השתמש בתכונה Image Crop ב-Illustrator כדי לחתוך תמונה מקושרת או מוטבעת.
Hero-image_Crop-Images_3

חיתוך תמונה

ניתן לחתוך תמונות מקושרות או מוטבעות ב-Illustrator. בעת החיתוך ניתן להשתמש בפקדי Widget אינטואיטיביים כדי לעבוד עם התמונה שנבחרה. התכונה Image Crop פועלת רק על התמונה שנבחרה. כמו כן, תמונות מקושרות הופכות להיות מוטבעות לאחר החיתוך שלהן.

הערה:

 • חלק התמונה שנחתך נמחק. הוא אינו ניתן לשחזור.
 • לא ניתן לשנות צורה של תמונה בעת החיתוך שלה. אם תנסה לשנות צורה של תמונה לאחר בחירת האפשרות Crop Image,‏ Illustrator יצא מממשק החיתוך.

לחיתוך תמונה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר File >‏ Place, ובחר את התמונה שברצונך למקם. לחץ על Place.

 2. בחר את התמונה שברצונך לחתוך באמצעות הכלי Selection ().

  הערה: Illustrator מפעיל את הכלי Selection כברירת מחדל בעת בחירה באפשרות Crop Image. אם כלי אחר פעיל, Illustrator יעבור באופן אוטומטי לכלי Selection.

 3. לחיתוך התמונה שנבחרה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על Crop Image בחלונית Control.
  Crop-image_control-panel-10
  • בחר Object >‏ Crop Image.
  • בחר Crop Image מהתפריט תלוי-ההקשר.

  הערה:

  לא ניתן לבחור באפשרות Crop Image כשבוחרים שני אובייקטים או יותר.

 4. אם אתה עובד עם תמונה מקושרת, Illustrator מודיע לך שקבצים מקושרים מוטבעים לאחר החיתוך. לחץ על OK כדי להמשיך.

  Warning-message-(linked-to-embedded)_1-02
 5. גרור את הפינות ואת נקודות האחיזה של רכיב ה-Widget כדי להגדיר את גבולות החיתוך. לקבלת פרטים, ראה התאמת Widget החיתוך.

  הערה:

  עבור כל תמונה, צורתו של רכיב ה-Widget של החיתוך תהיה תמיד מלבנית. בנוסף, לא ניתן לסובב את רכיב ה-Widget של החיתוך.

 6. (אופציונלי) ציין את אפשרויות החיתוך בעזרת החלונית Control. לקבלת פרטים, ראה אפשרויות חיתוך.

 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על Apply בחלונית Control.
  • לחץ על Enter (‏Windows) או Return (‏Mac OS).

הערה:

(עבור Windows 64 סיביות ו-Mac OS )

לאחר בחירה באפשרות Crop Image, מופיעה תיבת חיתוך כברירת מחדל, שמטרתה להציע ממדי חיתוך בהתבסס על תוכן התמונה. אם תרצה, תוכל לשנות את ממדי החיתוך המוצעים. החיתוך בפועל יתרחש רק לאחר שתלחץ על Apply או תלחץ על Enter (‏Windows) או Return (‏Mac OS).

כדי להשבית את התכונה, בטל את הבחירה באפשרות Enable Content Aware Defaults Edit > Preferences > General (Windows) או Illustrator CC > Preferences > General (Mac OS). על-ידי ביטול הבחירה באפשרות זו, החוויות בברירת המחדל עבור Crop Image, מעבר צבע חופשי, ועיקום מריונטה יהיו מושבתות.

הערה:

בכל שלב, כדי לצאת מממשק החיתוך מבלי להחיל את השינויים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על Cancel בחלונית Control.
 • הקש על מקש Escape.
 • בחר כלי כלשהו מחלונית Tools, מלבד הכלי Zoom והכלי Hand.

התאמת Widget החיתוך

שינוי גודל

shift-400X292
שנה את קנה המידה של Widget החיתוך‬ באופן פרופורציונלי

alt
שנה את קנה המידה של Widget החיתוך באופן ממורכז


לשינוי הגודל של Widget החיתוך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • ציין ערכי Height ו-Width בחלונית Control.
 • גרור את הפינות ואת נקודות האחיזה.
 • הקש Shift לשינוי הגודל של רכיב ה-Widget בצורה פרופורציונלית‬.
 • הקש Alt לשינוי הגודל של רכיב ה-Widget לכיוון המרכז.
 • השתמש במחוות הכיווץ לשינוי גודל בהתקנים עם מסך מגע.

  הערה: סביבת העבודה של Illustrator Touch למחשבי לוח של Windows אינה תומכת בחיתוך.

מיקום מחדש

לשינוי המיקום של רכיב ה-Widget לחיתוך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ תוך כדי גרירה ממקום כלשהו בגבולות רכיב ה-Widget של החיתוך.
 • הקש על מקשי החצים כדי להזיז את רכיב ה-Widget של החיתוך.
 • הקש Shift + מקשי החצים כדי להזיז את רכיב ה-Widget בעשר יחידות (ברירת המחדל) או כפי שצוין בהעדפות שלך.

כדי למקם מחדש את רכיב ה-Widget של החיתוך בצורה מדויקת, השתמש בקווי עזר וברשתות. קווי עזר חכמים עוזרים לך ליישר את רכיב ה-Widget של החיתוך ביחס לאובייקטים אחרים. בחר View >‏ Smart Guides כדי להפעיל קווי עזר חכמים.

אפשרויות חיתוך

תוכל לציין את האפשרויות הבאות בחלונית Control בעת חיתוך תמונה:

options--control-panel
אפשרויות חיתוך זמינות בחלונית Control

A. רזולוציה בפיקסלים לאינץ' B. מיקום התייחסות C. קואורדינטות X ו-Y‏ D. רוחב E. הגבלת יחסי גודל של רוחב וגובה F. גובה 

PPI

בחר רזולוציה עבור התמונה שנחתכה מתוך האפשרויות הזמינות. לחלופין, ציין את הרזולוציה בפיקסלים לאינץ' (ppi). אם הרזולוציה של התמונה נמוכה יותר מהאפשרויות הזמינות ברשימה הנפתחת, האפשרויות אינן זמינות. הערך המרבי שניתן להזין שווה לרזולוציה של התמונה המקורית או ‎300 PPI עבור גרפיקה מקושרת.

Reference Point

כל שינויי הצורה מתבצעים מסביב לנקודה קבועה הנקראת 'נקודת התייחסות'. כברירת מחדל, נקודה זו נמצאת במרכז ה-Widget של החיתוך שאת צורתו אתה משנה. עם זאת, תוכל להעביר את נקודת ההתייחסות למיקום אחר בעזרת ממקם נקודת ההתייחסות בחלונית Control.

X and Y dimensions

ערכי הקואורדינטות של נקודת ההתייחסות שנבחרה.

Height and Width

ציין את גודל רכיב ה-Widget של החיתוך. אם שדות הרוחב והגובה מקושרים, הם שומרים על הפרופורציות בעת השינוי. לחץ על סמל הקישור () כדי לבטל את הקישור ולשנות את ערכי הגובה והרוחב בנפרד.

יצירה של קיצור מקשים מותאם אישית

תוכל להגדיר קיצור מקשים משלך עבור הפקודה Crop Image. למידע נוסף, ראה התאמה אישית של קיצורי מקשים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת