה:

לאחר תיוג טקסט כטקסט ל-Flash, ניתן לבחור בכל הטקסט יחד באמצעות הפקודה Select ‏‍‏> Object ‏‍‏> Flash Dynamic Text או Flash Input Text.