מטא-נתונים הם נתונים סטנדרטיים של קובץ, כגון שם המחבר, הרזולוציה, מרחב הצבע, זכויות יוצרים, ומילות מפתח שהוחלו עליו.

נתוני קובץ המוצגים בחלונית Document Info מספקים נתוני קובץ כלליים ומאפייני אובייקטים, וכן את המספר והשם של סגנונות גרפיים, צבעים מותאמים אישית, מעברי צבע, גופנים וגרפיקה שמוקמה במסמך.

אודות תקן XMP

עבודה עם מטא-נתונים ב-Adobe Bridge וברכיבי Adobe Creative Suite

סקירה על החלונית Document Info

ניתן להשתמש בחלונית Document Info כדי לראות רשימה של נתוני קובץ כלליים ומאפייני אובייקטים, וכן את המספר והשם של סגנונות גרפיים, צבעים מותאמים אישית, דוגמאות מילוי, מעברי צבע, גופנים וגרפיקה שמוקמה במסמך. להצגת החלונית, בחר Window‏ ‍‏> Document Info.

  • להצגת סוג נתונים אחר, בחר אפשרות מתפריט החלונית: Document‏, Objects‏, Graphic Styles‏, Brushes‏, Spot Color Objects‏, Pattern Objects‏, Gradient Objects‏, Fonts‏, Linked Images‏, Embedded Images ו-Font Details.

  • כדי להציג נתונים רק על האובייקט שנבחר, בחר Selection Only מתפריט החלונית. אם משאירים אפשרות זו לא מסומנת, מוצגים ברשימה נתוני כל המסמך.

  • לשמירת עותק של נתוני הקובץ כקובץ טקסט, בחר Save מתפריט החלונית. ציין שם ומיקום, ולחץ על Save.

  • להצגת מידות משטח היצירה, לחץ על הכלי Artboard, בחר Document מתפריט החלונית, ולאחר מכן לחץ על משטח היצירה הרצוי.