ניתן לשנות את המראה של כל אובייקט, קבוצה או שכבה ב-Adobe Illustrator בעזרת שימוש באפקטים ובחלוניות Appearance ו-Graphic Styles. בנוסף, ניתן לחלק אובייקט לחלקיו העיקריים כדי לשנות רכיבים של האובייקט בנפרד.

אודות תכונות מראה

תכונות מראה הן תכונות המשפיעות על המראה של אובייקט, מבלי לשנות את המבנה שלו. תכונות המראה כוללות מילויים, קווים, שקיפות ואפקטים. אם תחיל תכונת מראה על אובייקט ולאחר מכן תערוך או תסיר את התכונה, הדבר לא ישנה את האובייקט או תכונות אחרות שהוחלו עליו.

ניתן להגדיר תכונות מראה בכל רמה בעץ השכבות. לדוגמה, אם תחיל אפקט הצללה על שכבה, כל האובייקטים בשכבה יקבלו הצללה. עם זאת, אם תעביר אובייקט משכבה, לאובייקט כבר לא תהיה הצללה משום שהאפקט שייך לשכבה, ולא לכל אחד מהאובייקטים בשכבה.

החלונית Appearance היא השער לעבודה עם תכונות מראה. מאחר שניתן להחיל תכונות מראה על שכבות, על קבוצות ועל אובייקטים – ולעתים קרובות גם על מילוי ועל קו – עץ התכונות בגרפיקה שלך עלול להיות מורכב ביותר. לדוגמה, אם תחיל אפקט אחד על שכבה שלמה ואפקט אחר על אובייקט בשכבה, ייתכן שיהיה קשה לקבוע איזה אפקט גורם לגרפיקה להשתנות. החלונית Appearance מציגה את המילוי, הקו, הסגנונות הגרפיים והאפקטים שהוחלו על אובייקט, על קבוצה או על שכבה.

לסרטון וידאו על השימוש בחלונית Appearance ובחלונית Graphics Styles, ראה www.adobe.com/go/lrvid4022_ai .

סקירה של החלונית Appearance

ניתן להשתמש בחלונית Appearance‏ (‏Window‏ > Appearance) להצגה ולהתאמה של תכונות המראה של אובייקט, קבוצה או שכבה. מילוי וקו מוצגים בסדר ערימה; מלמעלה למטה בחלונית, באופן המקביל לכיוון מהחזית לאחור בגרפיקה. אפקטים מוצגים מלמעלה למטה, לפי סדר החלתם על הגרפיקה.

לסרטון וידאו על השימוש בחלונית Appearance ובחלונית Graphics Styles, ראה www.adobe.com/go/lrvid4022_ai .

תכונות של אובייקט מקובץ המוצגות בחלונית Appearance
תכונות של אובייקט מקובץ המוצגות בחלונית Appearance

A. נתיב עם אפקט של קו, מילוי והצללה B. נתיב עם אפקט C. הלחצן Add New Stroke D. הלחצן Add New Fill E. הלחצן Add Effect F. הלחצן Clear Appearance G. הלחצן Duplicate Selected Item 

תצוגת פריטים נוספים בחלונית Appearance

כשבוחרים פריטים הכוללים פריטים אחרים, כגון שכבה או קבוצה, החלונית Appearance מציגה פריט Contents.

 1. לחץ פעמיים על הפריט Contents.

רשימת תכונות תו של אובייקט טקסט בחלונית Appearance

כשבוחרים אובייקט טקסט, החלונית מציגה פריט Characters.

 1. לחץ פעמיים על הפריט Characters בחלונית Appearance.

  הערה:

  כדי לראות תכונות תו בודד בטקסט עם מראה מעורב, בחר בתו הבודד.

 2. לחץ על Type בראש החלונית כדי לחזור לתצוגה הראשית.

הפעלה וביטול של תכונה באובייקט שנבחר

 • להפעלה או לביטול תכונה בודדת, לחץ על סמל המטרה שליד התכונה.

 • כדי לחזור ולהציג את כל התכונות המוסתרות, בחר Show All Hidden Attributes מתפריט החלונית Appearance.

עריכת תכונה

 • לחץ על שורת התכונה כדי להציגה ולהגדיר לה ערכים.

 • לחץ על הטקסט המסומן בקו תחתון וציין ערכים חדשים בתיבת הדו-שיח המוצגת.

תצוגה או הסתרה של תמונות ממוזערות בחלונית Appearance

 1. בחר Show Thumbnail או Hide Thumbnail מתפריט החלונית Appearance.

ציון כיצד יוחלו תכונות המראה על אובייקטים חדשים

ניתן לציין אם ברצונך שאובייקטים חדשים יקבלו בירושה תכונות מראה, או שיהיו בעלי תכונות בסיסיות בלבד.

 • להחלת מילוי וקו בודדים על אובייקטים חדשים, בחר New Art Has Basic Appearance מתפריט החלונית.

 • להחלת כל תכונות המראה הנוכחיות על אובייקטים חדשים, בטל את הסימון באפשרות New Art Has Basic Appearance מתפריט החלונית.

הקצאת תכונות מראה לפריטים

לפני שניתן יהיה להגדיר תכונת מראה או להחיל סגנון או אפקט על שכבה, קבוצה או אובייקט, יש להקצות את הפריט בחלונית Layers. בחירת אובייקט או קבוצה בעזרת כל אחת משיטות הבחירה גם מקצה את האובייקט או הקבוצה בחלונית Layers, אך ניתן להקצות שכבות רק בעזרת החלונית.

סמלי הקצאה מוצללים בחלונית Layers מציינים אילו פריטים כוללים תכונות מראה.
סמלי הקצאה מוצללים בחלונית Layers מציינים אילו פריטים כוללים תכונות מראה.

A. עמודת הקצאה ומראה B. ‏העמודה Selection‏ C. קבוצה עם תכונות מראה D. שכבה עם תכונות מראה E. אובייקט עם תכונות מראה 

סמל ההקצאה מציין אם פריט בעץ השכבה כולל תכונות מראה והאם הוא הוקצה:

 • מציין שהפריט לא הוקצה ואינו כולל תכונות מראה מעבר למילוי בודד וקו בודד.

 • מציין שהפריט לא הוקצה אך כולל תכונות מראה.

 • מציין שהפריט הוקצה אך אינו כולל תכונות מראה מעבר למילוי בודד וקו בודד.

 • מציין שהפריט הוקצה וכולל תכונות מראה.

  להקצאת פריט בחלונית Layers, לחץ על סמל הקצאת הפריט. טבעת כפולה מסוג  או  מציינת שהפריט הוקצה. הקש Shift תוך כדי לחיצה על פריטים נוספים שברצונך להקצות.

  הערה: כשאובייקט או קבוצה נבחרים בכל אחת מהשיטות, הפריט גם מוקצה בחלונית Layers. לעומת זאת, ניתן להקצות שכבה רק בלחיצה על סמל ההקצאה בחלונית Layers.

ניהול תכונות מראה

עריכה או הוספה של תכונת מראה

ניתן לפתוח תכונת מראה, כגון אפקט, ולשנות את הקביעות בכל עת.

 1. בחלונית Appearance בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לעריכת תכונה, לחץ על השם עם הקו התחתון הכחול של התכונה וציין שינויים בתיבת הדו-שיח המוצגת.

  • לעריכת צבע מילוי, לחץ על שורת המילוי ובחר צבע חדש מתיבת הצבע.

  • להוספת אפקט חדש, לחץ על Add New Effect .

  • למחיקת תכונה, לחץ על שורת התכונה ולחץ על Delete .

שכפול תכונת מראה

 1. בחר תכונה בחלונית Appearance, ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הלחצן Duplicate Selected Item‏‏  בחלונית, או בחר Duplicate Item מתפריט החלונית.

  • גרור את תכונת המראה ללחצן Duplicate Selected Item בחלונית.

שינוי סדר הערימה של תכונות מראה

 1. גררו תכונת מראה למעלה או למאה בחלונית Appearance. (במקרה הצורך, לחץ על המשולש שליד פריט לתצוגת תוכנו). כשקו המתאר של תכונת המראה שאתה גורר מופיע במיקום הרצוי, שחרר את לחצן העכבר.

  אפקט הצללה שהוחל על קו (למעלה), לעומת אותו אפקט שהועבר למילוי (למטה)
  אפקט הצללה שהוחל על קו (למעלה), לעומת אותו אפקט שהועבר למילוי (למטה)

הסרה או הסתרה של תכונות מראה

 1. בחר את האובייקט או הקבוצה (או הקצה שכבה בחלונית Layers).

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסתיר זמנית תכונה שהוחלה על הגרפיקה, לחץ על הסמל Visibility‏  בחלונית Appearance. לחץ שוב על הסמל כדי להציג שוב את התכונה שהוחלה.

  • להסרת תכונה מסוימת, בחר את התכונה מהחלונית Appearance ולחץ על הסמל Delete‏ . לחלופין, בחר Remove Item מתפריט החלונית, או גרור את התכונה לסמל Delete.

  • להסרת כל תכונות המראה, להוציא מילוי וקו בודדים, בחר Reduce To Basic Appearance מתפריט החלונית. לחלופין, גרור את סמל ההקצאה של פריט בחלונית Layers לסמל Delete בחלונית Layers.

  • להסרת כל תכונות המראה, כולל מילוי וקו, לחץ על הלחצן Clear Appearance‏  בחלונית Appearance או בחר Clear Appearance מתפריט החלונית.

העתקת תכונות מראה בין אובייקטים

ניתן להעתיק או להעביר את תכונות המראה בגרירה או בעזרת הכלי Eyedropper.

העתקת תכונות מראה בגרירה

 1. בחר אובייקט או קבוצה (או הקצה שכבה בחלונית Layers). שברצונך להעתיק את המראה שלהם.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור את התמונה הממוזערת שבראש החלונית Appearance לאובייקט בחלון המסמך. אם לא מוצגת תמונה ממוזערת, בחר Show Thumbnail מתפריט החלונית.

  • הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת סמל ההקצאה בחלונית Layers לפריט שברצונך להעתיק אליו את תכונות המראה.

  • להעברת תכונות מראה במקום להעתיק אותן, גרור את סמל ההקצאה בחלונית Layers מכל פריט הכולל את התכונות הרצויות לפריט שברצונך להחיל עליו תכונות אלה.

העתקת תכונות מראה בעזרת הכלי Eyedropper

ניתן להשתמש בכלי Eyedropper להעתקת תכונות מראה מאובייקט אחד לשני, כולל תכונות תו, פסקה, מילוי וקו בין אובייקטי טקסט. כברירת מחדל, הכלי Eyedropper משפיע על כל התכונות שבבחירה. להתאמה אישית של התכונות המושפעות מכלי זה, השתמש בתיבת הדו-שיח Eyedropper.

 1. בחר אובייקט, אובייקט טקסט או תו שברצונך לשנות את תכונותיו.

 2. בחר בכלי Eyedropper .

 3. הזז את הכלי Eyedropper לאובייקט שברצונך לדגום את תכונותיו. (כשהכלי נמצא מעל לטקסט, המצביע מציג T קטנה).

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הכלי Eyedropper לדגימת תכונות המראה, והחל אותן על האובייקט הרצוי.

  • הקש Shift ולחץ לדגימת הצבע בלבד מחלק ממעבר צבע, מדוגמת מילוי, מאובייקט רשת שינוי או מתמונה שמוקמה, והחל את הצבע על הקו או המילוי שנבחרו.

  • הקש Shift ולאחר מכן Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה להוספת תכונות המראה של אובייקט לתכונות המראה של האובייקט שנבחר. לחלופין, לחץ תחילה ולאחר מכן החזיקו את המקשים Shift+Alt ‏(Windows) או Shift+Option ‏(Mac OS) לחוצים.

   הערה: ניתן גם ללחוץ על אובייקט שלא נבחר כדי לדגום את תכונותיו ולהקיש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על אובייקט שלא נבחר שברצונך להחיל עליו את התכונות.

העתקת תכונות משולחן העבודה בעזרת הכלי Eyedropper

 1. בחר באובייקט שברצונך לשנות את תכונותיו.

 2. בחר בכלי Eyedropper.

 3. לחץ במקום כלשהו במסמך, מבלי להרפות מלחצן העכבר.

 4. מבלי להרפות מלחצן העכבר, הזז את המצביע לאובייקט בשולחן העבודה שברצונך להעתיק את תכונותיו. כשהמצביע נמצא על האובייקט, שחרר את לחצן העכבר.

  הערה:

  הכלי Eyedropper דוגם רק צבעי RGB מהמסך בעת דגימה בכל מקום מחוץ למסמך הנוכחי. הכלי Eyedropper מציין את צבע RGB שנדגם מהמסך בעזרת ריבוע בצבע שחור מימין לכלי.

ציון התכונות שניתן להעתיק בעזרת הכלי Eyedropper

 1. לחץ פעמיים על הכלי Eyedropper.

 2. בחר בתכונות שברצונך להעתיק בעזרת הכלי Eyedropper. ניתן לדגום תכונות מראה, כולל שקיפות ומאפייני קו ומילוי שונים, וכן מאפייני תו ופסקה.

 3. בחר בגודל אזור הדגימה מתפריט Raster Sample Size.

 4. לחץ על OK.